- TỦ SÁCH CAO ĐÀI

CAO ÐÀI E-BOOK

DANH MỤC A-Z

BÁT ÐẠO NGHỊ ÐỊNHHội Thánh giữ bản quyền. 
Ấn bản năm Bính Thân (1956-1957). 
In tại Nhà in HOÀNG HẢI - 152 Cô Giang SAIGON.
BƯỚC ĐẦU HỌC ĐẠO (Dành cho Tân tín đồ Cao Đài)Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
CÁC ÐÔI LIỄN

Cập nhựt theo ấn bản 07-2003

NHÓM SƯU TẦM và GIẢI THÍCH : 
- Huỳnh Văn Sinh - Chánh Trị Sự Bùi Thanh Xuân - Luật Sự Nguyễn Văn Thăng - Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.
CAO ÐÀI TỪ ÐIỂNSoạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, bút hiệu Ðức Nguyên. 
Quyển 1: A, B, C, D, Đ, G, H.
Quyển 2: K, M, N, O, P, Q, R, S.
Quyển 3: T, U, V, X, Y.
CHÁNH TRỊ ÐẠOSoạn giả: KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA
In lần thứ nhứt năm Giáp Dần 1974.
CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (Luật Tam Thể)Soạn Giả Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC Thừa Sử Hiệp Thiên Ðài 
Tác giả giữ bản quyền 
In lần thứ nhứt 1952. In tại nhà in Võ văn Vân 201-211 Kitchener - Saigon.
ÐẠI ÐẠO CHƠN LÝ YẾU LUẬNTác giả NGUYỄN TRUNG HẬU tự THUẦN ÐỨC
Hội Thánh giữ bản quyền.

DANH MỤC NHỮNG QUYỂN SÁCH TRONG KẾT TẬP 
"ÐẠI ÐẠO CHƠN LÝ YẾU LUẬN"

ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNGTài liệu huấn luyện chức sắc 
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958)
ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN II TỪ ĐIỂN VIỆT-ANH-PHÁPSoạn giả: Th.s TRẦN VĂN RẠNG & Hiền Tài VÕ VĂN BA & Hiền Tài NGUYỄN KIM ANH 
GIÁO LÝ TÙNG THƯ Tái bản năm Đạo thứ 81
ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN & PHU THÊ YẾU LUẬNTác giả HUỆ CHƯƠNG
In tại nhà in Võ Văn Vân 201-211 Kitchener SAIGON 1953
ÐẠO LUẬTHội Thánh giữ bản quyền.
Ấn bản năm Kỷ Dậu (1969)
ÐẠO SỬ Xây Bàn và Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)Biên soạn: Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu
Hội Thánh giữ bản quyền. 
Thánh Thất Tộc Ðạo Westminter CA. USA Ấn Hành năm Ất Hợi (1995).
GIÁO LÝSoạn giả TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG
Tái bản lần thứ năm. Năm Canh Tuất - 1970
Giải Nghĩa KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠOTài liệu tham khảo.
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng. 
Xuất bản lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ Năm 2000.
GIẢI THÍCH NỘI TÂM VÀ NGOẠI TÂM ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHSoạn giả KHAI ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI
GIẢNG ĐẠO CHƠN NGÔNSoạn giả THÁI ÐẾN THANH.
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.
Ấn hành năm Tân Hợi 1971.
GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔNTác giả NGUYỄN VĂN KINH.
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.
Tái bản năm Canh Tuất 1970.
HẠNH ÐƯỜNG Tài Liệu Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ (Khóa CANH TUẤT 1970)Hội Thánh giữ bản quyền. 
Ấn Hành Năm Canh Tuất 1970. 
In tại nhà in Lê Thành Long Hoa.
HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ÐÀIHội Thánh giữ bản quyền.
Hoài Niệm Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG 
Bút Hiệu ĐỨC NGUYÊN
Gia Ðình cùng Thân Hữu của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng thực hiện năm Ất Dậu 2005.
HỘI LÝ XIỂN CHƠN LUẬNTác giả NGUYỄN VĂN KINH.
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.
Tái bản năm Canh Tuất 1970.
In tại nhà in LÊ THÀNH Long Hoa.
KHẢO LUẬN XÂY BÀN & CƠ BÚT Trong Đạo Cao ĐàiSoạn giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
Ấn bản năm Ất Dậu - 2005
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠOẤn-hành năm ẤT-MÃO 1975
LỜI THUYẾT ÐẠO CỦA ÐỨC HỘ PHÁP
 

