Latest News‎ > ‎

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưng: trực tiếp giảng dạy các lớp IQ-Maths

đăng 20:07, 15 thg 8, 2015 bởi Thich Toán Học   [ đã cập nhật 05:53, 22 thg 10, 2015 ]

THÔNG BÁO tháng 8.2015: 
Các lớp IQ-Maths sẽ được đón thày Nguyễn Đức Hưng - tiến sĩ Toán (ENS -Pháp) đứng lớp trực tiếp giảng dạy cùng thày Đặng Minh Tuấn. 
Hiện nay, các lớp GEP1 và GEP4 đã bắt đầu học vào các chiều thứ 7. 
Các lớp GEP2, GEP3 và GEP5 chính thức mở đăng ký nhận học sinh. Các PHHS đăng ký theo mẫu:

- ĐĂNG KÝ: theo link http://goo.gl/forms/66cSr9ENga
Thời gian học: chiều thứ 7 hàng tuần.

Thời gian kiểm tra năng lực: 14h-15h ngày 22.8.2015
Địa chỉ: ngõ số 10 Pháo Đài Láng, ngách 10/1/4, nhà số 7.

CHÚ Ý: Các lớp IQ-Maths cứ sau khoảng 4-5 tuần, các con sẽ có 1 buổi sinh hoạt chung để tìm hiểu vẻ đẹp Toán học!

Comments