K3-GEP7B (Toán + Lý 7)

Hiện nay các con lớp K3-GEP7B đang được học chương trình HK1 của lớp 7 nâng cao Toán + Lý.


Bảng điểm hàng ngày lớp K3-GEP7B, PHHS và HS có thể theo dõi ở đây. 

K3-GEP7-B: Bảng điểm hàng ngày ‎‎‎(2012-2013)‎‎‎


Comments