K1-GEP9 (Toán + Lý 9)

K1-GEP9 (Toán + Lý 9): thứ 3+ thứ 5
Hiện nay các con lớp K1-GEP9 đã kết thúc chương trình HK1 lớp 9 nâng cao Toán + Lý. Các con đang được làm chuyên đề nâng cao Đại Số + Hình học chuẩn bị thi chuyên lên lớp 10. 


Bảng điểm hàng ngày lớp  K1-GEP9,  PHHS và HS có thể theo dõi ở đây. 

Comments