Các lớp học‎ > ‎

GEP - TOÁN + LÝ

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2012-2013. Các lớp GEP-Toán Lý  và IQ-Math- Toán tiếng anh được tăng cường các bài toán rèn luyện tư duy và các chuyên đề HSG. 

CẤC LỚP BỒI DƯỠNG HSG TOÁN + LÝ 
  • K4-GEP (bồi dưỡng HSG Toán Lý 6): đã bắt đầu học chương trình mới và rèn tư duy theo phương pháp ghi nhớ của Tony Buzan (và chuẩn bị APMOPS 2013)
  • K3- GEP (bồi dưỡng HSG Toán Lý 7): đã học xong 1/2 HK1 chương trình nâng cao 7, chuẩn bị thi phân chuyên cuối năm của Ams2.
  • K2- GEP ( bồi dưỡng HSG Toán Lý 8): đã học xong HK1 chương trình nâng cao 8, định hướng thi chuyên cấp 3 Ams/TH/SP/CNN 
  • K1-GEP ( bồi dưỡng HSG Toán Lý 9): đã học xong HK1 chương trình nâng cao 9, chuẩn bị các chuyên đề thi chuyên cấp 3 Ams/TH/SP/CNN
  • K1-GEP11 ( bồi dưỡng HSG Toán Lý 11): bắt đầu học Giải Tích + Hình Học + Lý lớp 11.