Ams-12 Hóa 2

Lớp Ams-12Hoa2: dành cho học sinh lớp 12 chuyên Hóa (2) trường THPT chuyên Hanoi-Amsterdam năm học 2012-2013.

Bảng điểm và thông tin lớp học sẽ được cập nhật sớm! 

DSHS lop 12 Hoa2 - AMS


Comments