Λεξικό αντωνύμων

Το πληρέστερο Portal στο ελληνικό διαδίκτυο


...................................................................................................................................................................................................................................

profile counter myspace

Αρχική
Όροι χρήσης
Ειδήσεις
Καιρός
Τύπος
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Live score
Ιατρική
Σκέψη
Λεξικά online
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Ετυμολογικό
Ρήματα
Εκθέσεις
Εφευρέσεις
Γεωγραφία
Χάρτες
Ταξίδια
Διατροφή
Οδηγός πολίτη
Μίμηση Χριστού
Εντολές Θεού
Προφητείες
Γραμματοσειρές
Εργασία
Αγγελίες
e-shops
Διάφορα
Σύνδεσμοι
Θετίδιο

Ευρετήριο

Εύρεση λημμάτων
στο παρόν λεξικό

Πατήστε
Ctrl + F
στο πλαίσιο που
θα εμφανισθεί
γράψτε τη λέξη
που αναζητείτε. 

Αντίθετα ευκόλως
σχηματιζόμενα
(3.750 λέξεις)

αβαθμίδωτος/
βαθμιδωτός
αβαθμολόγητος/
βαθμολογημένος
αβαθούλωτος/
βαθουλωτός
αβαθύρριζος/
βαθύρριζος
αβαλσάμωτος/
βαλσαμωμένος
άβαλτος/
βαλτός
αβάναυσος/
βάναυσος
αβάπτιστος/
βαπτισμένος
αβαράθρωτος/
βαραθρωμένος

αβαρέλιαστος/
βαρελιασμένος

αβαρεμάρα/
βαργεστιμάρα ή
βαρεμάρα
αβάρετος/
βαρετός
αβαρής/
βαρύς
αβασάνιστος/
βασανισμένος
αβασίλευτος/
βασιλευόμενος
αβασιμότητα/
βασιμότητα
αβάσιστος/
βασισμένος
αβάσκαντος/
βασκανισμένος
αβάστακτος/
βασταγμένος
αβάτευτος/
βατεμένος
αβαυκάλιστος/
βαυκαλισμένος
άβαφος/
βαμμένος
άβγαλτος/
βγαλμένος
αβγάτιστος/
αβγατιστός
αβδέλυκτος/
βδελυκτός
αβεβαίωτος/
βεβαιωμένος
αβέβηλος/
βέβηλος
αβεβήλωτος/
βεβηλωμένος
αβελόνιστος/
βελονισμένος
αβελτίωτος/
βελτιωμένος
αβερνίκωτος/
βερνικωμένος
αβίαστος/
βεβιασμένος
αβίδωτος/
βιδωμένος
αβιομηχανοποίητος/
βιομηχανοποιημένος
αβίωτος/
βιωτός
αβλάστητος/
βλαστημένος
αβλασφήμητος/
βλασφημημένος
άβλαφτος/
βλαμμένος
άβλητος/
βλητός
αβλόγητος/
βλογημένος
αβοήθητος/
βοηθημένος
αβόλετος/
βολετός
αβόλευτος/
βολεμένος
αβολιδοσκόπητος/
βολιδοσκοπημένος
αβολίδωτος/
βολιδωτός
αβόλιστος/
βολιδοσκοπημένος
άβολος/
βολικός
αβομβάρδιστος/
βομβαρδισμένος
αβόσκητος/
βοσκημένος
αβοστρύχωτος/
βοστρυχωτός
αβοτάνιστος/
βοτανισμένος
αβούλιαχτος/
βουλιαγμένος
άβουλος/
βουλητικός
αβούλωτος/
βουλωμένος
αβούρκωτος/
βουρκωμένος
αβούρτσιστος/
βουρτσισμένος
αβούτηκτος/
βουτηγμένος
αβουτύρωτος/
βουτυρωμένος
αβράβευτος/
βραβευμένος
αβράκωτος/
βρακωτός
άβραστος/
βρασμένος
αβράχνιαστος/
βραχνιασμένος
άβρεχτος/
βρεγμένος
αβρόμιστος/
βρομισμένος

αβρόντητα/
βροντητά

άβροτος/
βροτός
αβροχιά/
βροχάδα
αβύζαχτος/
βυζαγμένος
αβύθιστος/
βυθισμένος
αβυθομέτρητος/
βυθομετρημένος
αγάζωτος/
γαζωμένος
αγαλβάνιστος/
γαλβανισμένος
αγαλήνευτος/
γαληνεμένος
άγαλος/
πολυγάλακτος
αγαλούχητος/
γαλουχημένος
αγανάκτητος/
αγανακτισμένος
αγάντζωτος/
γαντζωμένος
αγάνωτος/
γανωμένος
αγαρνίριστος/
γαρνιρισμένος
άγγιχτος/
αγγιγμένος
αγγλόφοβος/
αγγλόφιλος
άγδαρτος/
γδαρμένος
άγδυτος/
γδυτός
αγέλαστος/
γελαστός
αγελοιοποίητος/
γελοιοποιημένος
αγέλοιος/
γελοίος
αγέμιστος/
γεμισμένος
αγένεια/
ευγένεια
αγένειος/
γενάτος
αγέννητος/
γεννημένος
αγερασιά/
γέρασμα
αγέραστος/
γερασμένος
άγερτος/
γερτός
άγευστος/
γευστικός
αγεφύρωτος/
γεφυρωμένος
αγήτευτος/
γητεμένος
αγιάτρευτος/
γιατρεμένος
αγίνωτος/
γινωμένος
αγκάθιαστος/
αγκαθιαστός
αγκαθωτός/
αγκάθιαστος
αγκαίνιαστος/
εγκαινιασμένος
αγκάλιαστος/
αγκαλιαστός
αγκάστρωτος/
γκαστρωμένος
αγκιστρωμένος/
ξαγκιστρωμένος ή
απαγκιστρωμένος
αγκρέμιστος/
γκρεμισμένος
αγκρίνιαστος/
γκρινιάρης
άγλειφτος/
γλειμμένος
άγλισχρος/
γλίσχρος
αγλίτσιαστος/
γλιτσιασμένος
αγλύκαντος/
γλυκασμένος
άγλυκος/
γλυκός
άγλυπτος/
γλυπτός
άγναμπτος/
γναμπτός
άγναφος/
επίγναφος
άγνεθος/
γνεστός
άγνεστος/
γνεσμένος
άγνοια/
γνώση
άγνοιαστος/
γνοιασμένος
αγνώμων/
ευγνώμων
αγνώριστος/
αναγνωρίσιμος
άγνωρος/
γνωστός
αγνωστοποίητος/
γνωστοποιημένος
άγνωστος/
γνωστός
αγογγυσιά/
γογγυσμός
αγόγγυστος/
γογγυστής
αγοήτευτος/
γοητευμένος
αγόμωτος
γομωμένος
αγόμφωτος/
γομφωτός
αγονάτιστος/
γονατισμένος
αγονιμοποίητος/
γονιμοποιημένος
άγονος/γόνιμος
αγορασμένος/
πουλημένος
αγουροξύπνημα/
αργοξύπνημα
άγουρος/
γουρμασμένος
άγουστος/
γουστόζικος
αγραβάτωτος/
γραβατωμένος
αγράμματος/
γραμματισμένος
άγραπτος/
γραπτός
αγρασάριστος/
γρασαρισμένος
αγρατσούνιστος/
γρατσουνισμένος
άγραφος/
γραμμένος
αγριομίλημα/
γλυκομίλημα
αγριοπρόσωπος/
ηδυπρόσωπος
αγροδίαιτος/
οικοδίαιτος
αγροδότης/
αγρολήπτης
αγυάλιστος/
γυαλισμένος
αγύμναστος/
γυμνασμένος
αγύρευτος/
γυρευτός
αγύριστος/
γυρισμένος
άγυρτος/
γυρτός
αγύψωτος/
γυψωμένος
αγχολυτικός/
αγχογόνος

αγωνίαστος/
γωνιασμένος 

ή γωνιωτός

αδάγκωτος/
δαγκωμένος
αδάκρυτος/
δακρυσμένος
αδάμαστος/
δαμασμένος
αδάνειστος/
δανεισμένος
αδαπάνητος/
δαπανημένος
άδαρτος/
δαρμένος
αδασκάλευτος/
δασκαλεμένος
αδασμολόγητος/
δασμολογημένος
άδειασμα/
γέμισμα
αδείλιαστος/
δειλός
άδειμος/
δειδήμων
αδεισιδαιμονία/
δεισιδαιμονία
αδεισίθεος/
δεισίθεος
αδεκάτιστος/
δεκατισμένος
άδεκτος/
δεκτός
αδελέαστος/
δελεασμένος
αδεμάτιαστος/
δεματιασμένος
αδενδροτόμητος/
δενδροτομημένος
άδεντρος/
δενδρώδης
αδέξιος/
επιδέξιος
αδεξιοσύνη/
δεξιοσύνη
αδεξιότητα/
δεξιότητα
αδέσμευτος/
δεσμευμένος
αδέσμιος/
δέσμιος
άδετος/
δετός
αδευκής/
δευκής
άδηκτος/
δαγκωμένος
αδηλητηρίαστος/
δηλητηριασμένος
άδηλος/
δήλος
αδήλωτος/
δηλωμένος
αδήμευτος/
δημευμένος
αδημιούργητος/
δημιουργημένος
αδημοκράτητος/
δημοκρατούμενος
αδημοσίευτος/
δημοσιευμένος
αδιαβάθμιστος/
διαβαθμισμένος
αδιάβαστος/
διαβασμένος
αδιαβεβαίωτος/
διαβεβαιωμένος
αδιαβίβαστος
διαβιβασμένος
αδιάβλητος/
διαβλητός
αδιάβροχος/
διάβροχος
αδιάβρωτος/
διαβρωμένος
αδιάγνωστος/
διεγνωσμένος
αδιαγούμιστος/
διαγουμισμένος
αδιάδοτος/
διαδεδομένος
αδιάζευκτος/
διαζευγμένος
αδιαθεσία/
ευδιαθεσία
αδιαίρετος/
διαιρεμένος
αδιακανόνιστος/
διακανονισμένος
αδιακήρυκτος/
διακηρυγμένος
αδιακλάδωτος/
διακλαδωμένος
αδιακόρευτος/
διακορευμένος
αδιακόσμητος/
διακοσμημένος
αδιακρισία/
διακριτικότητα
αδιακώλυτος/
διακεκωλυμένος
αδιακωμώδητος/
διακωμωδημένος
αδιαλάλητος/
διαλαλημένος
αδιάλειπτος/
ευδιάλειπτος
αδιάλεχτος/
διαλεγμένος
αδιάλλακτος/
διαλλακτικός
αδιαλλαξία/
διαλλακτικότητα
αδιάλυτος/
διαλυτός
αδιαμέλιστος/
διαμελισμένος
αδιαμοίραστος
διαμοιρασμένος
αδιαμόρφωτος/
διαμορφωμένος
αδιανέμητος/
διανεμημένος
αδιάνοικτος/
διανοιγμένος
αδιαπαιδαγώγητος/
διαπαιδαγωγημένος
αδιαπέραστος/
διαπεραστικός
αδιαπίστωτος/
διαπιστωμένος
αδιαπότιστος/
διαποτισμένος
αδιαπραγμάτευτος/
διαπραγματεύσιμος
αδιάρθρωτος/
διαρθρωμένος
αδιάρρηκτος/
διαρρηκτός
αδιαρρύθμιστος/
διαρρυθμισμένος
αδιασάλευτος/
διασαλευμένος
αδιασαφήνιστος/
διασαφηνισμένος
αδιασκόρπιστος/
διασκορπισμένος
αδιάσπαστος/
διασπασμένος
αδιασταύρωτος/
διασταυρωμένος
αδιάστικτος/
κατάστικτος
αδιαστρέβλωτος/
διαστρεβλωμένος
αδιάστροφος/
διάστροφος
αδιάτακτος/
διαταγμένος
αδιατάρακτος/
διαταραγμένος
αδιατήρητος/
διατηρημένος
αδιατίμητος/
διατιμημένος
αδιάτρητος/
διάτρητος
αδιατυμπάνιστος/
διατυμπανισμένος
αδιατύπωτος/
διατυπωμένος
αδιαφανής/
διαφανής
αδιαφήμιστος/
διαφημισμένος
αδιάφθορος/
διεφθαρμένος
αδιαφοροποίητος/
διαφοροποιημένος
αδιαφώτιστος/
διαφωτισμένος
αδιαχείριστος/
διαχειρίσιμος
αδιαχώριστος/
διαχωρισμένος
αδιάψευστος/
διαψευσμένος
αδίδακτος/
διδαγμένος
αδιέγερτος/
διεγερμένος
αδιεκδίκητος/
διεκδικούμενος
αδιεκπεραίωτος/
διεκπεραιωμένος
αδιέξοδος/
διέξοδος
αδιερεύνητος/
διερευνημένος
αδιευθέτητος/
διευθετημένος
αδιευκρίνιστος/
διευκρινισμένος
αδιεχής/
διεχής
αδιήγητος/
διηγημένος
αδιήθητος/
διηθημένος
αδικαιολόγητος/
δικαιολογημένος
αδικαίωτος/
δικαιωμένος
αδίκαστος/
δικασμένος
αδικημένος/
δικαιωμένος
άδικος/
δίκαιος
αδιοργάνωτος/
διοργανωμένος
αδιόρθωτος/
διορθωμένος
αδιόριστος/
διορισμένος
αδιοχέτευτος/
διοχετευμένος
αδιπλασίαστος/
διπλασιασμένος
άδιπλος/
διπλωτός
αδίπλωτος/
διπλωμένος
αδιύλιστος/
διυλισμένος
αδίχαστος/
διχασμένος
αδιχοτόμητος/
διχοτομημένος
αδίψαστος/
διψασμένος
αδίωκτος/
διωγμένος
αδογμάτιστος/
δογματικός
αδόκητος/
προσδόκιμος
αδοκίμαστος/
δοκιμασμένος
αδόκιμος/
δόκιμος
αδόλωτος/
δολωμένος
αδόμητος/
δομημένος
αδόνητος/
δονημένος
αδόξαστος/
δοξασμένος
άδοξος/
ένδοξος
άδοτος/
δοτός
αδούλευτος/
δουλεμένος
άδουλος/
δούλος
αδούλωτος/
δουλωμένος
αδρέπανος/
δρεπανηφόρος
αδρομολόγητος/
δρομολογημένος
αδροσιά/
δροσιά
αδρόσιστος/
δροσισμένος
αδυνάμωτος/
δυναμωμένος
αδυσανάσχετος/
δυσανασχετισμένος
αδυσαρέστητος/
δυσαρεστημένος
αδυσκόλευτος/
δύσκολος
αδυσφήμιστος/
δυσφημισμένος
αδωροδόκητος/
δωροδοκημένος
αδωσίλογος/
δωσίλογος
αζαλίκωτος/
ζαλικωμένος
αζάλιστος/
ζαλισμένος
αζάπωτος/
ζαπωμένος
αζάρωτος/
ζαρωμένος
αζαχάρωτος/
ζαχαρωμένος
αζεμάτιστος/
ζεματισμένος
άζεστος/ζεστός
αζευγάρωτος/
ζευγαρωμένος
άζευτος/
ζευγμένος
αζήλευτος/
ζηλευτός
αζήλωτος/
ζηλωτός
αζηλότυπος/
ζηλότυπος
αζημίωτος/
ζημιωμένος
αζήτητος/
ζητημένος
αζόριστος/
ζορισμένος
αζούλητος/
ζουλημένος
αζούπητος/
ζουπημένος
αζύγιαστος/
ζυγιασμένος
άζυμος/
ζυμωτός
αζύμωτος/
ζυμωμένος
αζωήρευτος/
ζωηρός
αζωγράφιστος/
ζωγραφισμένος
αζωογόνητος/
ζωογονημένος
άζωστος/
ζωσμένος
αήττητος/
ηττημένος
άηχος/
ηχηρός
αθάμπωτος/
θαμπωμένος
αθανάτωτος/
θανατωμένος
άθαπτος/
θαμμένος
αθάρρετος/
θαρρετός
αθαύμαστος/
θαυμαστός
αθέατος/
θεατός
αθεϊστής/
θεϊστής
αθέλητος/
ηθελημένος
αθεμελίωτος/
θεμελιωμένος
αθέμιτος/
θεμιτός
αθεολόγητος
θεολογημένος
αθεοφοβία/
θεοφοβία
αθεράπευτος/
θεραπευμένος
αθέριστος/
θερισμένος
αθέρμαντος/
θερμασμένος
άθερμος/
θερμός
αθέσπιστος/
θεσπισμένος
αθεώρητος/
θεωρημένος
αθήλαστος/
θηλασμένος
αθηλύκωτος/
θηλυκωμένος
αθήρευτος/
θηρεύσιμος
αθησαύριστος
θησαυρισμένος
άθικτος/
θιγμένος
άθλαστος/
τεθλασμένος
αθλιψία/
θλίψη
άθολος/
θολός
αθολοσκέπαστος/
θολοσκέπαστος
ή θολωτός
άθραυστος/
θραυσμένος
άθρεπτος/
θρεμ
μένος
αθρηνί/
θρηνωδώς
άθρησκος/
θρήσκος
αθόλωτος/
θολωμένος
αθορύβητος/
θορυβημένος
αθράσυντος/
θρασύς
αθρήνητος/
θρηνημένος
άθρησκος/
θρήσκος
αθρόνιαστος/
θρονιασμένος
αθρυμμάτιστος/
θρυμματισμένος
αθυμιάτιστος/
θυμιατισμένος
αθύμωτος/
θυμωμένος
αθυσίαστος/
θυσιασμένος
αθώπευτος/
θωπευμένος
αθωράκιστος/
θωρακισμένος
αθώρητος/
ευθεώρητος
αιματηρός
αναίμακτος
αιμάτωση/
αφαίμαξη
αιμοδότης/
αιμολήπτης
αιμορραγία/
αιμοστασία
αισιόδοξος/
απαισιόδοξος
ακαβάλητος/
καβαλημένος
ακαβαλίκευτος/
καβαλικευμένος
ακαβούρδιστος/
καβουρδισμένος
άκαγος/
καμένος
ακαθαγίαστος/
καθαγιασμένος
ακαθαίρετος/
καθηρημένος
ακαθάριστος/
καθαρισμένος
ακάθαρτος/
καθαρός
ακαθέλκυστος/
καθελκυσμένος
ακαθήλωτος/
καθηλωμένος
ακαθησύχαστος/
καθησυχασμένος
ακαθιέρωτος/
καθιερωμένος
ακαθισιά/
καθισιά
ακάθιστος/
καθιστός
ακαθοδήγητος/
καθοδηγημένος
ακαθόριστος/
καθορισμένος
ακαθοσίωτος/
καθοσιωμένος
ακακία/
κακία
ακάκιωτος/
κακιωμένος
ακακολόγητος/
κακολογημένος
ακακοπάθητος/
κακοπαθής
ακακοπέραστος/
κακοπερασμένος
ακακοποίητος/
κακοποιημένος
άκακος/κακός
ακαλαίσθητος/
καλαίσθητος
ακάλεστος/
καλεσμένος
ακαλίγωτος/
καλιγωμένος
ακαλλής/
περικαλλής
ακαλλιέργητος/
καλλιεργημένος
ακαλλώπιστος/
καλλωπισμένος
ακαλμάριστος/
καλμαρισμένος
ακαλωδίωτος/
καλωδιωμένος
ακαλόπιαστος
καλοπιασμένος
ακαλούπωτος/
καλουπωμένος
ακαλπονόθευτος/
καλπονοθευμένος
ακάλτσωτος/
καλτσάτος
ακάλυπτος/
καλυμμένος
ακαμάκωτος/
καμακωμένος
ακαμάρωτος/
καμαρωμένος
ακαμουφλ
άριστος/
καμουφλαρι
σμένος
ακαμπούριαστος/
καμπουριασμένος
άκαμπτος/
καμπτός
ακάμωτος/
καμωμένος
ακανάκευτος/
κανακευμένος
ακανόνιστος/
κανονισμένος
ακαπάκωτος/
καπακωμένος
ακαπάρωτος/
καπαρωμένος
ακαπέλωτος/
καπελωμένος
ακαπίστρωτος/
καπιστρωμένος
ακάπνιστος/
καπνισμένος
ακαρατόμητος/
καρατομημένος
ακαρίκωτος/
καρικωμένος
ακάρπιστος/
καρπισμένος
ακαρποφόρητος/
καρποφόρος
ακαρτέρητος/
καρτερικός
ακαρύκευτος/
καρυκευμένος
ακάρφωτος/
καρφωμένος
ακασίδιαστος/
κασιδιασμένος
ακασσιτέρωτος/
κασσιτερωμένος
ακατάβλητος/
καταβεβλημένος
ακατάβρεχτος/
καταβρεγμένος
ακαταβρόχθιστος/
καταβροχθισμένος
ακατάγγελτος/
καταγγελμένος
ακαταγέλαστος/
καταγέλαστος
ακατάδεκτος/
καταδεκτικός
ακαταδίωκτος/
καταδιωγμένος
ακατάθετος/
κατατεθειμένος
ακαταίσχυντος/
κατησχυμμένος
ακατάκριτος/
κατακριμένος
ακατάκτητος/
κατακτημένος
ακαταλάγιαστος/
καταλαγιασμένος
ακατάληκτος/
καταληκτικός
ακαταληξία/
κατάληξη
ακατάληπτος/
καταληπτός
ακατάλλακτος/
διαλλακτικός
ακατάλληλος/
κατάλληλος
ακαταλληλότητα/
καταλληλότητα
ακαταλόγιστος/
καταλογιστός
ακατανάγκαστος/
καταναγκασμένος
ακατανάλωτος/
καταναλωτός
ακατανόητος/
κατανοητός
ακατάνυκτος/
κατανυκτικός
ακαταπάτητος/
καταπατημένος
ακατάπειστος/
πεπεισμένος
ακαταπίεστος/
καταπιεσμένος
ακατάπληκτος/
κατάπληκτος
ακαταπόνητος/
καταπονημένος
ακαταπόντιστος/
καταποντισμένος
ακαταπράυντος/
καταπραυμένος
ακατάπτωτος/
ευκατάπτωτος
ακατάργητος/
καταργημένος
ακατάρτιστος/
καταρτισμένος
ακατάσβεστος/
ευκατάσβεστος
ακατασκεύαστος/
κατασκευασμένος
ακατασκήνωτος/
κατασκηνωμένος
ακατασπάρακτος/
κατασπαραγμένος
ακαταστάλακτος/
κατασταλαγμένος
ακατάστρωτος/
καταστρωμένος
ακατάσχετος/
κατασχεμένος
ακατάτμητος/
κατατετμημένος
ακατατόπιστος/
κατατοπισμένος
ακατατρόπωτος
κατατροπωμένος
ακατάφλεκτος/
εύφλεκτος
ακαταφρόνητος/
καταφρονημένος
ακαταχώριστος/
καταχωρισμένος
ακατεδάφιστος/
κατεδαφισμένος
ακατέργαστος/
κατειργασμένος
ακατεύναστος/
κατευνασμένος
ακατηγόρητος/
κατηγορημένος
ακατήχητος/
κατηχημένος
ακατοίκητος/
κατοικημένος
ακατόρθωτος/
κατορθωτός
ακατούριγος/
κατουρημένος
ακατοχύρωτος/
κατοχυρωμένος
ακατσάρωτος/
κατσαρωμένος
άκαυστος/
κεκαυμένος
ακαυτηρίαστος/
καυτηριασμένος
άκαυτος/
καμένος
ακαυχησιά/
καυχησιά
ακαψάλιστος/
καψαλισμένος
ακέλυφος/
κελυφωτός
ακέντητος/
κεντημένος
ακέντριστος/
κεντρισμένος
ακένωτος/
κενωμένος
ακεράμωτος/
κεραμωτός
ακέραστος/
κερασμένος
ακεράτωτος/
κερατωμένος
ακεραυνοβόλητος/
κεραυνοβολημένος
ακεραύνωτος/
κεραυνωμένος
ακερδής/
επικερδής
ακέρδιστος/
κερδισμένος
άκερκος/
κερκοφόρος
ακερμάτιστος/
κερματισμένος
ακέρωτος/
κερωμένος
ακεφιά/
κέφι
άκεφος/
κεφάτος
ακηδεμόνευτος/
κηδεμονευόμενος
ακήδευτος/
κηδευμένος
ακηλίδωτος/
κηλιδωμένος
ακήρυκτος/
κηρυγμένος
ακίβδηλος/
κίβδηλος
ακίνδυνος/
επικίνδυνος
ακινητοποίηση/
κινητοποίηση
ακίνητος/
κινητός
ακιτρίνιστος/
κιτρινισμένος
ακλάδευτος/
κλαδεμένος
ακλάδωτος/
κλαδωτός
ακλάρωτος/
κλαρωτός
άκλαυτος/
κλαμένος
ακλείδωτος/
κλειδωμένος
άκλειστος/
κλειστός
ακληρονόμητος/
κληρονομημένος
ακλήρωτος/
κληρωμένος
άκλητος/
κλητός
ακλιμάκωτος/
κλιμακωτός
ακλινής/
επικλινής
άκλιτος/
κλιτός
ακλόνιστος/
κλονισμένος
ακλότσητος/
κλοτσημένος
ακλυδώνιστος
ή άκλυστος/
κλυδωνισμένος
άκλωστος/
κλωσμένος
άκνησμος/
κνησμώδης
άκοιλος/
κοίλος
ακοίμιστος/
κοιμισμένος
ακοινοποίητος/
κοινοποιημένος
ακοινώνητος/
κοινωνικός
ακοίταχτος/
κοιταγμένος
ακοκκίνιστο/
κοκκινιστό
ακόκκιστος/
εκκοκκισμένος
ακολάκευτος/
κολακευμένος
ακολάριστος/
κολαρισμένος
ακόλαστος/
κολασμένος
ακολάτσιστος/
κολατσισμένος
ακόλλητος/
κολλημένος
ακολόβωτος/
κολοβωμένος
ακολοκούριστος/
κολοκουρισμένος
ακόμιστος/
κομισμένος
ακομμάτιαστος/
κομματιαστός
ακομμάτιστος/
κομματικός
ακόμπαστος/
κομπαστής
ακομπλ
άριστος/
κομπλαρισμ
ένος
ακομπλεξάριστος/
κομπλεξικός
ακόνιστος/
κονισμένος
ακοπάνιστος/
κοπανιστός
ακοπίαστος/
κοπιαστικός
ακόπριστος/
κοπρισμένος
ακόρδωτος/
κορδωμένος

ακόρεστος/
κορεσμένος
ακορνίζωτος/
κορνιζωμένος
ακορύφωτος/
κορυφωμένος

ακορφολόγητος/
κορφολογημένος

ακόσμητος/
κοσμημένος
άκοσμος/
κόσμιος
ακοστολόγητος/
κοστολογημένος
ακουβάλητος/
κουβαλητός
ακουβέντιαστος/
κουβεντιασμένος
ακουκούλωτος/
κουκουλωμένος
ακουμαντάριστος/
κουμανταρισμένος
ακούμπωτος/
κουμπωτός
ακούραστος/
κουρασμένος
ακούρδιστος/
κουρδιστός
ακούρευτος/
κουρεμένος
ακούρνιαστος/
κουρνιασμένος
ακουτσούλιστος/
κουτσουλισμένος
ακουτσούρευτος/
κουτσουρεμένος
άκοφτο/
κοφτό
άκοφτος/
κομμένος
ακράτητος/
κρατημένος
ακρέμαστος/
κρεμαστός
ακρεοφάγος/
κρεοφάγος
ακριβής/
ανακριβής
ακριμάτιστος/
κριματιστής
ακρισία/
ευκρισία
ακρότητος/
κροτητός
άκρουστος/
κρουστός
ακτένιστος/
κτενισμένος
άκτητος/
κτητός
άκτιστος/
κτισμένος
ακύβιστος/
κυβισμένος
ακυκλοφόρητος/
κυκλοφορημένος
ακύκλωτος/
κυκλωμένος
ακύλιστος/
κυλισμένος
ακυνήγητος/
κυνηγημένος
ακυρίευτος/
κυριευμένος
ακυρολεξία/
κυριολεξία
ακυρότητα
εγκυρότητα
ακύρωση/
κύρωση
ακύρωτος/
κυρωμένος
ακύρτωτος/
κυρτωμένος
ακωδικοποίητος/
κωδικοποιημένος
ακώλυτος/
κωλυόμενος
αλάβωτος/
λαβωμένος
αλαγάριστος/
λαγαρισμένος
αλάδωτος/
λαδωμένος
αλάκκωτος/
λακκώδης
αλάκτιστος/
λακτισμένος
αλαμπής/
λαμπρός
αλαμπία/
λάμψη
αλαμπικάριστος/
λαμπικαρισμένος
αλανάριστος/
λαναρισμένος
αλάνθαστος/
λανθασμένος
αλάξευτος/
λαξευτός
αλασκάριστος/
λασκαρισμένος
αλάσπωτος/
λασπωμένος
αλατόμητος/
λατομημένος
αλαχτάριστος/
λαχταριστός
αλεηλάτητος
λεηλατημένος
αλείαντος/
λειασμένος
αλέκιαστος/
λεκιασμένος
άλεκτος/
λεκτός
αλέπιστος/
λεπιστός
αλέρωτος/
λερωμένος
άλεστος/
αλεσμένος ή
αλεστός
αλευθέρωτος/
λευθερωμένος
αλεύκαντος/
λευκασμένος
άληκτος/
ληγμένος
αλησμόνητος/
λησμονημένος
αλήστευτος/
ληστευμένος
άληστος/
λησμονημένος
αλιάνιστος/
λιανισμένος
άλιαστος/
λιαστός
αλιβάνιστος/
λιβανισμένος
αλίγδιαστος/
λιγδιασμένος
αλίγωτος/
λιγωμένος
αλιθοβόλητος/
λιθοβολημένος
αλιμάριστος/
λιμαρισμένος
αλίχνιστος/
λιχνισμένος  
άλιωτος/
λιωμένος
αλογάριαστος/
λογαριασμένος
αλόγιαστος/
λελογισμένος
αλογίκευτος/
λογικευμένος
αλοδόρητος/
λοιδορημένος
αλόξευτος/
λοξός
άλουστος/
λουσμένος
αλουστράριστος/
λουστραρισμένος
αλύγιστος/
λυγισμένος
αλύπητος/
λυπημένος
αλυσιτελής/
λυσιτελής
άλυτος/
λυμένος
αλύτρωτος/
λυτρωμένος
αμαγάριστος/
μαγαρισμένος
αμαγείρευτος/
μαγειρευτός
αμαγνήτιστος/
μαγνητισμένος
αμάδητος/
μαδημένος
αμάζευτος/
μαζεμένος
αμάθεια/
μάθηση
αμακάριστος/
μακαριστός
αμακιγιάριστος/
μακιγιαρισμένος
αμάλακτος/
μαλαγμένος
αμάνικος/
μανικωτός
αμαντάλωτος/
μανταλωμένος
αμάντρωτος/
μαντρωμένος
αμαράγκιαστος/
μαραγκιασμένος
αμαράζωτος/
μαραζωμένος
αμάραντος/
μαραμένος
αμαρκάλιστος/
μαρκαλισμένος
αμαρκάριστος/
μαρκαρισμένος
αμάρτυρος/
μαρτυρημένος
αμάσητος/
μασημένος
αμασκάρευτος/
μασκαρεμένος
αμαστίγωτος/
μαστγωμένος
αμάτιαστος/
ματιασμένος
αμάτωτος/
ματωμένος
αμαύριστος/
μαυρισμένος
αμαχαίρωτος/
μαχαιρωμένος
αμάχητος/
μαχητός
άμαχος/
μάχιμος
αμεγέθης/
μεγέθης
αμεθόδευτος/
μεθοδευμένος
αμέθοδος/
μεθοδικός
αμέθυστος/
μεθυσμένος
άμεικτος/
μεικτός
αμείωτος/
μειωμένος
αμελέτητος/
μελετημένος
αμελής/
επιμελής
αμελοποίητος/
μελοποιημένος
άμεμπτος/
μεμπτός
αμεμψίμοιρος/
μεμψίμοιρος
αμεριμνομέριμνος/
πολυμέριμνος
αμερόληπτος/
μεροληπτικός
αμεροληψία/
μεροληψία
αμέρωτος/
ημερωμένος
αμέστωτος/
μεστωμένος
αμετάβατος/
μεταβατικός
αμεταβίβαστος/
μεταβιβασμένος
αμετάβλητος/
μεταβλητός
αμεταγλώττιστος/
μεταγλωττισμένος
αμετακίνητος/
μετακινημένος
αμετάκλητος/
μετακλητός
αμετάλλακτος/
μεταλλαγμένος
αμεταμέλητος/
μεταμελημένος
αμετανόητος/
μετανοημένος
αμετατόπιστος/
μετατοπισμένος
αμετάτρεπτος/
μετατρέψιμος
αμετάφερτος/
μεταφερμένος
αμετάφραστος/
μεταφρασμένος
αμεταχείριστος/
μεταχειρισμένος
αμέτοχος/
μέτοχος
αμετρίαστος/
μετριασμένος
αμέτρητος/
μετρημένος
άμετρος/
μετρημένος
αμίλητος/
μιλημένος
αμίσητος/
μισητός
αμισθοδότητος/
μισθοδοτημένος
αμίσθωτος/
μισθωμένος
άμισχος/
έμμισχος
αμνημόνευτος/
μνημονευμένος
αμνημοσύνη/
μνημοσύνη
αμνήμων/
μνήμων
αμνησίκακος/
μνησίκακος
αμοίραστος/
μοιρασμένος
αμοιρολόγητος/
μοιρολογημένος
αμόλευτος/
μολεμένος
αμόλυβδος/
μολυβδούχος
αμόνοιαστος/
μονοιασμένος
αμόνωτος/
μονωμένος
αμορφοποίητος/
μορφοποιημένος
άμορφος/
μορφοποιημένος
αμορφωσιά/
μόρφωση
αμόρφωτος/
μορφωμένος
αμούδιαστος/
μουδιασμένος
αμουνούχιστος/
μουνουχισμένος
αμουντζούρωτος/
μουντζουρωμένος
αμούσκευτος/
μουσκεμένος
αμούστακος/
μουστακαλής
αμούχλιαστος/
μουχλιασμένος
αμπάζωτος/
μπαζωμένος
αμπάλωτος/
μπαλωμένος
αμπαρκάριστος/
μπαρκαρισμένος
αμπαστάρδευτος/
μπασταρδεμένος
αμπέρδευτος/
μπερδεμένος
άμπηχτος/
μπηγμένος
άμπλεχτος/
μπλεγμένος
αμπογιάτιστος/
μπογιατισμένος
αμπόλιαστος/
μπολιασμένος
αμπούκωτος/
μπουκωμένος
αμπουρμπούλωτος/
μπουρμπουλωμένος
άμυαλος/
μυαλωμένος
αμύητος/
μυημένος
αμύρωτος/
μυρωμένος
αμφιδέξιος/
αμφαρίστερος
αναβάθμιση/
υποβάθμιση
ανάβαση/
κατάβαση
αναβατός/
ανάβατος
αναβίβαση/
καταβίβαση
ανάγγελτος/
αγγελμένος
άναγνος/
αγνός
ανάερο/
ευάερο
αναισθησία/
ευαισθησία
αναιτιολόγητος/
αιτιολογημένος
αναίτιος/
αίτιος
ανακάτωτος/
ανακατωμένος
ανακολουθία/
ακολουθία
ανάκουστος/
ακουστός
ανακρίβεια/
ακρίβεια
ανακριβής/
ακριβής
ανακριβολογία/
ακριβολογία
ανάλατος/
αλατισμένος
αναλγητικός/
αλγεινός
ή επαλγής
αναλγικός/
αλγικός
ανάλεστος/
αλεσμένος
αναλλοίωτος/
αλλοιωμένος
ανάλμυρος/
αλμυρός
άναμμα/
σβήσιμο
ανανούριστος/
νανουρισμένος
αναντάλλακτος/
ανταλλαγμένος
αναντικατάστατος/
αντικαταστάσιμος
αναντίληπτος/
αντιληπτός
αναντίστοιχος/
αντίστοιχος
αναξιοκρατικός/
αξιοκρατικός
αναξιόλογος/
αξιόλογος
αναξιοποίητος/
αξιοποιημένος
ανάξιος/
άξιος
αναπαλλοτρίωτος/
απαλλοτριωμένος
αναπάντητος/
απαντημένος
αναπασχόλητος/
απασχολημένος
αναπληρώσιμος/
δυσαναπλήρωτος
αναπλοποίητος/
απλοποιημένος
ανάπνευστος/
αναπνεύσιμος
αναπόδεικτος/
αποδεδειγμένος
αναπόδεκτος/
αποδεκτός
αναπόδοτος/
ανταποδοτικός
αναπόκτητος/
αποκτημένος
αναποτελεσματικός/
αποτελεσματικός
αναποφάσιστος/
αποφασισμένος
αναπόφευκτος/
αποφευκτός
αναποφλοίωτος/
αποφλοιωμένος
αναπτυξιακός/
αντιαναπτυξιακός
αναρμάτωτος/
αρματωμένος
αναρμόδιος/
αρμόδιος
αναρμοδιότητα/
αρμοδιότητα
αναρμονικός/
αρμονικός
ανάστερος/
αστερόεις
άναστρος/
έναστρος
ανασφάλεια/
ασφάλεια
ανασφάλιστος/
ασφαλισμένος
αναύξητος/
αυξημένος

αναφαίρετος/
αφαιρετός

αναφομοίωτος/
αφομοιωμένος
άναφτος/
αναμμένος
ανδρείος/
άνανδρος
ανέβασμα/
κατέβασμα
ανέγγιχτος/
αγγιγμένος
ανεγγύητος/
εγγυημένος
ανέγγυος/
επέγγυος
ανέγκαιρος/
έγκαιρος
ανεγκλιμάτιστος/
εγκλιματισμένος
ανεγκωμίαστος/
εγκωμιασμένος
ανέγνοιαστος/
γνοιασμένος
ανέγνωρος/
γνώριμος
ανειδίκευτος/
ειδικευμένος
ανείκαστος/
εικαστός
ανείπωτος/
ειπωμένος
ανείσπρακτος/
εισπραγμένος
ανεκκλησίαστος/
εκκλησιαζόμενος
ανεκμετάλλευτος/
εκμεταλλεύσιμος
ανεκπαίδευτος/
εκπαιδευμένος
ανεκπλήρωτος/
εκπληρωμένος
ανεκποίητος/
ευεκποίητος
ανέκτατος/
εκτατός
ανέκφραστος/
εκφραστικός
ανεκχώρητος/
εκχωρημένος
ανελαστικός/
ελαστικός
ανέλεγκτος/
ελεγμένος
ανελεήμων/
ελεήμων
ανέλλην/
Έλλην
ανελλιπής/
ελλιπής
ανέμπνευστος/
εμπνευσμένος
ανεμπόδιστος/
εμποδισμένος
ανενδεής/
ενδεής
ανενεργησία/
ενεργητικότητα
ανενέργητος/
ενεργημένος
ανενεργός/
ενεργός
ανενημέρωτος/
ενημερωμένος
ανενθουσίαστος/
ενθουσιασμένος
ανενόχλητος/
ενοχλημένος
ανέντακτος/
ενταγμένος
ανέντιμος/
έντιμος
ανεντόπιστος/
εντοπισμένος
ανεξακρίβωτος/
εξακριβωμένος
ανεξάλειπτος/
παντεξάλειπτος
ανεξάντλητος/
εξαντλημένος
ανεξάρτητος/
εξαρτημένος
ανεξασφάλιστος/
εξασφαλισμένος
ανεξάτμιστος/
εξατμιστός
ανεξέλεγκτος/
ελεγμένος
ανεξερεύνητος/
εξερευνημένος
ανεξέταστος/
εξετασμένος
ανεξήγητος/
ευκολοξήγητος
ανεξημέρωτος/
εξημερωμένος
ανεξιστόρητος/
εξιστορημένος
ανεξίτηλος/
εξίτηλος
ανεξιχνίαστος
εξιχνιασμένος
ανεξοικείωτος/
εξοικειωμένος
ανεξολόθρευτος
εξολοθρευμένος
ανεξόπλιστος/
εξοπλισμένος
ανεξόρυκτος/
εξορυγμένος
ανεξουσίαστος/
εξουσιαζόμενος
ανεξουσιοδότητος/
εξουσιοδοτημένος
ανεξόφλητος/
εξοφλημένος
ανεπαίσχυντος/
επαίσχυντος
ανεπανάληπτος
επαναλαμβανόμενος
ανεπανόρθωτος/
επανορθωμένος
ανεπάρκεια/
επάρκεια
ανεπαρκής/
επαρκής
ανεπαχθής/
επαχθής
ανεπεξέργαστος/
επεξεργασμένος
ανεπηρέαστος/
επηρεασμένος
ανεπίβουλος/
επίβουλος
ανεπίγραφος/
επίγραφος
ανεπίδεικτος/
επιδεικτικός
ανεπίδεκτος/
επιδεκτικός
ανεπιείκεια/
επιείκεια
ανεπιθύμητος/
επιθυμητός
ανεπίκαιρος/
επίκαιρος
ανεπικερδής/
επικερδής
ανεπίπλαστος/
επίπλαστος
ανεπίπλεκτος/
επιπλεγμένος
ανεπίσημος/
επίσημος
ανεπισημότητα/
επισημότητα
ανεπιστημονικός/
επιστημονικός
ανεπιστήμων/
επιστήμων
ανεπισφαλής/
επισφαλής
ανεπισκεύαστος/
επισκευασμένος
ανεπίσχετος/
επισχετικός
ανεπιτήδειος/
επιτήδειος
ανεπιτήρητος/
επιτηρούμενος
ανεπιτυχής/
επιτυχής
ανεπιφανής/
επιφανής
ανεπίφοβος/
επίφοβος
ανεπιφύλακτος/
επιφυλακτικός
ανεπούλωτος/
επουλωμένος
ανεπρόκοπος/
προκομμένος
ανερέθιστος
ερεθισμένος
ανερεύνητος/
ερευνημένος
ανερμήνευτος/
ερμηνευμένος
ανέρωτος/
νερωμένος
ανέτοιμος/
έτοιμος
ανετυμολόγητος/
ετυμολογημένος
ανεύθετος/
εύθετος
ανεύθυνος/
υπεύθυνος
ανευλάβεια/
ευλάβεια
ανευλαβής/
ευλαβής
ανευλόγητος
ή αβλόγητος/
ευλογημένος
ανευρίαστος/
νευριασμένος
άνευρος/
νευρώδης
ανευχαρίστητος/
ευχαριστημένος
ανεφάρμοστος/
εφαρμοσμένος
ανέφικτος/
εφικτός
ανεφοδίαστος/
εφοδιασμένος
ανεφρόντιστος/
φροντισμένος
ανήθικος/
ηθικός
ανήκεστος/
ακεστός
ανήλατος/
ελατός
ανήλικος/
ενήλικος
ανήμερος/
ήμερος
ανημέρωτος/
ημερωμένος
ανησυχία/
ησυχία
ανήσυχος/
ήσυχος
ανιάτρευτος/
ιατός
ανίδρωτος/
ιδρωμένος
ανισομεγέθης/
ισομεγέθης
ανισοτιμία/
ισοτιμία
ανιστορησία/
ιστοριογνωσία
ανιστόρητος/
εξιστορημένος
ανθενωτικός/
φιλενωτικός
ανθρωπιά/
απανθρωπιά
ανθυγιεινός/
υγιεινός
ανθυπνωτικός/
υπνωτικός
ανίατος/
ιατός
ανιδιοτελής/
ιδιοτελής
ανίερος/
ιερός
ανικανοποίητος/
ικανοποιημένος
ανίκανος/
ικανός
ανίκητος/
νικημένος
ανισοβαρής/
ισοβαρής
ανισογώνιος/
ισογώνιος
ανισοδυναμία/
ισοδυναμία
ανισοδύναμος/
ισοδύναμος
ανισομεγέθης/
ισομεγέθης
ανισομερής/
ισομερής
ανισόμετρος/
ισόμετρος
ανισομήκης/
ισομήκης
ανισονομία/
ισονομία
ανισόπαχος/
ισόπαχος
ανισόπεδος/
ισόπεδος
ανισοπλατής/
ισοπλατής
ανισόπλευρος/
ισόπλευρος

