K4-GEP6-A (Toán + Lý 6)

K4-GEP6A (Toán + Lý 6): thứ 6 + chủ nhật 


Thông báo: 

- Thứ 6 ngày 16.11.2012 hội đồng giáo viên trường Ams nghỉ kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam. Các con được nghỉ. 
- Bài tập về nhà (link phía dưới)

Hiện nay các con lớp K4-GEP6A đang được học chương trình HK2 của lớp 6 nâng cao Toán + Lý.


Bảng điểm hàng ngày lớp K4-GEP6A, PHHS và HS có thể theo dõi ở đây. 

Bang Diem K4-GEP6A T8.2012
Ċ
Thich Toán Học,
00:30, 10 thg 11, 2012
Comments