K4-GEP6-B (Toán + Lý 6)

K4-GEP6B (Toán + Lý 6): thứ 7

Hiện nay các con lớp K4-GEP6B đang được học chương trình HK1 của lớp 6 nâng cao Toán + Lý.
Bài học:
  • Số học: số nguyên và chuyên đề 
  • Hình: kết thúc hình 6, bắt đầu hình 7
  • Lý: Kết thúc chương 1- Cơ học 


Bảng điểm hàng ngày lớp K4-GEP6B, PHHS và HS có thể theo dõi ở đây. 

Bang diem K4-GEP6b T8.2012


Ċ
Thich Toán Học,
01:21, 10 thg 11, 2012
Comments