ανισοπληθής/
ισοπληθής
ανισοποίηση/
ίσιασμα

ανισόρροπος/
ισόρροπος
ανισοσκελής/
ισοσκελής
ανισοσύλλαβος/
ισοσύλλαβος
ανισοταχής/
ισοταχής
ανισότης/
ισότης
ανισότιμος/
ισότιμος
ανισοϋψής/
ισοϋψής
ανισόχρονος/
ισόχρονος
ανισοψηφία/
ισοψηφία
άνιφτος/
νιμμένος
ανοδικός/
καθοδικός
άνοδος/
κάθοδος
ανοήμων/
νοήμων
ανόθευτος/
νοθευμένος
ανοίκειος/
οικείος
ανοικειότητα/
οικειότητα
ανοίκιαστος/
νοικιασμένος
ανοικοκύρευτος/
νοικοκυρεμένος
ανοικτίρμων/
οικτίρμων
ανοιχτόστομος/
κλειστόστομος
ανολίγωρος/
ολίγωρος
ανολοκλήρωτος/
ολοκληρωμένος
ανομβρία/
ομβριά ή επομβρία
ανομήλικος/
συνομήλικος
ανομιμοποίητος/
νομιμοποιημένος
ανόμιμος/
νόμιμος
ανομοθέτητος/
νομοθετημένος
ανομοιογενής/
ομοιογενής
ανομοιοκατάληκτος/
ομοιοκατάληκτος
ανομοιομορφία/
ομοιομορφία
ανόμοιος/
όμοιος
ανομοιότητα/
ομοιότητα
ανομολόγητος/
ομολογημένος
ανονόμαστος/
κατονόμαστος
ανοξείδωτος/
ή ανοξίδωτος
οξειδωμένος
(οξιδωμένος)
ανοξία/
οξυγόνωση
ανόργανος/
οργανικός
ανοργάνωτος/
οργανωμένος
ανόργωτος/
οργωμένος
ανορεκτικός/
ορεκτικός
ανορεξία/
όρεξη
ανορθογράφος/
ορθογράφος
ανορθόδοξος/
ορθόδοξος
ανορθολογικός/
ορθολογικός
ανορθολογισμός/
ορθολογισμός
ανόργανος/
οργανικός
ανόσιος/
όσιος
ανοσοποιητικός/
νοσοποιός
άνοστος/
νόστιμος
ανότιστος/
νοτισμένος
ανουθέτητος/
νουθετημένος

αντεθνικός/
εθνικός
αντιαγροτικός/
φιλοαγροτικός
αντιαισθητικός/
αισθητικός

αντιαμερικανισμός/
φιλοαμερικανισμός
αντιδεοντολογικός/
δεοντολογικός

αντιδυναστικός/
δυναστικός
αντιεκκλησιαστικός/
εκκλησιαστικός

αντιευρωπαϊσμός/
ευρωπαϊσμός
αντιθεσμικός/
θεσμικός
αντιιδρωτικός/
εφιδρωτικός
αντικαθεστωτικός/
φιλοκαθεστωτικός
αντικανονικός/
κανονικός
αντικανονικότητα/
κανονικότητα
αντικίνητρα/
κίνητρα
αντικοινωνικός/
κοινωνικός
αντικομματικός/
φιλοκομματικός
αντικομφορμιστής/
κομφορμιστής
αντιλαϊκός/
φιλολαϊκός
αντι-
μεταναστευτικός
/
μεταναστευτικός
αντι-
μεταρρυθμιστικό
/
μεταρρυθμιστικό
αντιμιλιταρισμός/
μιλιταρισμός
αντιμνημονιακός/
μνημονιακός
αντιμοναχικός/
φιλομόναχος
αντίνομος/
νόμιμος
αντιοικουμενιστικός/
οικουμενιστικός
αντιολισθητικός/
ολισθητικός
αντιπάθεια/
συμπάθεια
αντιπαπικός/
φιλοπαπικός
αντιπαραγωγική/
παραγωγική
αντιπατερικοί/
πατερικοί
αντιπηκτικό/
πηκτικό
αντιπυρετικός/
πυρετογόνος
αντιρατσισμός/
ρατσισμός
αντισάλπισμα/
σάλπισμα
αντισεξισμός/
σεξισμός
αντισηπτικός/
σηπτικός
αντισυγκέντρωση/
συγκέντρωση
αντισυνταγματικός/
συνταγματικός
αντιτορπιλικό/
τορπιλικό
αντιφασίστας/
φασίστας
αντιφασιστικός/
φασιστικός
αντιχριστιανικός/
χριστιανικός
αντοπάριστος/
ντοπαρισμένος
αντορθόδοξο/
ορθόδοξο
αντρόπιαστος/
ντροπιασμένος
αντώνυμο/
συνώνυμο
ανύβριστος/
υβρισμένος
ανυλοποίητος/
υλοποιημένος
ανυπαίτιος/
υπαίτιος
ανυπακοή/
υπακοή
ανύπαντρος/
παντρεμένος
ανύπαρκτος/
υπαρκτός
ανυπεράσπιστος/
υπερασπισμένος
ανυπέρβατος/
υπερβατός
ανυπεύθυνος/
υπεύθυνος
ανυπόβλητος/
υποβλημένος
ανυπόγραφο/
ενυπόγραφο
ανυπόδικος/
υπόδικος
ανυπόθετος/
υποθετικός
ανυποκρισία/
υποκρισία
ανυπολόγιστος/
υπολογισμένος
ανυπόλογος/
υπόλογος
ανυπόμονος/
υπομονετικός
ανύποπτος/
ύποπτος
ανυπόστατος/
υποστατός
ανυποστήρικτος/
υποστηριγμένος
ανυπόφορος/
υποφερτός
ανυπόχρεος/
υπόχρεος
ανυποψίαστος/
υποψιασμένος
ανύστακτος/
νυσταγμένος
άνωθι/
κάτωθι
ανώμαλος/
ομαλός
ανώνυμος/
επώνυμος
ανωφέλεια/
ωφέλεια
αξάκριστος/
ξακρισμένος
αξαλάφρωτος/
ξαλαφρωμένος
αξαλμύριστος/
ξαλμυρισμένος
αξάνοιχτος/
ξανοιγμένος
άξαντος/
ξασμένος
αξαστέρωτος/
ξαστερωμένος
αξ
άφριστος
ξαφρισμένος
αξέβγαλτος/
ξεβγαλμένος
αξεγέλαστος/
ξεγελασμένος
αξέγραφος/
ξεγραμμένος
αξεγύμνωτος/
ξεγυμνωμένος ή
απογυμνωμένος
αξεδιάλεχτος
ξεδιαλεγμένος
αξεδιάλυτος
ξεδιαλυμένος
αξεδίπλωτος/
ξεδιπλωμένος
αξεδίψαστος/
ξεδιψασμένος
αξεθύμαστος/
ξεθυμασμένος
αξεκαθάριστος/
ξεκαθαρισμένος
αξεκόλλητος/
ξεκολλημένος
αξελόγιαστος/
ξελογιασμένος
αξεμάτιαστος/
ξεματιασμένος
αξεμπέρδευτος/
ξεμπερδεμένος
αξεμυάλιστος/
ξεμυαλισμένος
αξενάγητος/
ξεναγούμενος
αξενία/
φιλοξενία
αξενίτευτος/
ξενιτεμένος
αξένοιαστος
ή αξέγνοιαστος/
γνοιασμένος
αξεπάστρευτος/
ξεπαστρεμένος
αξεπάτωτος/
ξεπατωμένος
αξεπλήρωτος
ξεπληρωμένος
αξεπούλητος/
ξεπουλημένος
αξερίζωτος/
ξεριζωμένος
αξεσήκωτος/
ξεσηκωμένος
αξεσκέπαστος/
ξεσκέπαστος
αξεσκόνιστος/
ξεσκονισμένος
αξετύλιχτος/
ξετυλιγμένος
αξεφλούδιστος/
ξεφλουδισμένος
αξεφόρτωτος/
ξεφορτωμένος
αξέφτιστος/
ξεφτισμένος
αξεφύλλιστος/
ξεφυλλισμένος
αξέχαστος/
ξεχασμένος
αξεχείλωτος/
ξεχειλωμένος
αξεχώριστος/
ξεχωριστός
αξήλωτος/
ξηλωμένος
αξίδιαστος/
ξιδιασμένος
αξίνιστος/
ξινισμένος
αξιοπρεπής/
αναξιοπρεπής
αξιότητα/
αναξιότητα
αξόδευτος/
ξοδεμένος
αξόρκιστος/
ξορκισμένος
αξόφλητος/
ξοφλημένος
αξύλιστος/
ξυλοκοπημένος
αξυλοκόπητος/
ξυλοκοπημένος
αξύπνητος/
ξυπνημένος
αξυρισιά/
ξύρισμα
αξύριστος/
ξυρισμένος
άξυστο/
ξυστό
άξινος/
ξινός
άοικος/
οικητικός
αοινία/
οινοποσία
άοκνος/
οκνός
αόριστος/
ορισμένος
άοσμος/
οσμηρός
απαγίδευτος/
παγιδευμένος
απαγίωτος/
παγιωμένος
απαγκίστρωση/
αγκίστρωση
απάγωτος/
παγωμένος
απαζάρευτος/
παζαρευτής
απαίνευτος/
παινεμένος
άπαις/
πολύπαις
απαισιοδοξία/
αισιοδοξία
απαίσιος/
αίσιος
άπαιχτος/
παιγμένος
απακετάριστος/
πακεταρισμένος
απαλάμιστος/
παλαμισμένος
απάλιωτος/
παλαιωμένος
απάντρευτος/
παντρεμένος
απανωθιό/
αποκατωθιό
απαράβατος/
παραβατός
απαραβίαστος/
παραβιασμένος
απαράβλητος/
παραβλητός
απαράγραπτος/
παραγεγραμμένος
απαραγκώνιστος/
παραγκωνισμένος
απαράδεκτος/
παραδεκτός
απαράδοτος/
παραδεδομένος
απαρακάλετος/
παρακαλετός
απαρακώλυτος/
παρακωλυμένος
απαράληπτος/
παρειλημμένος
ή παραληπτός
απαραλλήλιστος/
παραλληλισμένος
απαραμόρφωτος/
παραμορφωμένος
απαραπλάνητος/
παραπλανημένος
απαραχάρακτος/
παραχαραγμένος
ή
παραχαράξιμος
απαραχώρητος/
παραχωρημένος
απαράχωτος/
παραχωμένος
απαρηγόρητος/
παρηγορημένος
απαρασημοφόρητος/
παρασημοφορημένος
απαρένθετος/
παρένθετος
απαρεξήγητος/
παρεξηγημένος
απαρέσκεια/
αρέσκεια
απαρουσίαστος/
παρουσιάσιμος
απαρρησίαστος/
ευπαρρησίαστος
άπαρτος/
παρμένος
απασάλειφτος/
πασαλειμμένος
απασσάλωτος/
πασσαλωμένος
απασπάλιστος/
πασπαλισμένος
απασπάτευτος/
πασπατεμένος
άπαστρος/
παστρικός
απάστωτος/
παστωμένος
απατεντάριστος/
πατενταρισμένος
απάτητος/
πατημένος
απατίκωτος/
πατικωμένος
άπατρις/
φιλόπατρις
απάτωτος/
πατωμένος
απαχής/
παχύς
άπαχος/
παχουλός
απεθνικοποίηση/
εθνικοποίηση
απειθαρχία/
πειθαρχία
απείθαρχος/
πειθαρχικός
απείρακτος/
πειραγμένος
άπειρος/
έμπειρος
απεισμάτωτος/
πεισμωμένος
απελέκητος/
πελεκημένος
απένταξη/
ένταξη
άπεπλος/
πεπλοφόρος
άπεπτος/
πεπτός
απεραίωτος/
περατωμένος
απέραστος/
περασμένος
απεράτωτος/
περατωμένος
απερδίκλωτος/
περδικλωμένος
απερίβλητος
περιβεβλημένος
απεριέργαστος/
περιεργασμένος
απερίεργος/
περίεργος
απερίκλειστος/
περίκλειστος
απερίκοπος/
περικομμένος
απεριόριστος/
περιορισμένος
απεριπλάνητος/
περιπλανώμενος
απεριποίητος/
περιποιημένος
απερίσταλτος/
περιεσταλμένος
απερίστρεπτος/
περίστρεπτος
απεριτείχιστος/
περιτειχισμένος
απερίτμητος/
περιτετμημένος
απερίφρακτος/
περιφραγμένος
απερπάτητος/
περπατημένος
απετάλωτος/
πεταλωμένος
απευαισθητοποίηση/
ευαισθητοποίηση
απεψία/
πέψη
άπηκτος/
πηκτός
άπηλος/
πηλώδης
άπιαστος/
πιασμένος
απίεστος/
πιεσμένος
ή πιεστός
απίθανος/
πιθανός
απίκραντος/
πικραμένος
άπικρος/
πικρός
άπιοτο/
πιωμένο
απίστευτος/
πιστευτός
απιστία/
πίστη
απίσσωτος/
πισσωμένος
απιστοποίητος/
πιστοποιημένος
άπιστος/
πιστός
απίστωτος/
πιστωμένος
απλάκωτος/
πλακωμένος
απλάνευτος/
πλανεμένος
απλάνιστος/
πλανισμένος
άπλανος/
πλάνος
απλαστογράφητος/
πλαστογραφημένος
άπλαστος/
πλασμένος
άπλεκτος/
πλεγμένος ή
πλεχτός
άπλευστος/
πλευστός
απλήγωτος/
πληγωμένος
άπληκτος/
πληγωμένος
ή πληκτός
απλήρωτος/
πληρωμένος
απλούμιστος/
πλουμιστός
άπλυτος/
πλυμένος
άπλωτος/
πλωτός
αποβίβαση/
επιβίβαση
απο-
βιομηχανοποίηση
/
βιομηχανοποίηση
αποβουτύρωση/
βουτύρωμα

απογαλακτισμός/
γαλακτισμός

απογείωση/
προσγείωση
απόγονος/
πρόγονος
αποδαιμονοποίηση/
δαιμονοποίηση
αποδάσωση/
δάσωση
αποδέσμευση/
δέσμευση
αποδία/
πολυποδία
αποδιάρθρωση/
διάρθρωση
αποδιοργάνωση/
διοργάνωση
αποδοκιμασία/
επιδοκιμασία
αποδολαριοποίηση/
δολαριοποίηση
αποδόμηση/
δόμηση
αποδυνάμωση/
δυνάμωση
απόζευξη/
ζεύξη

απόζωση/
ζώση

αποθαλάσσωση/
προσθαλάσσωση
αποθαρρημένος/
ενθαρρυμένος
αποθείωση/
θείωση
αποθηλασμός/
θηλασμός
απόθητος/
ποθητός
αποίητος/
ποιητός
αποίκιλτος/
ποικιλμένος
αποκαθήλωση/
καθήλωση
αποκαλυπτήριος/
καλυπτήριος
αποκάλυψη/
κάλυψη
αποκαρδιωμένος/
εγκαρδιωμένος
αποκαρδίωση/
εγκαρδίωση
αποκάτω/
αποπάνω
απόκεντρος/
κεντρικός
αποκεντρωτικός/
συγκεντρωτικός
αποκλιμάκωση/
κλιμάκωση
αποκόλληση/
κόλληση
αποκρατικοποίηση/
κρατικοποίηση
αποκρυπτογράφηση/
κρυπτογράφηση
απολεσθέντες/
διασωθέντες
απολιόρκητος/
πολιορκημένος
απολίπανση/
λίπανση
απολίτιστος/
πολιτισμένος
απομαγνήτιση/
μαγνήτιση
απόμπευτος/
διαπομπευμένος
απομυθοποίηση/
μυθοποίηση
αποναζιστικοποίηση/
ναζιστικοποίηση
απονήρευτος/
πονηρός
απονηρεψιά/
πονηριά
απονιτροποίηση
νιτροποίηση
απονομιμοποίηση/
νομιμοποίηση
άπονος/
πονετικός
απόντιστος/
ποντισμένος
απόξενος/
φιλόξενος
αποξυγόνωση/
οξυγόνωση
αποπληθωρισμός/
πληθωρισμός
αποποινικοποίηση/
ποινικοποίηση
αποπροσανατολισμός/
προσανατολισμός
αποπυρηνικοποίηση/
πυρηνικοποίηση
άπορος/
εύπορος
απόρρητος/
ρητός
απορρύπανση/
ρύπανση
απο-
σταθεροποιητικός
/
σταθεροποιητικός
αποσταλινοποίηση/
σταλινοποίηση
αποσταθεροποίηση/
σταθεροποίηση
αποστέγαση/
στέγαση
απόστοργος/
στοργικός
αποστράτευση/
στράτευση
αποσύζευξη/
σύζευξη
αποσυμπίεση/
συμπίεση
αποσύμπλεξη/
σύμπλεξη
αποσυμφόρηση/
συμφόρηση
αποστρατιωτικοποίηση/
στρατιωτικοποίηση
αποσυναρμολόγηση/
συναρμολόγηση
αποσύνδεση/
σύνδεση
αποσύνθεση/
σύνθεση
αποσυνθετικός/
συνθετικός
αποσυσχέτιση/
συσχέτιση
αποσφράγιση/
σφράγιση
απότολμος/
άτολμος
αποτοξίνωση/
τοξίνωση
άποτος/
πόσιμος
αποτροπή/
προτροπή
αποτυχημένος/
επιτυχημένος
αποτυχία/
επιτυχία
απούλητος/
πουλημένος
απουσία/
παρουσία
αποφορολόγηση/
φορολόγηση
αποφόρτιση/
φόρτιση
αποφυλάκιση/
φυλάκιση
αποχαρακτηρισμός/
χαρακτηρισμός
αποχή/μετοχή
αποχουντοποίηση/
χουντοποίηση
αποχρωματισμός/
χρωματισμός
αποχωμάτωση/
επιχωμάτωση
απραγματοποίητος/
πραγματοποιημένος
απράγμων/
πολυπράγμων
άπρεπος/
πρεπούμενος
απρεσάριστος/
πρεσαρισμένος
απριόνιστος/
πριονισμένος
απροβίβαστος/
προβιβασμένος
απρόβλεπτος/
προβλέψιμος
απροβλημάτιστος/
προβληματισμένος
απρόβλητος/
προβεβλημένος
απρογραμμάτιστος
προγραμματισμένος
απρογύμναστος/
προγυμνασμένος
απρόδοτος/
προδομένος
απροειδοποίητος/
προειδοποιημένος
απροεξόφλητος/
προεξοφλημένος
απροετοίμαστος/
προετοιμασμένος
απροθυμία/
προθυμία
απρόθυμος/
πρόθυμος
απροίκιστος/
προικισμένος
απροκατάληπτος/
προκατειλημμένος
απρόκοπτος/
προκομμένος
απρολόγιστο/
προλογισμένο
απρομελέτητος/
προμελετημένος
απρομήθευτος/
προμηθευμένος
απρονοησία/
προνοητικότητα
απρονόητος/
προνοητικός
απροξένευτος/
προξενεμένος
απροπαρασκεύαστος/
προπαρασκευασμένος
απροπόνητος/
προπονημένος
απροσανατόλιστος/
προσανατολισμένος
απροσάρμοστος/
προσαρμοσμένος
απροσάρτητος/
προσαρτημένος
απρόσβλητος/
προσβλημένος
απροσγείωτος/
προσγειωμένος
απροσδιόριστος/
προσδιορισμένος
απροσέγγιστος/
προσεγγίσιμος
απρόσεκτος/
προσεκτικός
απροσεξία/
προσοχή
απροσηλύτιστος/
προσηλυτισμένος
απρόσιτος/
προσιτός
απροσκάλεστος/
προσκαλεσμένος
απροσκόλλητος/
προσκολλημένος
απροσκόμιστος/
προσκομισμένος
απροσκύνητος/
προσκυνημένος
απρόσοδος/
προσοδοφόρος
απροσπέραστος/
προσπεράσιμος
απροσποίητος/
προσποιητός
απροστάτευτος/
προστατευμένος
απρόσφορος/
πρόσφορος
απροσφυής/
προσφυής
απροσφώνητος/
προσφωνούμενος
απροσχεδίαστος/
προσχεδιασμένος
απρόσωπος/
προσωπικός
απροφυλάκιστος/
προφυλακισμένος
απροφύλαχτος/
προφυλαγμένος
απρωτοκόλλητος/
πρωτοκολλημένος
απτέρωτος/
πτερωτός
απτόητος/
πτοημένος
άπτυχος/
πτυχωτός
άπτωτος/
πτωτικός
απτώχευτος/
πτωχευμένος
άπυκνος/
πυκνός
απύκνωτος/
πυκνωτός
απύρετος/
εμπύρετος
απυροβόλητος/
πυροβολημένος
άπυρος/
έμπυρος
απυρπόλητος/
πυρπολημένος
απύρωτος/
πυρωμένος
απόντες/
παρόντες
(απούσα/παρούσα)
αράγιστος/
ραγισμένος
αράιστος/
ραγισμένος
αράντιστος/
ραντισμένος
άραφτος/
ραμμένος
αραχνιασμένος/
ξαραχνιασμένος
αργοσώνω/
γοργοσώνω
αρεζίλευτος/
ρεζίλης
αρετσίνωτος/
ρετσινάτος
αρευστοποίητος/
ρευστοποιημένος
αρίγωτος/
ριγωτός
αρίζωτος/
ριζωμένος
αριστερόχειρας/
δεξιόχειρας
αριστούργημα/
τερατούργημα
άριχτος/
ριγμένος
αρκτικός/
ανταρκτικός
αροκάνιστος/
ροκανισμένος
αρούφηχτος/
ρουφηγμένος
αρράβδωτος/
ραβδωτός
άρραφος/
ραμμένος
αρρευστοποίητος/
ρευστοποιημένος
άρρευστος/ρευστός
άρρητος/ρητός
αρρύθμιστος/
ρυθμισμένος
άρρυθμος/
ρυθμικός
αρτίβλαστος/
οψίβλαστος
αρυμοτόμητος/
ρυμοτομημένος
αρυμούλκητος/
ρυμουλκημένος
ασαβάνωτος/
σαβανωμένος
ασαβούρωτος/
σαβουρωμένος
ασαγήνευτος/
σαγηνευμένος
ασακάτευτος/
σακατεμένος
ασάλευτος/
σαλεμένος
ασάλιωτος/
σαλιωμένος
ασαμάρωτος/
σαμαρωμένος
ασαπούνιστος/
σαπουνισμένος
ασάριστος/
σαρισμένος
άσαρκος/
σαρκώδης
ασάρωτος/
σαρωμένος
ασάφεια/
σαφήνεια
ασαφής/
σαφής
ασβάρνιστος/
σβαρνισμένος
άσβηστος/
σβησμένος
ασεβής/
ευσεβής
άσειστος/
σειστός
ασέλωτος/
σελωμένος
άσεμνος/
σεμνός
ασήκωτος/
σηκωτός
ασημάδευτος/
σημαδεμένος
ασημαντότητα/
σημαντικότητα
ασημείωτος/
σημειωμένος
άσηπτος/
σηπτός
άσιαχτος/
σιαγμένος
ασιγούρευτος/
σιγουρεμένος
ασιδέρωτος/
σιδερωμένος
ασιρόπιαστος/
σιροπιαστός
ασίτευτος/
σιτεμένος
ασίτιστος/
σιτισμένος
ασκάλιστος/
σκαλιστός
ασκανάριστος/
σκαναρισμένος
άσκαστος/
σκασμένος
άσκαφτος/
σκαμμένος
ασκέβρωτος/
σκεβρωμένος
ασκέπαστος/
σκεπασμένος
ασκεψία/
περίσκεψη
ασκιαγράφητος/
σκιαγραφημένος

άσκιος/σκιερός

ασκλάβωτος/
σκλαβωμένος
ασκληραγώγητος/
σκληραγωγημένος
ασκόνιστος/
σκονισμένος
ασκόνταφτος/
σκουντούφλης
άσκοπος/
σκόπιμος
ασκόρπιστος/
σκορπισμένος
ασκότιστος/
σκοτισμένος
ασκότωτος/
σκοτωμένος
ασκουλήκιαστος/
σκουληκιασμένος
ασκούντητος/
σκουντημένος
ασκούπιστος/
σκουπισμένος
ασκούριαστος/
σκουριασμένος
ασκούφωτος/
σκουφάτος
άσκυφτος/
σκυφτός
ασμίκρυντος/
σμικρός
ασμίλευτος/
σμιλευτός
ασουβάτιστος/
σουβατισμένος
ασούβλιστος/
σουβλιστός
ασουλούπωτος/
σουλουπωμένος
ασούρωτος/
σουρωτός
ασούφρωτος/
σουφρωμένος
άσοφος/σοφός
ασπαργάνωτος/
σπαργανωμένος
άσπαρτος/
σπαρμένος
άσπαστος/
σπασμένος
ασπερμία/
πολυσπερμία
άσπιλος/
σπιλωμένος
άσπλαχνος/
σπλαχνικός
ασπόγγιστος/
σφουγγισμένος
ασπόνδυλος/
σπονδυλωτός
ασπούδαστος/
σπουδασμένος
άσπουδος/
σπουδαίος
ασπριδερός/
μαυριδερός
ασπρομάλλης/
μαυρομάλλης
ασπρόμαυρο/
έγχρωμο
ασπροφορεμένος/
μαυροφορεμένος
ασπροφορούσα/
μαυροφορούσα
άσπρωχτος/
σπρωγμένος
αστάθμητος/
σταθμητός
αστάθμιστος/
σταθμισμένος
αστάλαχτος/
σταλαγμένος
ασταμάτητος/
σταματημένος
ασταύρωτος/
σταυρωμένος
ασταφίδιαστος/
σταφιδιασμένος
ασταχυολόγητος/
σταχυολογημένος
αστέγαστος/
στεγασμένος
αστέγνωτος/
στεγνωμένος
άστεγος/
στεγασμένος
αστενοχώρητος/
στενοχωρημένος
άστεπτος/
στεφανωμένος
αστερέωτος/
στερεωμένος
άστερκτος/
στερκτός
αστεφάνωτος/
στεφανωμένος
ή εστεμμένος
αστεφής
ή αστέφανος/
στεφανωμένος
αστήρικτος/
στηριγμένος
άστητος/
στημένος
αστιγμάτιστος/
στιγματισμένος
άστικτος/
στικτός
αστίλβωτος/
στιλβωμένος
άστιφτος/
στιμμένος
αστοίβαχτος/
στοιβαγμένος
αστοκάριστος/
στοκαρισμένος
αστόλιστος/
στολισμένος
αστόμωτος/
στομωμένος
άστοργος/
στοργικός
άστοχος/
εύστοχος
αστούμπιστος/
στουμπισμένος
αστούπωτος/
στουπωμένος
αστράβωτος/
στραβός
αστράγγιστος/
στραγγισμένος
αστράτευτος/
στρατευμένος
αστρατολόγητος/
στρατολογημένος
αστρίμωχτος/
στριμωγμένος
άστριφτος/
στριφτός
αστρίφωτος/
στριφωμένος
άστρωτος/
στρωμένος
αστύλωτος/
στυλωμένος
αστυσία/
στύση
άστυφτος/
στυμμένος
ασυγκάλυπτος/
συγκαλυμμένος
ασυγκατάβατος/
συγκαταβατικός
ασυγκέντρωτος/
συγκεντρωμένος
ασυγκίνητος/
συγκινημένος
ασυγκλόνιστος/
συγκλονισμένος
ασυγκόμιστος/
συγκομισμένος
ασυγκράτητος/
συγκρατημένος
ασύγκριτος/
συγκριτικός
ασυγκρότητος/
συγκροτημένος
ασυγύριστος/
συγυρισμένος
ασυγχρόνιστος/
συγχρονισμένος
ασύγχρονος/
σύγχρονος
ασύγχυστος/
συγχυσμένος
ασυγχώρητος/
συγχωρημένος
ασυκοφάντητος/
συκοφαντημένος
ασύλητος/
συλημένος
ασυλλάβιστος/
συλλαβιστός
ασύλληπτος/
συλλημμένος
ασυλλόγιστος/
συλλογισμένος
ασύμβατος/
συμβατός
ασυμβίβαστος/
συμβιβασμένος
ασυμβούλευτος/
συμβουλευμένος
ασυμμάζευτος/
συμμαζεμένος
ασύμμικτος/
σύμμικτος
ασυμμόρφωτος/
συμμορφωμένος
ασυμπαγής/
συμπαγής
ασυμπαθής/
συμπαθής
ασυμπίεστος/
συμπιεσμένος
ασυμπλήρωτος/
συμπληρωμένος
ασύμπτυκτος/
συμπτυγμένος
ασυμπύκνωτος/
συμπυκνωμένος
ασυμφιλίωτος/
συμφιλιωμένος
ασυμφώνητος/
συμφωνημένος
ασύμφωνος/
σύμφωνος
ασυμψήφιστος/
συμψηφισμένος
ασυναγώνιστος/
συναγωνίσιμος
ασυναίρετος/
συναιρεμένος
ασύνακτος/
συναγμένος
ασύναπτος/
συναπτός
ασυναρμολόγητος/
συναρμολογημένος
ασυναρτησία/
συνάρτηση
ασυνάρτητος/
συναρτημένος
ασυναφής/
συναφής
ασύναχτος/
συναγμένος
ασύνδετος/
συνδεδεμένος
ασυνδύαστος/
συνδυασμένος
ασυνείδητος/
συνειδητός
ασυνεννοησία/
συνεννόηση
ασυνεννόητος/
συνεννοημένος
ασυνέπεια/
συνέπεια
ασυνεπής/
συνεπής
ασύνετος/
συνετός
ασυνεχής/
συνεχής
ασυνήθης/
συνήθης
ασυνήθιστος/
συνηθισμένος
ασυνθηκολόγητος/
συνθηκολογημένος
ασυννέφιαστος/
συννεφιασμένος
ασυνόδευτος/
συνοδευμένος
ασυνουσίαστος/
σνουσιαζόμενος
ασυνόψιστος/
συνοψισμένος
ασυνταίριαστος/
συνταιριασμένος
ασύντακτος/
συντεταγμένος
ασυντάρακτος/
συνταραγμένος
ασυνταύτιστος/
συνταυτισμένος
ασυντήρητος/
συντηρημένος
ασυντόμευτος/
συντομευμένος
ασυντόνιστος/
συντονισμένος
ασύντριπτος/
συντετριμμένος
ασυντρόφευτος/
συντροφευμένος
ασύρματο/
ενσύρματο
άσυρτος/
συρμένος
ασυσσώρευτος/
συσσωρευμένος
ασυστολικός/
συστολικός
ασύστολος/
συνεσταλμένος
άσφαιρος/
ένσφαιρος
ασφάλιστος/
σφαλιστός
ασφαλτόδρομος/
χωματόδρομος
άσφαχτος/
σφαχτός
ασφετέριστος/
σφετερισμένος
ασφήνωτος/
σφηνωμένος
άσφιχτος/
σφιχτός
ασφόγγιστος/
σφογγισμένος
ασφουγγάριστος/
σφουγγαρισμένος
ασφράγιστος/
σφραγισμένος
ασφυρηλάτητος/
σφυρηλατημένος
ασφύριχτος/
σφυριγμένος
ασχεδίαστος/
σχεδιασμένος
άσχετος/
σχετικός
ασχημάτιστος/
σχηματισμένος
άσχιστος/
σχισμένος
ασχολίαστος/
σχολιασμένος
ασώρευτος/
συσωρευμένος
ασώριαστος/
σωριασμένος
ασωφρόνιστος/
σωφρονισμένος
αταβάνωτος/
ταβανωμένος
ατάγιστος/
ταγισμένος
αταίριαστος/
ταιριαστός
ατάιστος/
ταϊσμένος
ατακτοποίητος/
τακτοποιημένος
άτακτος/εύτακτος
αταλαιπώρητος/
ταλαιπωρημένος
αταλάντευτος/
ταλαντευόμενος
ατάνυστος/
τανυσμένος
αταξίδευτος/
ταξιδεμένος
αταξικός/
ταξικός
αταξινόμητος/
ταξινομημένος
αταπείνωτος/
ταπεινωμένος
ατάρακτος/
ταραγμένος
αταρίχευτος/
ταριχευμένος
αταύτιστος/
ταυτισμένος
αταυτοποίητος/
ταυτοποιημένος
άταφος/
θαμμένος
ατεζάριστος/
τεζαρισμένος
ατείχιστος/
τειχισμένος
ατέκμαρτος/
τεκμαρτός
ατεκνία/
τεκνοσπορία
ατελειοποίητος/
τελειοποιημένος
ατέλειωτος/
τελειωμένος
ατελέσφορος/
τελεσφόρος
ατελώνιστος/
τελωνισμένος
ατεμάχιστος/
τεμαχισμένος
ατέντωτος/
τεντωμένος
ατερμάτιστος/
τερματισμένος
ατετραγώνιστος/
τετραγωνισμένος
ατηγάνητος/
τηγανητός
άτηκτος/
εύτηκτος
ατήρητος/
τηρημένος
ατιθάσευτος/
τιθασευμένος
ατίμητος/
τιμημένος
ατιμολόγητος/
τιμολογημένος
άτιμος/
τίμιος
ατιμώρητος/
τιμωρημένος
ατίναχτος/
τιναγμένος
ατοίμαστος/
ετοιμασμένος
ατοιχοκόλλητος/
τοιχοκολλημένος
ατόκιστος/
τοκισμένος
άτοκος/
έντοκος
άτολμος/
τολμηρός
άτομος/
τετμημένος
ατόνιστος/
τονισμένος
άτονος/
έντονος
ατόξευτος/
τοξευμένος
ατοξικός/
τοξικός
ατοποθέτητος/
τοποθετημένος
ατόρνευτος/
τορνευτός
ατουφέκιστος/
τουφεκισμένος
ατράβηχτος/
τραβηγμένος
ατραγούδιστος/
τραγουδισμένος
ατρακάριστος/
τρακαρισμένος
ατράνταχτος/
τρανταγμένος
ατρατάριστος
τραταρισμένος
ατραυμάτιστος/
τραυματισμένος
ατράχηλος/
μακροτράχηλος
ατρεμία/
τρέμουλο
άτρεμος/
τρεμάμενος
άτρεπτος/
μετατρέψιμος
ατρικύμιστος/
τρικυμισμένος
άτριφτος/
τριμμένος
άτριχος/
τριχωτός
ατρόμητος/
τρομαγμένος
ατρομοκράτητος/
τρομοκρατημένος
ατρομπάριστος/
τρομπαρισμένος
ατροποποίητος/
τροποποιημένος
ατροφοδοσία/
τροφοδοσία
ατρόχιστος/
τροχισμένος
ατρύγητος/
τρυγημένος
ατρύπητος/
τρυπημένος
άτρωτος/
τρωτός
ατσάκιστος/
τσακιστός
ατσάκωτος/
τσακωτός
ατσαλάκωτος/
τσαλακωμένος
ατσάτιστος/
τσατισμένος
ατσιγάριστος/
τσιγαρισμένος
ατσίγκλιστος
τσιγκλισμένος
ατσίμπητος/
τσιμπημένος
ατσίμπλιαστος/
τσιμπλιασμένος
ατύλιχτος/
τυλιχτός
ατύπωτος/
τυπωμένος
ατυράγνιστος/
τυραγνισμένος
άτυχος/
τυχερός
αυθεντικός/
αναυθεντικός
αυτολεξεί/
ετερολέκτως
αφάγωτος/
φαγωμένος
αφακέλωτος/
φακελωμένος
αφανάτιστος/
φανατισμένος
αφανέρωτος/
φανερωμένος
αφαρμάκωτος/
φαρμακωμένος
αφάσκιωτος/
φασκιωμένος
αφατρίαστος/
φατριαστής
αφελληνισμός/
εξελληνισμός ή
εξελλήνιση
αφερέγγυος/
φερέγγυος
άφθαρτος/
φθαρτός
άφθαστος/
φθασμένος
άφθεγκτος/
φθεγκτός
αφθόνητος/
φθονητός
άφθορος/
φθαρτός
αφιλάγαθος/
φιλάγαθος
αφιλάδελφος/
φιλάδελφος
αφίλευτος
φιλεμένος
αφίλητος/
φιλημένος
αφιλία/φιλία
αφιλόδοξος/
φιλόδοξος
αφιλόκαλος/
φιλόκαλος
αφιλοκερδής/
φιλοκερδής
αφιλόμουσος/
φιλόμουσος
αφιλόνικος/
φιλόνικος
αφιλοξένητος/
φιλοξενημένος
αφιλόξενος/
φιλόξενος
αφιλόπατρις/
φιλόπατρις
αφιλόπονος/
φιλόπονος
αφιλοπρόοδος/
φιλοπρόοδος
άφιλος/φιλικός
αφιλοσόφητος/
φιλοσοφημένος
αφιλόστοργος/
φιλόστοργος
αφιλότεχνος/
φιλότεχνος
αφιλότιμος/
φιλότιμος
αφιλοχρήματος/
φιλοχρήματος
αφιλτράριστος/
φιλτραρισμένος
αφίμωτος/
φιμωμένος
αφινίριστος/
φινιρισμένος
αφίππευση/
ίππευση
αφκιασίδωτος/
φκιασιδωμένος
άφλεβος/
φλεβώδης
άφλεκτος/
εύφλεκτος
αφλόγιστος/
φλογισμένος
αφλόμωτος/
φλομωμένος
αφοβέριστος/
φοβερισμένος
αφόβητος/
φοβητσιάρικος
άφοβος/
φοβητσιάρης
αφοδράριστος/
φοδραρισμένος
αφολίδωτος/
φολιδωτός
αφοπλισμένος/
οπλισμένος
αφόρετος/
φορεμένος
αφόρητος/
υποφερτός
αφορμάριστος/
φορμαρισμένος
αφορολόγητος/
φορολογημένος
αφόρτιστος/
φορτισμένος
αφόρτωτος/
φορτωμένος
αφούντωτος/
φουντωτός
αφούρκιστος/
φουρκισμένος
αφούρνιστος/
φουρνισμένος
αφουρτούνιαστος/
φουρτουνιασμένος
αφούσκωτος/
φουσκωμένος
άφραγκος/
φραγκάτος
άφρακτος/
φραγμένος
αφρεσκάριστος/
φρεσκαρισμένος
αφρόντιστος/
φροντισμένος
αφρούρητος/
φρουρημένος
άφρυκτος/
φρυγμένος
άφτιαχτος/
φτιαγμένος
άφτυστος/
φτυσμένος
αφυδάτωση/
ενυδάτωση
αφυδρογόνωση/
υδρογόνωση
αφυλάκιστος/
φυλακισμένος
αφύλακτος/
φυλαγμένος
αφυλαξία/
φύλαξη
αφύσικος/
φυσικός
αφύτευτος/
φυτευμένος
αφύτρωτος/
φυτρωμένος
αφωταγώγητος/
φωταγωγημένος
αφώτιστος/
φωτισμένος
αχάιδευτος/
χαϊδεμένος
αχαλάρωτος/
χαλαρωμένος
αχάλαστος/
χαλασμένος
αχαλίνωτος/
χαλινωμένος
αχάλκευτος/
χαλκευμένος
αχαμήλωτος/
χαμηλωμένος
αχαπάκωτος/
χαπακωμένος
αχάρακτος/
χαραγμένος
αχαράκωτος/
χαρακωμένος
αχαράτσωτος/
χαρατσωμένος
άχαρος/
χαριτωμένος
αχειραγώγητος/
χειραγωγημένος
αχειραφέτητος/
χειραφετημένος
αχειρίδωτος/
χειριδωτός
αχειροποίητος/
χειροποίητος
αχειροτόνητος/
χειροτονημένος
αχειρούργητος/
χειρουργημένος
αχλεύαστος/
χλευασμένος
άχνουδος/
χνουδάτος
αχνούδωτος/
χνουδωτός
αχόρταγος/
χορτασμένος
αχορτασιά/
χόρταση
άχρεος/
χρεώστης
αχρησιμοποίητος/
χρησιμοποιημένος
άχρηστος/
χρήσιμος
άχριστος/
χρισμένος
αχρόνιστος/
χρονισμένος
αχρονολόγητος/
χρονολογημένος
αχρωμάτιστος/
χρωματισμένος
άχτιστος/
χτισμένος
αχτύπητος/
χτυπημένος
αχύλωτος/
χυλωμένος
αχωνευσία/
χώνευση
αχώνευτος/
χωνεμένος
αχώριστος/
χωρισμένος
άχωστος/
χωσμένος
αψαλίδιστος/
ψαλιδισμένος
άψαλτος/
ψαλμένος
άψαχτος/
ψαγμένος
αψεγάδιαστος/
ψεγαδιασμένος
αψείριαστος/
ψειριάρης
αψέκαστος/
ψεκασμένος
αψευδής/
ψευδής
αψεύτιστος/
ψευτισμένος
αψηλάφητος/
ψηλαφητός
άψητος/
ψητός
αψιμυθίωτος/
ψιμυθιωμένος
άψυκτος/
ψυγμένος
άψυχος/
ψυχωμένος
αψώμωτος/
ψωμωμένος
άωρος/
ώριμος

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Αλφάλεξο
αντιθέτων
2014)

Το Άγιο Φως 
δεν 
καίει !!!Η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη

Επιλεκτική, αποσπασματική 
και πολύ σύντομη 
επισκόπηση της 
προφητείας
 
.
 
