K2-GEP1 (Toán + Lý 8)

K2-GEP1 (Toán + Lý 8): nhóm 1 (thứ 2)
Hiện nay các con lớp K2-GEP1 đã kết thúc chương trình HK1 lớp 8 nâng cao Toán + Lý.


Bảng điểm hàng ngày lớp  K2-GEP1,  PHHS và HS có thể theo dõi ở đây. 


K2-GEP1- chieu thu 2: bang diem T10.2012
Ċ
Thich Toán Học,
02:28, 22 thg 10, 2012
Comments