Quyển nhứt 
Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947)

 

Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Canh Tuất (1970)

Quyển nhì 
Năm Mậu Tý (1948)

 

Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quý Sửu (1973)

Quyển ba 
Năm Kỷ Sửu - Canh Dần (1949-1950)

 

Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Giáp Dần (1974)

Quyển tư 
Năm Tân Mão (1951)

 

Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Ất Mão (1975)

Quyển năm 
Năm Nhâm Thìn (1952)

 

Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

Quyển sáu 
Năm Quý Tỵ - Giáp Ngọ - Ất Mùi (1953 - 1954 - 1955)

 

Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống 
Năm Mậu Tý & Kỷ Sửu (1948-1949)

 

Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

Bí Pháp 
Năm Kỷ Sửu (1949)

 

Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

 
LUẬT LỆ CỦA BA HỘI LẬP QUYỀN VẠN LINHHội Thánh giữ bản quyền. 
Thừa sao lục y nguyên văn, ngày 11-08-1969, 
Sĩ Tải NGUYỄN THÀNH TẤT.
PHÁP CHÁNH TRUYỀNHội Thánh giữ bản quyền. 
Ấn bản năm Nhâm Tý (1972). 
Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức.
PHƯƠNG CHÂM HÀNH ÐẠOSoạn Giả Thượng Ðầu Sư LÊ VĂN TRUNG 
Hội Thánh giữ bản quyền. 
Tái bản năm Canh Tuất - 1970
PHƯƠNG TU ĐẠI ĐẠOPHẠM CÔNG TẮC Tự ÁI DÂN trước tác
Tái bản lần thứ hai - Năm Kỷ Dậu 1969
QUAN HÔN TANG LỄHội Thánh Giữ Bản Quyền
Ấn bản năm Bính Thìn (1976). In tại BẠCH VÂN Ấn Quán - Cơ Quan Phát Thanh nội ô TÒA THÁNH Tây Ninh.
QUYỀN TƯ PHÁP VÀ NỘI TRỊ ÐẠOHội Thánh giữ bản quyền.
TÂN LUẬTHội Thánh giữ bản quyền. 
Ấn bản năm Nhâm Tý (1972). 
Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức.
THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN 
Quyển 1 & 2
Hội Thánh giữ bản quyền. 
Ấn bản năm Nhâm Tý (1972). 
Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức. 
Ðã hiệu đính dựa theo ấn bản năm Kỷ Dậu (1969) & Canh Tuất (1970).
THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp nhứt & Chú thíchTài liệu tham khảo. 
Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG biên soạn. 
Ấn bản năm Canh Thìn (2000).
THIÊN BÀN THỜ TẠI TƯ GIASoạn giả Giáo Hữu Thượng Lý Thanh
Ban Tu Thư Ðạo Ðức Học Ðường. Ấn hành năm Nhân Tuất (1970)
THIÊN ĐẠOSoạn giả NGUYỄN TRUNG HẬU & PHAN TRƯỜNG MẠNH
Nhà sách MINH TÂM xuất bản và phát hành 1963.
THIÊN THAI KIẾN DIỆNÐức Hộ Pháp sáng tác năm Ðinh Mão (1927).
Nhà sách Minh Tâm xuất bản và phát hành năm 1964.
Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT (LÊ VĂN TRUNG)Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973). 
Hội Thánh giữ bản quyền. 
In tại Sơn Châu 367 Trần Hưng Ðạo SaiGon. 
Phát hành ngày 7-11-1973 (ngày 13 tháng 10 Quí Sửu, Niên Ðạo 48).
TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC THƯỢNG SANHĐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE 
Ấn hành lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ Năm Tân Tỵ (2001)
TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓASoạn giả TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG
Nhà sách MINH TÂM xuất bản lần thứ nhứt -1963.
TỨ THỜI NHỰT TỤNG DẪN GIẢINhà sách Minh Tâm. 
Xuất bản và phát hành 1964.
  

 

 
Liên Thanh Sưu Tập

Unicode font 
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/ 
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  05-02-2015
Comments