▼386
κρίση
απαλλακτικός
ξεβράκωτος
κεκοιμημένοι

αγνωμιά
καταδικαστικός
βρακωτός
ζώντες

▼387
ενδείκνυται
ενδεδειγμένος
διαπαιδαγώγηση
απέξω
αντενδείκνυται
ακατάλληλος
απαιδευσία
έσωθεν

▼388

αυτοδύναμος
αζητησιά
άσκηση
φιλάνθρωπος
εξαρτημένος
ζήτηση
αγυμνασία
μισάνθρωπος
▼389
ιδανικά
οριοθετημένος
προτείνεται
αρραβωνιασμένος
απαξίες
αναπεπταμένος
αντενδείκνυται
αμνήστευτος
▼390
συνιστάται
κατάμακρα
αντιρρόπηση
εκπρεπέστατος
αντενδείκνυται
εγγύτατα
ανισορρόπηση
ποταπός
▼391
μεταρσίωση
κρέμασμα
άχρωστος
ανώγι
κατάπτωση
ξεκρέμασμα
χρωματισμένος
κατώγι

▼392
αυτάρκης
απαραλόγιστος
αραχτός
θεόπνευστος
προσδεής
εξαπατημένος
ρέκτης
αθείαστος
▼393
απερίτμητος
χαμόθεν
υπόδηση
μεγαλομανής
υπερθεματιστής
απεσκολυμμένος
ουρανόθεν
ανυποδησία
ματαιόσπουδος
μειοδότης
▼394
κιαφίρης
μποσικάρισμα
ανεύρετος
σύντρεξη
πιστός
σφίξιμο
ευεύρετος
κατατρεγμός
▼395
συντρέχτης
ξεφοβισμένος
ουραδάτος
ψιψίρισμα
αγαρμποσύνη
αντιμαχόμενος
φοβισμένος
άνουρος
γενικολογία
κομψότητα
▼396
αδιάστικτος
ευθυμία
απελπισμένος
γλυκός
διάστικτος
σκυθρωπότητα
εγκαρδιωμένος
πικρός
▼397
πιτσιλωτός
χαρωπότητα
βδελυγμία
πειθαναγκαστικός
αθώωση
αδιάστικτος
κατήφεια
ευμνοστία
ευπροσήγορος
καταδίκη
▼398
σπίλωση
γλυκοκοίταγμα
άπνιχτος
απεριτύλιχτος
πρωτιά
έπαινος
αγριοκοίταγμα
πνιγμένος
περιτυλιγμένος
καταποντισμός
▼399
ξηρά
ξεγύμνωμα
εκπεφρασμένος
ετοιμότητα
ψευδοκατήγορος
θάλασσα
ντύσιμο
ανέκφραστος
ανετοιμότητα
επαινέτης
▼400
κυκλικός
μακρόστενος
ντύσιμο
υποτιμητικός
αμετάπτωτος
επιμήκης
κοντόφαρδος
γδύσιμο
εξυψωτικός
μεταβλητός
▼401
απογύμνωση
εκθηλυσμένος
αντιστοιχία
ακαλαισθησία
πλέξιμο
ένδυση
σκληραγωγημένος
αναντιστοιχία
καλαισθησία
ξέπλεγμα
▼402
έκδυση
γήινος
λεπτοδουλεμένος
πίστωση
περιφερής
ένδυση
ουράνιος
χοντροδουλεμένος
χρέωση
επιμήκης
▼403
καλαισθησία
αξιοδάκρυτος
συντετμημένος
υπεράσπιση
παρέκκλιση
κακογουστιά
αξιοσέβαστος
εκτεταμένος
δίωξη
συμμόρφωση
▼404
διαφύλαξη
καταμετρημένος
βαρυσήμαντος
σάπισμα
περιπαθής
εκποίηση
ακαταμέτρητος
αμελητέος
ασηψία
χλιαρός
▼405
εξάπλωση
διαπερασμένος
ασηψία
εναρμονισμένος
απαγορευμένος
περιορισμός
αδιαπέραστος
σήψη
ασυντόνιστος
επιτρεπτός
▼406
καλοπαντρεμένος
ευεπίλυτος
δυσεξέλεγκτος
δυσκολοκατέργαστος
άσπρος
απαράμιλλος
κακοπαντρεμένος
δυσεπίλυτος
ευεξέλεγκτος
ευκολοδούλευτος
μαύρος
συναγωνίσιμος
▼407
δυσκατέργαστος
ατιμασμένος
συνδεμένος 

ευνίκητος
λευκός
ευκατέργαστος
αρεζίλευτος
ξεσυνδεμένος
δυσνίκητος
μαύρος 

                 
                                                                                                                                                                                      

 


Α
αβαργόμιστος/παραπονιάρης (κλαψιάρης)
αβαρία/κέρδος
αβάσιμος(ασύστατος)/αληθής (βάσιμος)
αβγατίζω/μειώνω
αβγάτιση(πολλαπλασιασμός)/μείωση (ελάττωση,φθίνασμα)
αβέβαιος/σίγουρος
αβελτηρία(αβελτερία)/ευφυΐα (εξυπνάδα,σπιρτάδα)
αβέρτα(αφειδώλευτα)/φειδωλώς (σμικρομερώς)
αβούλητος(απροαίρετος)/εκούσιος (ιδιόβουλος)
άβουλος/ρέκτης
αβροδίαιτος(καλοπερασάκιας)/λιτοδίαιτος (ολιγοδίαιτος)
αβρός/αγροίκος (άξεστος, χονδροειδής, χοντράνθρωπος)
άβροτος(αθάνατος)/θνητός (μορτός)
αβρυντής(θηλυπρεπής)/ανδροπρεπής(αρρενοπρεπής)
άβυσσος/κορυφή (χείλος)
αγαθιάρης/παμπόνηρος (μούτρο, φάτσα)
αγαθός(καλός)/κακός (πονηρός)
αγαλλίαση/λύπη (
πικραμός, άχθος)
αγανάκτηση/ηρεμία
αγανός(αραιός)/πυκνός (συμπτυγμένος,αθρόος,κρουστός)
αγάπη(στοργή, φιλότητα)/μίσος (στύγος, ινάτι)
άγαρμπος(ασουλούπωτος, αμπλαούμπλας)/κομψός
αγγαρεία/
εθελουργία (προθυμία, προθυμοποίηση)
αγγίζω/αποφεύγω
αγέλη/μοναχικός
αγεληδόν(κοπαδιαστά)/καταμόνας (μεμονωμένως)
αγένεια/διάκριση (ευγένεια,πρεποσύνη,λεπτότητα)
αγενής(κακομαθημένος)/διακριτικός (ευγενικός)
αγέρας(αεράκι)/άπνοια
αγέρωχος(μεγαλόφρων,μεγαλοπρεπής,αρχοντικός)/ταπεινός
αγιογδύτης(αισχροκερδής)/αφιλοκερδής
αγιομάχος(μισάγιος)/αγιολάτρης
άγιος/αμαρτωλός
αγκαθωτός(αγκιδωτός)/λείος
αγκαλιάζω/αποδιώχνω
αγκυλώνω/χαϊδεύω
αγκύλωση(ακαμψία,πιάσιμο,μάγκωμα)/ξέπιασμα (ευλυγισία)
αγκυροβολώ/σαλπάρω
αγλαός(φημισμένος,ονομαστός,κλειτός)/άσημος
άγληνος(τυφλός, αόμματος, 
βαλιός)/ορατικός
άγναντος(περίοπτος)/δυσδιάκριτος (δυσκολοξεχώριστος)
άγνοια(α
δαημοσύνη,ανεπιγνωμοσύνη)/γνώση (δαημοσύνη)
αγνός(πούρος, πατεντάτος)/νοθευμένος
αγνωμοσύνη/ευγνωμοσύνη
αγογγυσία/μεμψιμοιρία (δεινολογία)
αγογγύστως(αδιαμαρτύρητα, αβόγγητα)/απροθύμως
αγονία(ακαρπία, ατοκία, ασπερμία)/ευφορία
άγονος(άβλαστος)/κυοφόρος (γόνιμος)
αγορά/πώληση
αγοραίος(πρόστυχος, αλανιάρικος)/ευγενικός
αγόρευση/σιωπή (αρρησία)
αγόρι(κοπέλι)/κορίτσι (κοπέλα, κόρη, τσούπρα)
άγουρος/ώριμος (πέπειρος)
αγριεύω/ημερεύω
άγριος/ήμερος (πραϋπαθής)
αγριοσύνη(κτηνωδία,θηριότης)/καλοσύνη (πραότητα)
αγριωμάρα/συμπόνια
αγροίκος(αγριόθυμος,κακόφερτος)/ευγενικός(αγανόφρων)
αγρομενής/κατοικίδιος(οικόσιτος,οικοδίαιτος,ενοίκιος)
αγρυπνώ/κοιμούμαι
αγύρευτος(αζήτητος, απούλητος)/ανάρπαστος
αγύρτης(σαλτιμπάγκος, τσαρλατάνος)/έντιμος
αγχήρης(γειτονικός,διπλανός,παρακείμενος)/απόμακρος
αγχίνους/ανόητος (ξόανο, κουνενές)
άγχος/ηρεμία
αγχώδης(αγωνιώδης)/αμέριμνος (απερίσπαστος)
αγχωμένος/αβούρλιστος (ξένοιαστος, ξεσυλλόγιαστος)
αγωγή(εκπαίδευση,ανατροφή)/αμορφωσιά(απαιδευσία)
αγώνας/παθητικότητα
αγωνία/ξενοιασιά
αδαήμων/ειδήμων (επα
ΐων)
αδαής(ανενημέρωτος,ακατατόπιστος,αδιαφώτιστος)/γνώστης
αδάμαστος/συμβιβαστικός
άδεια/απαγόρευση
αδειάζει/απασχολείται
αδεισίθεος/θεοσεβής
αδέκαρος/πλούσιος
αδέκαστος(αδωροδόκητος)/αργυρώνητος (εξωνημένος)
αδέξιος(χλίτσαβος)/επιδέξιος (τεχνήμων)
αδεξιοσύνη/επιτηδειοσύνη (καπατσοσύνη)
αδερκής(άφαντος)/ορατός
αδερφοσύνη(οικειότητα,φιλία,γνωριμία)/αποξένωση
αδευτέρωτα/διακεκομμένως
άδηλος/φανερός 
αδημονία(ανυπομονησία)/καρτερία
αδηφαγία(αμετροφαγία,λαιμαργία,λαφυγμός)/λιγοφαγία
αδιάβλητος/μεμπτός
αδιάκοπος(ατελεύτητος,ακατάπαυστος,ασίγαστος)/διακεκομμένος
αδιάλειπτος(εξακολουθητικός)/διακεκομμένος
αδιαλλαξία/συμβιβαστικότητα
αδιαντροπιά/σεμνότητα(ντροπαλότητα,αισχυντηλία)
αδιάρμιστος(ασυγύριστος)/τακτοποιημένος
αδιαφόρετα/επωφελώς
αδιάφορος/επιμελής (σκεθρός)
αδιάψευστος/απατηλός (
πλανερός)
αδίστακτος/διστακτικός
άδολος/ανειλικρινής
άδοξος/ευυπόληπτος (εύδοξος)
αδούλωτος(αδυνάστευτος)/υποτελής
αδράνεια/απασχολία
αδρός(παχύς)/λεπτός
αδυσώπητος/επιεικής (συγγνωμονικός)
άεργος/φιλόπονος
αεί/ουδέποτε (ή ενίοτε)
αεικίνητος/καθηλωμένος
αείμνηστος/ξεχασμένος (ανενθύμητος)
αειχρόνιος(=α
ΐδιος)/πρόσκαιρος
αεριτζής/καλοπροαίρετος (αγαθογνώμων)
αζήλωτος/αξιοζήλευτος (αριζήλωτος, αξιοθαύμαστος)
αηδία(σιχασιά,ανοστιά)/ευχαρίστηση (απόλαυση,εντρύφηση)
αθάνατος/θνητός
αθέατος(αδιόρατος)/ορατός (εύοπτος)
άθελα/εκούσια
αθέλητος/επιθυμητός
αθέμιτος/νομιμόφρων (φιλόνομος)
άθεος(δύσθεος)/θεοσεβής
αθεράπευτος/ιάσιμος
αθέρας(υπέρθετος, υπερκείμενος)/υποκείμενος
αθέτηση(κατάργηση,παραβίαση,καταπάτηση)/τήρηση
αθετήσιμος(διαψεύσιμος, ανακλητός)/ανέκκλητος
άθηλυς/θηλυδρίας (θηλυπρεπής, θηλύφρων)
αθιβολή(αμφιβολία)/βεβαιότητα
άθλιος(δείλαιος,έποικτος,κακομοίρης,ερίφης)/ευτυχής
αθροίζω/σκορπώ
αθρύλητος/ξακουστός (περίφημος, φημιστός)
άθρυπτος/ευδιάλυτος (εύθρυπτος, ευκολότριφτος)
αθύμως(άκαρδα, απρόθυμα)/ασπασίως(ευχαρίστως)
αθυροστομία/εχεμύθεια (μυστικότητα)
αθώος(ανεπαιτίατος, άφταιγος)/ένοχος (αίτιος)
αίγλη/αφάνεια
αιδήμων(ντροπαλός)/αδιάντροπος (αναιδήμων)
αιδώς/αδιαντροπιά (αναισχυντηλία)
αιθεροβάμων(φαντασιόπληκτος,ονειροπόλος)/χαμαιβάμων
αίθριος(ανέφελος, ξάστερος)/νεφοσκεπής
αινετός/μεμπτός
αίολα(ευμετάβολα,ασταθή,αεροκρέμαστα)/σταθερά
αίρεση/ορθοδοξία
αιρετός(εκλεγμένος)/κληρωτός ή διορισμένος
αισθαντικός(ευσυγκίνητος,ευαίσθητος)/ασυγκίνητος
αίσιος/εχθρικός
αίσυλος(ασεβής, άσεπτος)/ευσεβής (ευαγής)
αισχροήθεια/χρηστοήθεια
αισχρός(ανασεσυρμένος, ασελγής, σάτυρος)/ηθικός
αισχρουργός/αγαθοεργός
αισχυντηλός/αδιάντροπος(αναίσχυντος,ξεδιάντροπος)
αιτία/αποτέλεσμα(επακολούθημα, επακόλουθο)
αιφνίδιος(ακαρτέρευτος,απρόοπτος)/αναμενόμενος
αιχμάλωτος(όμηρος)/ελεύθερος
αιώνιος/εφήμερος
αιώρηση/ακινησία
ακαλαίσθητος(άκομψος,κακόγουστος)/κομψός(φινετσάτος)
ακαλλώπιστος/λουσάτος (φιγουράτος)
ακάματος/τεμπέλης (ακαμάτης)
ακαμπούριαστος/υβός (καμπουρωτός, κυφός)
ακανάκευτος/χαϊδεμένος (καλομαθημένος, κανακάρης)
άκαρδος(άνοικτος, αστεργής)/πονόψυχος
ακαριαίος/διαρκής
άκαρπος/γόνιμος (καρποδότης)
ακατάβλητος/ευάλωτος (ευκολοκυρίευτος, ευπόρθητος)
ακατάγνωστος(αθώος, ακαταδίκαστος)/ένοχος
ακατακρίτως/σκανδαλωδώς
ακαταλαβίστικος/κατανοητός
ακατάλληλο/προσήκον (αρμόζον, πρέπον)
ακατανίκητος(απρόσμαχος)/ευκατάβλητος
ακατασύχαστος(αλώφητος)/αδρανής (φιλόθακος)
ακατέβατα/πτωτικά
ακαύχητος/οιηματίας (καυχησιάρης,υπερόπτης)
ακέραιος(ακολόβωτος)/ελλιπής
ακεραιότητα(εντιμότητα,χρηστότητα)/ανεντιμότητα
ακερδώς/επικερδώς (κερδοφόρως,συμφερόντως)
ακερμία/ευπορία
ακεφαλιά(ανοησία,κακοφροσύνη,κουφόνοια)/σύνεση
ακηδία(αμεριμνησία)/επιμέλεια (μελησμός)
ακλεής(άδοξος)/περιώνυμος (πολυθρύλητος)
άκληρος/γόνιμος
ακλόνητος(αδόνητος,έμπεδος,ασάλευτος)/ασταθής
ακμή/παρακμή (ξεπεσμός, ξέφτισμα)
ακοινολόγητος(αμάθευτος)/γνωστοποιημένος
ακολασία(παραλυσία, ασωτία)/εγκράτεια
ακόλαστος(=φιλήδονος,ηδονόβλητος, ηδονόπληκτος)/εγκρατής
ακόλουθος/προηγούμενος
ακονίζω/στομώνω
ακόντως/θεληματικά
άκοπος/κοπιώδης (επίπονος, εργώδης, πολύμοχθος)
ακόρεστος(ακόρητος)/χορτάτος
ακούσιος(εκβιαστικός)/εκούσιος (αβίαστος)
ακράδαντος(αδιάσειστος, ατράνταχτος)/ασταθής
ακραιφνής(γνήσιος, βέρος)/ανάκατος (ανάμειχτος)
ακράτεια/εγκράτεια
ακριβής/ακαθόριστος (ανακριβής)
ακριβός/φθηνός (εύωνος, ευαγόραστος)
ακριβώς/περίπου (κοντά)
ακριτόμυθος/εχέμυθος
ακρογιαλιά/πέλαγος
ακροδεξιός/ακροαριστερός
ακροθιγώς/επισταμένως (προσεκτικά)
ακροποδητί(αθορύβως, απαταγί)/θορυβωδώς
ακρόσοφος(=πανδαής, πάνσοφος)/ολιγομαθής
ακροτελεύτιος/κατάπρωτος (
ολόπρωτος)
ακυδής(άδοξος)/ένδοξος(φαίδιμος,κλεινός,εκφανής)
ακυρολεξία/ακριβολογία
ακυρολογία/ακριβολογία
άκυρος/έγκυρος
αλαζόνας
(=φαρφάρας,γαύρος,μεγάλαυχος)/ταπεινός
αλαζονεία(υπεροψία,περηφάνια,ακαταδεξία)/ταπεινοφροσύνη
αλαμπουρνέζικος/κατανοητός
αλάνης(σουρουκλεμές)/πολιτισμένος (εξευγενισμένος)
αλαπαδνός(ασθενικός, αναιμικός)/δυνατός
αλαργός/κοντινός
αλάρδωτος(=νήστις)/χορτάτος
αλεξίπυρος/εύφλεκτος (πυριφλεγής)
αλήθεια/ψέμα (ψευτιά, ψευδολόγημα)
αληθινολογία(αληθοέπεια)/ψευδολογία (ψευδηγορία)
αλητεία/νοικοκυροσύνη
αλιάνιστος(ατεμάχιστος)/τεμαχιστός(τετμημένος)
αλισβερίσι(νταραβέρι,συναλλαγή,δοσοληψία)/απραξία
αλκή/αδυναμία
άλκιμος/ανίσχυρος
αλλαγή(εξάμειψη,μεταβολή,μεταστροφή)/σταθερότητα
αλληλέγγυος(συμβοηθός,συναρωγός)/αντιμαχόμενος
αλληλοβλάπτομαι/αλληλωφελούμαι
αλληλοπαθής/αυτοπαθής
αλληλωφέλεια/αλληλοφθορά
αλλιώτικα/ομοίως (παρομοίως, παρεμφερώς)
αλλογενής/ομοεθνής
αλλοδαπός/ντόπιος
αλλοεθνής/ομοεθνής (ταυτοεθνής)
αλλοιώνω/διατηρώ
αλλόκοτος(ασυνήθιστος,παράξενος,ιδιόρρυθμος)/συνήθης
αλλοπρόσαλλος(κακόπιστος)/βάσιμος (συνεπής)
αλλοτρίωση/κυριότητα
αλλόφατος/αυτοσφαγής
αλλοφυλισμός(ξενομανία,ξενοφιλία)/μισοξενία(ξενοφοβία)
αλλόφυλος/ομόφυλος
αλματώδης/σταδιακός (εξελικτικός)
αλόγημα/φρονιμάδα
αλόγιστος/συνετός
αλτρουισμός/ατομισμός
αλύγιστος/στρεπτός(εύκαμπτος,ευλύγιστος,ελαστικός,λυγερός)
αλυπησιά(αστοργία)/συμπόνια
αλώβητος(άθικτος, ανέπαφος)/πειραγμένος
αμαζονικός(ανδροειδής)/γυναικώδης
αμάθεια(=αδαημονία)/ιδμοσύνη (γνώση)
αμαυρώνω/εξυμνώ
αμβλύνω/οξύνω
αμβλύς/οξύς (κοφτερός)
αμβροσιώδης(νόστιμος)/άνοστος (ανήδυντος)
αμέθεκτος(αμέτοχος)/μέτοχος
αμείβω/ζημιώνω
αμείλικτος/ήπιος
αμέλεια(αφροντισιά)/φροντίδα (προστασία)
αμελλητί/βραδέως
αμέριμνος(
άνοιαστος, αλαφρόκαρδος, ανέμελος)/περίφροντις
αμέριστος(αχώριστος, αδιαίρετος)/κομματιασμένος
αμερόληπτος(απροσωπόληπτος)/μεροληπτικός
άμεσος/έμμεσος
αμετάβλητος(ανάλλαχτος,απαράτρεπτος)/ρευστός(τρεπτός)
αμετάτρεπτος/ευμετάβλητος
αμήν(αληθώς)/ψευδώς
αμηχανία(δυσχέρεια)/ευκολία
αμιγής(ασύμφυρτος)/μικτός(ανάμεικτος,σύμμεικτος)
άμιλλα/συνεργασία (συμπονία)
αμλετισμός(αναποφασιστικότητα)/αποφασιστικότητα
αμοιβή(επιβράβευση)/τιμωρία
άμοιρος/εύμοιρος
αμοραλισμός(ανηθικότητα)/ηθικότητα
αμορφωσιά/εγγραμματοσύνη
αμπόδιστος(ακώλυτος, απρόσκοπτος)/μυριομπόδιστος
αμπούχαβος(μπούχαβος)/συμπαγής (νακτός)
αμυάλωτος(ανεγκέφαλος, κενόκρανος)/εχέφρων
αμυδρός(βληχρός, άτονος)/έντονος
αμύθητος/μηδαμινός
άμυνα/επίθεση
αμφιβολία(αμφιταλάντευση)/βεβαιότητα
αμφίλεκτος/αναμφισβήτητος (αναντίλεκτος)
αμφισβήτηση/αναγνώριση
αμφότεροι/μηδέτεροι
αμώμητος/επιλήψιμος (σκανδαλώδης)
άμωμος(αψεγάδιαστος,αναμάρτητος)/μεμπτός
αναβαλλόμενος(= κατάκρισίς τις)/επαίνεμα
ανάβαση/κατάβαση
αναβολή(καθυστέρηση, καρκινοβασία)/επίσπευση
αναγγελία(ανακοίνωση,δημοσιοποίηση)/αποσιώπηση
αναγέννηση(αναδημιουργία,αναμόρφωση)/μαρασμός
αναγκαίος(επιβεβλημένος,απαιτούμενος)/προαιρετικός
αναγκασμός/αυτοβουλία
ανάγκη/άνεση
αναγωγή/υποβίβαση (καταβίβαση)
αναγώγιμος/στάσιμος
ανάγωγος(κακοαναθρεμμένος)/ευγενής
ανάδειξη/υποβάθμιση
αναδίπλωση/αναπέταση (άπλωμα,έκπτυξη,πετασμός)
αναδουλειά(ανεργία,αδουλεψιά,κεσάτι)/ενασχόληση
αναδρομή/επιδρομή
αναδρομικά/αναμενόμενα (προσεχή,επικείμενα)
ανάθεμα/ευχή
αναίδεια(θράσος, ιταμότητα)/αιδημοσύνη (σεμνάδα)
αναιρετικός(ακυρωτικός,ανακλητήριος)/επικυρωτικός
ανακαινίζω/παλιώνω
ανακαλύπτω/κρύβω
ανακάτεμα/τακτοποίηση (κατάταξη,ταξινόμηση)
ανάκληση/διώξιμο
ανακολουθία(αντίφαση,αντινομία)/ειρμός (αλληλουχία)
ανακόλουθος/συνεπής
ανακουφίζω/επιβαρύνω
ανάκυψη(εμφάνιση)/εξαφάνιση
ανάλατος(ανάλμυρος)/αλατισμένος (αλίπαστος)
ανάλγητος/σπλαχνικός
ανάλυση/σύνθεση
αναμάρτητος(=αλάθευτος)/εφάμαρτος
ανάμιξη(σύγκραση,σύμμιξη)/διαχωρισμός(ξεχώρισμα)
ανάμνηση/λήθη (επιλησμονή, λησμονιά)
αναμονή/βιασύνη (ασπούδα)
αναμπουμπούλα(αναστάτωση)/ευταξία
αναμφισβήτητος(αδιάψευστος, ακατάρριπτος)/αβέβαιος
ανανταπόδοτος/αμοιβαίος (ανταποδοτικός)
αναξιότητα(αναξιοσύνη)/ικανότητα (αξιοσύνη, αρετή)
αναπαυτικός(άνετος)/άβολος
αναπηρία/αρτιμέλεια
αναποδιάρης(κακότροπος, στραβόξυλο)/καλότροπος
ανάποδο/κανονικό
αναπόδραστος(=δυσέκφυκτος)/ευδιάφυκτος
αναπολώ/λησμονώ
αναπόσβεστος(αδιάγραπτος, άσβηστος)/εξίτηλος
αναποτελεσματικός/τελεσφόρος (δραστικός)
αναπότρεπτος/ευδιάφυκτος (αποτρέψιμος)
αναπόφευκτος(άφυκτος, αφεύγατος)/ευδιάφυκτος
ανάπτυξη/στασιμότητα(τελμάτωση,βάλτωμα)
ανάπυστος(πασίγνωστος, δακτυλόδεικτος)/άσημος
αναργυρία/πολυχρηματία
αναρεσιά/ευαρέσκεια
ανάρια/δασιά
ανάρμοστος/ταιριαστός (ευάρμοστος, καλοπροσάρμοστος)
ανάρρωση(ανάκτηση)/κατάπτωση
αναρχία/τάξη
ανάσκελα/επίμουρα
ανατίμηση/υποτίμηση
άναυδος/λάλος
αναφαίρετος(=αναπόσπαστος,αξεκόλλητος)/αποσπώμενος
ανάφαλο(αναπάντεχο)/αναμενόμενο
αναφανδόν(φανερά)/κρυφά (μυστικά, κρυφηδόν)
αναφής(=ανέγγιχτος, άψαυστος)/απτός (ψηλαφητός)
αναχώρηση(φευγάλα)/άφιξη
αναψυχή(ψυχαγωγία, ξέσκασμα)/θλίψη
ανδρεία/λιποψυχία
ανέαστος(ανόργωτος, αφάρωτος)/οργωμένος
ανέβγαλτος/έμπειρος
ανέγκλητος/μεμπτός
ανείπωτος(δύσφατος,ανέκφραστος,άσπετος)/ρητός
ανέκκλιτος(αναπόφευκτος)/ευδιάφυκτος (φευκτός)
ανελέητος(απόνετος, άπονος, αλύπητος)/σπλαχνικός
ανελλιπώς/ενίοτε
ανεμελιά (αναμελιάατημελησία, ξενοιασιά)/έγνοια
ανεμόδαρτος/απάνεμος
ανεμόπληκτος/απάγκιος (
υπήνεμος)
ανεμώλιος(ανώφελος)/επωφελής
ανένδοτος(αδιαπραγμάτευτος, ανυποχώρητος)/ενδοτικός
ανεξίλαστος(ανεξευμένιστος)/καλόκαρδος
ανεπαίσθητος/επαισθητός
ανεπίδεκτος/επιδεκτικός
ανεπισκίαστος/κρυψίνους
ανεπίστατος(αδιάφορος, απρόσεκτος)/προσεκτικός
ανεπίτευκτος(δυσκατόρθωτος, δυσεκτέλεστος)/κατορθωτός
ανεπίτρεπτος(ασύγγνωστος)/συγγνωστός (επιτρεπτός)
ανεπίφθονος/φθονερός
ανερμάτιστος(επιπόλαιος,φιρφιρίκος)/καλόπιστος
άνεση/δυσκολία (δυσχέρεια)
ανέσωστος(λιπομελής)/αρτιμελής (παμμελής)
ανευτρέπιστος/τακτοποιημένος
ανέφικτος(ανεκτέλεστος,άρεκτος)/πραγματοποιήσιμος
ανέχεια/ευπορία
ανεχορταγιά/κόρος
ανήκεστος(αγιάτρευτος)/ιάσιμος
ανήκουστος(απίθανος, αδιανόητος)/εύλογος
ανημπόρια/ευρωστία
ανήμπορος/δυνατός
ανησυχία/ηρεμία
ανιαρός/ευχάριστος (τερπνός, γλυκύθυμος, ευφρόσυνος)
ανίδεος/γνώστης
ανίδιος(=ακτήμων)/ιδιοκτήτης (κάτοχος)
ανιδιοτελής/ιδιοτελής (συμφεροντολόγος)
ανιδρωτί(αμοχθί, απόνως)/κοπιαστικά (εμπόνως)
ανιθαγενής/γηγενής
ανίκανος/ικανός (επιδέξιος)
ανιόντα/κατιόντα
ανιόντες(γεννήτορες, πρόγονοι)/κατιόντες (απόγονοι)
ανιψιά(απλυσιά, βρομισιά, μπίχλα)/καθαριότητα (πάστρα)
άνοδος/κάθοδος
ανοήμων(κενόμυαλος,κενόφρων)/μυαλωμένος
ανοησία(επιπολαιότητα,προχειρότητα,ελαφρότητα)/σύνεση
ανοίκειος/φιλικός
ανοικοδόμηση(ξαναχτίσιμο)/κατεδάφιση
ανοικονόμητος(αβόλευτος)/τακτοποιημένος(αποκατεστημένος)
ανοικτίρμων/σπλαχνικός (αιδόφρων)
ανοιχτόκαρδος/ακατάδεκτος
ανοιχτοχέρης(απλόχερος, χαριστής)/καρφοδεκάρας
άνομος/νομοταγής (φιλόνομος)
ανοργανωσιά/ευρυθμία
ανορθόδοξος/πρεπούμενος (σωστός)
ανταγωνίζομαι/συνεργάζομαι
ανταγωνισμός(αντιζηλία,συνέριση)/συνέργεια
ανταμοιβή(επιβράβευση)/τιμωρία
αντεθνικός/εθνωφελής
αντέχω/υποχωρώ 
αντίθεος/φιλόθεος
αντίθετος/σύμφωνος (σύμφρων)
αντικειμενικός/υποκειμενικός
αντιλογία(αντιγνωμία, εναντιογνωμία, ασυμφωνία)/συμφωνία
αντιπαλότητα/αγαπημός(συμφιλίωση, συνδιαλλαγή,ειρήνευση)
αντίρρηση/συμφωνία (σύμπλευση, συνεννόηση)
αντοχή(βάσταμα, ανθεκτικότητα)/υποχώρηση
αντρίκια/άνανδρα
ανύπαρκτος/υποστατός
ανυπερθέτως/ενδεχομένως (πιθανώς, πιθανόν)
ανυπομονησία/καρτερικότητα,εγκαρτέρηση,στωικότητα,φερεπονία
ανυπότακτος(αζάφτιστος, αδάμαστος)/ευπειθής
ανυποφόρητος(δυσάνεκτος)/υποφερτός (ανασχετός)
ανυστερόβουλος/ανειλικρινής
ανυστός(κατορθωτός)/ακατόρθωτος (ατέλεστος,ανολοκλήρωτος)
ανώδυνος(αναλγής)/επώδυνος (αλγηρός)
ανώμοτος(ανόρκιστος)/ομότης (ορκισμένος,ενώμοτος)
ανώτερος/κατώτερος
ανωφέλευτα/αποτελεσματικώς
άξεστος(απροσήγορος)/ευγενής(εκλεπτυσμένος,πραϋλόγος)
αξετασιά/περίσκεψη
αξία/απαξία
αξιαγάπητος(επήρατος,αξιολάτρευτος)/αξιομίσητος
αξιόμεμπτος(κατακριτέος)/ανεπίμωμος
αξιοπιστία/αναξιοπιστία (αφερεγγυότητα)
αξιοπρέπεια/μικροπρέπεια (αναξιοπρέπεια, μικρότητα)
αξιοσέβαστος(γεραρός)/αξιολύπητος (αξιοθρήνητος)
αξιότιμος(ερίτιμος)/ανυπόληπτος
αξιόχρεος/αφερέγγυος
αοίδιμος/ξεχασμένος
άοκνος/οκνηρός
αοριστολογικός/σαφής (ευδιάγνωστος)
αόριστος(ακαθόριστος, αφηρημένος)/συγκεκριμένος
απαγίωτος/σταθερός (πάγιος)
απαθανατισμός/σκυβαλισμός
απάθεια/ευαισθησία
απαθής/ευσυγκίνητος
απαισιοδοξία(πεσιμισμός)/αισιοδοξία (οπτιμισμός)
απαιτητικός/ολιγαρκής
απανταχού/πουθενά (μηδαμού, ουδαμού, ουδαμόθι)
απαξάπαντες/τινές (ή κανείς)
απαραίτητος/περιττός (πλεονάζων)
απαράλλακτος(πανόμοιος, πανεμφερής)/διαφορετικός
απαραποίητος/κίβδηλος (κάλπικος,παραποιημένος)
απαρασκεύαστος/έτοιμος
απαρατήρητος/αξιομνημόνευτος
απασχόληση/τεμπελιά
απατεώνας/ειλικρινής (απροφάσιστος, ντόμπρος)
απαύστως(κατασύνεχα)/ασυνεχώς (διακεκομμένως)
απέθαντο/πεθαμένο
απείθεια/υπακοή
απειλή(=κίνδυνος)/σιγουριά (ακινδυνότης)
απειλητικός(εκφοβιστικός)/προστατευτικός(
αλεξητήριος)
απειρία(ατζαμοσύνη)/δεξιότητα
άπειρος(ανέγνωρος, αξεσκόλιστος)/έμπειρος
απελπισία(απόγνοια, ανελπιστία)/απαντοχή
απελπιστικός/ελπιδοφόρος (φέρελπις, ελπιδοδώτης)
απέπαντος/ώριμος
απερίσπαστος/ευεπίφορος (διάτροπος)
απερίστατος(απροστάτευτος)/προστατευμένος
απέριττος/επιτηδευμένος
απευθείας/πλαγίως (λοξώς, καρσίως)
απηνής/επιεικής
απηρής/ανάπηρος
απίεστος/ζουληχτός
άπλα/στενοχωρία
απλά/μπερδεμένα
απλανής/πλανήτης
άπλετος(απεριόριστος)/λιγοστός
άπληστος/ολιγαρκής
απλώνω(αναπτύσσω)/συμμαζεύω (συμπτύσσω,περιστέλλω)

αποβαρβάρωση/εξευγενισμός (εκπολιτισμός)

