Ams-12 Toán 1

Lớp Ams-12Toan1: dành cho học sinh lớp 12 chuyên Toán (1) trường THPT chuyên Hanoi-Amsterdam năm học 2012-2013.

Bảng điểm và thông tin lớp học sẽ được cập nhật sớm! 


Comments