Ams-Math-Club

Ams-Math-Club: This page for only students of the Advanced-Math class 7.0 @ Ams-Math-club @ Hanoi-Amsterdam school. 

TÀI LIỆU: Các em học sinh có thể tự luyện tâp ở nhà với tuyển tập các đề thi APMOPS các năm trước được Thầy giáo biên soạn tại link sau: 


HOMEWORK: Homework will be public on Sat
-19.9.2012: HW1
- 3.10: no class (no hw)
Notes: Students should do some practice from GAUSS grade7/8 or Cayley grade10
- 6.11: Perimeter n area problems 
- 6.1: TTH-APMOPS2013_geometry_fullw
-28.2: HW16

YouTube Video
Ċ
Thich Toán Học,
04:44, 27 thg 3, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
00:08, 31 thg 1, 2013
Ċ
Thich Toán Học,
00:08, 31 thg 1, 2013
Comments