αποβλακωμένος/οξυδερκής
απόβλητος(αποσυνάγωγος,αποδιωγμένος)/αποδεκτός
απόγνωση/ελπίδα
απόδειξη(επαλήθευση, επιβεβαίωση)/διάψευση
αποδημία(μισεμός)/επαναπατρισμός (παλιννόστηση)
αποδοτικός/άφορος
αποδώ/απαλλού (αλλαχόθεν, ετέρωθεν, άλλοθεν)
αποθαρρός/ελπίδα
αποθάρρυνση/εγκαρδιοσύνη
αποθεματοποίηση/κατασπατάληση
απόθητος/επιθυμητός (
θελητός,βουλητός,καταθύμιος)
αποκάλυψη(ξεσκέπασμα,παρουσίαση)/απόκρυψη
αποκαραδοκία(προσδοκία)/απογοήτευση
αποκατάντημα(αποτέλεσμα,απόληξη)/ακαταληξία
αποκήρυξη(απάρνηση)/αποδοχή
απόκοτος/άτολμος
απόκρουση/ελκυσμός
αποκρουστικός/ελκυστικός (γλυκοαίματος,χαριτωμένος)
απόλυτος(=αυθύπαρκτος)/σχετικός (συναφής)
απόμακρος/κοντινός
απομίμηση/πρωτοτυπία
απονέκρωση/αναβίωση
απονενοημένα(=απεγνωσμένα)/θαρρετά
απονήρευτα/λυκοφιλίως (δολίως, ύπουλα)
απόνηρος(αφελής)/κακός (πονηρός, τσιβανωτός)
απόπειρα/επιφυλακτικότητα
αποπνικτικός(πνιγηρός,πνικτικός)/ανακουφιστικός
απόρθητος/αλωτός
αποσαφηνίζω/συσκοτίζω
απόσκιος/ηλιόλουστος (ξέφωτος)
απόσπαση/προσάρτηση
αποσταδόν(μακρόθεν,αποπέρα,άπωθεν)/εγγύθεν
αποστασιοποιημένος/εμπλεκόμενος
αποστάτης/συναγωνιστής
αποταγή/αποδοχή
αποτείχιση/συγκατοίκηση (ομαυλία)
αποτελεσματικός(συντελεστικός, ανύσιμος)/άπραχτος
απότομος(απόκρημνος)/ισόπεδος
αποτρόπαιος/γοητευτικός
απόφαση/δισταγμός
αποφόρι/αλλαξοφόρι
απόψυξη(ξεπάγωμα)/πάγωμα
απραγμοσύνη/ασχολία (εργασία)
απρεπής(αήθης,ατάσθαλος)/ευπρεπής (κόσμιος,σεμνός)
άπρεπος (αεικής, αχαρακτήριστος)/ευπρεπής
απρόβλεπτος(=απρόσμενος,απροσδόκητος)/προβλέψιμος
απρόσιτος/προσιτός
απροσμέτρητος(αναρίθμητος, ανυπολόγιστος)/ευάριθμος
απρόσφορος/προσφυής (πρόσφορος, κατάλληλος)
απταίστως/εσφαλμένως
απτόητος(αδεής)/φοβητσιάρης (δειμαλέος)
άπω/εγγύς
άπωθεν/εγγύθεν
αράδιασμα(διάταξη, διευθέτηση)/κακοθημοσύνη
αραδίζω(φροντίζω, προσέχω)/παραμελώ
αράζω/σαλπάρω
αράθυμος(αψύς, κακόχολος)/ήπιος
αραιός/πυκνός
αρατικός/ευχετικός
αργοπερπάτημα/γοργοπάτημα
άρδευση/αποστράγγιση (αποξήρανση)
αριστεία(υπεροχή)/υστέρηση
αρκετός/ανεπαρκής (άφτουρος)
αρκουδαραίοι/καλότροποι (αρχοντάνθρωποι)
αρλούμπες(μπουφουνιές,φούμαρα)/σπουδαιολογήματα
αρμονία/δυσαρμονία
αρμοστός(αρμόζων)/αταίριαστος
άρνηση(αποποίηση)/αποδοχή
αρόσιμος(αροτριωμένος)/ανόργωτος
αρραγής(αδιάσπαστος)/εύθραυστος
αρρενωπός/θηλυπρεπής (γυναικώδης)
άρρωστος (αδιάθετος, ασθενής)/υγιής (άνοσος, ανόσητος)
αρταίνομαι/νηστεύω
άρτιος/ελλιπής
αρτιρνάει/ελλείπει
αρχή/τέλος
ασημαντοκρατία(=αναξιοκρατία)/αξιοκρατία
ασίκικος(χαριτωμένος, επίχαρις)/άχαρος
ασκαίνομαι/ορέγομαι
ασορτί/αταίριαστα
ασπρουλιάρης/κελαινός (μελανός)
άσσος(ασυναγώνιστος)/ευαγώνιστος (αντιμετωπίσιμος)
άστερκτος/αγαπητός (ερατεινός, ερατός)
αστικός/αγροτικός
άστοργος/τρυφερός (φιλόστοργος)
αστός/χωρικός (αγρότης)
αστρίμωχτοι/συνωστισμένοι
αστυφιλία/αστυφυγή
ασύγκριτος(απαραλλήλιστος,απαράμοιαστος)/παραβλητός
ασυγχώρητος/επιτρεπτός
ασυζητητί(αναντιλέκτως, αναντιρρήτως)/αντιλογικώς
ασυλλόγιστος/φρόνιμος
ασύμμετρος(δυσανάλογος)/συμμετρικός
ασύμφορος/επωφελής (σύμφορος)
ασύναπτος(ακόλλητος,ασύνδετος,ασύμπλεκτος)/συναπτός
ασυναρτησία/αλληλουχία
ασυνέτιστος(απαραδειγμάτιστος)/συνετισμένος
ασύννους/λογικός
ασφυκτικός/άνετος
ασχολία/ανάπαυση (ανάπαυλα, ρεπό, καθισιό)
ασωτία/εγκράτεια (αυτοκυριαρχία,αυτοσυγκράτηση)
άσωτος/εγκρατής (ευδίαιτος)
αταίριαστος/προσφυής (προσαρμοσμένος,σύμμετρος)
αταξία(ανατσαλιά)/συγύρισμα (τιμάρεμα)
αταρβής(άφοβος,τολμηρός,ανέκπληκτος)/άτολμος
ατασθαλία(ακαταστασία)/ευταξία
άτεγκτος/μαλακός
ατέκμαρτος(ασυνείκαστος)/εικαστός
ατέλειωτος(άπαυτος)/σύντομος (βραχυτελής)
ατημέλητος/ευπρόσωπος
ατιμία(=αισχύνη, κακοήθεια)/τιμιότητα (ακεραιότητα)
άτιμος(δύσφημος, επιβόητος)/ευυπόληπτος
ατολμία/ευτολμία
ατομικό/συλλογικό
ατόπημα(κακοήθευμα)/πρεπιά 
ατόφιος/λειψός
άτριφτος/έμπειρος
ατροφικός/
μεστωμένος
άτρυτος(ακαταπόνητος)/κατάκοπος(αποκαμωμένος,εξαντλημένος)
ατσαλιά/ευταξία
ατσιγκούνευτος/φιλάργυρος
ατσούμπαλος(αμπντάλης)/καλοφτιαγμένος(καλοσχηματισμένος)
ατυφία/υψηλοφροσύνη (κερουτιασμός, υψίνοια)
ατυχής/καλότυχος
αυθάδεια(θρασύτητα)/σεμνότητα (ταπεινότητα)
αυθαίρετο/νομιμοποιημένο
αυθέκαστος/ανειλικρινής
αυθεντικός/πλαστός (μουσαντένιος,πέτσινος)
αυθόρμητος(αυτενέργητος)/παρακινούμενος 
αυθύπαρκτος/εξαρτημένος
αύξηση/ολιγόστευση
αυστηρός(στυπτικός)/επιεικής
αυταρέσκεια/μετριοφροσύνη 
αυτενεργός/αχυράνθρωπος (ανδρείκελο, μαριονέτα, πιόνι)
αυτεξούσιος(ανεξάρτητος)/υποτελής (υπεξούσιος)
αυτοβούλως/ακουσίως
αυτόδηλος(αυτονόητος, αυθομολογούμενος)/αμφισβητούμενος
αυτοδιάθεση/εξάρτηση
αυτοθέλητα/ακουσίως
αυτοκάλεστος(αυτόκλητος)/καλεστός (προσκεκλημένος)
αυτοκέφαλος/εξαρτημένος
αυτονομία/υποτέλεια
αυτοπροαίρετα/αναγκαστικώς
αυτοσυγκέντρωση/περισπασμός
αυτοτέλεια(αυτεξουσιότητα)/υποτέλεια
αυτοτελής/εξηρτημένος
αυτού/αλλού
αυτούσιος/άλλος
αυτόφωτος/ετερόφωτος (αλλόφωτος)
αυτόχθων(αυθιγενής, εγχώριος, παλαίχθων)/αλλοδαπός
αυχμηρός(αποστραγγισμένος, ξηρός)/υγρός
αφαίρεση/πρόσθεση
αφανής/ορατός (εμφανής)
άφαντος/ορατός
άφατος(ανεκλάλητος, δύσλεκτος)/ρητός
άφεγγος(σκοτεινός)/λαμπραυγής (λαμπερός, αστραφτερός)
αφειδής/σφιχτοχέρης
αφέλεια/πονηριά (πανουργία, απάτη)
αφερμάτιση(ξεσαβούρωμα)/ερματισμός
άφεση/δέσμευση
αφετηρία/τέρμα
άφθιτος
(ακατάφθορος)/φθαρτός 
αφιλάργυρος/παραδόπιστος (πενταροκυνηγός)
αφίλιωτος/διαλλακτικός (συγκαταβατικός)
αφιλόξενος(φυγόξενος)/ανοιχτοσπίτης
αφιλόπατρις/φιλογενής (φιλόπατρις)
αφιλότιμος/γενναιόδωρος (γενναιόφρων)
αφνειός/φτωχός (μίζερος,στερημένος,εξαθλιωμένος)
αφομοιώνω/αποβάλλω
αφόρητος(άτλητος,αβάσταχτος,ανύποιστος)/υποφερτός
αφορία/γονιμότητα (καρπογονία,πολυκαρπία,ευκαρπία)
αφόριο(αφόρετο)/φορεμένο
αφορμή/αποτέλεσμα
άφορος
/θροφανός (γόνιμος)
αφοσίωση(προσήλωση, προσκόλληση)/παραμέληση
αφουκάλιστος/σκουπισμένος
άφροντις/κηδεμονικός
αφροντίστως(αμελητί, ημελημένως)/επιμελώς
αφροσύνη/σύνεση (καλογνωμιά)
άφταιγος/ένοχος
αχαΐρευτος(σκερβελές)/προκομμένος
αχαμνός/εύσωμος (ευπηγής)
αχανής(απέραντος, απέρατος)/περιορισμένος
άχαρις/κομψός (γαρμπερός, 
σικάτος)
αχαριστία/ευγνωμοσύνη
αχθεινός(φορτικός)/ευάρεστος
αχίλλειο(τρωτό)/άτρωτο
αχλάδας(χαρλιάβας,χλιάρας,γκαφάλι)/ανοιχτόμυαλος
άχραντος(=αγνός, κεκαθαρμένος)/μιαρός (μολυσμένος)
αχρείαστος/απαραίτητος (επάναγκος)
αχρείος/ενάρετος (αγιόψυχος, καλοκάγαθος, ασπροπρόσωπος)
αχρειοσύνη/αξιοπρέπεια
αχρέωτος/χρεώστης
αχρηματία(αφραγκία, απενταρία)/ευπορία
αψευδής/ανειλικρινής
αψηφώ/υπολογίζω
άψογος(αμύμων, αδιαλώβητος)/επιλήψιμος
αψύς/ήπιος
άψυχος/έμψυχος
Β
βάδην/τροχάδην (δρομαίως)
βαθμηδόν
/αλματωδώς
βαθμιαίος
/αλματώδης
βαθούλωμα(κοίλωμα, 
γούβωμα)/όγκωμα

βάθρωση(θεμελίωση)/εκβάθρωση (εκθεμελίωση)

βαθύβουλος(βαθύγνωμος)/απερίσκεπτος (αστόχαστος)
βαθύνους/απερίσκεπτος (ρηχόμυαλος, αλογίκευτος)
βαθύπλουτος/πάμπτωχος
βαθύς/ρηχός (ανάβαθος, άβαθος, αβαθής)
βαθύχρους/ανοιχτόχρωμος

βακτηριογόνος/βακτηριοκτόνος

βαλάντωμα(στενοχώρια,δυσφροσύνη,σεκλέτι)/ευφροσύνη
βαμμένος(φανατικός, θανατικός)/αφανάτιστος
βαναυσολόγος(
αισχρολόγος, χυδαιολόγος)/σεμνολόγος
βάναυσος/μειλίχιος
βαναυσούργημα/αριστούργημα (
δαίδαλμα,κομψοτέχνημα)
βάρβαρος/πολιτισμένος
βαρβαροσύνη/αβροφροσύνη
βαργκομισμένος/αμεμψίμοιρος (φερέκακος)
βαρεμάρα/εγρήγορση
βαρετός(γλυκανάλατος,νερόβραστος)/ευχάριστος(απολαυστικός)
βαρήκοος(δύσκωφος, δυσήκοος)/ευήκοος
βαριόκαρδος(πικραμένος,στενοχωρημένος)/κεφάτος
βαρκό/ξερικό (ξερκό)
βαρυήκοος(αμβλυήκοος)/ευήκοος 
βαρύθυμος(περίλυπος, βαρύφρων, περιαλγής)/κεφάτος
βαρύλυπος/περιχαρής (
ολόχαρος)

βαρύοσμος/άνοσμος (αμύριστος)

βαρύς(ασήκωτος)/ελαφρύς
βαρύτονο/οξύτονο
βαρύτιμος(βαθύτιμος)/ευτελής
βαρύφωνος/υψίφωνος
βασανίζω/ανακουφίζω
βάση (για τρίγωνα)/κορυφή
βασικός/επουσιώδης (παραπανίσιος, πρόσθετος)
βασίλεμα/ξημέρωμα
βασιλόφρων(φιλοβασιλικός,φιλομοναρχικός)/βασιλομάχος
βάσιμος/αμφίβολος
βασταγερός(στερεός)/ετοιμόρροπος
βατός(οδεύσιμος)/αδιάβατος (άβατος,αβάδιστος)

βατύλη/γυναικάρα

βδελυρός(=κατάπτυστος)/ελκυστικός
βέβαιος(προφανής)/αμφίβολος (αμφισβητήσιμος)
βεβαιωτικός(επικυρωτικός)/αρνητικός (αντιρρητικός)
βεβηλωμένος/αμίαντος (αμόλυντος, άσπιλος)
βελτίωση/χειροτέρευση (επιδείνωση, επιβάρυνση)
βενζινάκατος/ιστιοφόρο

βεντέτα(άχτι, μανιάτικο)/αμνησικακία (ανεξικακία)

βερέμης(καχεκτικός)/κοτσονάτος (περδίκι)
βερεσές/προπληρωμή
βερμπαλισμός/σπουδαιολογία
βέρος/ψεύτικος
βετεράνος(παλαίμαχος, πολυπόλεμος)/νεοσύλλεκτος
βία/πειθώ
βιάζομαι/αναβάλλω
βίαιος/προσηνής (ευπροσήγορος, γλυκομίλητος, αβροεπής)
βιάση/βραδύτητα
βιαστικά(ηπειγμένως, γρήγορα)/αργά
βιαστικός(εσπευσμένος,φουριόζος)/αναβλητικός
βιασύνη(σπουδή)/βραδύτητα (οψισμός)
βιοφθόρος/βιωφελής
βιώσιμος/ανυπόφερτος
βλαβερός(επιζήμιος, κακορρέκτης)/επωφελής
βλακεία/μυαλοσύνη (σύνεση)
βλακέντιος(βλακόμουτρο)/νοήμων
βλαξ(ηλίθιος, προβατόμυαλος, μικρόμυαλος)/νοήμων
βλαπτικός/ωφέλιμος
βλαψίφρων(φρενοπαθής, παράφρων, μάργος)/εχέφρων
βλοσυρός(αυστηρός,αγριωπός)/ήπιος(μελιστάλακτος)

βοδώνω(προκάνω, προλαβαίνω)/αργοφτάνω
βοηθός(συμπαραστάτης, παράκλητος, αρωγός)/αντιμαχόμενος

βοηθώ/κατατρέχω
βολεί/δυσχεραίνει
βολετός/δυσχερής (μπελαλίδικος)
βολικός(ευχερής)/δύσκολος (δυσχεραντικός, ανάρεστος)
βολοδέρνω
(υποφέρω)/καλοπερνώ
βομωλόχος/σεμνολόγος
βορβορώδης/αρρύπαντος (αβρόμιστος)
βορειοελλαδίτες/νοτιοελλαδίτες
βορινός(αρκτικός)/νότιος (ανταρκτικός)
βουβός(άφωνος, άλαλος, ενεός)/φωνήεις (έμφωνος)
βουλητικός(θεληματίας)/άβουλος
βουλιμία/χορτασιά
βουλιμικός/αλίμαχτος

βούλιμος(λιμός, πείνα)/χορτασμός

βούλωμα/απέμφραξη
βουνίσιος(ορείτης)/καμπίσιος (κατωμερίτης)
βουτυρομπεμπές/νευρώδης (μπρατσωμένος)
βράδιασμα/ξημέρωμα
βραδύκαυστος/ταχύκαυστος
βραδυκίνητος/γοργοκίνητος
βραδύνους/αγχίνους
βραδυπόρος/γοργοκίνητος
βραδύς(αργός)/ταχύς
βραδυσφυγμία/ταχυσφυγμία
βραστερός/δυσκολόβραστος (κακόβραστος)
βραχέως/εκτενώς
βραχύκανος/μακρύκανος
βραχυλογία(
βραχυμυθία)/μακρηγορία (μακρολογία)
βραχυλόγος(βραχυεπής)/απεραντολόγος (μακρήγορος)
βράχυνση(κόντεμα)/επιμήκυνση (μάκρεμα)
βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος
βραχύς(κοντός)/μακρύς
βραχυσκελία/μακροσκελία
βραχύσωμος/υψηλόσωμος (υψίκορμος)
βραχύωτος/μακρόωτος
βρεφικός/γεροντικός
βρέχει/ευδιάζει
βρομερός(βρομύλος)/καθαρός
βρομιά(ρύπος, ακαθαρσία, λέρα)/καθαριότητα
βρόμικος
/αλέρωτος

βρομοδουλειά/χρηστουργία

βροντώδης(βοερός,ερίδουπος,βαρυβρεμέτης)/υπόκωφος
βροτός/άφθαρτος

βροτοσώστης/ανθρωποκτόνος (βροτοφθόρος)

βροτωφελής(ανθρωποσωτήριος)/ανθρωποφθόρος

βροχηδόν/στάγδην (ψιχαλιστά)

βρυσήσιο/πηγαίο

βρώμα (βρόμα),δυσοσμία, αποφορά/ευωδία
βρώση/αφαγία (αμασία)
βρώσιμος/άβρωτος

βύθιση(κατάδυση, βούλιαγμα)/ανάδυση

βώβανση/μίλημα

βωχάει(όζει)/ευωδιάζει

Γ
γαϊδαροσύνη(χοντροπετσιά)/φιλοτιμία (ευθιξία)
γαϊδουριά/ευπρέπεια (κοσμιότητα)
γαϊδουρογάιδαρος/τρισευγενικός(γαλάντης,υπερευγενής)
γαιοκτήμων (
τσιφλικάς, τιμαριούχος)/λιπόγεως (ακτήμων)
γαλαθηνός/ενήλικος (παρήλικας)
γαλαντόμος/σφιχτοχέρης (σπαγκοραμμένος)

γαλάρι/στέρφο

γαλήνη/θύελλα
γαλήνιος/ανήσυχος (εναγώνιος)
γαλλικά(αισχρολογίες,ασχημολογίες)/σεμνολογίες
γάνιασμα/ξεκούρασμα
γάργαρος/θολός
γειτονικός(πρόσοικος)/μακρινός (απομακρυσμένος)
γελαστός/σκυθρωπός
(μουρτζούφλης,συνοφρυωμένος)
γέλιο/κλάμα
γελοίος(ευτράπελος,αστείος,ρεζίλης,τζουτζές)/σοβαρός

γεμιστός/αδειανός

γένεση(δημιουργία)/φθορά (χάλασμα)
γεννητικός/άγονος (λυπρός)
γενναίος(θεριόψυχος, γενναιόκαρδος)/δειλός
γενναιότητα/ατολμία (ανανδρία, δειλία)
γενίκευση(καθολίκευση)/εξατομίκευση
γενικός/ειδικός
γεούχος(κτηματίας, κληρούχος)/ακτήμων
γερατειά/νιάτα
γερεύω/αρρωσταίνω
γέρικος(
γηραλέος, γηραιός)/νεανικός
γέρμα/ανάκαμψη
γερός/χλεμπονιάρης
γέρος/νέος (ντελικανής)
γεροσύνη/καχεξία
γεροφτιαγμένος/ετοιμόρροπος
γευστικός/άνοστος
γίγαντας/νάνος (πυγμαίος, μικρόσωμος, νανοφυής)
γιγάντεμα(θέριεμα)/σμίκρυνση (συρρίκνωση)
γιγαντόσωμος/λιλιπούτειος
γίδια(
άξεστοι, αγροίκοι)/αβρόφρονες (ευγενείς)
γινώσκει/αγνοεί
γιορταστικός/λυπητερός
γιορτινά/καθημερινά
γιουσουφακισμός/ελευθεροπρέπεια
γιουχάισμα/επευφημία (ζητωκραυγή, χειροκρότημα)
γκαζούρα (καζούρα)/επιδοκιμασία (επικρότηση)
γκαντέμης/γουρλής
γκάφα/πετυχεσιά
γκαφατζής/εύστοχος
γκερίζι(
ευτελής, τιποτένιος, σαπέρας)/αξιοπρεπής
γκρεντάλι/σαμιαμίδι
γκρίνια(τρυσμός)/αμεμψιμοιρία (αγογγυσία)
γκούλιος(γυμνός, ανένδυτος, ανείμων)/ντυμένος

γλαντός(ατροφικός)/σωματώδης (μεγαλόκορμος)

γλαφυρός/άχαρις
γλεντώ/πενθώ
γλίσχρος/επαρκής 
γλιτσιάρης(
μπασιούρης, βρομιάρης)/πεντακάθαρος
γλιτωμός(
διάσωση, διαφυγή, σώσιμο)/χαμός
γλοιώδης(σαχλός)/ελκυστικός
γλυκάδα/πικράδα
γνήσιος/νόθος (
πίτσικος)
γνοιαστικός(ενδιαφερόμενος)/αδιάφορος
γνώση/άγνοια (αδήνεια)
γνώστης/αδαής (
αμάθητος, αμαθής, αχάπαρος)
γνωστικός/ασύνετος
γόητρο/ανυποληψία
γομορρισμός/χρηστοήθεια
γόνιμος/άγονος
γοργοπόδαρος(
γοργόπους, ελαφρόπους)/βραδύπους
γοργός/βραδύς
γουρλής/κακότυχος
γουστόζικος/βαρετός (
προσκορής,αποκοιμιστικός)
γραπτός/προφορικός (ομιλούμενος)
γραφικός (για πρόσωπα)/συγκροτημένος(
μετρημένος)
γραφικός (για τοποθεσίες)/ακαλαίσθητος
γρουσούζης/καλότυχος
γρήγορος(άφταστος)/αργοκίνητος
γρηγοροσύνη(
γρηγοράδα)/άργητα (χρονοτριβή, αναβολή)
γριφώδης/κατανοητός
γρυπός/ευθυτενής (ισόκορμος, σπαθάτος)
γυαλιστερός(
στιλβός,στιλπνός)/θαμπός (αμαυρός, μουντός)
γυναικείος/ανδρικός
γυναικίστικος/ανδρίστικος
γυναικοκρατία/ανδροκρατία
γυναικομανία/ανδρομανία
γυναικωνίτης/ανδρωνίτης
γυναικωτός/αρρενωπός (αθήλυντος)
γυριστός/ευθυτενής (ολόρθος)
γυροβολιά/ευθυπορία
γυροβολώ/ευθυπορώ
Δ
δαιδάλεος/κακότεχνος (ακαλαίσθητος, αμαστόρευτος)
δαιδαλώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
δαιμονιώδης(παράφορος, λυσσαλέος)/πράος
δαμάζω/ελευθερώνω
δαμασμένος/ατιθάσευτος
δαμινός(
λιγοστός)/πολύς (μπόλικος, 
πλήθιος)
δανειοδότης/δανειολήπτης
δάνειος/πρωτογενής
δανειστής(πιστωτής)/οφειλέτης (χρεώστης)
δαπάνη(ανάλωση, έξοδο)/έσοδο
δαπανηρός(πολυτελής)/ανέξοδος

δάσεμα ή δάσωμα/αραίωμα

δασύς/αραιός
δασύτριχος(=λασιότριχος, πυκνόθριξ)/αραιόθριξ
δασύφυλλος(
πυκνόφυλλος)/αραιόφυλλος

δασώδης (δενδρωτός, πολύδενδρος)/άδενδρος

δεβαριεσισμός/επαγρύπνηση
δεδομένο(
αυταπόδεικτο,κατάδηλο)/αμφισβητούμενο
δειλία(ορρωδία)/ευκαρδία (θαρραλεότητα)
δειλόψυχος/γενναιόψυχος (μεγαλόψυχος)
δεινοπάθημα(
κακοπάθημα,δυστύχημα)/ηδυπάθημα
δεινός/ήπιος
δεκασμός(
δωροδοκία,χρηματισμός)/αδιαφθορία (ακεραιότητα)
δεκτικός/ανεπίδεκτος
δεκτός/απαράδεκτος
δελεάζω/διώχνω
δεμεμέληδες/μεριμνητικοί (γνοιαστικοί)
δεμένος/αμολητός
δεξιός/αριστερός
δέξιος/αδέξιος
δεξιοσύνη/ανικανότητα
δεξιόστροφος/αριστερόστροφος
δεξιότης/ανικανότης
δέος(
έκπληξη,θάμβος,ξάφνιασμα,ντουβρουτζάς)/αταραξία
δέος(=σεβασμός)/απέχθεια (αποστροφή)
δέρνω/χαϊδεύω
δεσιά(δέση, δέσιμο)/λύσιμο (λύση)
δεσμευτικός/προαιρετικός (αυτοθέλητος)
δέσμιος/ελεύθερος
δεσμώτης/ελεύθερος
δετός/λυτός
δεύτε/φύγετε (άμετε)
δηθενισμός/ανυποκρισία
δημοκρατικός/απολυταρχικός (αυταρχικός)
δημοκρατία/ολιγαρχία
δημόσιος/ιδιωτικός
δημοτικιστής/καθαρευουσιάνος
δημοφιλής/λαομίσητος
δημωφελής/λαοφθόρος
διαβάλλω/επαινώ
διάβαση/αδιέξοδο
διαβατάρικος/ενδημικός
διαβατός(
περάσιμος,πορεύσιμος)/αδιάβατος
διαβλητός/αδιάβλητος (ακατηγόρητος)
διαβολεύς(
συκοφάντης,αβάνης,λασπιάς)/εγκωμιαστής
διαβολή(
δυσφήμηση, συκοφαντία, λασπολογία)/έπαινος
διαβολικός(σατανικός)/καλοσυνάτος (αγγελικός)

διαβολομαζώματα/διαβολοσκορπίσματα

διάζευξη/συνένωση (σύναψη, σύζευγμα)
διαίρεση(μερισμός)/ένωση
διαιρετός(μεριστός)/αμέριστος
διακένωση/εμφόρηση (υπερπλήρωση)
διακαώς/χλιαρά
διακεκαυμένος/παγωμένος (κατάκρυος)
διακήρυξη/αποσιώπηση
διακοπή(παύση,αναστολή)/συνέχιση (εξακολούθηση)
διακριτικός/αγενής
διάλειψη/συνέχεια
διαλλαγή/φαγωμάρα
διαλλακτικός/
άσπονδος(ασυμβίβαστος,δυσοικονόμητος)
διαλλακτικότητα/πείσμα (
μουλάρωμα, καπρίτσιο)
διάλειμμα/συνέχιση
διαλογιστικός(στοχαστικός)/άγνωμος
διάλογος/μονόλογος
διαμελισμός/συγκρότηση
διαμετρήματος(
σπουδαιότητας,ολκής)/μηδαμινότητας
διαμήκης/εγκάρσιος
διαμιάς/διακεκομμένως
διαμονή/αποδημία
διανοητός/ακατάληπτος (απερίδρακτος)
διαπαντός(παντοτινά)/προσωρινά
διάπλατος(αναπεπταμένος, ευρύχωρος)/ολόστενος
διαποτισμός(βρέξιμο, μούσκεμα)/στέγνωμα
διάπυρος(φλογερός)/παγερός
διαπρεπής/άσημος
διαρκής/στιγμιαίος
διάσημος(δακτυλοδεικτούμενος)/άγνωστος
διασκεδαστικός/ανιαρός (κουραστικός)
διασπαστικός/ενωτικός (
συνδετικός,συναπτικός)
διάσταση/προσέγγιση
διασταλτικός/συσταλτικός
διασύρω/επαινώ
διαύγεια/θολότης
διαυγής/θολός
διαφάνεια/θολότης
διαφορά/ομοιότητα
διαφόρως/ομοιοτρόπως (
συμφώνως)
διαφωτίζω/συσκοτίζω
διαχρονικό/εφήμερο
διαχυτικός/βλοσυρός
δίδυμος/μονός
διέγερση(
έξαψη,κόρωμα,παροξυσμός)/νάρκη (λήθαργος)
διεγερτικός/κατασταλτικός (καταπραϋντικός,κατευναστικός)
διεθνιστής/εθνολάτρης
διένεξη(διαμάχη,διαπάλη,φιλονικία,καβγάς)/ομόνοια
διέξοδος(πέρασμα)/αδιέξοδο (έρκος, φραγμός)
διεστώτα/συνημμένα
διευθετημένος/εκκρεμής
διεύρυνση(διαπλάτυνση, πλάτεμα)/στένωση
διέχεια/συνέχεια

διημέρευση/διανυκτέρευση

διηνεκής/παροδικός

διθυραμβικός(υμνητικός,επαινετήριος)/περιφρονητικός

δικαιοκρατία/αδικοκρατία
δικαιοκρισία/κακοδικία (κακοκρισία)
δικαιοκρίτης(
ευθύδικος, ορθόδικος)/αδικευτής
δικαιοπραγία/αυθαιρεσία
δίκαιος/αδικοκριτής
δικαιοσύνη(ευδικία, ορθοκρισία)/αδικοσύνη
δικαίωμα/υποχρέωση
διπλάρικο/μονό
διπλός/μοναπλός
δις/άπαξ
δίσεχτος/ευοίωνος
διστάζω/τολμώ
διστακτικός(
αναποφάσιστος,αθάρρετος)/αεράτος (θαρρετός)
δυσώνυμος(σεσημασμένος)/ευυπόληπτος
δίχα(=χωριστά)/ενιαίως
διχόνοια(διχασμός, 
προστριβή)/ομόνοια
διχοστασία/ομόνοια

διψήφιος/μονοψήφιος

δίψυχος(αμφίβουλος,δίγνωμος, διστακτικός)/αποφασιστικός
διωγμός/επαρωγή (
συμπαράσταση,υποστήριξη,αλληλεγγυότητα)
δογματικός/ερευνητικός (
εξεταστικός, αναζητητής)
δολερός/άδολος
δόλιος(
μπαγαπόντης, ματσαράγκας, επίκλοπος)/ειλικρινής
δόλιος (=κακομοίρης)/εύμοιρος
δολιόφρων/αγαθόφρων
δόλος/ειλικρίνεια (φιλαλήθεια, αψεύδεια)

δόση/λήψη

δόσιμο/πάρσιμο (λήψη)
δούλα/αφέντρα
δουλεία(σκλαβιά, ανδραποδισμός)/ελευθερία
δούλεμα/καλόπιασμα (
καλομεταχείριση, χαριτωμενιά)
δουλευταράς/αργόσχολος
(ρέμπελος,σουλατσαδόρος)
δούλος(ανδράποδο)/ελεύθερος
δουλόσυνος(
δουλόφρων, δουλοπρεπής)/ανυπότακτος
δουλωτής/ελευθερωτής
δούναι/λαβείν
δράση/αδράνεια (ακινησία)
δραστηριοποίηση/αδρανοποίηση
δραστήριος(ενεργός)/αποχαυνωμένος
δραστικότητα/ραστώνη (ραθυμία)
δριμύς/μαλακός
δυνάμωμα(
ρώσις, στύλωμα)/καταβολή(αδυνάτισμα)
δύναμη(ευσθένεια)/αδυναμία (ανάλκεια)
δυναμικός/αδύναμος (άνισχυς, λιποσθενής)

δυναμωτικός(ενισχυτικός, τονωτικός)/αποχαυνωτικός

δυναστικώς/οικειοθελώς
δυνατός/αδύναμος (υποτονικός, εξασθενημένος)

δυνητικός(κατορθωτός)/ακατόρθωτος(ακατάφερτος)
δυσάγγελος(κακάγγελος)/ευάγγελος

δυσάγωγος(απείθαρχος, ασύδοτος)/ευάγωγος
δυσαλλοίωτος/ευμετάβλητος (παραλλακτός)
δυσανάγνωστος/ευανάγνωστος
δυσαναλογία/συμμετρία (εμμέλεια)
δυσαπόδεικτος/ευαπόδεικτος
(χειροπιαστός,ολοφάνερος)
δυσαπόκτητος/ευαπόκτητος
δυσαρέσκεια(κακοκαρδισιά)/ευαρέσκεια
δυσαρμονία/αρμονία (ευθημοσύνη)
δυσαχθής(καταθλιπτικός,καταπιεστικός)/ευάρεστος
δυσβάστακτος/ανεπαχθής
δύσβατος(απόρευτος, δυσδιόδευτος)/ευκολοπέραστος
δυσγενής(αγεννής)/αριστοκράτης (ευπατρίδης)
δυσδιαίρετος/ευδιαίρετος
δυσδιάκριτος(
δυσθώρητος,αχνός,δυσφανής)/εναργής(ευκρινής)
δυσδιάλυτος/ευδιάλυτος (τακερός)
δυσειδής/
ευειδής(καλλίμορφος,εμφανίσιμος,ευπαρουσίαστος)
δυσέκνιπτος/ευέκπλυτος
δυσέκπλυτος/ευέκνιπτος
δυσεξήγητος/ευεξήγητος
δυσερμήνευτος/ευεξήγητος (ευαπόδοτος)
δυσεύρετος(
δυσζήτητος, δυσκολοεύρετος)/ευεύρετος
δύση/ανατολή
δυσθεώρητος/ευθέατος
δυσίατος(
δυσκολογιάτρευτος)/ευκολοθεράπευτος
δυσκαμψία(αλυγιστία)/ευλυγισία (ευκαμψία)
δυσκίνητος/ευκίνητος (αιόλος)
δυσκοιλιότητα/ευκοιλιότητα
δυσκολία(
καζίκι, αντιξοότητα)/ευκολία (ευπέτεια)
δυσκολογνώριστος/ευκολογνώριστος (ευδιάκριτος)
δυσκολοδιάβατος(δυσπόρευτος)/ευκολοπέραστος
δυσκολόπιστος/ευαπάτητος (
μωρόπιστος, ευκολογέλαστος)
δυσκολοπρόφερτος/ευκολοπρόφερτος (εύφραστος)
δυσκολοϋπόφερτος/ευκολοβάσταχτος
δυσκραής/πράος
δυσκρασία/ευκρασία (ευωρία, ευδία)
δύσληπτος/εύληπτος (ευκολόπιαστος)
δύσμαχος(δυσπολέμητος)/ευπολέμητος
δυσμενής/φιλικός
δύσμοιρος(
αινόλινος)/καλότυχος
δυσμορφία/εμορφάδα (ομορφάδα)
δυσνόητος(δυσκολομάθητος,δυσξύνετος)/κατανοητός
δυσοίωνος/ευοίωνος (αίσιος)
δύσπειστος(απειθής)/ευπειθής
δύσπεπτος/εύπεπτος (ευκολοχώνευτος)
δύσπιστος(καχύποπτος,φιλύποπτος)/εύπιστος
δυσπραγία/ευημερία (ευκληρία)
δυσπρόσιτος/προσιτός
δύστηνος(ανόλβιος)/όλβιος
δυστιθάσευτος/ευχειραγώγητος
δύστροπος(
ανάποδος, ιδιότροπος)/καλότροπος
δυστυχία(αζουδιά,δυσδαιμονία)/ευμοιρία (καλοτυχία)
δύστυχος/ριζικάρης (καλότυχος)
δυσφορία(πλακωμάρα)/ευεξία
δυσφράδεια/ευφράδεια
(ευγλωσσία,ευρησιέπεια,ευέπεια)
δυσχέρεια/ευχέρεια
δυσχρηστία/ευχρηστία
δύσχρηστος/ευκολομεταχείριστος (ευπαράληπτος)
δυσώδης(βρόμιος)/ευώδης
δυτικός/ανατολικός (εώος)
δώθε/παρέκεια (ξου)
δωρεάν(τζαμπέ)/δαπανηρά (μετρητοίς)

δωρητής(δωροδότης)/δωρεοδόχος (δωροδέκτης)

δωροδόκος/δωρολήπτης (χρηματολήπτης)
Ε
έγγαμος/ανύπανδρος (ή ανύμφευτος)
εγγράμματος/αναλφάβητος
εγγραμματοσύνη/αμάθεια
εγγύτης
/μακρυσμός
εγέρθητι/κοιμήσου
εγκαρδιωτικός/αποθαρρυντικός
έγκλημα(
κακουργία)/αγαθοεργία (ευεργεσία, ευποι
ΐα)
εγκόλπωση/παραγκωνισμός(
περιθωριοποίηση,παραμερισμός)
εγκόσμιος/ουράνιος
εγκρίνω/αποδοκιμάζω
έγκριση(αποδοχή)/απόρριψη
έγκριτος(
αναγνωρισμένος)/αναπόδεκτος (απορρίψιμος)
εγκωμιαστής/επικριτής (ψιθυριστής)
εγχρίστωση/αποχριστιανοποίηση
έγχυλος(ζουμερός)/ξεζουμισμένος
εγώ/άλλος
εγωισμός(ατομισμός)/αλτρουισμός

εγωλάτρης/φίλαλλος

εγωπαθής(ιδιολάτρης)/αλτρουιστής (φιλάλληλος)
εδώδιμος(φαγώσιμος, πυρναίος)/άβρωτος
εθελοντηδόν/αναγκαστικώς
εθελούσιος(αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
εθισμός(
εξοικείωση,συνήθισμα)/απεθισμός(απομάθηση)
εθνικιστής/διεθνιστής
εθνικό/αλληλεθνές (διεθνές)

εθνικόφρων(εθνιστής)/διεθνιστής

εθνισμός(πατριωτισμός)/αφιλοπατρία

εθνίτης/αλλόφυλος
εθνοκρατία/ξενοκρατία
εθνοκτόνος/εθνωφελής (εθνοσωτήριος)
εθνολάτρης/εθνομάχος
εθνομειοδότης/εθνομάρτυρας
εθνομηδενισμός/φιλεθνισμός
εθνομηδενιστής(εθνοαποδομητής)/φιλοεθνής

εθνοπρόβλητος/εθνοκατάρατος

εθνοφοβία/φιλεθνισμός
εθνωφελής/εθνοφθόρος
ειδήμων/ανίδεος
ειδικός/γενικός
ειδάλιμος(
όμορφος, περικαλλής)/δύσμορφος (κακόσχημος)
ειδεχθής(αποκρουστικός, φρικαλέος)/ελκυστικός
εικαιοσύνη(απερισκεψία,ακρισία,αμυαλιά)/σωφροσύνη
εικονικός(φασματικός)/ενυπόστατος (υπαρκτός)
εικονομάχος/εικονόφιλος (εικονολάτρης)
ειλικρινής/υποκριτής
ειρηνιστής/φιλοπόλεμος
ειρηνοποιός/πολεμοποιός
ειρηνοφιλία/ερισμός
ειρηνόφιλος/φιλοπόλεμος (φιλόμαχος)
είρων/ευθύγλωσσος
εισαγωγέας/εξαγωγέας

