พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

            ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

            การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

 

อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

 

มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

 

มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

 

ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "

ใช่ ไม่ใช่

Please tell us why you didn't find this helpful. Thanks!

How can we make this better?

Thanks! Your feedback will help us improve our Help Center.

ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 25   

 • ความคิดเห็นที่ 498

   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดยคุณ ช.2  (110.77.243.190)     3 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 497

  ถ้าโดนจับยาบ้า 200 เม็ดข้อหาครอบครองและจำหน่ายตอนนี้อยู่ระหว่างรอขึ้นศาล รับสาราภาพอยากรู้ว่าติดประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ อ้วน  (58.8.39.209)     30 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 497

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     3 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 496

  ตอนแฟนอยู่ระหว่างการฟ้องศาล คือทางอัยการส่งคำร้องฟ้องแล้ว แล้วศาลก็รับฟ้องแล้วเป็นคดียาเสพติด ตอนนี้ทางเราซึ่งเป็นฝ่ายจำเลยพอจะทำอะไรได้บ้าง แต่ว่าศาลยังไม่ได้เรียกไปรับฟ้องที่ศาลนะค่ะ อยากทราบว่าระหว่างนี้ทางเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะว่าของกลางที่เจอไม่ได้อยู่ที่แฟนเลย

  โดยคุณ กัญ  (110.77.162.236)     30 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 496

  เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องแฟนเป็นจำเลยตามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และศาลประทับรับฟ้องแล้ว หากแฟนประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดีในชั้นศาล เพื่อแก้ข้อกล่าวหาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนที่ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยกับของกลางนั้น ก็ชอบที่จะให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ แล้วรีบปรึกษาและแต่งทนายความเข้าดำเนินกระบวนพิจารณาแก้ต่างในชั้นพิจารณาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     3 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 495

  อยากทราบว่าโทษของรับจ้างขนย้าบ้าประมาณ12.000กว่าเม็ด โทษเป็นอย่างไร ถูกจับได้เพราะการล่อซื้อ แต่คนที่ล่อซื้อไม่รู้จักกับแฟน รู้จักแต่คนที่จ้างแฟนไป ในการสอบสวนเขาได้เป็นพยานว่าไม่รู้จักแฟน โทษที่จะได้รับจะเป็นอย่างไร

  โดยคุณ คนมีทุกข์  (182.53.157.94)     28 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 494

  แฟนโดนล่อซื้อยาบ้า2เม็ดเงิน1000บาท ศาลตัดสินจำคุก2ปี ตอนนี้ติดมา3เดือนแล้ว อยากรู้ว่าเดือนวันพ่อปี54จะมีอภัยโทษหรือเปล่าคะ แล้วถ้ามีแฟนหนูจะได้รับอภัยโทษหรือเปล่า เพราะเคยได้ยินมาว่าคดียาเสพติดจะไม่ได้รับอภัยโทษจริงหรือเปล่าคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ คนมีกรรม  (223.205.236.182)     27 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 493

  อยากสอบถามค่ะว่าเพื่อนหนูโดนจับยาบ้า 190 เม็ด รถโดนยึด 2 คัน มีซิลเวีย s 15 กับเบนซ์ ทั้งสองไม่ได้พบของกลางในรถเลยเพียงแต่ว่าเป็นทรัพย์สินของเพื่อนและชื่อรถก้อไม่ได้เป็นชื่อของเพื่อน อยากทราบว่าเพื่อนดิฉันจะมีสิดเดินเรื่องเอารถออกได้หรือไม่ และโทษอยู่ในระหว่างกี่ปีและมีสิดประกันตัวออกได้หรือไม่มค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฟ้าใส  (101.109.153.161)     25 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 493

  เจ้าของรถยนต์ทั้งสองคน หากมิได้รู้เห็นในการกระทำความผิดของเพื่อน สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคืนรถยนต์ของกลางต่อไป เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.41)     29 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 492

  น้องชายโดนจับยาไอซ์ สำนวนตำรวจพบของกลางจำนวน 4  ถุง น้ำหนักเฉพาะยา 0.964 กรัม และได้สอบถามทางตำรวจและนายประกันทราบว่า หลักทรัพย์ประกันตัว 350,000  ในวันขึ้นศาลเพื่อขอประกันตัว ศาลวินิจฉัยว่ามียาไอซ์จำนวน 4 ถุงถุงละ 0.964 กรัม หลักทรัพย์ประกันตัวเพิ่มเป็น 500,000.- (อนุญาติให้ประกันตัว) จึงขอเรียนถามว่า

  1. มีสิทธิติดคุกหรือไม่ กี่ปี (ไม่เคยต้องโทษคดีต่างๆ และช่วยล่อซื้อยาบ้าให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในวันถูกจับกุม)

  2. ถ้าไม่มีทนายช่วยวิ่งเต้นเรื่องคดี กับให้ทนายช่วยวิ่งเต้นเรื่องคดี บทลงโทษจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

   

  โดยคุณ นพพร (สมาชิก)  (182.53.221.104)     25 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 492

  1. หากศาลเห็นว่าน้องชายได้กระทำความผิดจริงและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี
  2. ทนายความไม่สามารถวิ่งเต้นคดีได้ ผิดจรรยาบรรณทนายความ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.41)     29 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 491

