K3-GEP7A (Toán + Lý 7)

Hiện nay các con lớp K3-GEP7A đang được học chương trình HK2 của lớp 7 nâng cao Toán + Lý.
- Các con đang học chuyên đề nâng cao + luyện tập đề ôn tập HK1. 
- Vật Lí đang học HK2

Bảng điểm hàng ngày lớp K3-GEP7A, PHHS và HS có thể theo dõi ở đây. 

K3-GEP7-A: Bảng điểm hàng ngày (2012-2013Comments