εισαγωγή/εξαγωγή

εισβατός/απρόσιτος (απροσπέλαστος, απροσέλευστος)
εισέλευση/αποχώρηση
εισιτήριο/εξιτήριο
εισοδικός/εξοδικός
είσπνευση/έκπνευση
ειωθότα/ασυνήθιστα
εκβιαστικά/θεληματικώς
εκάς/εγγύς (πλησίον, άγχι)
έκδηλος/ασαφής
εκδικητικός(τιμωρητικός)/αμνησίκακος (ανεξίκακος)
έκδικος/ένδικος
εκδικούμαι/συγχωρώ
έκδοτος/εγκρατής (εχέθυμος)
εκείθεν/ένθεν
εκθειάζω/κατηγορώ
έκθεσμος/νόμιμος 
έκθετος(=απροστάτευτος, εκτεθειμένος)/ασφαλής
εκθύμως(εγκαρδίως)/άκαρδα
εκκεντρικός(ιδιόμορφος,ιδιότυπος,ιδιάζων)/συμβατικός
εκκίνηση/έκβαση (κατάληξη)
εκκρεμής/τακτοποιημένος
έκκριτος(
επίλεκτος, διαλεκτός, διακεκριμένος)/ασήμαντος
έκλαμπρος/άσημος (αψήφιστος)
εκλέγω/απορρίπτω
εκλεκτός(
εξαίρετος,διακριτός)/παρακατιανός (αποκατινός)
έκλυτος(έκφυλος, ακρατής)/εγκρατής
εκμισθωτής/ενοικιαστής (μισθωτής, νοικάρης)
έκνοια(παραλογισμός,παράνοια,παραφροσύνη)/λογίκευση
έκνομος/θεμιτός
εκούσιος(=αυθόρμητος)/ακούσιος
εκπεσμός/ακμή
εκπληκτικός(έκπαγλος, καταπληκτικός)/συνήθης
εκπλοκή(ξεμπέρδεμα)/εμπλοκή (μπερδεψιά)
εκπρόθεσμος/εμπρόθεσμος
έκτακτος/τακτικός 
έκταση/σύμπτυξη
εκτομίας(ευνούχος,χαντούμης,θλιβίας)/αμουνούχιστος
εκτός/εντός (μέσα, εσωτερικά)
εκτράχυνση/εξομάλυνση
εκτρεποσύνη/ηθικότητα (χαλιναγωγία)
εκφανώς(ευκρινώς,σαφώς,ξεκάθαρα)/ασαφώς (φλου)
εκφυλισμός(διαφθορά,εξαχρείωση,εκμαυλισμός)
/ηθικότητα
έλασσον/μείζον
ελάττωμα(
ατέλεια)/προτέρημα(πλεονέκτημα)
ελαττωματικός(προβληματικός)/ακουσούριαστος
ελαφρολογία/σπουδαιολογία
ελαφρότης/περίσκεψη
ελεεινός(
άθλιος, ανθρωπάριο, κανάγιας)/ενάρετος
ελεήμων(ψυχικάρης)/ανοικτίρμων
ελευθερία(ανεξαρτησία)/δουλεία
ελευθεριότητα/ηθικότητα (καλοήθεια)
ελευθερόψυχος/μικρόψυχος
ελευθέρωση(
λύτρωση,απαλλαγή)/εξάρτηση(υπόταξη)
ελιγμός/ευθύτητα
ελίτ/πλέμπα (όχλος)
ελκυστικός/ανατριχιαστικός (μακάβριος)
έλκω/απωθώ
έλξη(εφολκή, προσέλκυση, εφελκυσμός)/άπωση
έλλειψη(αχηνία)/αφθονία (περίσσεια, δαψίλεια)
ελληνικός/ανελλήνιστος
ελληνολάτρης/ελληνόφοβος
ελληνοσώτειρα/ελληνοκτόνος
ελληνοφοβία/φιλελληνισμός
ελληνόψυχος/ψευδέλληνας
ελλόγιμος(αξιοσημείωτος, διαπρεπής)/ασήμαντος
έλλογος/ασύνετος
εμμενετικός/ευμετάβολος (άστατος, παλίμβουλος)
εμός/αλλουνού
εμπαθής/φίλιος
εμπαθώς/στοργικώς
εμπειρογνώμων (αυθεντία)/ανειδίκευτος
εμπεριστατωμένος/εσφαλμένος (
λανθασμένος, ανακριβής)
εμπιστευτικός(απόρρητος)/ανακοινώσιμος
εμπιστοσύνη/αμφιβολία (
δυσπιστία, υποψία, υπόνοια)
εμπόδιο(κώλυμα)/υπέρβαση (πέρασμα)
έμπρακτος(εφαρμόσιμος)/ανεφάρμοστος
εμπρόσθιος/οπίσθιος
εμφάνιση/έκλειψη
εμφερής(παρεμφερής,αντίστοιχος,συνανάλογος)/ανόμοιος
έμφυλος/αλλόφυλος
έμφυτος/επίκτητος
ένα/πολλά
εναλλακτικός/δόκιμος (εγκεκριμένος,εγνωσμένος)
εναλλάξ/μίγδην(ανακατωμένα,αναμπούμπουλα,ανάκατα)
εναντιολογία(αντίρρηση,ένσταση)/συναίνεση (συνομολογία)
ενάντιος/ευνοϊκός (ευμενής)
εναντιότητα/συμφωνία
εναντίωση(διαφωνία)/σύμπνοια
ενάρετος(φιλάρετος,ευβίοτος)/ανήθικος (ανάρετος)
ενασχόληση/αραλίκι (ξάπλα, ακαμωσιά, ρέκλα)
ενδελεχής(προσεκτικός)/επιφανειακός (πρόχειρος)
ενδέχεται/αποκλείεται
ενδιαφέρον(
γνοιάση)/αδιαφορία
ενδοευρωπαϊκός/εξωευρωπαϊκός
ένδοθι(=εντός, έσω)/έξω
ενδοιασμός/πεποίθηση
ενδοχώρα/ακτές
ενέργεια/αδράνεια
ενεργητικότητα/ραστώνη
ενεργός/αδρανής
ενεργούμενος/χειραφετημένος
ενεστώς(τρέχων, διανυόμενος)/παρελθών
ενήμερος/ακατατόπιστος
ενθουσιασμός/ψυχρολουσία
ενθουσιώδης/ψυχρός (κρυόπλασμα)
ενιαύσιος(μονοετής)/πολυετής
ένιοι(μερικοί)/όλοι (άπαντες)
έννομος/αθέμιτος
έννους/ασύνετος
ενοειδής(μονοειδής)/πολύμορφος (πολυσχημάτιστος)
ενοείδεια/πολυμορφία (πολυείδεια)
ενόχληση(πιλάτεμα)/ευαρέστηση
ενοχοποίηση(=αιτίαση)/απενοχοποίηση(αθωοποίηση)
ένοχος/αθώος
ενστερνισμός(υιοθέτηση)/απόρριψη (αποβολή, πέταμα)
ένταση/χαλάρωση (εκτόνωση,ξέδομα,ξεσκότισμα)
εντέλει/αρχικώς
εντεταμένος/μπόσικος (ξετέντωτος,ξετεζαρισμένος)
έντεχνος/άτεχνος (αυτόσκευος)
εντιμότης/ασυνειδησία
έντισμα(μπλέξιμο)/απεμπλοκή
εντολέας/εντολοδόχος
εντολοδότης/εντολοδόχος (εντολολήπτης)
εντρεχής(επιδέξιος)/αδέξιος
εντριβής(πεπειραμένος)/άπειρος (πρωτόβγαλτος)
ενώπιον/οπίσω
ενωτικός/διασπαστικός
εξαθλίωση/ευμάρεια
εξαίρεση/ομοιομορφισμός
εξάμβλυνση/όξυνση
εξαμφοτέρως/μονόθεν
εξαναγκασμός/προαίρεση
εξαναγκαστικά/ανεπιτάκτως (αβίαστα)
εξαναγκαστικός/εθελοντικός
εξάντληση/αναπαμός
εξαντλήσιμος/ακένωτος (αστείρευτος,δυσεξάντλητος)
έξαρση/μίκρεμα (μετριασμός, χαμήλωμα)
εξάρτηση(συνάφεια,αλληλεξάρτηση)/απεξάρτηση
εξασθένιση(αποδυνάμωση)/ενίσχυση (ρώσις, ζωογόνηση)
εξεζητημένος/ανεπιτήδευτος
εξειλιγμένος/ανεξέλικτος (καθυστερημένος,πισωδρομικός)
εξέλιξη/μαρασμός
εξελίξιμος/στάσιμος
εξευτελίζω/εξυψώνω
εξηγώ/συσκοτίζω
εξηρτημένος/αδέσμευτος (αδέσποτος)
εξισορρόπηση(αντιστάθμιση)/ανισορρόπηση
εξίσου/ανισομερώς (άνισα)
εξόδιος/εισόδιος
έξοδος/είσοδος
εξοικειωμένος(μαθημένος)/άμαθος (ασυνήθιστος)
εξομάλυνση(
διακανονισμός,διαρρύθμιση)/εκρυθμία
εξομοίωση(συντόμοιασμα)/ετεροίωση(διαφοροποίηση)
εξοργιστικός/κατευναστικός
εξουσία(κυριαρχία)/υποταγή
εξουσιαρχία/αναρχία (ακυβερνησία)
εξόφθαλμος/ασαφής
εξπέρ/ολιγομαθής
εξτρεμιστής/διαλλακτικός (μετριοπαθής)
εξυπηρετικός/ανωφέλητος
εξυπνάδες(ξυλοσοφίες)/σπουδαιολογήματα
έξυπνος(ανοιχτομάτης)/λόκος (χαζός, τσαλαφός)
εξώλης(αισχρόβιος)/χρηστοήθης
εξωτερίκευση/εσωτερίκευση
εξωτερικός/εσωτερικός
εόντα/εσσόμενα
επαγωγός/απαγωγός 
επαινετός/αξιοκατάκριτος
έπαινος/μομφή
(κακισμός,στιγματισμός,κηλίδωση)
επα
ΐοντες/αδαείς
επανάκαμψη(ξαναγύρισμα)/φυγή
επαναλαμβάνω/πρωτοτυπώ
επαναστάτης/υποτακτικός
επανειλημμένως/άπαξ
επάρκεια/ένδεια (χρεία, πενία, φτώχεια)
έπαρμα/βαθούλωμα
επαρχία/πρωτεύουσα
επαφή/απομόνωση
επαχθής(δυσάρεστος,δυσανάσχετος)
/ευάρεστος(ανεκτός)
επειγόντως(επεικτικώς, ταχέως)/βραδέως
επείσακτος(ξενομερίτης)/ντόπιος
έπειτα(ύστερα, εφεξής)/προγενεστέρως
επένδυση/αποψίλωση
έπηλυς(ξενοφερμένος)/γηγενής
επηρμένος/μετριόφρων (μικρόφρων)
επίβουλος/απονήρευτος (ψιμαράκι)
επίγειος(επιχθόνιος)/ουράνιος
επιγνωμοσύνη(σύνεση)/αφροσύνη
επίγνωση(συναίσθηση, κατανόηση)/άγνοια
επιδέξιος(δεδαλόχειρ)/αδέξιος
επιδοτικός (εμφαντικός, εμφατικός)/άτονος
επιείκεια(συγκατάβαση, πραϋπάθεια)/αυστηρότητα

επίζηλος/αζήλευτος
επιζημίως/αζημίως
επίθεση(επέλαση, εφόρμηση)/άμυνα
επιθυμητός/ανευχάριστος

επικάλυμμα/περιεχόμενο
επικαμπής/ευθύς (απαρέγκλιτος)
επικεφαλής(
αρχηγός,ηγέτης,μπροστάρης)/ουραγός
επίκηρος(φθαρτός)/άφθαρτος (
ακατάλυτος, ανώλεθρος)
επικριτικός(επιτιμητικός)/εγκωμιαστικός (εύφημος)
επικροτώ/αποδοκιμάζω
επίκτητος/σύμφυτος (εγγενής,φυσικός,εμφυής,οικόθετος)
επιλεκτικώς/αδιακρίτως
επιλήψιμος/ανεπίληπτος (άμεμπτος, αμεμφής)
επίμαχος(αμφισβητούμενος,εριστός)/αναμφισβήτητος
επιμελής(φροντιστικός, προσεκτικός)/αμελής
επίμεμπτος/ανεπίληπτος (ανέγκλητος)
επιμέρους/ολόκληρος (σύσσωμος)
επιμιξία(επικοινωνία)/ανεπιμιξία
επινοητικώς(πολυμήχανα,εφευρετικώς)/ασόφιστα
επίπεδος(απλωτός)/επικλινής (κεκλιμένος, κατηφορικός)
επίπληξη(έλεγχος, κατσάδιασμα)/έπαινος
επιπόλαιος(άκριτος,αφελής)/εμβριθής(βαθυστόχαστος)
επιπολή(επιφάνεια)/βυθός (πυθμένας, πάτος)
επιπόνως/αμόχθως
επίρρηση(μύδρος)/εξύμνηση (εγκώμιο, ευηγορία)
επίσαξη(σαμάρωμα)/ξεσαμάρωμα
επισταμένως/αμελώς
επιστήθιος(γκαρδιακός)/ασυμπαθής(ασυμπάθιστος)
επιστήμη/άγνοια (αγνωσία, ασχετοσύνη)
επισφαλής(ρέζιγος, ανασφαλής)/στερεός (
φέρμος, ασφαλής)
επιταχυντικός/επιβραδυντικός
επίτευγμα(
κατόρθωμα)/φιάσκο (σκάτωμα, θαλάσσωμα)
επιτευκτός/ακατόρθωτος
επίτευξη/αστοχία
επιτήδειος/αδέξιος
επίτηδες(σκοπίμως,εσκεμμένως,
θεληματικά)/τυχαία
επιτόπου/αλλαχού
επιτροχάδην(βιαστικά)/βραδέως
επιτυχής/αναποτελεσματικός
επίφοβος(επικίνδυνος, απειλητικός)/ακίνδυνος
επιφυλακτικά/απροκαλύπτως
έποικος(ξενομπάτης, ξωμερίτης)/εντόπιος
επονείδιστος(ατιμωτικός, εξευτελιστικός)/αξιέπαινος
επουσιώδης/κυριώδης (βαρύνων, δεσπόζων)
εποχούμενος/πεζοπόρος
επόψιμος/αόρατος 
επωασμένα/ακλώσσητα
επωδός/αρχή
επωνύμως/ανωνύμως
ερασιτέχνης/επαγγελματίας
εργατικός(ευκάματος)/αδούλης (οκνηρός)
εργατικότητα(φιλεργία)/ακαματοσύνη
ερεθίζω/ηρεμίζω
ερείπωση(γκρέμισμα)/αναστήλωση
ερημιά/πολυκοσμία
εριστικός(=
αμφισβητητικός)/συμφιλιωτικός (διαλλακτικός)
ερίτιμος(
πολύτιμος)/αμελητέος (ευτελής, ευπαράγραπτος)
ερμητικός/ανοικτός
έρμος(εγκαταλελειμμένος)/καλοφροντισμένος(καλότυχος)
ερρωμένος/ανίσχυρος
ερυμνός(οχυρός,δυσπόρθητος)/ανοχύρωτος (ατείχιστος)
εσφαλμένως/αλάθευτα
εσχατόγηρος(υπέργηρος, χούφταλο)/γαλαθηνός
εσωλέμβιος/εξωλέμβιος
εσωστρεφής(
ανεκδήλωτος)/ανοιχτόκαρδος(εκδηλωτικός,εκφαντικός)
εσωτερικός/εξωτερικός
εσώτερος(ενδότερος)/εξώτερος
εσώψυχος(=ειλικρινής)/υποκριτικός
ετεροβαρής/αμφοτεροβαρής
ετερογενής(ανομοιοειδής)/ομοιογενής
ετερόδοξος(αντίδοξος)/ομόδοξος
ετεροεθνής/ομοεθνής
ετεροειδής/ομοειδής
ετεροθαλής(ετερομήτριος)/ομομήτριος (ομογάστριος)
ετεροίωση/ταυτισμός
ετεροκίνητος/αυτοκίνητος
ετερόκλητος/ομοιομερής
ετερομερής/ομοιομερής
ετεροπροσδιορισμός/αυτοπροσδιορισμός
ετερορροπία/ευνομία
ετερόρρυθμος/ομόρρυθμος
ετερότητα/ομοιότητα
ετερούσιος/ομοούσιος
ετεροφρόνως/ομοψύχως(ομοθυμσδόν,ομοφώνως,ομοθύμως)
ετεροφυλοφιλικός/ομοφυλοφιλικός
ετερόχθων/γηγενής
ετερώνυμος/ομώνυμος (ομοιώνυμος, ομόκλητος)
ετοιματζίδικος(αγοραστός,παζαρίσιος
)/σπιτίσιος
ετοιμόλογος(εύστροφος, ευαποκριτικός)/αμβλύνους
ετοιμόρροπος/ανθεκτικός
έτοιμος/απαρασκεύαστος
έτσι/άλλως (διαφορετικά, αλλοτρόπως, ετέρως)
ετσιθελισμός(ζορμπαλίκι)/προαίρεση
ευ(=καλώς, ορθώς, δεόντως, καταλλήλως)/κακώς
ευάγωγος/απειθής (άναρχος)
ευαρέστηση/φορτικότης
ευαρίθμητος(=
ολιγάριθμος)/αμέτρητος (απειροπληθής)
ευάριθμοι/πολυπληθείς (αρίφνητοι)
εύγε(=έξοχα, 
θαυμάσια)/ελεεινά (άθλια)
ευγλωττία(ευρημοσύνη,λέγειν,ομιλητικότητα)/δυσφράδεια
ευγνωμοσύνη(ευχαριστία)/αχαριστία
ευγονία(γονιμότητα, καρποφορία)/στειρότητα
εύδιος/νεφελώδης
ευδοκητός/κραγμένος (
ξεφωνημένος, εκκήρυκτος)
ευδοκίμηση(τελεσφόρηση)/αποτυχία (απότευγμα)
ευδόκιμος/ανεπιτυχής (αναποτελεσματικός)
ευδοκιμώ/αποτυγχάνω
ευδοκίμως/ανεπιτυχώς
ευδυσώπητος/ανεξίλαστος (ανεξιλέωτος)
ευειδής/άσχημος
ευείμων/ρακένδυτος (κουρελιάρης)
εύελπις/δύσελπις 
ευεξία/καχεξία
ευεπίτακτος(πειθήνιος)/απείθαρχος(ανυπάκουος)
ευεργετικός(αγαθοεργός, 
αγαθοποιός)/κακούργος
ευερέθιστος/πραΰθυμος
ευέφικτος(υλοποιήσιμος)/χιμαιρικός (δυσεπίτευκτος)
ευήθης(=ελαφρόμυαλος, αναφάνταλος)/έξυπνος
ευήλιος(=ηλιοφώτιστος)/ανήλιος
ευήνιος/απειθής (δυσχαλίνωτος)
εύηχος(
μελωδικός, γλυκυηχής)/κακοηχής (κακόηχος)
ευθαρσώς/διστακτικά
ευθειασμός/λόξευμα
εύθετος/ασύμφορος (ακατάλληλος, απρόσφορος)
εύθικτος/αναίσθητος (
γομάρι)
εύθραυστος/άρρηκτος
ευθύγνωμος/ανειλικρινής
ευθύγραμμος/καμπυλόγραμμος
ευθυδικία/κακοδικία
ευθύνη/αναρμοδιότητα (ανευθυνότητα)
ευθύς(=αμέσως)/βαθμιαία (προοδευτικά)
ευθύς(=ίσιος, ιθύς)/καμπύλος (κεκαμμένος,γυρτός)
ευθύτης/ανειλικρίνεια
εύθυμος(
πρόσχαρος,αλέγρος)/δύσθυμος (άθυμος)
ευθύφρων/ασύνετος
εύκαιρος(
αδειάτος,διαθέσιμος,αδέσμευτος)/απασχολημένος
ευκατάβλητος
/ακατάβλητος(ακαταμάχητος,
ασύντριφτος)
ευκατανόητος/δυσνόητος
ευκατάστατος/άπορος
ευκαταφρόνητος/διακεκριμένος (εριπρεπής)
ευκάτοπτος/απαρατήρητος
εύκληρος/βαριόμοιρος (βαρύτλητος)
ευκλόνιστος(ευδιάσειστος)/αδιάσειστος (αστεμφής)
ευκολίες(ανέσεις)/ελλείψεις
ευκολοθεράπευτος/ανίατος
ευκολοκατόρθωτος/ουτοπικός (ανεδαφικός, ανέφικτος)
ευκολόκαυτος(
εύφλεκτος, εύπρηστος)/ακαής(αλεξίπυρος)
ευκολοπέραστος/αξεπέραστος (ανυπέρβατος)
ευκρίνεια(ενάργεια, καθαρότητα)/θολότης
ευκτός/αποκρουστικός (φρικώδης, δυσθέατος)
ευλαβής/ασεβής (αλιτρός)
εύληπτος/δύσληπτος
ευλυγισία/δυσκαμψία
ευμάλακτος/αμαλάκωτος
ευμάρεια/ανέχεια
ευμενώς/εχθρικώς
ευμετακύλιστος/εδραίος (ακλόνητος)
ευμετάπειστος/αμετάπειστος
εύμοιρος(καλήμερος)/δυστυχής (κακόβιος)
ευμορφίζω/ασχημίζω
ευνόητος/αινιγματώδης
εύνοια/δυσμένεια
ευνοούμενος/παραμελημένος (περιθωριοποιημένος)
ευόδωση/αποτυχία
ευπάθεια/ασυγκινησία (δυσαισθησία)
ευπερίστολος(προνοητικός)/απερίσκεπτος
εύπιστος(μυγοχάφτης, αγαθόπιστος)/δυσκολόπιστος
ευπόριστος/δυσπόριστος
ευπραγής/δυστυχής
ευπρέπεια/
ασχημοσύνη (αισχρότητα,ασέλγεια,χαμέρπεια)
ευπρεπής/αγενής
ευπρόσβλητος/ακατάβλητος (ερίδματος)
ευπρόσδεκτος(
αρεστός,ασπαστός)/ανεπιθύμητος (απάρεστος)
ευρήμων(
ευφραδής,εύγλωττος,στωμύλος)/άγλωσσος
ευρυθμία/αταξία (ανωμαλία)
ευρυμαθής/αμαθής
ευρύς(φαρδύς)/στενός
εύρωστος/ασθενικός (καχέκτης, ηπεδανός)
ευρωφοβικός/ευρωπαϊστής (
φιλοευρωπαίος,ευρωλιγούρης)
εύσημος(=διακεκριμένος, επίσημος)/παρακατιανός
ευσταθής/ακροσφαλής
ευσταλής/πλαδαρός (χαμνός)
ευστοχία/αστοχία
εύστροφος/βραδύνους
ευσυγκίνητος/ατάρακτος (αναίσθητος)
ευσυνειδησία/μαριολιά (πονηριά)
ευσχημολογία/αισχρολογία (αχρειολογία,υβρεολόγιο)
ευσχήμων(ευπρεπής)/έκτροπος(
ανάρμοστος,απρεπής,αεικής)
ευταξία/σβαρναριά
εύτολμος/σκιαζούρης (δειλόκαρδος)
ευτράπελος/σοβαρός
ευτυχώς/δυστυχώς

ευφραντικός(θελξικάρδιος, τερψίθυμος)/σπαραξικάρδιος

ευφυής/αργόστροφος
εύχαρις(επιχαρής)/δυσάρεστος (αποθύμιος)
ευχαριστία/αγνωμοσύνη
ευχείρωτος/ανυπάκουος
ευχερώς(ευκόλως, ευκόπως)/δυσκόλως
ευχή/κατάρα (ψολόγι)
εύχυμος/άζουμος
ευχώνευτος/δύσπεπτος
ευφρασία(ευφροσύνη)/δυσαρέσκεια
ευψυχία/ατολμία
εφαρμόζω/αποσυνδέω
έφεδρος/μόνιμος
εφεκτικός(=
επιφυλακτικός)/αποφασιστικός (παράτολμος)
εφεόρτιος/θρηνώδης
(παραπονιάρικος,παραπονετικός)
εφετζής/απλοϊκός (φυσικός)
εφετινός/περυσινός
εφήμερος/αιώνιος
εχέγγυος/αναξιόπιστος
εχεφροσύνη/αφροσύνη (αλογία)
εχέμυθος/αθυρόστομος (ακρατόστομος)
εχθρόξενος/φιλόξενος (εύξεινος)
εχθρός(
αντίπαλος,πολέμιος,αντίμαχος,μισητής)/φίλος
εψανός(βραστερός, ευκολόβραστος)/δυσκολόβραστος
έωλος(μπαγιάτικος)/νωπός (φρέσκος, πρόσφατος)
Ζ
ζαβά/ευθέως
ζαβάδα(ανοησία, λόξα, τρέλα)/σωφροσύνη
ζαβλακωμένος/ρέκτης
ζαβολιάρης(παπατζής)/φερέγγυος
ζάβορος(πολυφαγάς,ζαφάγος,παμφάγος)/ολιγοφάγος
ζάβουλος(βλάκας, κουτός, αφυής, χαϊβάνι)/νοήμων
ζάγρα(επίρρηση, επιτίμηση, επίκριση)/παινεψιά
ζάδηλος(
ολοφάνερος,πασίδηλος,πασιφανής)/κατακεκρυμμένος
ζα
ΐφης/δυνατός
ζακαλλής(πανέμορφος)/πανάσχημος
ζακάτημα(=κύρτωμα, λύγισμα)/ανάκαμψη
ζαλιάρικος(βαρετός)/διασκεδαστικός
ζαμανφουτίστας/γνοιαστικός (μεριμνητικός)
ζαμενής(βίαιος, μαλερός, περισπερχής)/ήπιος

ζαμουριάρης(καχεκτικός)/εύρωστος (τσουπωμένος)

ζαμπουνιάρικος/εύσωμος (κορμάτος)
ζαντζιάρης(ιδιότροπος)/καλότροπος
ζάπλουτος/πάμφτωχος
ζαρίφικο/άκομψο
ζάρωμα(σούφρωμα,ρυτίδωση,ρικνότητα)/τσίτωμα
ζατρεφής(καλοταϊσμένος)/κακοθρεμμένος
ζάχολος/πολύπραος
ζαχαρένια(=ηδυπάθεια, ευζωία)/κακοπέραση
ζενίθ(κορύφωση, μεσουράνημα, αιχμή)/ναδίρ
ζέξη(δυσωδία, βδόλος)/ευωδία
ζερβί/δεξί
ζέσταμα/κρύωμα (μάργωμα, ξεπάγιασμα)
ζεστασιά/κρυότη
ζέστη(θάλπος)/κρύο (ψύχρα, ψύχος)
ζευγαρωμένος/αζευγάρωτος (ασύζευκτος)
ζευζέκης ή ζεβζέκης(όρνιο,βούρλο,κοκωβιός)/νοήμων
ζέψιμο/ξέζεμα
ζήλος(προθυμία, ζέση)/αδιαφορία
ζημιά/κέρδος (κάρπωμα, καζάντι, απολαβή)
ζημιάρικος/ωφέλιμος
ζημιογόνος/κερδοφόρος
ζημιώδης/επωφελής
ζήτηση/προσφορά

ζητιανιά(επαιτεία, διακονιά)/προσφορά

ζητωκραυγές(παλαμοκροτήματα)/γιουχαΐσματα
ζιζανεύει/μονοιάζει
ζιόγκος/βαθούλωμα
ζόρεμα/αυτοβουλία
ζόρικα/μπέϊκα 
ζόρικος/ευχείρωτος
ζορισμένος/άνετος
ζουγρός/ευθυτενής
ζουρζουβίλης(ζωηρός,πεταχτός)/νωθρός (μούχλας)
ζουρλαμάρα/φρονιμάδα
ζούφιος/μεστός
ζουφός/μεστός
ζοφερός(ερεβώδης)/φωτεινός (φεγγερός)
ζόφωμα/λαμπρότητα (φωτεινότητα, στιλπνότητα)

ζοχαδιακός(δύστροπος, σερέτης)/καλότροπος

ζυγός(σκλαβιά)/ελευθερία
ζύγωμα/αλάργεμα (ξεμάκρεμα)
ζω/αποθνήσκω
ζωή/θάνατος (πεθαμός,τελευτή,ξεψύχισμα,κακάρωμα)
ζωηρεύω/αποχαυνώνομαι
ζωηρός(ασύχαστος,σερεμέτης,ασιγούρευτος)/ήσυχος
ζωηρώς/ατόνως
ζωντάνια(ζωηρότητα, ζωτικότητα)/αχαμνοσύνη
ζωντανός(έμπνοος)/νεκρός (εκλιπών,μεταστάς,θανών,άπνους)
ζωογονία/θνησιγονία
ζωογόνος(ζωοποιός)/θανατηφόρος(θανατερός,θανάσιμος)
ζωοδότης/ζωοδόχος
ζωόδωρος/ζωοδόχος
ζωοπάροχος/ζωοδόχος
ζωοτοκία/ωοτοκία
ζωπύρηση(εμψύχωση, αναπτέρωση)/αποθάρρυνση
ζωτικός/επουσιώδης
ζωτικότης/ατονία
ζωώδης(κτηνώδης, θηριώδης, αιμοβόρος)/ανθρωπινός
Η
ηδέως(=ασμένως)/αθύμως (απρόθυμα)
ηδομένως(=ευχαρίστως)/απρόθυμα
ηδονή/πόνος (άλγος)
ηδυπαθής(λάγνος,φιλήδονος,τρυφητής)/εγκρατής
ηδύς/δυσάρεστος
ηθικό/λιγοψυχία
ηθικός/αμοραλιστής
ηλιθιότητα(ασυνεσία)/σωφροσύνη

ηλιοκεντρικός/γεωκεντρικός

ηλιόλουστος/λιπαυγής (ανήλιος)
ηλοσύνη(λωλία, μωρία)/σωφροσύνη
ηλύγιος(
δυσήλιος,ανήλιαγος,σκιερός)/ηλιόβλητος (προσήλιος)
ημεδαπός/αλλοδαπός (επακτός, ξενόφερτος)
ημερήσιος(
ημερινός)/νυχτερινός (βραδινός)
ημερόβιος/νυκτόβιος
ήμερος(κτίλος, χειροήθης)/άγριος
ημερότης/αγριότης
ημέτερος/αλλονών
ημίοπτος(
μισοψημένος,ολιγόψητος)/καλοψημένος
ημιπλήρης/ολόγιομος (υπερπλήρης)
ήμισυ/ολόκληρο
ηπιόθυμος/οξύθυμος (
εξημμένος,ερίθυμος,αψίκορος)
ήπιος/τραχύς (ατέραμνος)
ηρεμίζω/διεγείρω
ηρεμιστικός/διεγερτικός
ήρεμος/ανήσυχος (αναστατωμένος)
ήρωας(=ανδρείος)/φοβητσιάρης (ευπτόητος)
ησσόνως/πλειόνως
ησυχία/αναβρασμός
ήσυχος/ανήσυχος
ησύχως/θορυβωδώς
ήττα/νίκη (
επικράτηση, υπερτέρηση, υπερίσχυση, επιβολή)
ηττοπάθεια/αυτοπεποίθηση
ηχηρά(=βροντερά)/χαμηλοφώνως
Θ
θαλερός(ευθαλής)/μαραμένος
θαλπερός/αποκαρδιωτικός (απογοητευτικός)
θαμά(συχνά)/ενίοτε

θάμασμα/χλεύασμα

θαμπός/φωτεινός
θανατηφόρος(φονικός)/ζωοδότης (φερέζωος)
θάνατος(θανή)/ζωή
θαρραλέος(
άφοβος, ευθαρσής)/φοβητσιάρης (πτοαλέος)

θάρρεμα/δείλιασμα

θαρρετός/άτολμος (αποθαρρυμένος)
θάρρος(
παλικαριά,αντρειοσύνη,σθεναρότητα)/δειλία
θεατός(βλεπτός, περίοπτος)/αόρατος
θαυμάσιος(
εξαιρετικός, σημαίνων, αγαστός)/παρακατιανός

θαυμαστός/οικτρός (ποταπός)

θεαματικός(εντυπωσιακός)/ανεπισήμαντος
θεατρινισμοί/καθωσπρεπισμός
θεατρινίστικος/απροσποίητος (πηγαίος,ανεπίπλαστος)
θεατρίνος/ανυπόκριτος
θέλημα/αβουλησία
θεληματικός/ακούσιος
θέληση(βούληση,επιθυμία,πρόθεση)/αβουλία
θελητικός/άβουλος
θελκτικός(ευτερπής)/αποκρουστικός (φρικτός)
θέλξη(
μάγεμα,γοητεία,σαγήνη,γήτεμα)/απώθηση
θεμελιώδης(
πρωταρχικός, πρώτιστος)/δευτερεύων
θεμελιωτής/χαλαστής (ξεθεμελιωτής)
θεμιστώς/αδίκως
θεμιτός/παράνομος (άθεσμος, παράτροπος)
θεοδοξία/βλασφημία
θεοκάπηλος/θεοσεβής 
θεόκουτος(χαϊβάνι)/πανέξυπνος (
πολυμήχανος)
θεομάχος(=αντίθεος)/θεοσεβής (θεολάτρης)
θεομπαίχτης/θεοσεβής 
(θεόφρων)
θεόρατος/μικροσκοπικός
θεόργιστος(θεοκατάρατος, 
θεοστυγής)/θεοφιλής
θεοφίλητος/θεομίσητος
θεοφοβούμενος/αθεόφοβος
θεόφτωχος/πάμπλουτος (μυριόπλουτος)
θεραπεύσιμος/αγιάτρευτος
θεριακλής/μαραζιάρης
θερινός/χειμερινός
θερμόαιμος/ψύχραιμος
(ατάραχος,άχολος,θυμοκάτοχος)
θερμός/ψυχρός (κρυμαλέος)
θερμουργός(
ένθερμος,διακαής,παθιασμένος)/χλιαρός (ψυχρός)
θέση/αντίθεση
θέσμιος/έκνομος
θεσμοσύνη/ανομία
θεσπέσιος(
υπέροχος,διαλεχτός,εξαίσιος)/παρακατιανός
θετικός/αρνητικός
θεωρητικός/πρακτικός
θήλυ/άρρεν
θηλυκός/αρσενικός
θηλυκότητα/αρρενωπότητα
θηλυπρέπεια/αρρενοπρέπεια
θηλυπρεπής(
κουνιστός, ντιγκιντάγκας)/αθήλυντος
θηλύτης/αρρενοπρέπεια
θηλυτοκία(θηλυγονία)/αρρενογονία
θηριοποίηση/ανθρωποποίηση (εξανθρωπισμός)
θηριοπρεπής/ανθρωποπρεπής
θλαστός/άθραυστος (άσπαστος, άκλαστος)
θλιβερός/ευάρεστος
θλιμμένος/κεφάτος (
μπριόζος)
θλίψη(πικρία)/χαρά (χαρμονή, γηθοσύνη
θνησιμότης/γεννητικότης         
θνήσις/αθανασία    
θνητός(γεννητός)/αθάνατος
θνητότητα/αθανασία
θολερός/καθαρός
θολός/καθαρός
θολούρα/διαύγεια
θούριος(πολεμικός)/ειρηνικός (απόλεμος)
θρασέως/ευπρεπώς (κοσμίως, ευσχήμως)
θρασύγλωσσος/σεμνολόγος
θρασύδειλος/γενναιόψυχος
(καρτερόθυμος,θρασύφρων)
θρασύς/ευγενικός (καλοαναθρεμμένος,φιλοπρεπής)
θραυστός/άθλαστος
θραψερός(ευτραφής, εύθρεπτος)/ζαμπουνιάρικος
θρησκευόμενος/αλειτούργητος (ακκλησίαστος)
θρησκόληπτος(θεόληπτος)/δυσσεβής
θρησκομανής/δυσσεβής
θρήσκος/άθρησκος(αθυμιάτιστος, αλιβάνιστος)
θρίαμβος/πανωλεθρία (συντριβή, βατερλό)
θρυλικός(διαλαλημένος)/άδοξος
θυγατρική/μητρική
θυμαρής(
ευχάριστος)/οχληρός (δυσάρεστος,σπαστικός)
θυμηδής(ευάρεστος)/δυσάρεστος
θύμηση/λήθη
θυμοειδής(οξύθυμος, οξυκάρδιος)/πραΰθυμος
θυμός(αγανάκτηση,μάνητα,οργή,μένος)/πραότητα
θυμώδης(οργίλος, ζάκοτος)/αόργητος
θύμωμα/ξεφούντωμα (κατευνασμός, καταπράυνση)
θυμωσιάρης/αόργητος
θυμόσοφος/αφυής
θυριδωτός/αθυρίδωτος
θυρωτός/απύλωτος (αθύρωτος, άθυρος)
θύτης/θύμα (
έρμαιο)
Ι
ιαματικός/νοσηρός
ιάσιμος/ανίατος
ιδανικός/αισθητός
ιδεαλιστής/υλιστής
ιδεατός/αισθητός (απτός)
ιδεώδης/ατελής
ιδία(ιδιαιτέρως)/δημοσία
ιδιαίτερος(χωριστός)/κοινός
ιδίαση(μονασμός)/συναναστροφή
ιδιασμός(ιδιομορφία)/ομοείδεια (ομοιομορφία)
ιδιοβούλως(=αυτοβούλως)/εξαναγκαστικά (στανικά)
ίδιος/αλλότριος
ιδιοτελής(υστερόβουλος)/αφιλοκερδής
ιδιοτυπία/ομοιομορφία
ιδιωτεία/σωφροσύνη
ιδιωφέλεια/κοινωφέλεια
ιδροκοπιά/τεμπελιά (
μουργέλα)
ιεροποίηση/αποϊεροποίηση
ιερός/ανόσιος
ιερόσυλος/θεοσεβής (θεόφοβος)
ιερωστί(=ευσεβώς, φιλοθέως)/ασεβώς
ίζημα/αιώρημα
ιθαγενής/αλλοδαπός
ιθαρός(
εύθυμος)/δύσθυμος (κακόκαρδος,κακόρεχτος)
ιθύδικος(δίκαιος)/άδικος (ανέντιμος)
ικανοποίηση(=ευχαρίστηση, ευδοκία)/δυσαρέσκεια
ικανοποιητικός/ανεπαρκής
ικανός(δυνάμενος)/ανίκανος
ικετευτικά(παρακλητικά)/επιτακτικώς
ικετεύω/προστάζω
ιλαρός(γαλερός)/δύσθυμος (κακόρεκτος)
ίλεως(
ευσπλαχνικός, πολυέλεος)/ανηλεής (απάνθρωπος,ανίλεως)
ιμιτασιόν(μαϊμού)/αυθεντικό (γνήσιο)
ίντριγκα(
δολοπλοκία,μηχανορραφία)/καλοήθεια (χρηστοτροπΙα)
ισάξιος(=ισότιμος, εφάμιλλος, αντάξιος)/ανισότιμος
ίσασμα/στράβωμα
ίσια/πλαγίως
ισιάδα/κακοβολάδα
ίσιωμα(ισιάδι)/ανηφόρα (ή κατηφόρα)
ισλαμοποίηση/αποϊσλαμοποίηση
ισόβιος/έγχρονος
(προσκαιρινός,εφήμερος,παροδικός)

ισόγειος/υπόγειος ή ανώγειος

ισονομία/ανισονομία
ισοσταθμία/ανισορροπία
ισότητα/ανισότητα
ίστωρ/αδαής (αμαθής, απληροφόρητος, αδίδακτος)
ισχνός/παχύς
ισχνόφωνος/μεγαλόφωνος (οξύφωνος, αγάφθεγκτος)

ισχυροποίηση(ενίσχυση,ενδυνάμωση)/εξασθένιση

ισχυρός/αδύναμος (τζιούνταβος)
ίσως/εξάπαντος (οπωσδήποτε, απαραιτήτως)
ιταμός/ευγενικός (αγαθότροπος)
Κ
καβγατζής(=φιλόνικος, εριστικός)/φιλήσυχος
κάζο(=πάθημα, κακοπραγία, συμφορά)/
ευτύχημα
καημός(θλίψη)/χαρά
καθαίρεση(έκπτωση)/ανακήρυξη (αναγόρευση)
καθαρός/λερός
κάθετος(κατακόρυφος)/οριζόντιος
καθήκον/δικαίωμα
καθησυχαστικός(ανακουφιστικός)/ανησυχητικός
καθιερωμένος(=παραδεδεγμένος)/αδόκιμος
κάθοδος/άνοδος
καθολικός(γενικός)/μερικός
καινόλεκτος/κοινόλεκτος
καινός/παλαιός (αρχαϊκός, αρχέγονος)
καινοτομία(καινισμός,νεοτερισμός,νεούργημα)/παλαιότητα
καινούργιος/παλιός
καινοφανές(
νεοφανές, πρωτοφανές)/σύνηθες
καίριος/άκαιρος
κακεντρεχής/καλοσυνάτος
κάκητα/φιλικότητα
κακία(=φαυλότητα, μικροψυχία)/αθωότης
κάκιστα/κάλλιστα (άριστα)
κακιστοκρατία/αριστοκρατία
κακόβουλος(κακόσκοπος)/καλοσυνάτος
κακόγλωσσος/φιλόφρων
κακόγουστος/καλόγουστος
κακοδαιμονώ/ευδαιμονώ
κακοδιάθετος/ευδιάθετος
κακόδοξος/ορθόδοξος
κακοζώητος/μοσχαναθρεμμένος
κακοήθης(=αλιτήριος,δόλιος,κατεργάρης)/καλοήθης
κακοθελητής/καλοθελητής
κακόθυμος/ευδιάθετος
κακόθωρος(δύσοψος)/ευειδής (
καλόθωρος)
κακοκεφιά(μελαγχολία)/αλεγράτσα(ευδιαθεσία,καλοκεφιά)
κακόκεφος(βαρύκαρδος)/ευδιάθετος
κακολόγος(κακόστομος,υβριστής,λοίδορος)/υμνολόγος
κακόμοιρος(σκληρόβιος)/καλόβιος
κακομορφία/ευμορφία
κακόμορφος/ευειδής (όμορφος, ευσχημάτιστος)
κακομούτσουνος/ωραιοπρόσωπος
κακονοματισμένος(
επίρρητος)/ευυπόληπτος ή ενυπόληπτος
κακονομία/ευνομία
κακόνους(=δυσμενής)/καλόκαρδος (συνεργάσιμος)
κακοντυμένος/καλοντυμένος (
ευείματος, καλοφορεμένος)
κακοπέραση/καλοπέραση
κακοπόδαρος/γουρλής
κακοποιός/ευεργετικός
κακοπρόσωπος/χαριτοπρόσωπος (χαριτόμορφος)
κακορίζικος(κακογραμμένος)/καλότυχος
κακοτράχαλος/ευκολοδιάβατος
κακότυχος/εύτυχος
κακουχία(=
κακοπάθεια,κάκωση,κακοτυχία)/ηδυπάθημα
κακοφημία/υπόληψη (αγαθωνυμία)
κακοφημισμένος/ευυπόληπτος
καλήμερος/καχήμερος
(δυστυχισμένος,κακοπαθημένος)
καλίγωμα(πετάλωμα)/εκπετάλωση (ξεπετάλωμα)
καλικατζούρες/καλλιγραφήματα
καλλιεργήσιμος/αναροτρίωτος (αγεώργητος)
καλλίφωνος/κακόφωνος
καλλωπίζω/ασχημίζω
καλόδεχτος(
ευαπόδεκτος)/ακαλωσόριστος (κακόδεχτος)
καλοδιάθετος/δύσθυμος
καλοδουλεμένο/κακοδουλεμένο
καλοκαγαθία/απήνεια (
βαρβαρότητα,στυγνότητα)
καλοκαίρι/χειμώνας
καλοπίχερος(τυχερός, γούρικος)/κακότυχος
καλοπληρωτής/αναξιόχρεος
καλοπορεύω/κακοπερνώ
καλοσύνη/κακοσύνη (έχθρα, μάχητα)
καλότυχος/ζάβαλης (καημένος, δύσμοιρος)
καλοχώνευτο/κακοχώνευτο
καλύτερος/χειρότερος
καλώς/κακώς
καμαρώνω/ντρέπομαι
κάματος/ανάπαυση
καμπούρης/ορθοτενής (ορθόκορμος)
καμπύλος(ροικός,τοξωτός,αγκύλος,κορωνός)/ευθύς
κανείς/άπαντες
κανκανένα/πάμπολλα
κανονικότητα/ασυμμετρία
καντιποτένιος/πανάριστος
καπιστρωμένος/αχαλίνωτος
καπιτάλια(=κεφάλαιο)/απενταρίες (αναπαραδιές)
καραγκιοζιλίκια/καθωσπρεπισμός
καραμπινάτος(οφθαλμοφανής)/ασαφής
καραμπουζουκλής (=χοντρούλης)/λεπτούλης
καραφλός(άκομος)/περισσόκομος (βαθύκομος)
κάργας(=παλικαράς)/λιπόψυχος
καρπαζοεισπράκτορας
/αντιπαρατάξιμος (αντιπλήκτης)
καρτερικός(αγόγγυστος, ανεκτικός)/μεμψίμοιρος
καρφοδεκάρας/σπάταλος (σκορποχέρης)
καρχανατζής(αεροκοπανιστής)/σπουδαιολόγος
κασιδιάρης/δασύτριχος
κασκάντημα(ζήλια)/αζηλία
κατάβαση/ανάβαση
καταβοή(κατακραυγή)/επευφημία
καταδεκτικός(
ευόμιλος,απερηφάνευτος)/ψηλομύτης
καταδικασμένος/αθωωμένος
καταδίωξη/επαρωγή (σύναρση)
κατάδυση/ανάδυση
κατάθεση/ανάληψη
καταθλιπτικός/ευάρεστος
κατακλείδα(φινάλε)/προλεγόμενα (εισαγωγή)
κατάκοιτος(=κλινήρης, κρεβατωμένος)/στεκούμενος
κατακόρως/μετρίως
κατάκτηση(=καθυπόταξη)/απελευθέρωση
κατακτητής/υπόδουλος
καταλαλιά/εγκωμιασμός
καταλεπτώς/στοιχειωδώς
καταληπτός/απερινόητος (ακατανόητος, αδιανόητος)
καταμερισμός/ένωση
καταμικρόν/αλματωδώς
καταμόνας(
μεμονωμένως, ξεμοναχιασμένα)/ομαδόν
καταναγκαστικώς/αυτοβούλως (αυτοθελήτως)
κατανάλωση/εξοικονόμηση
κατανοητός/απερινόητος
κάταντα/άναντα
κατάντημα(κατάντια)/προκοπή (χαΐρι)
καταπονεμένος/ξεκούραστος
καταπόνηση(ξεθεωμάρα,ξεκώλωμα)/ανάπαυση
καταπονητικός(εξαντλητικός,σισύφειος)/ανακουφιστικός
κατάπληκτος(
εμβρόντητος,αποσβολωμένος,έκθαμβος)/απαθής

