K2-GEP2 (Toán + Lý 8)

K2-GEP2 (Toán + Lý 8): nhóm 2
Hiện nay các con lớp K2-GEP2 đã kết thúc chương trình HK1 của lớp 8 nâng cao Toán + Lý.


Bảng điểm hàng ngày lớp  K2-GEP2,  PHHS và HS có thể theo dõi ở đây.

K2-GEP2-B: Bảng điểm hàng ngày ‎(T8.2012)‎


Comments