TC-Math-G8


Lớp Toán tiếng anh nâng cao dành cho học sinh lớp 8 chuẩn bị
 - Du học Sing / Mỹ
 - Thi học sinh giỏi Toán tiếng anh HOMO 2013

Tài liệu tham khảo:

  1. Notes: Students should do some practice from GAUSS grade7/8 or Cayley grade10

--------------------------------------------------------------------------------
TC-Math-G8: 
10h25-12h00, Thurs. and Sat. 

HOMEWORK: 
Homework will be public on Sun. 
  • 28.2.2013: HW167

--------------------------------------------------------------------------------

Ċ
Thich Toán Học,
20:58, 24 thg 1, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
04:41, 28 thg 2, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
00:09, 31 thg 1, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
00:10, 31 thg 1, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
20:58, 24 thg 1, 2013
Comments