καταπράσινος/ανοιχτοπράσινος

κατάπρωτος/ολοΰστερος (πανύστατος)
κατάπτωση/ακμαιότητα
καταρτισμός(
προπαρασκευή,προετοιμασία)/ανοργανωσιά
καταρχάς/εντέλει
καταρχήν(κυρίως, πρωταρχικά)/δευτερευόντως
καταστηματάρχης/πελάτης
κατατοπίζω/παραπλανώ
κατατρεγμός/επαρωγή (επικουρία)
καταφατικός/αρνητικός (αποφατικός)
καταφορά (κατατρεγμός)
/επαρωγή(βοήθεια,συνδρομή)
καταφρόνηση/εκτίμηση (
θαυμασμός, καμάρωμα)
καταφρόνιο/καμάρι (
καύχημα,αγλάισμα,εγκαλλώπισμα)
καταφρονώ/εκτιμώ
καταφυγή(
εμψύχωση, ενθάρρυνση)/αποθάρρυνση
καταφώρως/κρυφίως (παρασκηνιακά)
κατεργασμένος/αδούλευτος
κατηγορηματικώς/ακαθορίστως
κατηγοριάρης/επαινέτης
κατεδάφιση(κατάρριψη)/ανέγερση
κατεξοχήν(υπερβολικά,υπέρμετρα,σφόδρα)/ελάχιστα
κατεργαριά(
κουτσουκέλα,πονήρευμα)/τιμιότητα
κατευθείαν/πλαγίως
κατευνάζω/ερεθίζω
κατηγορητήριο/αμεμφία
κατηγορούμενος/εγκαλεστής (
κατήγορος,μηνυτής,ενάγων)
κατηφοριά(επίκλιση)/ανηφοριά
κατινιά(κακογλωσσιά)/παινεσιά
κατόπιν(ακολούθως)/πριν(πρωτύτερα,προτού,αρχύτερα)
κατοπινός(
υστερινός)/πρότερος (παροίτερος)
κατορθώνω/αποτυγχάνω
κατοχή/παραχώρηση
κάτοχος/εστερημένος
κατσιασμένος/αφράτος (ακμαίος)
κατσικοπόδαρος/γουρλής
κατσουλωτός(κουκουλάτος)/ξεσκούφωτος
κατσούφιασμα
/χαρμοσύνη
κάτω/επάνω
κατωφερής/ανάντης (ανηφορικός, ανωφερής)
κατώφλι/ανώφλι (υπέρθυρο)
καυχηματίας(
υψαύχενος,κορδωτός,καμαρωτός)/ακόρδωτος
καύχηση/ταπεινότητα
καυχιέμαι/ταπεινοφρονώ
καφρίλα(απολιτισιά)/πολιτισμός
κάφρος/προοδευμένος (πολιτισμένος)
καχεκτικός(λυμφατικός)/κοτσονάτος
καψερός(=κακόπαθος, κακοπορεμένος)/εύμοιρος
κενολογία/σπουδαιολογία
κενός/πλήρης (κομπλέ)
κεντρικός/ακριανός
κεντρόφυγος(φυγόκεντρος)/κεντρομόλος
κεντρώος/ακραίος
κερδομανής/αφιλοχρήματος
κερδοσκοπία/αφιλοκέρδεια
κερδοσκόπος/αφιλοχρήματος
κερδώος/ζημιογόνος
κεχαριτωμένος
(χαριτόβρυτος)/άχαρος
κηλητικός(θελκτικός)/απωθητικός
κηφήνες/δουλευταράδες
κίβδηλος/γνήσιος
κιναιδολόγος/σεμνολόγος
κινέζικα(
ακαταλαβίστικα, ακατανόητα)/κατανοητά
κίνηση/αδράνεια
κιοτής/άσκιαχτος (ατρόμητος)
κλαδεμένος/ακλάριστος (ακλάδευτος)
κλαπατσιάρικος/δυναμωμένος
κλασικό/σύγχρονο
κλάσμα(=κομμάτι, τεμάχιο, μερίδα, μόριο, μέρος)/όλο
κλαψομοίρης/αμεμψίμοιρος
κλείδωμα/ξεκλείδωμα 
κλειστός/ανοιχτός
κληρικός/λαϊκός
κλονίζω/στερεώνω
κλούρης(=τεμπέλης)/ακάματος
κοιμήσης(φλοέρας)/δραστήριος
κοινός(επίκοινος)/ατομικός
κοινόχρηστος/ιδιόχρηστος
κοινωνικός/
ανομίλητος(απόκοσμος,μονήρης,μονόφρων,μονόβιος)
κοινωνός(συμμέτοχος)/αμέτοχος
κοκορόμυαλος(
πετεινόμυαλος)/νοήμων
κολάι/ανεπιτηδειότητα (επαριστερότητα)
κόλαση/παράδεισος
κόλαφος(προσβολή, ονειδισιά)/φιλοφροσύνη
κόλλημα/ξεκόλλημα
κολλητικός(μεταδοτικός)/αμετάδοτος
κολλητός(πλαϊνός, παράπλευρος)/απόμακρος
κολοβός(
κουτσονούρης,ημίκερκος)/μακρόκερκος(μακρύουρος)
κολοκυθολογίες(παραδοξολογίες)/σπουδαιολογήματα
κολοσσιαίος(
μέγας)/μικρός (κεγχριαίος)
κόλουρος(κοψονούρης)/μακρύουρος
κολπαδόρος(κολπατζής)/φερέγγυος
κομμάρα/δυνάμωμα
κομπαστής(καυχησιολόγος,αερολέσχης)/μετριόφρων
κονομισιά/μεροδούλι
κοντά(παράπλευρα)/μακριά (απάνευθε)
κοντακιανός/υψηλόσωμος
κοντινότερος/απώτερος
κοντόβλεπος/διορατικός
κοντολαίμης(τραχηλόσιμος)/μακρολαίμης(μακρυτράχηλος)
κοντολογίς/μακρολόγως
κοντόμυαλος/νοήμων
κοντός(τάπας, στούμπος, ζουμπάς)/ψηλός (ευμήκης)
κοντοστούπης/υψηλόσωμος
κοντόσωμος/μαγκλαράς (νταμπλαράς,νταγλαράς)
κοντοσώνω/απομακρύνομαι
κοντότριχος(κολερός)/μακρότριχος
κοντοφτάνω/αλαργεύω (ξεμακραίνω)
κοπαδιαστά(ομαδικά)/καταμόνας (μεμονωμένως, μονωτί)

κοπανατζής/γραμματόδιψος

κοπρίτης/εργατικός (δουλευτής)
κοπρόσκυλο(
ακαματόσκυλο,τεμπελόσκυλο)/φιλόμοχθος
κορακίστικα(ακατάληπτα)/κατανοητά
κορμαράς/μικρόσωμος
κορμιασμένος/πλαδαρός
κορόιδεμα(εμπαιγμός,πείραγμα)/καλόπιασμα
κοροϊδιλίκι/καλομεταχείριση
κοροϊδευτικός(εμπαικτικός,σκωπτικός)/επαινετικός
κορυφαίος/ουραγός
κοσκινισμένος/άσηστος (ακοσκίνιστος)
κοσμαγάπητος/λαομίσητος
κοσμικός/αναχωρητής (ασκητής, μοναχός, μοναστής)
κοσμοπολίτης/εθνολάτρης
κοσμοπολιτικός/εθνοκεντρικός
κοσμάρα/χαμοζωή
κοσμούρα(κοσμοσυρροή, λαοσύναξη)/ολιγανθρωπία
κοσμοχαλασιά/σιγαλιά
κοτσάνες/σπουδαιολογήματα
κοτσονάτος/φιλάσθενος (αρρωστιάρης)
κουβάριασμα/ξεκουβάριασμα
κουιάλαμα(καχεκτικό)/εύρωστο
κουκούλωμα/φανέρωμα
κουμπούρας(ντουβάρι)/ευμαθής (καλομάθητος)
κουράγιο/αποθάρρυνση
κουραφέξαλα(ματαιοφωνίες)/σπουδαιολογήματα
κουσελιάρης/επαινέτης
κουσκουσούρης(κουτσομπόλης)/επαινέτης
κουσουριάρης/ακουσούρευτος (αψεγάδιαστος)
κουταμάρα/μυαλοσύνη
κουτουράδα/περίσκεψη
κουτορνίθι(βλίτο)/σα
ΐνι (ξεφτέρι)
κουτρουλή(=δούλα, θεραπαινίδα)/αφέντρα
κουτσουρεμένος/ακλάδευτος(άκοπος,άκοφτος,άτμητος)
κουφαμάρα/οξυκο
ΐα
κουφιοκέφαλος/νοήμων
κούφιος/πλήρης
κουφόνους(ελαφρόνους)/συνετός (νουβυστικός)
κουφότης/σοβαρότης

κοχλίωση(βίδωμα)/ξεβίδωμα

κρανιοκενής/νοήμων
κρανιόλειος(φαλακρός)/περισσόκομος
κρασοκανάτας(
μπεκροκανάτας,οινόφλυξ,μπεκρής)/ξεμέθυστος
κραταιός/αδύνατος
κράτημα/χύμισμα
κρατούντες/υποτακτικοί
κρένω/σιγώ
κρεοφαγία/φυτοφαγία (χορτοφαγία)
κρετίνος(αχαμνόμυαλος)/τετραπέρατος
κρίνω/επιφυλάσσομαι
κρυάδα(=σαχλαμάρα)/σπουδαιολόγημα (
σοβαρολόγημα)
κρύβδην/φανερώς
κρυερός(=παγερός, ψυχρός)/καυτερός (ζεματιστός)
κρύος/ζεστός
κρύφιος/φανερός
κρυψίλογος/ακριτόμυθος
κρυψίνοια/ανυποκρισία
κτίστης/γκρεμιστής
κτίτορας(δομήτωρ)/κατεδαφιστής
κυκλώπειος(γιγάντιος,
γολιάθειος)/μικρομεγέθης
κυμαινόμενος/εδραίος
κυνισμός/σεμνοπρέπεια
κυρίαρχος/υποτελής (υπήκοος)
κυριολεκτικώς/μεταφορικώς
κυριώδης(
ουσιαστικός)/ασήμαντος (διακοσμητικός)
κυρίως(=προπαντός,πρωτίστως, ιδίως)/δευτερευόντως
κύρος(επιρροή)/ανυποληψία
κυρτός/κοίλος (γουρνωτός,κουφαλωτός,λακκωτός)
κωθώνι/σα
ΐνι
κωλοπετσωμένος/κρετίνος
κωλυσιεργία/επίσπευση
κωμικός/τραγικός
κωμικότης/σοβαρότης
κωμωδία/τραγωδία
κωφός(=ανήκοος, ανάκουγος)/οξυήκοος
Λ
λαβέ/δος
λάβρα (λαύρα
)/παγωνιά
λάβρος
/ήπιος
λαβυρινθώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
λαγαρός(διαυγής)/θολός
λαγνεία/εγκράτεια (αποχή)
λαδωμένο/ανάλαδο
λαθίπονος/αλγεινός
λάθος(αστόχημα, σφάλμα, πταίσμα)/ευστοχία
λαθρεπίβουλος/έντιμος 
λαθραίος/φανερός
λαθρόβιος(μονόβιος, μονήρης)/κοινόβιος
λαϊκούρα/αρχοντολόι
λακερολογία(πολυφασία)/ολιγολογία
λακωνικός/πολυλογάς (μασλατάς,λογάς,αθυρόγλωσσος)
λαλίστατος/ακριβομίλητος (αμίλητος)
λαμπεράδα/θολάδα (σκοτείνιασμα)
λαμπρά/αθλίως
λάμψη(
γυαλοκόπημα,λαμπηδόνα)/θολάδα (θάμπωμα)
λανθάνω/παρουσιάζομαι
λαοπόθητος/λαοκατάρατος
λαοπρόβλητος/λαομίσητος
λαουτζίκος(κοσμάκης)/ελίτ
λαοφθόρος/φιλόλαος (φιλόδημος)
λαοφιλής/λαομίσητος
λαπάς/δραστήριος
λάσκα/τεντωτά
λασκάρω/σφίγγω
λατρευτός(πολυαγαπημένος,μονάκριβος)/αναγάπητος
λαχταριστό/αποκρουστικό
λεβέντικος/χαυνωτικός
λεβεντόκορμος/πλαδαρός
λείανση/πτύχωση 
λείος(
σατινέ)/τραχύς (ανάγλυφος, γκοφρέ)
λειτουργώ/αδρανώ
λειότητα/τραχύτητα
λείωση/ζάρωμα
λελογισμένως/απερισκέπτως (αψήφιστα,ασυλλόγιστα)
λεξιπενία/ευρεσιλογία
λεονταρισμός/μούλωμα (λάγιασμα, λούφαγμα)
λεπτεπίλεπτος/σκληραγωγημένος (
σκληρόπετσος)
λεπτοκαμωμένος(μινιόν)/χοντροκαμωμένος
λεπτόκοκκος/χονδρόκοκκος
λεπτομερειακώς(εξονυχιστικά)/αδρομερώς
λεπτοπόδαρος/χοντροπόδαρος
λεπτός(ψιλός, ισχαλέος)/παχύς
λεπτόσωμος/παχύσωμος
λέρωμα(βρόμισμα)/φασινάρισμα (ξεβρόμισμα)
λεσχηνεία/λακωνισμός
λέτσος/κομψός (διωματάρης)
λευκόκομος/μαυρομάλλης
λεφτάς/αδέκαρος
λεχρίτης/αξιοπρεπής
λήθη/μνήμη
ληκτικός(τελικός)/αρχικός
λήξη/έναρξη
λήπτης/δότης (δοτήρ)
λήρος(φλυαρία, περιττολογία, αδολεσχία)/ολιγολογία
ληρώδης(μωρολόγος)/ευφυολόγος (χαριτολόγος)
ληρωδίες(μωρολογίες,χαζολογήματα)/σπουδαιολογήματα
λησμοσύνη/μνημοσύνη
λίαν/ολίγον (λιγουλάκι, λιγάκι)
λιανικώς/χονδρικώς
λιανοπαίδι(κουτσούβελο)/υπερήλικας
λιανοπωλητής/χονδρέμπορος
λιανός(ολιγόσαρκος)/χοντρός
λιατσάζω/διογκώνω
λιβακώνομαι/δροσίζομαι 
λιγδιάρης/αλέρωτος
λιγνός/χοντρός (κοιλάτος, ευτραφής, φούσκας)
λιγόζωος/μακρόβιος(δηρόβιος,ερίζωος,μακροβίοτος)
λιγομίλητος(επιγραμματικός)/πολυλογάς (γλωσσάς)
λιγόμυαλος/πολύβουλος (σώφρων, ορθόφρων)
λιγόστεμα/αβγάτισμα (πλήθεμα)
λιθόδμητος(λιθόκτιστος,πετρόκτιστος)/πλινθόκτιστος
λιμαδόρος(μακρολόγος)/λιγόλογος
λιμασμένος/χορτάτος
λιμπιστός(=ζηλευτός, λαχταριστός)/αηδιαστικός
λιμώδης/χορτάτος
λιοπύρι/παγωνιά
λιπανδρία(λειψανδρία, κενανδρία)/πολυανδρία
λιπανθρωπία/πολυανθρωπία
λιπόμαστος(απογαλακτισμένος)/βυζανιάρικος(επιμαστίδιος)
λιπόσαρκος(λειψάξιγκος)/παχύσαρκος
λίπουρος(άνουρος)/κερκοφόρος
λιτός(απέριττος)/μυριοστόλιστος (πολυποίκιλτος)
λιτότητα/σπατάλη
λίφαιμος/αιματώδης
λιώνω/πήζω
λογάς(φλύαρος, πολύλαλος, αδολέσχης)/ολιγόλογος
λογίκευση(σωφρονισμός)/αφροσύνη
λογικός/παράλογος (εξωφρενικός,έκτοπος,άτοπος)
λόγιος(πεπαιδευμένος)/αγράμματος (απαίδευτος)
λόγοις/έργοις
λοξόδρομος/ευθύδρομος
λοξοδρομώ/ευθυδρομώ
λοχηρός ή λοχερός(θαλερός)/μαραμένος
λυγισμένος/αβάγιστος (αλύγιστος, άκαμπτος)
λυμεών/σωτήρας (ελευθερωτής)
λυόμενο/συμπαγές
λυσίπονος/αλγεινός
λυσιτελής/ανωφελής (επιβλαβής, ζημιάρης, ασύμφορος)
λυσσώδης/πολύπραος
λυτός/δεμένος
λυτρωμός/χαμός
λυτρώνω/υποδουλώνω
λωλός/γνωστικός
Μ
μάγκικα/απονήρευτα
μαγκούφης/ζευγαρωμένος
μαγκούφικος(=
καταραμένος,αναθεματισμένος)/ευλογημένος
μαγκώνομαι/ξεπιάνομαι
μάζα/τμήμα
μαζικώς/μεμονωμένα
μαθαίνω/αγνοώ
μαθός/πρωτόπειρος
μαιτρ/ανειδίκευτος
μακάριος/δυστυχής
μακαρισμός(=καλοτύχισμα)/ελεεινολογία
μακραίων/βραχυχρόνιος
μακρόβιος(αιωνόβιος, ζαμανίσιος)/βραχύβιος
μακροημέρευση(
μακροζωία,
κορακοζωή)/ολιγοζωία
μακροθυμία(=ανοχή)/μνησικακία (
κακοχολιά,εχθροπάθεια)
μακρόθυμος/μνησίκακος (εκδικητικός,φιλέκδικος)
μακρόπνους/μικρόπνους
μακροπόδης/κοντοπόδαρος
μακροσκοπία/μικροσκοπία
μακροχρόνιος/βραχυχρόνιος
μακρύουρος/μείουρος
μακρύς/βραχύς
μαλαγανιά(συργουλιά)/δηκτικότητα
μαλακισμός/καρδάμωμα
μαλθακός(χλεχλές,αφερέπονος,αποχαυνωμένος)
/ρέκτης
μαλιάγκος(γυναικωτός)/άθηλυς (αρρενωπός)
μαμόθρεφτος(φλούφλης)/σκληραγωγημένος
μαναφούκια(ανηγοριές, κακολογίες)/παινέματα
μανιωδώς(=
εμμανώς,πεισματικά,παθιασμένα)/χαλαρά (άτονα)
μαντράχαλος/κοντοπίθαρος
μάξι/μίνι
μάξιμουμ/μίνιμουμ
μαράγκιασμα/θαλερότητα
μαραζωμένος/θαλερός
μαρανίσκω/θάλλω
μαρασμός/προκοπή
μαρασμώδης/ακμαίος
μασκαράς/ευπρεπής
μάστιγα(=συμφορά)/ολβιότητα (καλοτυχία)
μαστοριά(δεξιότητα)/ανεπιτηδειότητα(αδεξιότητα,ατεχνία)
μαστόρικο(καλοδούλευτο,καλοκάμωτο)/κακοφτιαγμένο
ματαιοδοξία(κενοδοξία,ματαιοφροσύνη)/μικροφροσύνη
ματαιολογία(
αργολογία)/σπουδαιολογία (χρηστολογία)
ματαιόπονος/παραγωγικός (πολυφόρος)
ματαιόφημος(πολυεπής)/ολιγόλογος
ματαίως(μάτην, ασκόπως, χαράμι)/σκοπίμως
μαυλιστικός/ηθοπλαστικός
μαυρίλα(
μελανότητα)/ασπρίλα (λευκότητα,ασπράδα)
μαυρόγια/ασπρόγια
μάχη(σύρραξη, συμπλοκή)/ειρήνη (εκεχειρία)
μαχητός/ακαταμάχητος (
ακαταγώνιστος,αήττητος,αδήριτος)
μάχιμος/απόμαχος
μάχλος(λάγνος)/χρηστοήθης
μεγάθυμος/μικρόψυχος
μεγαλείο(μεγαλοπρέπεια,επιβλητικότητα)/σμικρότητα
μεγαλέμπορος/ψιλικατζής (μικρέμπορος)
μεγαλεπήβολος/μικροτερπής
μεγαλόδωρος(πλουσιοπάροχος)/καρφοδεκάρας
μεγαλομάτης(μεγαλόμματος,μεγαλόφθαλμος)
/μικρόμματος
μεγαλοποίηση(δείνωση)/μετρίαση
μεγαλορρημοσύνη(
μεγαλαυχία,μεγαλοστομία)/μετριοφροσύνη
μεγαλοφροσύνη(
κομπορρημοσύνη)/μετριοφροσύνη
μεγαλώνυμος/ακλεής
μεγιστάνες/φουκαράδες
μεθεκτικός/αμέτοχος (ουδέτερος)
μέθυσμα(
μεθύσι,μέθη,σούρα)/ξεμέθυσμα
μεθυσμένος(
πιωμένος,οινοβαρής)/νηφάλιος(ξεμέθυστος)
μεθύστερον/πρότερον
μειοδοτικός/πλειοδοτικός
μειονότητα/πλειονότητα
μειοψηφία(
μειονοψηφία)/πλειοψηφία (πλειονοψηφία)
μειωτικός/πληθυντικός (αυξητικός)
μελαγχολικός(σκεπτικός, αγηθής)/ευδιάθετος
μελανοκόμης (μελανόμαλλος)/ασπρομάλλης
μελάτο/πηχτό (σφιχτό)
μέλημα/ξέγνοιασμα (σορολόπι)
μελλούμενα/περασμένα ή παρόντα
μεμιάς/ξεκουπί (εξακολουθητικά)
μεμιγμένος/άσμιχτος
μεμπτός/επαινετός
μένος(τσατίλα, εκνευρισμός)/κάλμα
μεράδι/όλο
μερακλίδικος/κακόγουστος
μερακλωμένος/κακόκεφος
μερικότητα/ολικότητα
μεροληπτικός(
προσωπολήπτης)/αφιλοπρόσωπος
μέσα/έξω
μεσοβέζικος(αξεκαθάριστος)/ξεκάθαρος
μεσόγειος/παράλιος
(ακταίος,παραθαλάσσιος,επάκτιος)
μεσονύχτι/μεσημέρι
μεσοπέλαγο/ακροθαλασσιά
μεστός/άδειος
μετάβαση/επιστροφή (επάνοδος,ξαναρχομός)
μεταγώγιμος/αμετακόμιστος
μεταθετός/αμετάθετος (αμετάστατος)
μετανάστευση/νόστος (απονόστηση)
μεταρρυθμίζω/διατηρώ
μεταφερτός/ριζιμιός (ατράνταχτος)
μεταχειρισμένο/αχρησιμοποίητο (καινούργιο)
μετεξέλιξη/αμεταβλησία (σταθερότητα)
μετρητοίς/βερεσέ
μετριοπαθής/ακρατής
μέτριος/υπερβολικός (υπέρμετρος)
μηδαμινότητα(ποταπότητα,ανουσιότητα)/σημαντικότητα
μηδετέρωθεν/αμφοτέρωθεν
μητριαρχία/πατριαρχία
μηχανοποίητος/χειροποίητος (χεροκάμωτος)
μετριοφροσύνη/αλαζονεία (
υψηγορία, κομπασμός)
μεφιστοφελικός(διαβολάνθρωπος)/καλόπραγος
μιαρόγλωσσος(βρομόγλωσσος,βρομόστομος)
/σεμνολόγος
μιασμένος/αβεβήλωτος
μικρέμπορος/μεγαλέμπορος
μικροεπιχειρηματίας/μεγαλοεπιχειρηματίας
μικροεφοπλιστής/μεγαλοεφοπλιστής
μικροκάμωτος(μικροφυής, μισοριξιά)/μεγαλόσωμος
μικρόκοσμος/μακρόκοσμος
μικροκτηματίας/μεγαλοκτηματίας
μικρολόγος/σπουδαιολόγος
μικρόμαστη/βυζαρού (μεγαλόμαστη)
μικρόνους/
μεγαλόνους(μεγαλοφυής,διάνοια,
ιδιοφυής)
μικροπρεπής/ευπρεπής
μικροσκελής/μακροκάνης (
μακροσκελής, μακροπόδης)
μικρόσταχυς/μεγαλόσταχυς
μίρλα(κλάψα, παράπονο)/αμεμψιμοιρία (αγογγυσιά)
μισαλληλία/φιλαλληλία
μισαλλόδοξος/συγκαταβατικός (καλόγνωμος)
μισάνθρωπος/φιλάνθρωπος (αγαθοπάροχος)
μισελληνισμός/φιλελληνισμός
μισερός/ακέραιος (
ολάκερος)
μίσοινος/οινόφιλος (οινοπίπης)
μνήμη/λήθη (επιλησμοσύνη)
μνημονιακός(μνημονιολάτρης)/μνημονιομάχος
μνήμων/επιλήσμων (ξεχασιάρης, λησμονιάρης)
μνήσθητι(θυμήσου)/λησμόνησε
μνηστευμένος(αρραβωνιασμένος)/αμνήστευτος
μοιραίος(αναπότρεπτος)/ευδιάφυκτος
μολών/απελθών
μομφή(
κατηγορία,συκοφαντία,αβανιά,στηλίτευση)/έπαινος
μοναδικός/πληθυντικός
μοναξιά/συντροφιά (συνεδρία)
μονασμός/συγχρωτισμός
μόνιμος/προσωρινός
μονογαμικός/πολυγαμικός
μονόγλωσσος/πολύγλωσσος
μονοδιάστατος/πολυδιάστατος
μονοεδρικός/πολυεδρικός
μονοείδεια/πολυμορφία
μονοειδής/πολύμορφος (πολυειδής, πολυποίκιλος)
μονοετής/πολυετής
μονοθεϊσμός(μονοθε
ΐα)/πολυθεϊσμός
μονοθέσιο/πολυθέσιο
μονοκατοικία/πολυκατοικία
μονόκλωνος/πολύκλωνος
μονοκόμματος/τεμαχιστός
μονοκοπανιά/διακεκομμένως
μονόκωπος/πολύκωπος
μονολεκτικός/περιφραστικός
μονομερής(=ενιαίος)/πολυμερής (πολλαπλός)
μονομερίτικος/πολυήμερος
μονομιάς(ακαριαία)/διακεκομμένως
μονοπρόσωπος/πολυπρόσωπος
μονοπώλιο/πολυπώλιο
μονορούφι(αμυστί)/διακεκομμένως
μονός/ζυγός
μονοσήμαντος/πολυσήμαντος
μονοτροπία(ομοιομορφία)/ποικιλία
μονοτρόπως/πολυτρόπως (
πολλαχώς, ποικιλοτρόπως)
μονόχηλος/πολύχηλος
μονόχνωτος ή μονόχνοτος(ασχέτιστος)/κοινωνικός
μονόχρωμος/πολύχρωμος (παρδαλός)
μοντέρνος(μοδάτος)/παλιομοδίτικος (ντεμοντέ)
μονώνυμο/πολυώνυμο
μορφονιός/κακονιός
μουγγός ή μουγκός(μογιλάλος)/φθεγματικός
μούγκαβος(μούγκλαβος)/ομιλητικός
μούλικος(
νοθογέννητος, μπάσταρδος)/αμπαστάρδευτος
μουλωχτός/ανυπόκριτος(απερίφραστος,ανοιχτόλογος)
μουντός/καθαρός
μούργος/καλόβολος (καλόγνωμος, ευδιάλλακτος)
μουρλαμάρα/μυαλοσύνη
μούρλια/χάλια
μουρμούρης/αμεμψίμοιρος
μουρνταρεύω/ξεβρομίζω
μουρόχαβλος/ατσίδας (
δαιμόνιος)
μούρσια(βρόμικος)/καθαρός
μουσαντένιος/ανόθευτος (γνήσιος)
μούτος(μούκας)/φθεγματικός
μουτρωμένος(μουτσωμένος)/ευδιάθετος
μοχθηρία(κοκοβουλία, εμπάθεια)/φιλαγαθία
μοχθηρός(=χαιρέκακος)/καλόκαρδος (αγαθόψυχος)
μόχθος/ξεκούραση (ανασασμός, αναπαή, ριλάξ)
μόχλευση/στασιμότητα
μπαγάσας/καλοθελητής
μπακανιάρικος/εύρωστος (υγιής,ευεκτός,εύτονος)
μπάμιος(κουτόμυαλος,χάνος,κόπανος)/οξύνους
μπαμπαλίσματα(φλυαρίες)/ολιγομυθίες
μπαμπάτσικος(σωματώδης,πληθωρικός)
/μικροκαμωμένος
μπαμπόγερος/νεαρούλης (νεανίσκος, παιδαρέλι)
μπανάλ (τετριμμένο, κοινότοπο)/
ασύνηθες (πρωτόφαντο)
μπαρμπούτσαλα(ανακρίβειες,ψευτιές)/αλήθειες

