Latest News‎ > ‎

Tuyển tập đề thi và đáp án APMOPS 2001-2011

đăng 12:34, 8 thg 7, 2012 bởi Thich Toán Học   [ đã cập nhật 03:38, 3 thg 9, 2013 ]

Mong các em học sinh có thể tự học để tiếp cận với các bài toán thông minh trong đề thi APMOPS.

TTH hy vọng chia sẻ tuyển tập đề thi và đáp án APMOPS 2001-2011 (thiếu đề 2003-2006) sưu tầm được cho các em học sinh chuẩn bị tốt và làm quen với các đề thi APMOPS.

Trong các lớp học Toán tiếng anh, các con được rèn luyện tư duy Toán Olympiad bởi các bài toán kiểu APMOPS. 

Link: Thichtoanhoc-Singapore-Math-Olympiad-Apmops-Problems-and-Solutions-2001-2011 (98 trang)

Có thể xem trực tiếp phía dưởi:

Thichtoanhoc - Singapore - Math - Olympiad - Apmops Problems and Solutions 2001- 2011


Comments