NTY-Math-G7


Lớp Toán tiếng anh nâng cao dành cho học sinh lớp 7 chuẩn bị
 - Du học Sing / Mỹ
 - Thi học sinh giỏi Toán tiếng anh APMOPS 2013

Tài liệu tham khảo:

  1. Notes: Students should do some practice from GAUSS grade7/8 or Cayley grade10

--------------------------------------------------------------------------------
NTY-Math-G7: 
15h30-17h00, Thurs. 

HOMEWORK: 
Homework will be public on Sunday 

- 2.12.2012: HW=apmops2010
- 28.2.2013: HW16. This week, Students should do all problems APMOPS 2009-2010-2011 (link below)

--------------------------------------------------------------------------------

Ċ
Thich Toán Học,
04:26, 28 thg 2, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
00:13, 31 thg 1, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
00:13, 31 thg 1, 2013
Comments