μπάσιμο(είσοδος, εμφιλοχώρηση)/έξοδος

μπασμένος/εκτεταμένος
μπαστάρδεμα/ακηρασία (αμιξία)
μπατάλικος/λυγερός
μπαταξής/καλοπληρωτής
μπατίρης/χρηματίας
μπάχαλο(συμπούρμπουλο)/ευταξία
μπεκιάρης(=άνυμφος, εργένης, μπακούρι)/ζευγαρωμένος
μπελαλίδικα/ξέγνοιαστα
μπελάς(μπλέξιμο)/απεμπλοκή
μπίμπα(γεμάτος, τίγκα, φίσκα)/άδειος
μποέμικος(πανακηδής)/πολυμέριμνος
μπόσικος/σφικτός
μπουζούκας(=χοντρός)/κοκαλιάρης (ισχνόσαρκος)
μπουζουκοκέφαλος (=χοντροκέφαλος)/ευφυής
μπουλούκος/ισχνόσαρκος (απαχής, σαρκολιπής)
μπουμπουνοκέφαλος(μπουμπούνας)/νοήμων
μπουνάτσα/θαλασσοταραχή (φουρτούνα, τρικυμία)
μπουνταλάς(ντουρντούβι,ζωντόβολο,γεγές)/νοήμων
μπουρδολογία(αερολογία, ανοητολογία)/σπουδαιολογία
μπουρζουάς(μεγαλοαστός)/μικροαστός
μπούφος/έξυπνος (πολύτροπος)
μπόχα/ευοσμία
μπροστινός/πισινός (
στερνός, ουραίος)
μυαλωμένος/φυρόμυαλος
μυημένος/αμυσταγώγητος (αμύητος)
μυθεύματα(=πλαστουργήματα)/αληθοέπεια
μυθώδες/ενυπόστατο
μυκτηρισμός/εγκωμιασμός (
δόξασμα)
μυσαρός(σιχαμερός)/ελκυστικός
μυστηριώδης(ανεξιχνίαστος)/άκρυπτος
μυστικός/φανερός (εύδηλος, άκρυφτος)
μυτερός(πρόστομος)/αμβλύς
μυχόνους(
επιφυλακτικός, κρυψίνους)/απροκάλυπτος
μυώδης/παχουλός
μώμος/έπαινος (ευφημία)
Ν
ναζιάρης/υποχωρητικός
ναρκοθέτηση/αποναρκοθέτηση
ναστός(πυκνός, πατικωμένος)/αραιός
ναυλωτής/εκναυλωτής
νέκρα(στασιμότητα)/τύρβη
νέκρωση/κίνηση
νεοημερολογίτες/παλαιοημερολογίτες
νεόλεκτος(νεοσύλλεκτος)/παλιοσειρά
νεορθόδοξος/παλαιορθόδοξος
νεοταξίτες(ή νεοεποχίτες)/παραδοσιακοί
νεοτεριστής/ασυγχρόνιστος (αφιλοπρόοδος)
νεοτεριστικός/
παραδοσιακός(συντηρητικός,ακαινοτόμητος)
νερουλός/πηχτός
νευραλγικός(κυριώδης)/αμελητέος
νευρικός/ψύχραιμος
νεωστί(εσχάτως, προσφάτως, άρτι)/πάλαι
νηνεμία/θύελλα
νηπενθής(άλυπος)/λυπηρός (δυσάρεστος)
νησιώτης/στεριανός (ηπειρώτης)
νηστευτής/ανήστευτος
νηστικομάρα/χορτασιά
νηστικός(άσιτος,απόσιτος,αδείπνητος)/χορτάτος
νηστικοσύνη/κορεσμός (πλησμονή)
νίκη/ήττα
νοερός/αισθητός
νοημοσύνη/αμυαλοσύνη
νοικοκυροσύνη/ακουμανταρισιά
νοθευμένος/ακήρατος
νόθος/γνήσιος
νοσηρός/υγιεινός
νόστιμος(εύμνοστος,εύγευστος,πικάντικος)/άνοστος
νότη/ξηρασία
νότιος/αρκτώος (βόρειος)
νουνεχής/άφρων (ανοήμων, νηπιόφρων, ολιγόφρενος)
νουνεχόντως/απερισκέπτως
(απεριμερίμνως, ασκέπτως)
ντερλίκωμα(μασαμπούκα, μπούκωμα)/ολιγοφαγία
ντοκουμεντάρισμα(κατάδειξη,τεκμηρίωση)/διάψευση
ντόμπρος(μπεσαλής)/ανειλικρινής
ντόπιος/αλλοδαπός
ντόρος/βουβαμάρα
ντουγρού/πάραντα (λοξά, παράστρατα, στραβά)
ντράβαλα/ξεμπερδέματα
ντραγκάνημα/σταθέρωμα
ντροπή(συστολή, τσίπα)/αναίδεια (θρασύτητα)
ντροπιαστικός/επιδοκιμαστικός
νυκτόβιος/ημερόβιος
νύχιος/ημερινός
νύχτα/μέρα
νυχτιάζει/ξημερώνει
νύχτωμα/ξημέρωμα
νωδός(φαφούτης, ξεδοντιασμένος)/οδοντοφόρος
νωθρός(σχολαίος)/σβέλτος (ευκίνητος)
νωπός/μπαγιάτικος (πολυκαιρίτικος)
νωρίς(έγκαιρα, πρόωρα)/αργά
νώτα(πισινά)/μπροστινά
νωχελής/δραστήριος
Ξ
ξακουστός/άσημος
ξανάρτος/αρτύσιμος
ξαναστραμμάρα(
παραξενιά,στρυφνότητα)/τυπικότητα
ξαρμάτωτος(άοπλος)/ένοπλος (οπλοφόρος)
ξαστεριά/συννεφιά
ξαφνικός(ανέλπιστος,αναπάντεχος)/προβλέψιμος
ξάφνου(απότομα, εξαπίνης)/εξελικτικά (βαθμιαίως)
ξέβαμμα(
ξεβάψιμο)/βάψιμο (μπογιάτισμα,επίχρωση)
ξεβάφω/χρωματίζω
ξεβούλωμα/έμφραξη
(πωμάτισμα, τάπωμα, στούπωμα)
ξεγκάβωμα/γκάβωμα
ξεγνοιασιά/μέριμνα (πονοκεφάλιασμα, σκοτούρα)
ξέγυμνος/ντυμένος
ξεδίπλωμα(
ξεπίστρωμα)/δίπλωμα (πίστρωμα, πτύξη)
ξεδοντιάρης/οδοντοφόρος
ξεθάψιμο/ταφή (ενταφιασμός)
ξεθωριασμένος(ξασπρουλιάρης)/σκουρόχρωμος
ξέθωρος(
ξασπρισμένος,ξεπλυμένος)/σκουρόχρωμος
ξεκάθαρος/αδιαφανής
ξέκαρδα/προθύμως (προφρόνως)
ξεκουκούλωτος/κουκουλωτός (κουκουλοφόρος)
ξεκούμπωμα/θηλύκωμα (κούμπωμα)
ξεκούραστος/αποσταμένος (
απόκοπος=κουρασμένος)
ξεκούτης(
μωρόφρων,ξεμωραμένος,ραμολί)/σώφρων
ξελασκάρισμα/σφίξιμο
ξελάφρωμα/επιβάρυνση (επιφόρτιση)
ξελογιάζω/συνετίζω
ξέμακρα/κοντινά
ξεμοντάρισμα/συναρμολόγηση
(μοντάρισμα,συνάρθρωση)
ξεμούδιασμα/αιμωδία (μούδιασμα)
ξεμπλέτσωτος/ντυμένος
ξενηλασία/φιλοξενία
ξενόδουλος/εθνεγέρτης
ξενοιασμένος/πολύφροντις
ξενοίκιαστος(αμίσθωτος)/νοικιασμένος
ξενομανία(ξενολατρεία ή ξενολατρία)/μισοξενία
ξενοπρεπής/εθνοπρεπής
ξένος(αποφύλιος)/ιθαγενής
ξενόφοβος/φιλόξενος (ξενόφιλος)
ξέξασπρος(κατάλευκος, πάλλευκος)/κατάμαυρος (ακρομέλας)
ξεπάκιασμα/ξαλάφρωμα
ξεπατωμός/γλιτωμός  
ξεπέζεμα/καβαλίκεμα
ξέπνοος(ξεψυχισμένος)/σφριγηλός (ακμαίος)
ξεποδάριασμα/ξαπόσταμα
ξερα
ΐλα(στέγνα)/υγρότητα
ξερακιανός/ευτραφής
ξεροβόρι/λίβας (ανεμόκαμα)
ξεροκέφαλος/οξύνους
ξερός(άνυδρος, ανάματος, στεγνός, άβροχος)/υγρός
ξεροσφύρι/φαγοπότι (τσιμπούσι)
ξερότοπος/λιβάδι (λειμών)
ξεσήκωμα/καταστολή (κατάπνιξη)
ξεσκούφωτος/λοφωτός
ξεσπίτισμα/στέγαση
ξεστραβωμένος(απλάνητος)/πλανημένος
ξετσίπωτος(ανερυθρίαστος)/αισχυντηλός
ξεφορμάρισμα/διαμόρφωση (φορμάρισμα)
ξέφρενα/λελογισμένως
ξεφτέρι/κουτορνίθι (χαζοντάμαρο)
ξεφτίλας ή ξευτίλας/ευυπόληπτος
ξεχαμάρα/θύμηση
ξεχασιά/υπόμνηση (μνεία, υπενθύμιση, μνημόνευση)
ξεχασμένος(ξεγραμμένος)/αείμνηστος
ξεχρέωτος/χρεωμένος
ξήρανση/ύγρανση (
νότισμα)
ξηρασία(ξέρα, ανομβρία)/υγρασία
ξηρόφιλος/υγρόφιλος
ξίκικος/ατόφιος
ξιπάζομαι/ταπεινοφρονώ
ξιπασιά(μεγαληγορία)/μετριοφροσύνη
ξόδεμα/φειδωλία (μικροδοσία)
ξοδευτής/σφιχτοχέρης
ξόφλησε/ζει
ξύπνιος(αφυπνισμένος)/κοιμισμένος
ξώπετσα(
ξυστά, επιπολής, ξώδερμα, γρατσουνιστά)/βαθέως
Ο
ογκώδης/φτενός (άογκος)
οδικώς/αεροπορικώς (ή ακτοπλοϊκώς)
οδύνη/ευφροσύνη
οθνείος/γηγενής
οίδα(γνωρίζω)/αγνοώ
οίηση(ξιπασμός, έπαρση, υπερηφάνεια)/ταπεινοσύνη
οικειοθελής(αυτόβουλος, αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
οικειοθελώς/ακουσίως
οικείος(οικογενειακός, σπιτικός, οικιακός)/ξένος
οικοκυροσύνη/τσαπατσουλιά
οικονομία/σπατάλη
οικουμενικότητα/μερικότητα
οίκτος(
έλεος,ψυχοπόνεση,λύπηση)/αναλγησία(απονιά)
οικτρός/αξιοπρεπής
οικωφελής/οικοφθόρος
οκνηρός/δραστήριος
όλβιος/δυστυχής
όλβος(
ευδαιμονία, ευτυχία, ευημερία, μακαριότητα)/δυστυχία
όλεθρος(
εξώλεια, καταστροφή, ρήμαγμα, ερήμωση)/σωτηρία
ολετήριος/σωτήριος(σωστικός,λυτρωτικός,απελευθερωτικός)
ολημερίς/ολονυχτίς
ολιγάκις/απειράκις
ολιγάρκεια/πλεονεξία
(αχορταγιά, απληστία, αβαρτία)
ολιγαρκής/άπληστος
ολιγοδάπανος/πολυέξοδος
ολιγοδεής/ακόρεστος
ολιγοέξοδος/πολυδάπανος
ολιγόλαλος/απεραντολόγος
ολιγολογία/πολυλογία (απεραντολογία, πολυέπεια)
ολιγομαθής/πολυμαθής (ευπαίδευτος)
ολιγόμυαλος(μικρόμυαλος)/νοήμων
ολίγον/άγαν
ολιγόνοια/βαθύνοια (εμβρίθεια)
ολιγόνους/νοήμων
ολιγοπαιδία(
ολιγοτεκνία)/πολυτεκνία (πολυπαιδία)
ολιγόσιτος/κοιλιόδουλος (
γαστρίδουλος, πολυφαγάς)
ολιγοφαγία/πολυφαγία (γαστριμαργία)
ολιγωρία(
αμέλεια, αφροντισιά)/επιμέλεια(επιστασία)
ολισθηρός(γλιστερός)/κολλώδης
ολοήμερος/ολονύκτιος (παννύχιος)
ολόθερμα/χλιαρώς
ολοθρευτής/σωτήρας (λυτρωτής, ρύστης)
ολοθύμως/απρόθυμα
ολόιδιος/ανόμοιος
ολόϊσια/πλαγίως
ολοκάθαρος(
κατακάθαρος)/ρυπώδης
ολομερής/πλημμελής
ολόμοιος/αλλιώτικος
ολονέν ή ολοένα (όλο)/ενίοτε
ολόπλευρος/μονόπλευρος
ολότελα(
τελείως,εντελώς,καταντίπ,άρδην)/μερικώς ή καθόλου
ολούθε/πουθενά
ολοχρονίως/προσκαίρως
ολόψυχα/ξέκαρδα
ομαδικώς/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαδόν/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαλός/ανώμαλος (ακανόνιστος)
ομιλία/σιγή
ομιλών/σιωπών (σιγών)
ομόγνωμος(σύμπνους,ομόψυχος)/ετερόγνωμος
ομογνωμοσύνη(ομοφροσύνη, ομοφωνία)/διχογνωμία
ομόδοξος/αλλόδοξος (ετερόδοξος)
ομοεθνία/αλλοεθνία
ομόθρησκος/αλλόπιστος (αλλόθρησκος)
ομοιόμορφος(=αποίκιλος)/ποικίλος
ομοιόσχημος(σύμμορφος)/ετερόσχημος
ομόνοια/διχόνοια
ομονοιάζω/διχάζω
ομορφάδα/ασχημάδα
ομορφάντρας/ασκημάντρας
ομότιμος(ισότιμος)/ανισότιμος
ομού(μαζί, αντάμα, κοινώς)/ξέχωρα (ξεχωριστά)
ομοφοβικός(ασαφές λήμμα)/ομοφυλοφιλικός
ομόφρων(ομοϊδεάτης,συνθιασώτης,ομόνους)/ετερόφρων
ον/ανύπαρκτο
όνειδος(καταισχύνη, λαίσθη)/επιδοκιμασία
ονυχοφόρο/οπληφόρο
οξυθυμία(=παραφορά, αψιθυμία)/πραϋθυμία
οξύθυμος(οργίλος, επίχολος)/πρα
ΰθυμος
οξυμέριμνος(πολυφροντισμένος)/παραπεταμένος
οξύνοια(
αγχίνοια, ευστροφία)/αμβλύνοια (χοντροκεφαλιά)
οξύς(μυτερός, αιχμηρός, οξύληκτος)/αμβλύς
οξυωπία/αμβλυωπία
οπισθοδρομικός/προοδευτικός (
πρωτοπόρος,καινοτόμος)
οπισθοφυλακή/εμπροσθοφυλακή (πρόταγμα)
οπίστατος/πρώτος
οποτεδήποτε (όποτε)/ευκαίρως (εγκαίρως)
οπωσδήποτε/ίσως
οπωσούν/υπερβολικά (έπακρον, κάργα)
οργάνωση(οργανωσιά)/αλαλούμ (σκορποχώρι)
οργίλος(θυμώδης, χολώδης)/πράος (αχόλιαγος)
οργωμένο/ακάμωτο
(ανόργωτο,ανέργαστο,αδούλευτο)
ορεινός(επάκριος)/πεδινός
ορεξάτος/ανόρεχτος
ορεσίβιος(βουνίσιος)/καμπίσιος
ορθάνοιχτος(
ολάνοιχτος)/κατάκλειστος(ολόκλειστος)
όρθιος/καθιστός ή ξαπλωτός
ορθοεπής/ανοητολόγος (παλαβόστομος)
ορθοτενής/καμπουριαστός
ορθοφροσύνη(ευβουλία, ευθυκρισία)/βλακισμός
ορθοφυής/κατακείμενος (χαμαιφυής)
οριστικός(τελειωτικός, αναθέτητος)/απαγίωτος
ορκοπάτης(
επίορκος)/εύορκος (εμπέδορκος)
ορνιθοσκαλίσματα/καλλιγραφήματα (
καλλιγραφία)
ορμητικός(
ακάθεκτος,ασυγκράτητος,ακατάσχετος)/ανασχετικός
ορυμαγδός(οχλοβοή, βαβούρα, οχλαγωγία)/ευταξία
οσημέραι/ενίοτε
οσονούπω(
ευθύς, αμέσως)/αργότερα (οψιαίτερον)
οσφυοκάμπτης(
εθελόδουλος)/απροσκύνητος (αγονάτιστος)
οσφυοκαμπτισμός(
κυψαυχενισμός)/ελευθεροφροσύνη
οτρηρός(ευκίνητος, δραστήριος)/οκνηρός
ουδείς/άπαντες
ουδόλως(
ποσώς,καθόλου,
μηδαμώς)/αφθόνως
ουσιώδης/ασήμαντος (αμελητέος, ανούσιος)
ουτιδανός/αξιόλογος (κοσμοϊστορικός)
ούτως/άλλως
οφειλή(χρέος)/εξόφληση(ξόφλημα,πληρωμή,αποπληρωμή)
οφθαλμοφανές(καταφανές)/ασαφές
όχι(ου, ουχί)/ναι
οψιγέννητος/αγουρογέννητος

οψοφάγος(λαίμαργος, γαστρόφιλος)/ολιγοφάγος

Π
παγιότητα(στερεότητα, σταθερότητα)/αστάθεια
πάγκαλος(πανώριος, πανέμορφος)/πανάσχημος
παγκοσμιοποίηση/αποπαγκοσμιοποίηση
παγκόσμιος/επιμέρους (τοπικός)
παγκοσμιότητα/μερικότητα
παγκουί(πεσίνι, μετρητοίς, ντούκα)/βερεσέ
παθητικός/ενεργητικός
παιδαριώδης/ευκαταφρόντιστος
παίδεμα(τυράννια)/αναψυχή
παινεσιάρης(περιαυτολόγος)/ταπεινόφρων
παλαβομάρα(πελελάδα)/φρονιμάδα
παλιορούτι/σινιέ
πάλαι/νυν (τώρα)
παλαιικός/τωρινός (συγκαιρινός)
πάλιν(=ξανά, εξαύθις, επαναληπτικώς)/άπαξ
παλλαϊκός(=πάνδημος)/ολιγόκοσμος (ολιγάνθρωπος)
παμπάλαιος(=απηρχαιωμένος)/σύγχρονος
πάμπαν(παντελώς)/διόλου(ουδόλως,ουδαμώς,μηδόλως)
παμφαής(ολόλαμπρος)/κατασκότεινος (θεοσκότεινος)
πανδαιμόνιο/σιγαλιά
πανδαμάτωρ(καταλυτής, καθαιρέτης)/αναγεννητής
πανζουρλισμός/κατευνασμός (καταλάγιασμα)
πανθεϊσμός(πολυθεΐα)/μονοθεϊσμός
πανούργος/ειλικρινής
παντελόνιασμα(είσπραξη)/ξόδιαση
παντογνώστης(=παντοδαής)/αδαής (ατζαμής)
παντοίος(παντοειδής,ποικίλος,παντοδαπός)/απλός
πάντοιος/καλοσυνάτος
πάντοτε/ποτέ (ουδέποτε)
πάντως/ίσως
παπαρδελίκι(αειλογία, πολυμυθία)/ολιγολογία
παπουτσωμένος/ανυπόδητος (
ξυπόλυτος, γυμνόπους)
παράβουλος(=κακόβουλος)/καλόβουλος
παραγέμισμα/διακένωση
παραδεκτός/απαράδεκτος
παραδόξως(=παραλόγως)/κανονικά (
φυσιολογικά, λογικά)
παραδοσιακός/προοδευτικός
παραδούχος/απένταρος
παράκαιρα(
αργοπορημένα)/εγκαίρως (εμπρόθεσμα)
παρακαιρισμένος/πρόσφατος
παρακάμψιμος/αναπόφευκτος
παρακατιανός(τυχόντας)/αξιόλογος (μεγαλόσχημος)
παρακεντές/σημαντικός (
αξιοπρόσεκτος, υπολογίσιμος)
παράκληση(
δέηση,ικεσία,λιτή)/απαίτηση(αξίωση)
παρακώλυση(παρεμπόδιση)/διευκόλυνση (εξυπηρέτηση)
παραλήπτης/αποστολέας
παραλής/απένταρος
παράλογα/λογικώς (εμφρόνως, συνετά)
παραλόγιασμα/φρονίμευμα
παραλογισμός(παράκρουση,παράνοια)/εχεφροσύνη
παραμικρό/μέγιστο
παραμπρός/παραπίσω
παραμυθένιος(θαυμαστός, έξοχος)/αναξιόλογος
παρανομία/νομιμοφροσύνη
παρανόμως/νομίμως
παράξενος(ξενοφανής)/κανονικός
παραπλήσιος(ανάλογος)/παράταιρος (ανόμοιος, ασύμφωνος)
παραπονεμένος/ικανοποιημένος
παράπονο/δικαίωση
παράπτωμα(πλημμέλημα, αμάρτημα)/ευστοχία
παρασάνταλος/καλοφτιαγμένος
παρασούσουμος/καλοφτιαγμένος (ευποίητος)
παραστάτης(υπερασπιστής)/διώκτης
παράταση/συντόμευση
παρατείνω/συντομεύω
παράτυπος(άτυπος)/νομότυπος
πάραυτα(=αυθωρεί, παρευθύς)/παρατεταμένως
παράφορος/συνετισμένος
παρέα/καταμόνας (χωριστά, μεμονωμένως)
παρέκει(παραπέρα, μακρύτερα)/εγγύτερα
παρεκτικός/δεκτικός
παρεκτός(
πλην,εξόν,πάρεξ)/ανεξαιρέτως(αδιαφόρως)
παρεκτροπή(παραστράτημα)/χαλιναγωγία
παρελθόν/μέλλον (ή παρόν)
παρεμπιπτόντως/απαρεγκλίτως
παρεπίδημος(πάροικος)/ένδημος (εγχώριος)
παρέργως(δευτερευόντως,συμπληρωματικά)/πρωτευόντως
παρευθύς(αυτοστιγμεί)/βραδέως
παρηγοριά(
εγκαρδίωση,θαλπωρή,παραμυθία)/αποθάρρυνση
παρήκοος/υπάκουος
παρθένος ή παρθένα(απειρόγαμη)
/παντρεμένη (ύπανδρος)
παροινία(κραιπάλη)/νηφαλιότητα (νήψη)
πανομοιότυπος/απεμφερής
πάνυ/ολίγον
παρίες/προύχοντες
παρλαπίπας(ανοητολόγος, χαζοπαζάρας)/ορθοεπής
παρλιακός(ανόητος)/έμφρων
παρμένος/έμφρων
παροδικός/μόνιμος
παροξυμμένος(αγριεμένος,τσουτσουρωμένος)/αόργητος
παροχή/αποδοχή
πάροχος/αποδέκτης
πάρτη(αποσπασματικότητα)/ολότητα
παρτσακλός/ευπρόσωπος
παρών/απών
πάρωρα/εγκαίρως
πασιφιστής/φιλοπόλεμος
παστρικάδα/ρυπαρότης
πατεντάτος/αμφισβητούμενος
πατριώτης/ψευτοπατριώτης (πατριδοκάπηλος)
παυσίλυπος/αλγεινός
παχυδερμισμός/ευαισθησία
παχύνους/οξύνους
πάχυνση/ίσχνανση (αδυνάτισμα, λέπτυνση)
παχύς/λεπτός
πεζομάχος/ναυμάχος
πεζός/έφιππος (ιπποβάμων)
πείρα(εμπειρία)/απειρία
πείσμα(=εμμονή,
πεισμονή)/υποχωρητικότητα
πείσμων(ισχυρογνώμων, μονογνώμων)/υποχωρητικός

πελάγωμα(αναποφασιστικότητα)/αποφασιστικότητα

πέλας/εκάς
πελάτης/μαγαζάτορας
πένης(βιοστερής, άβιος)/πλούσιος (ανενδεής)
πένθιμος/γιορταστικός
πενιχρός/άφθονος
πενιχρότης/αφθονία (υπερεπάρκεια)
πεντάμορφος/πανάσχημος
πεπερασμένος/ατέρμων (ατέλειωτος)
πεποίθηση(εκθάρρηση)/αμφιβολία (αβεβαιότητα)
πέρας/αρχή
πέραση/απόρριψη
περασιά/απορία
περαστικός/διηνεκής (παντοτινός)
περίβλεπτος(=περιζήτητος,διαπρεπής)/παρακατιανός
περιβόητος(περιλάλητος)/ακλεής
περιδεής/ατρόμητος
περιδρόμιασμα/λιγοφαγία
περιεκτικός/κενός
περιεργασμένος/πρόχειρος (αυτοσχέδιος)
περίεργος/αδιάφορος
περίκλυτος(
περίφημος, περίλαμπρος)/ακυδής
περιλάλητος/ακυδής
περιληπτικός(
συνοπτικός,κοντολεγόμενος)/αναλυτικός
περίνοια(
σύνεση)/απερισκεψία (αστοχασιά, αλογιστία)
περιοδικώς/συχνάκις
περίπλοκος/απλούς
περιποιητικός/βασανιστικός
περίπυστος(=ξακουστός)/άσημος
περίρρυτος/στεγνός
περίσσιος(περισσευούμενος)/λειψός
περισσόκομος/φαλακρός (
ψιλόκρανος, μαδαροκέφαλος)
περισσόνους(ευφυής)/βραδύνους
περιστολή/επαύξηση (επίδοση, μεγάλωμα)
περίτεχνος(ευδαίδαλος)/άκομψος (ακαλλώπιστος)
περιττός/άρτιος
περίφοβος/ατρόμητος (μεγάτολμος)
περιφρόνηση(σκορακισμός)/σεβασμός (σέβας)
περίφροντις/ακηδής
(ολίγωρος,μεθήμων,ασικλέτιστος)
περιχαρής/κατηφής (σκυθρός)
περιώνυμος(παροιμιώδης)/άγνωστος
περοιάζομαι/ταπεινοφρονώ

πεώλης/ανδροπρεπής
πηγαιότητα(
αυθορμητισμός)/επιτήδευση (εκζήτηση)
πηγασμός(=ανάβλυση, πακτωλός)/στέρεψη
πηγεμός/ερχομός (φθάσιμο)
πηγή(προέλευση, αρχή, αφετηρία)/τερματισμός
πηκτός/ρευστός
πηλαλητό(
πλάλημα, τρέξιμο, δρόμημα)/βραδυπορία
πηλόχτιστο/μπετόχτιστο
πιθανός(=ενδεχόμενος)/σίγουρος
πικρογέλαστος/γλυκογέλαστος
πικρόγλωσσος/γλυκόλογος (ηδυλάλος)
πιναρός(ρυπαρός)/καθάριος
πιστευτός/αναξιόπιστος
πιστοδότης/πιστολήπτης
πιστό(=ολόιδιο, ακριβές)/ανακριβές (ασύμφωνο)
πίσω/μπροστά
πλάθω/χαλώ
πλακεδερός/ανισόπεδος
πλάνη/ορθότητα
πλασματικός/αληθινός (έτυμος)
πλαστό/γνήσιο
πλατειασμός/συνοπτικότης
πλατσουκομύτης(
σιμός,πλατσομύτης)/σουβλερομύτης
πλατσουκωτός/μυτερός (αγγριφωτός)
πλάτυνση/στένωση
πλειονότης/μειονότης
πλεόνασμα/έλλειμμα
πλεονέκτης/ανιδιοτελής
πλεονεκτικός/μειονεκτικός
πληθυντικός/ενικός
πληθύς(πλήθος)/ολιγότητα (στενότητα, σπάνις)
πληκτικός(=μονότονος, ανιαρός, βαρετός)/ευάρεστος
πλημμυρίς(
φουσκονεριά,εμπασιά)/άμπωτις (φυρονεριά)
πλήξη/ευαρέσκεια
πλήρης/άδειος
πληρότητα/κενότητα
πληροφορημένος/ανήξερος
πλησίασμα/μακρυσμός
πλησιαστός(ευπρόσιτος)/αζύγωτος (ασίμωτος)
πλησιότης/μακρυσμός
πλησιφαής(ολοφαής, ολοφώτεινος)/ολοσκότεινος
πλησμονή/κενότητα
πλισάτος(
πτυχωτός)/στρωτός (αδίπλιαστος)
πλουμιστός/αστόλιστος (αδιαποίκιλτος,ακόσμητος)
πλουσιοπαρόχως/φειδωλώς (πεφεισμένως)

πλουσιόσπιτο/φτωχόσπιτο

πλουτισμός/φτώχεμα
πλύση(=καθάρισμα)/απλυσιά (αλουσιά, ρυπαρότης)
πλωτός(πλόιμος,
πλεύσιμος,ναυσίπορος)/άπλευστος
πνευματώδης/αμβλύνους
ποδαράδα/αμαξάδα
ποθεινός/αποκρουστικός
ποθώ/αποστρέφομαι
ποινή(κολασμός)/επιβράβευση
ποιοτικός/άποιος
πόλεμος(σύγκρουση)/ειρήνη
(ανακωχή, συνθηκολόγηση)
πολέμιος/φίλος
πολεμοχαρής(αρειμάνιος)/ειρηνόφιλος
πολιτικοποίηση/αποπολιτικοποίηση
πολιτισμός/βαρβαρότητα
πολλάκις(συχνάκις, πλειστάκις)/άπαξ (ενίοτε, σπάνια)
πολλότητα(πληθώρα,σωρεία)/ολιγότητα (σπανιότητα)
πολυάσχολος(πολύπραγος)/αργόσχολος (απράγμων)
πολύγνωρος/ολιγομαθής
πολυγονία/λιγοτοκία
πολυεθνής(πολύφυλος)/μονοφυλετικός
πολυεθνικός/μονοεθνικός
πολυθρησκειακός(πολυθεϊστικός)/μονοθεϊστικός
πολυθρησκευτικό/μονοθρησκευτικό
πολυκαιρία/ολιγοχρονιότητα
πολυκοσμία(κοσμοπλημμύρα,ανθρωποθάλασσα)/ολιγανθρωπία
πολυπληθείς/ευάριθμοι
πολύπλοκος/απλούς
πολυπολιτισμός/εθνοκεντρισμός
πολυπολιτισμικός/μονοπολιτισμικός
πολυπότης(
αμετροπότης, κουρούμπελο)/ολιγοπότης
πολυπράγμων(φιλοπράγμων)/αργόσχολος
πολυρρήμων/λιγόλογος
πολυσύχναστος/
ερημικός(απόμερος,απόκεντρος,ασύχναστος)
πολυσχιδία/ομοιομορφία
πολύτιμος(βαρύτιμος)/ευτελής
πολυτοκία/ολιγογονία
πολυφροντίστως/ανεξέταστα (αβλεπτί, αβασανίστως)
πολυφυλετικός/εθνοτικός (
μονοφυλετικός, μονόφυλος)
πολυφυλετισμός(πολυφυλετικότητα)/εθνοτισμός
πολυφωνικός/μονοφωνικός
πολυχρήματος/ανάργυρος (αχρήματος)
πολύχρυσος/πάμπτωχος
πολύωρος/ολιγόωρος
πομπός/δέκτης
ποπολάρος(
πληβείος)/πατρίκιος
πόρρω/εγγύς
πόρρωθεν/εγγύθεν
πορώδες/συμπαγές
ποτισμένος/ανύδρευτος (απότιστος)
πουθενάδες(=αμελητέοι, μηδαμινοί)/επιφανείς
πουλεύω(διαφεύγω)/παραμένω
πούντα/ζεστασιά
πουσάρισμα(ενίσχυση)/εξασθένιση
πραγματικός(ατρεκής)/φανταστός
πραγματικώς(=όντως, αληθώς)/αναληθώς
πρακτικός/θεωρητικός
πράος/οργίλος (θυμικός)
πρεσβυγενής(=παλαιός, αρχαίος)/αρτιγενής
πρηνηδόν/υπτίως
προαγωγή/υποβίβαση
προαιρετικός/
υποχρεωτικός(αναγκαστικός,επιτακτικός,πιεστικός)
προβολή/απόκρυψη
πρόγαμος(αρραβωνιασμένος)/αμνήστευτος
πρόγονος/απόγονος
προδοσία/αυτοθυσία
προηγούμενος/
επόμενος (επακόλουθος, κατοπίσθιος)
προθύμως(ευπειθώς)/βαρυθύμως
προικοδότης(εδνωτής)/προικολήπτης
προκλητικός(
αυθάδης, κυνικός, αμετροεπής)/σεμνόπρεπος
προκομμένος/απρόκοπος (ρεμπέτης)
προκοπή/τεμπελιά
πρόλογος(προεισαγωγή, προοίμιο)/επίλογος
προμελετημένα/κουτουρού
προμηθής(προνοητικός,προβλεπτικός)/επιμηθεύς
προνοητικός/απερίσκεπτος
(ματαιόφρων,απροβούλευτος)
πρόοδος(προώθηση)/οπισθοδρόμηση
προπέτεια(θρασύτητα)/ευπροσηγορία
προπετής/ευγενικός
προσάπτω/αφαιρώ
προσαρμογή(ταίριασμα,προσομοίωση)/δυσαρμοστία
πρόσβαρος/λιποβαρής
προσβάσιμος/απλησίαστος (ακριβοθώρητος)
προσβλητικός(ταπεινωτικός)/κολακευτικός
προσδόκιμος(αναμενόμενος)/απρόβλεπτος(απροόρατος)
προσηκόντως(
πρεπόντως,προσφυώς)/απρεπώς (ανάρμοστα)
πρόσθεν/ύστερον
προσθήκη(συμπλήρωμα)/αφαίρεση (απόσπαση)
πρόσκαιρος/μόνιμος
προσκόμιση(προσαγωγή)/αποκόμιση
πρόσληψη/απόλυση
προσόν(
υπερτέρηση, υπεροχή)/μειονέκτημα(υστέρηση)
προσόρμιση(
άραγμα,κατάπλους,ελλιμενισμός)/απόπλους
προσπάθεια(επιδίωξη)/αδράνεια
προσποιητός(επιτηδευμένος, βαυκός)/ανεπιτήδευτος
προστάτης(υπερασπιστής, αλεξήτωρ)/διώκτης
πρόστυχος/αιδήμων
πρόσφατος/παλαιός
προσφιλής/δυσάρεστος
πρόσφυγας/αυτόχθων
προσχηματικός/απροσχημάτιστος (ειλικρινής)
προσωποδέρνω/εξυμνώ
προτρεπτικός(επιτρεπτικός,παρακινητικός)
/αποτρεπτικός
πρότυπος/κοινός (κοινοτοπικός)
προϋπάντηση(
υποδοχή,υπαπαντή)/κατευόδωση (ξεπροβόδισμα)
πρώιμος/όψιμος
πρωινιάτικα/βραδιάτικα
πρωτάκουστος/πολυακουσμένος
πρωτεργάτης/νεροκουβαλητής
πρωτεύον(
σπουδαίο, σημαντικό)/δευτερεύον (επουσιώδες)
πρωτινός/σημερινός (σύγχρονος)
πρωτίστως/δευτερευόντως
πρωτοβουλία/αναγκασμός
πρωτόγνωρος/συνήθης
πρωτόγονος/προοδευμένος
πρωτοκορυφαίος/πανέσχατος (
τρισνέατος,καταπίσινος)
πρωτοσέλιδο(
εμπροσθόφυλλο)/οπισθόφυλλο(οπισθοσέλιδο)
πρωτυτερινός/σύγχρονος
πταίστης/αθώος
πτώση/έγερση
πτωτικώς/ανοδικώς
πυκασμός/αραιότητα
πυκνοκατοικημένος/αραιοκατοικημένος
πυρογόνος/φλογοφθόρος
πυστός(γνωστός, γνώριμος)/άγνωστος 
πωλητής/αγοραστής (ψωνιστής)
πωρωμένος/ευσυνείδητος
πώρωση/ευσυνειδησία
Ρ
ραγδαίος/ήπιος
ραγιάδικος/ελευθερόπρεπος

ράδιος/δύσκολος
ραδιούργος(καλπουζάνος)/έντιμος
ράθυμος/δραστήριος
ραϊδινός(λεπτοκαμωμένος, λεπτοφυής)/παχύς
ρακένδυτος/καλοντυμένος (σινιαρισμένος)
ραστώνη/δραστηριότητα
ραχατλής/ακαταπόνητος (χαλκέντερος,άκμητος)
ρεαλισμός/ιδεαλισμός
ρεαλιστής/αιθεροβάμων
ρέγουλα(μέθοδος, τάξη)/ατσαλοσύνη
ρεγουλάρισμα(ρύθμιση, κανόνισμα)/απορρύθμιση
ρεζίλεμα(ταπείνωση, εξευτελισμός)/ξεντρόπιασμα
ρέκτης(δραστήριος, δημιουργικός)/αδρανής
ρεμάλι(παρτάλι)/αξιόλογος
ρεμπεσκές(φυγόπονος)/ακάματος
ρετσινιά/παινεσιά
ρευματοδότης/ρευματολήπτης
ρευστός/συμπαγής (συμπυκνωμένος)
ρηξικέλευθος(
προοδευτικός, καινοτόμος)/παραδοσιακός
ρητός/άφατος
ριζά/βουνοκορφή (κορφοβούνι, ακρώρεια)
ριζοσπαστισμός(επαναστατισμός)/συντηρητισμός
ρικνός(=φαρκιδώδης)/αρρυτίδωτος
ρίψασπις/μαχητής
ριψοκίνδυνος/αδιακύβευτος
ρόδινα/απαισιόδοξα
ρουτίνα/ποικιλομορφία
ρόχνεται (αρέσκει)/απαρέσκει
ρύβδην(αφθόνως, δαψιλώς)/φειδωλώς
ρυθμικώς/ακατάστατα
ρύθμιση/αποσυντονισμός (απορρύθμιση)
ρυμηδόν(ορμητικώς)/ηπίως
ρύπανση/παστρικάδα
ρυπαντικός/καθαρτικός
ρυπαρός/καθαρός
ρύση(
σωτηρία)/χαμός (αφανισμός,εξόντωση,εξουθένωση)
ρύσιος/ολέθριος (
φθαρτικός, καταστρεπτικός, φθοροποιός)
ρυσός(ρυτιδιασμένος, ζαρωμένος)/αρρυτίδωτος
ρωμαλέος(ευσθενής)/ασθενικός
ρώμη(
σθένος,ισχύς πυγμή,κραταιότητα)/αδυναμία
Σ
σαβούρωμα/λιγοφαγία
σαθρός/στερεός (στερρός, μονολιθικός)
σαλός(=έκφρων)/έμφρων
σάλος/αταραξία
(ηρεμία, ησυχασμός,στατικότητα)
σαλπάρω/αράζω
Σαμαρείτης(
σπλαχνικός)/άσπλαχνος (ασύμπονος)
σαματάς/βουβαμάρα
σάπιος(σαπισμένος)/ασάπιστος
σαπρός/ασαπής
σαρδαναπαλικός(
τρυφηλός, εντρυφής)/λιτόβιος
σαρίζω(γκρεμίζω, ισοπεδώνω)/κτίζω
σαρώνω/ρυπαίνω
σατανικός(
δαιμονικός)/χρηστοήθης
σαφής(ασύγχυτος)/θολός
σαφήνεια/αοριστία (
αοριστολογία,γενικολογία)
σαφηνώς(
προδήλως, διαρρήδην, απεριφράστως)/ασαφώς
σαφρακιασμένος/δυναμωμένος
σαχλαμάρες(παρλαπίπες)/σπουδαιολογήματα
σαχνιασμένος(=μουχλιασμένος)/αμούχλιαστος
σβαρνιάρης/ευπρεπής
σβαρνιστά(άγδην, συρτά)/σηκωτά
σβέλτος/νωθρός (αχμάκης, μαμούχαλος)
σβόερας/νωθρός (μαχμούρης, βαριεστημένος)
σβόμπος/ευθυτενής
σεβάσμιος(
σεβαστός)/καταγέλαστος (περίγελος)
σεμνός/αδιάντροπος (ξετσίπωτος, ασύστολος)
σέμνωμα/ξεφτίλα ή ξευτίλα
σεπτός(
αξιοσέβαστος)/αισχρός(επαίσχυντος,ακατονόμαστος)
σερπετάδα(=ζωηράδα)/νωθρότητα (απραγμοσύνη)
σήμερον/πάλαι
σθεναρός/αδύναμος (ανίσχυρος)
σιάξιμο/στράβωμα
σιβυλλικός/κατανοητός
σιγαλιά/βουητό
σιγαλός/θορυβώδης(παταγώδης,ταραχώδης,βοητικός)
σιγανά/θορυβωδώς
σιγή/θόρυβος (σύρβη, αρβάλα, ρόποτος)
σιγοντάρισμα/αντιπάλεμα
σιγουράρισμα(εξασφάλιση, εγγύηση)/ανασφάλεια
σίγουρος/αμφίβολος (αβέβαιος)
σιμά(παρακειμένως,παραδίπλα,κοντά,κολλητά)/αλάργα
σιούτος(
στενοκέφαλος, ντουγάνι)/εύστροφος (ταχύνους)
σιτάρκεια/σιτολειψία
σιτευτός(λαρινός, θρεφτάρι)/λιπόσαρκος
σιτοδεία(σιτολειψία)/σιτάρκεια
σιχασιά/συμπαθητικότης
σιωπή(βούβα, νέκρα)/θόρυβος
σκαιός/μειλίχιος
σκαιουργία(βαναυσότητα)/προσήνεια (γλυκυθυμία)
σκαλινό/σύμμετρο
σκανδαλιά/ηθικότητα
σκανδαλώδης/ακατάκριτος
σκαρταδούρα(σαβούρα)/χρειαζούμενα
σκάρτος/χρήσιμος
σκασίλα(κρεπάρισμα)/ευαρέσκεια
σκατόψυχος(=μαυρόψυχος)/αγαθόψυχος
σκεβρός(πετσικαρισμένος)/ευθυτενής
σκέδαση/συμμάζεμα
σκέτος/ανάμικτος (σύμφυρτος)
σκευώρημα ή σκευωρία(ραδιουργία)/καλοήθεια
σκλάβος/απόδουλος (απελεύθερος)
σκληραγωγημένος/ντελικάτος (ευπαθής)
σκληραγωγία/τρυφή (καλοπέραση, πολυτέλεια)
σκληροκαρδία/ευσπλαχνία
σκληροτράχηλος(
άκαμπτος,δυσάγωγος)/ήπιος(μειλίχιος)
σκολιός/ευθύς
σκοπίμως/ασκόπως
σκόρπισμα/άθροιση
σκόρπιος/σωρευμένος
σκορποχέρης/σφιχτοχέρης
σκοτεινός(ζοφερός, λιβρός)/φωτεινός
σκράπας/δαήμων (ευμαθής)
σκυθρωπός/εύθυμος (
γελασηνός)
σμικρολόγος/σπουδαιόμυθος
σμικρός/μεγάλος (
πελώριος,υπερμεγέθης,γιγαντιαίος,τεράστιος)
σμίκρυνση/μεγέθυνση
σμπαραλιάζω(διαλύω)/συγκροτώ
σνοβισμός/καταδεκτικότητα
σνομπισμός/καταδεξοσύνη
σοδομισμός/χρηστοήθεια
σοδομίτης(=φιλακόλαστος)/χρηστοήθης
σόικο(περιωπής)/δευτεράντζα
(υποπροϊόν,μπαχατέλα)
σουβλερός/αμβλύς
σούργελο(
καταγέλαστος,καταχλεύαστος)/αξιότιμος(αξιοσέβαστος)
σουσουλιασμένος(
ξαναμμένος,αγγρισμένος)/ήρεμος
σοφίζω/συσκοτίζω
σπάνις/αφθονία

σπαρακτικός/εύχαρις (ευφραντός, χαροποιός)

σπαρίλα/φιλοπονία, αβαρεσιά
σπασμωδικώς
(απροσχεδίαστα,πρόχειρα)/προμελετημένα
σπάταλος(φιλαναλωτής)/οικονόμος
σπέκουλα(φιλοκέρδεια)/αφιλοκέρδεια
σπιρτόζος/βραδύνους
σποραδικώς/συχνάκις
σπουδαιολογία/ματαιολογία
(κουφολογία,ακριτολογία)
σπουδαίος(αξιοπρόσεχτος,αριστεύς)/τιποτένιος(κνώδαλο)
στάγδην ή σταγονηδόν/κρουνηδόν
σταθερός/ασταθής (
ανέδραστος, αμφίρροπος)
σταμάτημα(στάση)/ξεκίνημα
στανικά(αναγκαστικά)/εκουσίως
σταράτα/ασαφώς
στάσιμος/ανελικτός
στατικός/κινητικός
στατός/αεικίνητος (ακατακάθιστος)
στεγανός(
υδατοστεγής)/διαμπερής (υδροπερατός)
στεγνός(εξικμασμένος)/υγρός (νοτερός)
στείρος/γόνιμος
στεκούμενος/κρεβατωμένος
στένεμα(στένωμα)/φάρδεμα
στενοκέφαλος/οξύνους
στενόμυαλος(κοντόγνωμος)/οξύνους
στενός/πλατύς
στενότης/ευρύτης
στενούρα/πλατεμός
στενόχωρος/απλόχωρος (ευρυτενής)
στενωσιά/ευρυχωρία (απλωσιά)
στερεός/ρευστός (απαγής)
στέρηση/επάρκεια
στεριά/θάλασσα
στερκτικός/άστοργος
στερκτός/απωθητικός
στερνοπαίδι(απογεννίδι, αποσπόρι)/πρωτότοκο
στέρξη/εχθρότητα
στέρφος/καρπερός
στηριγμένος/ανεπέρειστος (
αβάσιμος,ανεδαφιαίος)
στιβαρός/αδύνατος (αφαυρός)
στιγμιαίο/διαρκές
στιλπνότης(γυαλάδα)/θαμπάδα
στιφρός(
συμπαγής, σφιχτός)/αμπούχαβος (πορώδης)
στιχοποιία(στιχουργία, μετροποιία)/πεζογραφία
στοιβαχτός/ασώρευτος
στοιχειώδες/επουσιώδες
στοιχηδόν(
εξής, αλληλοδιαδόχως)/χύδην (συγκεχυμένως)
στούρνος(αγροίκος, άξεστος)/προσηνής (ευγενικός)
στοχασιά/απερισκεψία
(ανοησία,ασυλλογησιά, μπαρούφα)
στοχαστικός/άγνωμος
στραβομουτσούνιασμα/ξεκάκιωμα
(ξεθύμωμα,ξεχόλιασμα)
στράφι/δικαιολογημένα
στριμμένος/καλότροπος (εύτροπος)
στριμούρα/άνεση
στρογγυλός(περιηγής)/επιμήκης (μακρουλός, δολιχός)
στρουθοκαμηλισμός(εθελοτυφλία)/επαγρύπνηση
στρουμπουλός/ισχνόσαρκος (λιποσαρκής)
στρυφνός/κατανοητός
στρωτός/πτυχωτός
(γριλιαστός)
στυγερός(βδελυρός, μισητός, αντιπαθητικός)/συμπαθής
στυγνός(κατηφής)/χαρωπός
στυγνός(
ανενδοίαστος, σκληρόκαρδος)/καλόψυχος
στωικός/μεμψίμοιρος (γογγυστής)
συβαριτισμός/σκληραγώγηση
συγγενικός(
παρόμοιος)/απεμφερής (ανόμοιος)
συγγνωστός/ασυγχώρητος
συγκάλυψη/αποκάλυψη
συγκατάθεση(στρέξιμο, παραδοχή)/άρνηση
συγκεκριμένος/ακαθόριστος (γενικόλογος)
συγκεχυμένος/ορισμένος
συγκόλληση/αποκόλληση
συγκρατημός(
κάθεξη,επίσχεση,αναχαίτιση)/έφοδος
σύγχυση(αναταραχή, σκοτισμάρα)/ευρυθμία
συγχώρηση(
συγγνώμη, άφεση, συμπάθιο)/εκδίκηση
συζευγμένος/άγαμος (απάντρευτος)
σύζευξη/χωρισμός
συζητήσιμος(=
αμφίλογος)/αναντίρρητος (αδιαμφισβήτητος)
συλλήβδην(συνολικά, ολικώς)/μερικώς
συλλογή(
συνάθροιση,σύναξη)/σκόρπισμα (σκέδαση)
συμβιβαστικός/αδιάλλακτος (άσπειστος)
συμμαχητής(
συμπαραστάτης,σύμμαχος,οπαδός)/αντίμαχος
συμμετοχή(μέθεξη, μετουσία)/αποχή
συμμόρφωση/ανυπακοή
συμπάθεια(=συμπόνια)/απέχθεια (ασυμπάθεια)
συμπαθητικός/απεχθής
σύμπας/λειψός
σύμπηξη(
στερεοποίηση,συμπύκνωση)/ρευστοποίηση
συμπλησιασμός/αλάργεμα
(απομάκρυνση, αποτράβηγμα)
σύμπνοια/διχόνοια
συμπολίτευση/αντιπολίτευση
συμπόνια/σκληροκαρδία
σύμπτωση(συνταύτιση)/απόκλιση
συμπύκνωση/αραίωση
συμπτύσσω/αποδιπλώνω (ξεδιπλώνω)
συμπτωματικώς/εσκεμμένα (προμελετημένα)
συμφέρον(νιτερέσιο)/ζημία
συμφιλίωση(αγάπισμα)/καβγάδισμα(τσακώματα,μαλώματα)
συμφορά/ολβιότης
συμφυλέτης/αλλοεθνής
σύμφυλος/αλλόφυλος
συν/μείον (πλην)
συνάζω/σκορπώ
συναίνεση(ομολογία,συγκατάνευση)/άρνηση
συναρπαστικός(=κηλητικός)/μυσαρός (απεχθής)
συναφής/άσχετος
συνείδηση/αγνωσία
συνειδητά/αθέλητα (ασυνείδητα)
συνεκτικός(σφιχτοδεμένος)/ψαθυρός (ασυμπαγής)
συνεπής(εμπεδόμυθος)/αφερέγγυος
σύνεση/αφροσύνη
συνετός/χαζοβιόλης
συνεχώς(αδιακόπως, επαλλήλως)/διακεκομμένως
συνήμονες(οικείοι, συγγενείς)/ξένοι
σύνθετος/απλός
σύνθεση/ανάλυση
συννεφιάζει/καλοσυνεύει
σύννοια/αμεριμνησία (αβασανισιά)
συνονθύλευμα/ξεμπέρδεμα
συνοπτικός/διεξοδικός (
αναλυτικός, εκτενής, λεπτομερής) 
σύνοφρυς/χαρωπός
συνοχή/χαλάρωση
συντηρητισμός/μοντερνισμός
σύντομος/αειχρόνιος
σύντονος(εντατικός,επίμονος,εμμενής)/χαλαρός
σύντρομος/ατρόμητος
συντρόπως/απρεπώς (αεικώς)
σύντροφος/πολέμιος
συνωστισμός(στριμωξίδι)/διασκορπισμός(
διασπορά,σκέδαση)
σύξυλος(
εκστατικός, συνεπαρμένος)/απαθής
συρβηνός(θορυβώδης,οχλαγωγικός)/αθόρυβος(αδούπητος)
συστημικός/αντισυστημικός
συστολή/διαστολή
συφοριασμένος(άραχνος)/καλότυχος
συχνά/άπαξ (ενίοτε, σπάνια, αραιά)
συχνάκις/άπαξ (ενίοτε, σπανίως)
συχνός/σπάνιος
σφαλερός(
λαθεμένος)/ακριβής
σφαλιστός/ανοιχτός
σφάλμα(πλημμέλεια)/ευστοχία
σφίξη/άνεση (χαλάρωση)
σφιχτός/χαλαρός
σφοδρός(θυελλώδης, καταιγιστικός)/ήπιος
σφρίγος/αδυναμία
σχαντερός(σιχαμερός, εμετικός)/σαγηνευτικός
σχεδόν(περίπου, κάνα)/επακριβώς
σχετλιασμός(γογγυσμός)/στωικισμός
σχισματικός/ενωτικός