  แฟนโดนจำหน่านและจำหน่ายยาไอซ์0.7 กรัมต่อนี้ยังไม่ตัดสินแต่ยื่นเอกสารที่แฟนพาไปจับอีกคนให้กับตำรวจเจ้าของคดีตำรวจแนะนำให้เอาเอกสารลูกทั้งสองคนแนบไปด้วเพื่อให้สารเมตาอยากทราบว่าแฟนจะติดกี่ปีค่ะไม่สบายใจเลยค่ะ และเอกสารที่ยื่นไปจะช่วยแฟนได้จริงหรือเปล่าค่ะรบกวนตอบด้วยนะคะตอนนี้ไม่ได้ประกัยแฟนรับสารภาพแฟนบอกว่ารอวันออกยังดีกว่ารอวันเข้า

  โดยคุณ sirintip  (203.113.0.206)     21 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 491

  โทษจำคุกสำหรับความผิดดังกล่าวมีอย่างต่ำ 4 ปี เมื่อรับสารภาพลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ทั้งแฟนได้ให้ข้อมูลสำคัญในการปราบปรามยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานตำรวจ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้ ส่วนการยื่นเอกสารเกี่ยวกับบุตร ก็ใช้ประกอบดุลพินิจการกำหนดโทษของศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.1)     27 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 490

  อยากทราบว่าคดียาไอซ์20.91กรัมโทษจำคุกกี่ปีค่ะ  ไม่เคยต้องโทษใดใด และถ้าจะยื่นประกันต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ กรองกาญจน์ รอดดอน  (58.8.81.144)     16 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 490

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนหลักประกันจำนวนเท่าไหร่ สอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาล
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     21 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 489

  คือ แฟน ผมโดนไอซ์1.33กรัมอะ ผมจะสุ้คดีรอดมั้ย    ละประกันเท่าไหร่  คือผมจะยื่นคำร้องยังไงช่วยบอกที ผมไม่ยากให้เขาเข้า คุก   คือของเปนของเพื่อน เขา อะ

  โดยคุณ แนท  (58.9.72.69)     16 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 489

  ก็ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งการจับกุมที่แฟนว่า รูปคดีเป็นเช่นไร ต้องนำเรื่องเข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อประเมินแนวทางของรูปคดีต่อไป ส่วนหลักประกันเป็นจำนวนเท่าไหร่ สอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาลโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.7)     24 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 488

  ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ ที่บอกว่าโทษ"ประหารชีวิตแน่นอน"นั้นถ้ารับสารภาพจะลดกึ่งนึงรึเปล่าคะ(ยาบ้า6000เม็ด+อาวุธสงคราม1กระบอก)

  โดยคุณ โบว์ลิ่ง  (171.98.114.17)     15 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 487

   แฟนโดนล่อซื้อเจอเบอแบง2400ยา9เม็ดต้องติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (110.77.174.198)     14 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 486

  ผมเคยถูกจับ 3 แถว ยัดเงินตำรวจไปสี่หมื่น แล้วถูกพาตัวไปบำบัด ตอนนี้เลิกแล้ว

  ไปบำบัดช่วยไรไม่ได้เลยยังเสี่ยนอยู่ ต้องจัยอย่างมาก โชคดีที่มีพ่อ แม่ พี่ อยู่เคียงข้างผม

  จำไว้ *ผู้ค้าอย่าเสพ ผู้เสพอย่าค้า*

  โดยคุณ หมอก  (203.158.208.28)     13 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 485

  น้องแฟนหนู  โดนจับบ้ายา  7  เม็ด  และบัญชีลูกค้า  ตอนนี้ฝากขัง ได้ ประมาณ 1 เดือน แล้ว  อยากทราบว่าจะต้องทำไงต่อบ้างค่ะยื่นประกันอีกได้หรือเปล่า   ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ นิด  (118.175.106.129)     12 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 485

  ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้อีก แต่ศาลจะอนุญาตหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     14 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 484

  คือแฟนโดนจับยาบ้า6000เม็ด(ครอบครอง)และอวุธสงคราม1กระบอกแต่รับสารภาพจะโดนจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ ช่วยตอบทีค่ะเพราะโดนทนายหลอกเรื่องทำลดโทษมา2ครั้งแล้วค่ะ

  โดยคุณ โบว์ลิ่ง  (110.171.16.124)     11 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 484

  ประหารชีวิตแน่นอน

  โดยคุณ   (136.1.1.102)     14 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 483

   we love the king

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.61)     6 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 482

  สวัสดีค่ะ

  แฟนหนุโดนแบงค์ล่อซื้อไป 15000     แต่ยาบ้าไม่ได้อยู่ที่ตัวเจอที่สายลับ    และตอนนี้ใกล้ครบกำหนดฝากขัง84วันแล้วค่ะ      อยากทราบว่าจะต้องทำไงต่อบ้างค่ะยื่นประกันอีกได้หรือเปล่า      ผลตรวจสารบริสุทธ์ยาบ้า1.7.14 ยาไอซ์ 0.592  

  เคยยื่นประกันไปแล้วแต่ศาลไม่ให้ประกัน ว่าจำนวนของกลางมากเกงว่าจะหลบหนี

  ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นฏกร  (223.206.173.111)     5 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 482

  ให้คุณหาแฟนใหม่  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ดีที่สุด

  โดยคุณ เนย  (223.204.220.187)     29 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 481

   king of thailand ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.239)     5 ก.ค. 2554

Comments