σχολαστικός/ευρύνους

σχόλη/δουλειά
σωμασκία/ανασκησία (αγυμνασία)
σώος(
αβλαβής)/πλημμελής (ελαττωματικός,λειψός)
σωσμός/χαμός
σωστός(ορθός, εύλογος)/εσφαλμένος (φάλτσος)
σωτηρία/χαμός (ξεκλήρισμα, αφανισμός)
σώφρων/άφραντος (ανόητος, κούφος)
Τ
ταγός/υποτακτικός
ταιριαστός/ασύμφωνος (ανάρμοστος, ανάρσιος)
τακτ(κοσμιότητα)/απρέπεια (ακοσμία)
τακτοποιημένος/ακατάστατος (άτσαλος)
τακτοποιώ/αναστατώνω
τακτικός/έκτακτος (περιστατικός)
τάλας(πολυπαθής,ταλαίπωρος,κακομοιριασμένος)/ευδαίμων
ταλαντευόμενος/απαρασάλευτος
ταλαντούχος/ατάλαντος
τάνυσμα(
τέντωμα)/χαλάρωση
τάξη/ανακατωσούρα
ταπεινός/υπερήφανος (
πεφυσιωμένος)
ταπεινώνω/εξυψώνω
ταπί(ρέστος)/ματσός (οικονομημένος)
ταποτώρα/μεταγενέστερα
ταραξίας(ανακατωσιάρης, διασαλευτής)/φιλήσυχος
ταραχή/ευταξία
ταραχοποιός(=μπαχαλάκιας, φασαρίας)/φιλήσυχος
ταύτιση/διαχωρισμός (διάκριση)
ταυτόδοξος(ομόδοξος)/ετερόδοξος
ταυτόσημος/ανομοιόμορφος
ταχιά/αυθημερόν
τάχος/βραδύτητα
ταχυκαής/βραδυκαής (βραδυφλεγής)
ταχυκίνητος(ταχύπορος)/αργοκίνητος
ταχύμορος(βραχύβιος)/μακρόβιος (μακροήμερος)
ταχύπλοος(ωκύαλος, 
γοργόπλους)/βραδύπλους
ταχύτητα/αργοπορία
τεζαριστά/χαλαρώς
τέζωμα/ζάρωμα
τεκνογονία(τεκνοποι
ΐα)/απαιδία (ατεκνία)
τέλειος(εντελής,παντελής)/ατελής
τελειότητα(εντέλεια, αρτιότητα)/ελλειπτικότητα
τελειωμός/αρχίνημα
τελεσιουργός(τελεσφόρος)/ατελέσφορος
τελευταίος(λοίσθιος, νέατος)/πρώτος
τεμπελχανάς/κοπιαστής (φιλόπονος)
τέρψη(διασκέδαση)/πίκρα
τερψιθυμία/δυσθυμία (ακεφιά, βαρυθυμία, αθυμία)
τεταμένος/χαλαρός
τετράπαχος/ξερακιανός
τετραπέρατος(αγχινούστατος)/πανύβλαξ (κρετίνος)
τεχνηέντως(επιτηδείως, σεσοφισμένως)/ανοήτως
τεχνητός(φτιαχτός)/αχειροποίητος
τζαναμπέτης(ατίθασος, απειθής)/ευχείρωτος (ευπειθής)
τζερεφός/στρουμπουλός
τζιόρας/ατσίδας
τζόβινο (τζόβενο)/γέρος
τηλεμάχος/αγχιμαχητής
τιθασός/άγριος
τιμαλφής/ευτελής
τιθασεύω/εξαγριώνω
τιμητικός/ατιμωτικός
τινές/άπαντες
τιποτολογίες(κενολογίες,ευτελολογίες)/σπουδαιολογήματα
τμηματικώς/συνολικώς
τοιουτοτρόπως/αλλιώς (αλλεοτρόπως,ετεροτρόπως)
τόλμη(αποκοτιά, αφοβία, αψηφισιά)/φόβος
τόνωση/αποδυνάμωση (εξασθένηση)
τόφαλος(μεγαλόσωμος, σωματώδης)/λιλιπούτειος
τραβηχτικός/απωθητικός
τραβολογήματα(ιστορίες)/ξεμπερδέματα
τραμπουκισμός/δικαιοπραγία

τραπέτσι(κατάξινο)/άξινο

τραυματίας/αλώβητος (απλήγωτος)
τραχύς/λείος
(χαδερός, λευρός)
τραχώδης/ομαλός (λειώδης)
τρεμουλιάρης/αδείλιαστος(εύψυχος,καρτερόφρων)
τρενάρισμα(επιβράδυνση,αναβλητικότητα)/επιτάχυνση
τρεχάματα(μπερδέματα,επιπλοκές)/ξεμπερδέματα
τρεχάτα/βραδέως
τρισάθλιος/πανευτυχής
τρομακτικός(φοβερός,δειματώδης)/θελκτικός(γοητευτικός)
τροφαντός(παχουλός, 
παχυλός)/ισχνός (κατσιαβός)
τροχάδην/σημειωτόν
τρύπιος(διατρυπημένος)/αδιάτρητος
τρυπιοχέρης/καρφοδεκάρας (τσίπης)
τρυφερός(=απαλός, πεπανός)/σκληρός
τρυφή/κάματος (κόπωση)
τρυφηλός/σκληραγωγημένος
τρωτός/άτρωτος
τσαγανό(μεγαλοσύνη, αξιοπρέπεια)/αναξιοπρέπεια
τσαλάκωμα/ίσιασμα (ξετσαλάκωμα,ομάλιση)
τσαούσης/κόσμιος (ευγενικός, αβρόφρων)
τσαπατσουλιά/ευρυθμία
τσατσαλισμένος/ασύντριφτος
τσιγκούνης(καρμίρης,φειδός)/δαψιλής (κουβαρδάς)
τσιλιγκρός/παχουλός
τσιφούτης/αφειδής
τσουρνάρα/στάγδην
τσούρνεμα(αρπαξιά)/απόδομα (προσφορά)
τσουρούτικο(μικρούτσικο)/μεγαλούτσικο (ευμέγεθες)
τσουχτερός(δηκτικός,φαρμακερός)/γλυκός (μειλίχιος)
τσουφλέκας/μυαλωμένος
τυπικός/τσαπατσούλης
τυρβάζω/επιρραθυμώ
τυχαίος(συμπτωματικός)/σκόπιμος (προμελετημένος)
τωρινός(ισχύων, τρέχων)/αλλοτινός (περασμένος)
Υ
υβός(καμπούρης)/ευθυτενής
υβρισμός(=ονειδισμός, κοροϊδία)/φιλοφροσύνη
υβριστικός(
προπηλακιστικός,περιφρονητικός)/κολακευτικός
υγεία(
ευρωστία, ανοσία)/ασθένεια (αρρώστια,νόσος)
υγρασία/ξηρασία (ανυδρία)
υγρόβιος/χερσόβιος
υδαρής(υδατώδης)/πηκτός
υδροχαρής(νερόχαρος)/ξηρόφιλος
υδρόφιλος/ξηρόφιλος
υθλορρήμων(κενολόγος,ληρολόγος,παπαρδέλας)/ολιγόλογος
υλικός/πνευματικός (ασώματος, άυλος)
υμνητής/επικριτής (επιτιμητής)
υπαίθριος(εξοχικός)/σκεπαστός
υπαίτιος(πρόξενος)/ανεύθυνος
υπακοή/απειθαρχία
υπάκουος/απειθής
υπανάπτυκτος/πολιτισμένος (αναπτυγμένος)
ύπαρξη/απουσία (ανυπαρξία)
υπαρκτός/ανύπαρκτος
υπεικτικός/ανένδοτος (
αμετάπειστος, επίμονος, πείσμων)
υπεκφυγή/παρρησία
υπένδυμα(εσώρουχο)/πανωφόρι
υπεξαιρεμένος(
κλεμμένος)/ανόσφιστος (άκλεφτος)
υπέρ/κατά (εναντίον)
υπεραισθητός/αντιληπτός
υπεράνω/υποκάτω
υπερβαλλόντως(πλεοναζόντως)/μετρίως
υπερβολάδην/μετρίως
υπερβολικός/μέτριος
υπέργειος/υπόγειος
υπερδεής(
αντρειωμένος)/δειλός (άτολμος,ολιγόψυχος)
υπερκόσμιος/εγκόσμιος
υπέρμαχος/φυγόμαχος
υπερμεγέθης(υπέρογκος)/μικροσκοπικός (μικρομεγέθης)
υπέρογκο/μικροσκοπικό
υπεροπτικός/ταπεινόφρων
υπέροχος(εξέχων, εκπρεπής)/ποταπός
υπεροψία(υπερηφάνεια,ακαταδεξιά)/ταπεινότης
υπερπλήρωση(παραπλήρωμα,παράβυσμα)/διακένωση 
υπέρπλουτος/πάμπτωχος (αναγκερός)
υπερσιτισμός/υποσιτισμός (κακοσιτία)
υπέρτατος/κατώτατος
υπερφίαλος/ταπεινός (χθαμαλόφρων)
υπεύθυνος/αναίτιος
υποβιβασμός/προβιβασμός
υποβιταμίνωση/υπερβιταμίνωση
υποβολιμαίος/άδολος
υποβρύχιος(υποθαλάσσιος)/επιπολαστικός
υπογεννητικότητα/υπεργεννητικότητα
υποδεέστερος/ανώτερος
υπόδουλος/ανεξουσίαστος
υποδοχή(δέξιμο)/αποπομπή (πασαπόρτι, εκδίωξη)
υπόζευξη/ανεξαρτητοποίηση
υποθετικός/επιβεβαιωτικός
υποκοριστικός(χαϊδευτικός)/δηκτικός (καυστικός
)
υποκριτής/ειλικρινής (ιθύνους)
υπόληψη/περιφρόνηση (απαξίωση,αψήφηση,υποτίμηση)
υπόλογος/ανεύθυνος
υπομονητικός (καρτερόψυχος, φερέπονος)/γκρινιάρης
υποπληθυσμός/υπερπληθυσμός
ύποπτος(ανεμπίστευτος)/αξιόπιστος (έμπιστος,ξηγημένος)
υπόστρωμα/επίστρωμα
υπόσταση(οντότητα)/ανυπαρξία
υποστολή/έπαρση
υποταγή/απείθεια (ανυποταγή, ανηκουστία, παρακοή)
υποτακτικός/ανυπάκουος (δύσαρκτος, δυσπειθής)
υποτροπικός/ανεπίστροφος
υποτυπώδης/άρτιος
ύπουλος(σκουλικιάρης)/ειλικρινής
υπούλως/φανερώς
υποφέρω/χαίρω
υποχείριος/χειράφετος
υποχθόνιος/άδολος (απονήρευτος)
υποχρεωμένος/ανυπόχρεος
υποχρεωτικά/εκουσίως
υποχωρητικός/αδιάλλακτος
ύπτιος/πρηνής (πιστομητός, επιφερής)
υπώρεια/βουνοκορφή
ύστατος(έσχατος, τέρμιος, ουραίος)/πρώτος
υστέρημα/περίσσευμα
υστεροβουλία/ανιδιοτέλεια
υστερογενής/προγενέστερος
ύστερος/πρότερος (
προτερινός)
υστερότερα/αρχύτερα
υστερότοκος/πρωτότοκος (πρωτογέννητος)
υστερόχρονος/προτερόχρονος
ύφανση/ξεΰφανση
ύφεση(χαμήλωμα, κατέβασμα)/ανύψωση (ανέβασμα)
υφήνιος(υποτελής)/κυρίαρχος (εξουσιαστής)
υψηλολόγος/ταπεινόφρων
υψηλοφροσύνη(αιθαλοκομπία)/ταπεινοφροσύνη
υψίπεδο/βαθύπεδο
υψιφόρητος/κατωφερής
ύψωμα(=προεξοχή)/βαθούλωμα (εισοχή)
υψωμός/υποτίμηση
Φ
φαγάς/λιγόφαγος
φαγωμάρα/σύμπνοια
φαγώσιμος/άβρωτος
φαεινός/σκοτεινός
φαιδρός(πρόσχαρος)/δύσθυμος
φαιδρός(γελοίος, ρεντίκολο, νούμερο)/σοβαρός
φαιδρότητες(γελοιότητες)/καθωσπρεπισμός
φαινομενικός/ενυπόστατος (ενούσιος, πραγματικός)
φαλκιδευμένος/αστρέβλωτος
φάλσευμα(νοθεία,νόθευση,παραποίηση)/γνησιότητα
φανατικός/διαλλακτικός
φανερός/κρυφός
φανέρωμα/κουκούλωμα
φανέρωση/απόκρυψη
φανητιασμός/σεμνοπρέπεια (ευπρέπεια)
φαντασιοκόπος/ρεαλιστής
φαντασμένος(ψωροπερήφανος, ψώνιο)/ταπεινόφρων
φανταστικός(εξωπραγματικός, ονειρόπλαστος)/υποστατός
φανταχτερός(χτυπητός)/ξέθωρος
φαντεζί/ξέθωρο
φαρισαϊσμός(ταρτουφισμός)/ανυποκρισία
φαρσί(
=εξαρκούντως, επαρκώς, αποχρώντως)/ανεπαρκώς
φασαρία(
σάλαγος)/βουβαμάρα
φαταούλας/ολιγοφάγος
φαυλεπίφαυλος/πανάγιος (παναμώμητος)
φαυλόβιος(αισχρόβιος)/καλόβιος
φαυλοκρατία/αξιοκρατία
φαυλολογία/σεμνολογία (σεμνομυθία)
φαύλος(κάθαρμα,απόβρασμα,καθίκι,μπατάκι)/καλός(χρηστός)
φαφλατάς(μωρόλαλος)/ολιγόλογος
φεγγώδης/ζοφώδης
φενάκη(δολιότητα)/ανυποκρισία (ειλικρίνεια)
φενακισμός(παραπλάνηση, εξαπάτηση)/διαφώτιση
φειδώ/σπατάλη
φειδωλός/σπάταλος (χρεοκόπος)
φέξη/αφεγγιά (σκοτομήνη)
φερέγγυος/αναξιόπιστος
φερτός/ντόπιος
φέτος/πέρυσι
φευγαλέος/αειχρόνιος
φευκταίος/επιθυμητός (ποθητός,ευκταίος,εφίμερος)
φηλήτης(λωποδύτης)/έντιμος
φθαρτοποίηση/αφθαρτοποίηση
φθαρτός/παντοτινός
φθέγμα(λαλιά)/αλαλία (αφωνία, αφασία, αλεξία)
φθηνός/ακριβός (υπερτιμημένος)
φθίση/ακμή
φθονητός/επαινετός
φθόνος(εποφθαλμία, μοχθηρία)/αγάπη
φθορά/άνθηση
φθοροκτόνος/φθορηγενής (φθοροποιός)
φιλάδικος(=αδικιάρης)/φιλοδίκαιος (ευθέμιτος)
φιλαλληλία/φιλοπροσωπία
φιλαλλογενής/φυγόξενος
φιλαργυρία(κιμβεία)/κουβαρντοσύνη (αβερτοσύνη)
φιλάργυρος/σπάταλος
φιλάσθενος/ανθεκτικός
φίλεργος/ακαμάτης (φυγόπονος, λουφαδόρος, φύγεργος)
φίλερις(φιλαπεχθήμων, μαχητικός)/συμφιλιωτικός
φιλέχθρως/ειρηνικώς (ομονοητικώς)
φιλήκοος/φιλόλαλος
φιλημοσύνη(αβρότητα,διαχυτικότητα,κουρτεσιά)/αγένεια
φιλήσυχος/σαματατζής (φασαριόζος)
φιλικός/αντίξοος (εχθρικός, ενάντιος, αντίθετος)
φιλικώς(φίλα)/αντιπάλως (εχθρικώς)
φίλιωμα(διαλλαγή)/τσακωμός (διαπληκτισμός,λογομαχία)
φιλογύνης(γυναικόφιλος)/μισογύνης
φιλόθεος/θεομπαίχτης
φιλόθρησκος/αρνησίθρησκος (εξωμότης, μουρτάτης)
φιλόκαλος/φιλόκακος
φιλοκερδής(κερδοσκόπος, σπεκουλαδόρος)/αφιλοχρήματος
φιλομεμφής/επαινέτης
φιλόμοχθος/τεμπέλης (βαριεσιάρης)
φιλόμωμος(φιλόψογος, επικριτικός)/επαινέτης
φιλόνικος(εριδάντης)/συμφιλιωτικός (ειρηνευτικός)
φιλόξενος/ξενηλάτης
φιλοπαιγμοσύνη(
περιπαικτικότητα)/σεμνοπρέπεια
φιλοπατρία(πατριωτισμός)/αρνησιπατρία
φιλόπατρις/μισόπατρις
φιλοπόλεμος(
πολεμοχαρής)/ειρηνόφιλος(φιλειρηνικός)
φιλόπονος(βαρύμοχθος, καματερός)/ακαμάτης
φιλότιμος/αναίσθητος 
φιλοτομαρισμός/αλτρουισμός
φιλοφρόνως/αγενώς
φιλοφροσύνη/αγένεια (προστυχιά,χυδαιότητα,ευτέλεια)
φιλόφρων/αγενής
φίλυδρος/ξηρόφιλος
φιλύποπτος/εύπιστος (ευκολόπιστος)
φίνο/ατελές
φλεγματικός(ασυγκίνητος)/ευσυγκίνητος
φλήναφος/λιγόλογος
φλογερός/χλιαρός
φλυαροκοπία(γλωσσομανία)/λακωνικότητα(συντομολογία)
φοβέρα(αγρίεμα)/καθησυχασμός
φόβος(τρόμος,πανικός,σάστισμα,λαχτάρα)/ψυχραιμία 
φορητός(μετακινητός)/σταθεροποιημένος
φοροφυγάς(φοροκλέπτης)/φοροτελής
φοροδοτικός/φοροεισπρακτικός (φοροσυλλεκτικός)
φοροελάφρυνση/φοροεπιβάρυνση
φορτικός(=οχληρός,εκνευριστικός,ενοχλητικός)/ευχάριστος
φορτσάτος/αργοκίνητος
φορτωτής/εκφορτωτής
φουκαράς/καλότυχος (καλόμοιρος)
φουλαριστός(
κατάμεστος)/ολόαδειος(διάκενος,ολάδειος)
φούρια/βραδύτητα
φουρνιστός/αφούρνιστος (ακαμίνευτος)
φουρτουνιασμένος(
τρικυμιώδης,κυματόεις)/ακύμαντος
φραγκοφονιάς/ανοιχτοχέρης (πλουσιόδωρος)
φράγμα(αμπόδισμα)/πέρασμα (δίοδος)
φρακάρισμα/απεμπλοκή
φρακτός/ξέφραγος
φρασεοκόπος/ολιγόλογος
φρεναπάτης(πλανευτής,εξαπατητής,ξεγελαστής)/καθοδηγητής
φρενήρης(έξαλλος, αλλόφρων)/φρόνιμος (γνωστικός)
φρενοβλαβής(τρελός, ζουρλός, μουρλός)/εχέφρων
φρενώλης(πελελός,μανιακός,παρανοϊκός)/εχέφρων
φρεσκάδα(
δροσεράδα)/ξηρότης
φρέσκος/μπαγιάτικος
φριχτός/ελκυστικός
φρονηματίας(φιλόκομπος, μεγαλήγορος)/μετριόφρων
φρονιμάδα/αμυαλοσύνη

φρόνιμος/ασύννους
φρονιμότης/παραλογία
φρονούντως(συνετά)/απερισκέπτως
φροντισμένος/ανεπιμέλητος
φρούδες(=μάταιες, ανεμιαίες)/ωφέλιμες
φτενός/χονδρός
φτουρώ/φθίνω
φτυστός/διαφορετικός (παραλλαγμένος)
φτωχικό/αρχοντικό
φτωχόπαιδο/πλουσιόπαιδο (αρχοντογιός)
φυγή/έλευση
φυγοπονία/φιλοπονία

φυλαγμένος(βαδωτός)/αφύλακτος

φυλετισμός/αντιρατσισμός
φυλλοβόλο/αειθαλές (αείφυλλο)
φύρα/ωφέλημα
φύσει/θέσει
φυσικός/προσποιητός (επίπλαστος)
φώλιασμα/ξεφώλιασμα
φωνακλάς(κεκράκτης, κραυγαστής)/χαμηλόφωνος
φως(
φέγγος)/σκοτάδι (ζόφος,κνέφας,σκότος,σκοτεινιά)
φωστήρας(πολυμαθής,πολυειδήμων)/ολιγομαθής
φωτεινός/γνοφερός
φωτοβόλος(ακτινοβόλος,φεγγοβόλος)/σκοτεινός
Χ
χαβαλετζής/σεμνοπρεπής
χαζοκουβέντες(μωρολογήματα)/σπουδαιολογήματα
χαζομάρα/μυαλοσύνη
χαζός(
μπαντάλιος,φελλός,χουρντάς,κλούβιος)/νοήμων
χαϊδευτικά/αγρίως
χαιρηδών(χαρά, ευχαρίστηση)/θλίψη
χαλαρός/σφικτός
χαλάρωση/ένταση
χαλασμένος(αποσυντεθειμένος)/αναλλοίωτος
χαλασμός/ευρυθμία
χαλαστής/δημιουργός (πλάστης, κτίστης)
χαλεπός/εύκολος (εύκοπος, ευκάματος)
χαλιναγώγηση/εκτραχηλισμός (αποχαλίνωση)
χαλιφροσύνη(ανοησία, λωλάδα)/περίσκεψη
χαμαίζηλος(χθονογηθής)/ιδεαλιστής
χαμαιλεοντισμός/φερεγγυότητα
χαμαιτυπής(χυδαίος, αγελαίος)/ευγενικός
χαμαλίκα/ραχατλίκι (χουζούρι)
χαμερπής(
ευτελής,τιποτένιος,κουφόγρουνο)/αξιοπρεπής
χαμηλός/υψηλός (υψιτενής)
χαμηλόφωνος/βροντόφωνος (βροντόλαλος)
χαμός(αταξία)/ευκοσμία (ευταξία)
χαντακώνομαι/προκόβω
χαντός(ηλίθιος, λόκος, μωρός, αβέλτερος)/ευφυής
χάος/τάξη
χαραμισμένος/αξιοποιημένος
χαραμοφάης(τεμπέλης, παράσιτος)/δουλευταράς
χάρη/ελάττωμα
χαρισματικός/ατάλαντος
χαριστικά(χατιρικώς)/επαξίως (χαλάλι)
χαριτόγλωσσος/κακόγλωσσος
χάρμα/δυσαρέσκεια
χαρμονή/λύπη
χαρμόσυνος/οδυνηρός
χαροποιώ/κακοκαρδίζω
χαρωπός/κατηφής
(κατσούφης,αγέλαστος,αμειδίαστος)
χάσιμο/κέρδος
χάσκο ή χάσικο (ανόθευτο, καθαρό)/νοθευμένο
χασούρα/όφελος
χασομέρης/εργαζόμενος (φιλόπονος)
χατήλωμα/ξεχατήλωμα
χατιρικώς/επαξίως (δικαίως)
χαύνος(νωθροκάρδιος)/δραστήριος
χαυνότης(αποκάρωμα,αποχαύνωση)/ενεργητικότης
χαυταλεύρας/ολιγοφάγος (
ολιγότροφος,ολιγόσιτος)
χαχόλος(άχαρος, αηδής)/χαρίεις
χάχας(χαζούλιακας, χάσκας, ζαβός)/νοήμων
χαώδης/αρμονικός
χειμερινός/θερινός
χειραγωγία(μανιπουλάρισμα)/χειραφεσία
χείριστος/άριστος (βέλτιστος,κάλλιστος,φέρτατος)
χειροποίητος(
φτιαχτός,καμωτός)/αυτοφυής(φυσικός)
χειροτέρευση/καλυτέρευση
χερσαίος/θαλάσσιος
χερσόβιος/υδρόβιος (υδροδίαιτος, υδατοτρεφής)
χέρσος/γόνιμος (πολύκαρπος)
χθες/σήμερα
χθεσινός(παρελθοντικός)/μελλοντικός (αυριανός)
χλαλοή(όμαδος)/βουβαμάρα
χλαπαχλούπας(αείλιχνος, αδηφάγος)/ολιγοφάγος
χλευασμός(
σαρκασμός,ύβρη,ειρωνεία)/εγκωμιασμός
χλιάμπουρας(ακράτωρ, ανεπίβλητος)/επιβλητικός
χλιδή/λιτότητα (ολιγόδεια)
χλίτσαβος/επιδέξιος (
καπάτσος, καταφερτζής, τσίφτης)
χλοερός/ξερικός
χλωμός ή χλομός/ζωηρόχρωμος
χλωρός(=νεοθαλής)/μαραμένος (πανιασμένος)
χολομανίζω/ξεθυμαίνω
χοντράδα/ευγένεια (ιπποτισμός, μεγαλοψυχία)
χόντρεμα/απίσχνανση (λίγνεμα)
χοντρεμπόριο/λιανεμπόριο
χοντρικώς/λιανικώς
χοντροδουλειά/ψιλοδουλειά (ψιλοκάμωμα)
χοντροκοπιά/ευπρέπεια
χοντρομπαλάς/λιπόσαρκος (τσιλιβήθρας)
χοντρόμυαλος(παχύνους)/οξύνους
χοντρόπετσος(παχύδερμος)/φιλότιμος
χορτασμός/νηστικοσύνη
χορτάτος/πειναλέος (λιγούρης)
χορωδία/μονωδία
χουζούρεμα/ενεργητικότητα
χουϊλού(ιδιότροπη)/καλότροπη
χουνέρι(
αναποδιά,ατύχημα,φιάσκο,κασκαρίκα)/ευτύχημα
χρειαζούμενα/άχρηστα (
πεταμένα, παραριγμένα)
χρειώδη/περιττά
χρεοκοπία(
πτώχευση, φαλίρισμα)/πλουτισμός
χρέος/δικαίωμα
χρεοφειλέτης/αχρέωτος
χρεωστικός/πιστωτικός
χρηματίας/αδέκαρος
χρημοσύνη(έλλειψη)/επάρκεια
χρήσιμος(
βοηθητικός,συφερτικός,υποστηρικτικός)/ανωφελής
χρησμώδες/κατανοητό
χρηστικός(εύχρηστος)/δύσχρηστος
χρηστοήθεια/ανηθικότητα (αχρειότητα, αθλιότητα)
χρηστοήθης/κακοήθης(παλιάνθρωπος,παλιοτόμαρο)
χρηστός/μοχθηρός (κακιασμένος,πικρόχολος,αγριόψυχος)
χρηστοσύνη/ανεντιμότητα (παλιανθρωπιά)
χριστιανοποίηση/αποχριστιανοποίηση(
αποχριστιάνιση)
χριστιανοφοβικός/χριστιανολάτρης
χριστιανόφρων/
χριστιανομάχος
χριστομάχος/
χριστολάτρης (χριστόφιλος)
χρονιάτικος/πολυετής
χρόνιο/τωρινό (αρτιφανές)
χρονοβόρος(
μακροτενής, μακροχρόνιος)/βραχυχρόνιος
χρονοτριβή(παρολκή)/επίσπευση (γοργότητα)
χυδαϊκώς/ευγενικώς
χυδαιολογία(
βωμολοχία, βρισιά, κακολογία)/σεμνολογία
χυδαίος/ευγενικός (χρηστότροπος)
χυμώδης/στυμμένος
χωριατιά/ευπρέπεια
χωριατοσύνη(επαρχιωτισμός)/ευπρέπεια
χωρισιά(αποχωρισμός)/αντάμωση (συνάντηση)
χωρισμός/ένωση (σμίξιμο, συμβολή)
Ψ
ψαθυρός(ψαφαρός)/άθρυπτος (άθραυστος)
ψαλίδισμα(περικοπή, μείωση, κολόβωση)/αύξηση
ψαυκρός(=ταχυκίνητος)/δυσκίνητος (βαριόκολος) 
ψεγάδι/προτέρημα (χάρισμα)
ψεδών(ψιθύρισμα)/φωνασκία
ψείρας(λεπτολόγος)/προχειρολόγος
ψέκτης/επαινέτης
ψεκτός/επαινετός
ψέμα(αναλήθεια, ψεύδος, ψύθος)/αλήθεια
ψεματάρης(παραμυθατζής)/φιλαλήθης
ψευδολογία(
μυθοπλαστία)/αληθοσύνη (αληθολογία)
ψευδολόγος(παπαλιάγκας)/φιλαλήθης (αληθοεπής)
ψεύστης(φιλοψευδής)/φιλαλήθης
ψεύτικος(αναληθής)/αληθής
ψηλόκορμος/κοντόκορμος
ψηλόλιγνος/κοντόχοντρος (κοντόπαχος)
ψηλομύτης/μετριόφρων
ψηλός/χαμηλός (χθαμαλός, χαμαδός)
ψηλόσωμος/κοντόσωμος (μικρόσωμος)
ψημένος/άψητος
ψιθυρισμός/εγκωμιασμός
ψιθυριστά(μουρμουριστά)/φωναχτά
ψιθυρολογία/ευφημολογία
ψιλά(λιανούρια, λιανόματα)/χοντρά
ψιλή/δασεία
ψιλούται/δασύνεται
ψιλόφλουδο(
λεπτόφλουδο,λεπτόφλοιο)/χοντρόφλουδο
ψιλόφυτος/κατάφυτος
(αμφιλαφής,πυκνοφυτεμένος)
ψίχα/κοριά ή κόρα
ψογερός(
φιλοκατήγορος)/επαινέτης 
ψόγος(=επίπληξη, επιτίμηση)/έπαινος
ψοφοδεής/τολμηρός (
ριψοκίνδυνος, παλικάρι, γενναίος)

ψόφιος/έμβιος
ψύξη/θέρμανση
ψυχαγωγικός/ανιαρός (ρουτινιάρικος,ξενέρωτος)
ψυχερός/άτολμος
ψυχοβόρος/ψυχωφέλιμος
ψυχολέτης/ψυχωφελής (ψυχοσώστης)
ψυχοπλακωτικός/διασκεδαστικός (ψυχοτερπής)
ψυχόπονος/σκληρόκαρδος (δυσάλγητος)
ψυχοσώστης(ψυχοσωτήριος)/ψυχοφθόρος (θυμοβόρος)
ψυχοφάγος/ψυχωφελής
ψύχραιμος/ευερέθιστος (ευέξαπτος, θερμοκέφαλος)
ψυχραντικός/θερμαντικός (θερμογόνος)
ψυχρία(παγωμάρα)/θέρμη (εγκαρδιότητα)
ψυχρόαιμος/θερμόαιμος
ψυχρολουσία/προσδοκία (προσμονή)
ψυχρός/θερμός
ψυχρώς/εγκαρδίως (ολοθύμως, ολόψυχα, ενθέρμως)
ψυχωμένος(λεοντόψυχος)/δειλός (χέσας, λαγόκαρδος)
ψυχωφελής/ψυχοκτόνος
Ω
ωάρια/σπερματοζωάρια
ωγένιος(=αρχαίος, παλαιός)/αρτιγενής (τωρινός)
ώδε(
εδώ, ενθάδε, ενταύθα, δεύρο)/εκεί ή αλλού
ωδικός/αφηγηματικός (απαγγελτικός)
ωδινολύτης(=αντιαλγικός)/αλγεινός
ωδίνω/ανακουφίζομαι
ώδυση(=θύμωμα)/ψυχραιμία
ώθηση/έλξη
(
σύρσιμο, ολκή)
ωθισμός/τράβηγμα
ωθώ(ωθίζω)/έλκω
ωκεάνιος(
θαλάσσιος,ενάλιος,πελάγιος)/ηπειρωτικός (χερσαίος)

ωκεανοπλοΐα(ποντοπλοΐα, θαλασσοπλοΐα)/ακτοπλοΐα

ωκύαλος/βραδύπλους (αργοτάξιδος)
ωκύγλωσσος
(=ταχύγλωσσος)/βραδύγλωσσος (κεκές)

ωκυδίδακτος(ευμαθής)/δυσμαθής

ωκύδρομος(δρομαίος, τρεχάτος)/βραδυπόρος
ωκυεπής/βραδύλαλος 
ωκύλαλος(οξύλαλος)/βραδύλαλος
ωκύμορος(=βραχύβιος)/μακρόβιος (πολυχρόνιος)
ωκύνους/βραδύνους
ωκύπους(=γοργοπόδαρος)/βραδύπους(βραδυσκελής)
ωλελέ ή ολελέ/υπέροχα (έξοχα)
ωλεσίθυμος(ψυχοφθόρος,θυμοφθόρος)/ψυχωφέλιμος
ωλίγγη(νυσταγμός)/ξενύσταγμα
ωλιτόφρων(=μωρός)/συνετός
ωμέγα/όμικρον
ωμηστής(=ανήλεος)/πονόψυχος
ωμόθυμος(=σκληρόψυχος)/εύσπλαχνος (εύοικτος)
ωμόνους(=νηλεής)/πονετικός (φιλοικτίρμων)
ωμοπλινθοδομή/οπτοπλινθοδομή
ωμόπλινθος/οπτόπλινθος
ωμοργής(=σκληρόκαρδος)/συμπονετικός (φίλοικτος)
ωμός/ψημένος
ωμός(αφιλάνθρωπος, ανελεημόνητος)/μειλίχιος
ωμότητα(σκαιότητα)/καλοσύνη(αγαθότητα,τρυφερότητα)
ωμοφροσύνη(=αγριότητα)/ευσπλαχνία (οικτιρμός)
ωμόφρων(σκληρόφρων)/σπλαχνικός(ελεητικός)
ωμώς(σκληρώς, αγρίως)/ηπίως
ώναιος(=ωφέλιμος)/ανωφελής
ωνησιφόρος(επικερδής, προσοδοφόρος)/ανεπικερδής
ωνούμαι/πωλώ
ωογενής/ζωογενής
ωοκύτταρο/σπερματοζωίδιο
ωορρηκτικός/ανωορρηκτικός
ωοτόκος/ζωοτόκος (σαρκοτόκος)
ωοφορώ(αβγογεννώ)/σαρκοτικτώ
ωπήεις(οξυωπής,μακρύθωρος,αετομάτης)/αμβλύωπας
ωραΐζω/ασχημίζω
ωραιογράφος(καλλιγράφος)/κακογράφος
ωραιοκόσμητος(ευκόσμητος)/κακοστολισμένος
ωραιόμορφος/δύσμορφος (κακοκαμωμένος)
ωραιοπαθής/μετριόφρων
ωραιόπλαστος(καλοκαμωμένος)/κακοπλασμένος 
ωραιόπλεχτος(καλοφαντος)/κακοϋφασμένος
ωραιόπλουμος(καλοστολισμένος)/κακοστολισμένος
ωραιοποιώ/ασχημίζω (αμορφύνω)
ωραιοπρόσωπος/ασχημοπρόσωπος (δυσπρόσωπος)
ωραίος(εύοπτος, ιδανός, αγαλματένιος)/άσχημος
ωραιοστόλιστος(καλοδιακοσμημένος)/κακοστολισμένος
ωραιοσύνη/ασχήμια (αειδία)
ωραιόσωμος/κακοσκηνής
ωραιότατος(πανευειδής)/κακάσχημος
ωραιότητα(κάλλος, ομορφοσύνη)/δυσμορφία (ασχήμια)
ωραϊσμένος(κεκοσμημένος,ομορφισμένος)/ακόσμητος
ωραϊσμός/ασκήμισμα
ωραϊστής(ωραιοπαθής)/μετριόφρων
ωραιωμένος (εύμορφος)/άσχημος (δύσμορφος)
ωριαίνω/ασχημαίνω
ωριμάδα/ανωριμότητα
ωριμάζω/παιδιακίζω
ωρίμαση/ανωριμότητα
ώριμος/αγίνωτος (άγουρος)
ωριμότητα/ανωριμότητα
ωριμοφάγος(γουρμοφάγος)/αγουροφάγος
ωριμοφάγωτος/αγουροφάγωτος
ωριοσύνη(ομορφιά)/ασχήμια
ωρύομαι/ησυχάζω
ωσαύτως(τοιουτοτρόπως, ομοίως, επίσης)/άλλως
ώση(ωσμός)/έλξη
ωστικός/ελκτικός
ωτακουστικός(ακουστικός)/οπτικός
ωτακουστώ/ανηκουστώ
ωτάρια(αφτάκια)/αφτάρες
ωταρός(μεγαλάφτης, αφτιάς, καρλάφτης)/βραχύωτος
ωτοκωφώ(δυσκωφώ)/καλακούω
ωφέλεια(κέρδος,ευεργέτημα,κάρπωση)/ζημία (επιτριβή,βλάβη)
ωφέλημα/ζημία (στραπάτσο, απώλεια)
ωφελιμιστής/ανιδιοτελής
ωφέλιμος/αλυσιτελής
ωφελιμότητα(χρησιμότητα)/βλαβερότητα
ωφελούμαι/χάνω (ζημιώνομαι)
ωφελώ/ζημιώνω
ωχαδερφισμός(οχαδερφισμός)/επαγρύπνηση
ωχρίαση(ξεθώριασμα)/σκούρεμα
ωχριώ(υπολείπομαι, υστερώ, μειονεκτώ)/υπερτερώ
ωχροπρόσωπος(ωχρίας, κιτρινιάρης)/ροδομάγουλος
ωχρός(πελιδνός)/ζωηρόχρωμος
 
Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σημείωση:
Αντί να αντιγράφουν κάποιοι τα λεξικά της
παρούσης ιστοσελίδος, σωστό και πρέπον
και νόμιμο είναι να καταχωρίζουν συνδέσμους (links) 
στα sites τους .
Γ.Α.
Από τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα:
"Ομολογώ ότι είναι ένας μοναδικός θησαυρός 
αντιθέτων. Σε κανένα λεξικό δεν βρήκα τόσα 
αντώνυμα" (Κ.Π. 26-9-2014).
"Εδώ ανακάλυψα αντώνυμα που δεν υπάρχουν 
σε άλλα λεξικά" (Γ.Κ.10-11-2014).
"Το λεξικό σας δεν είναι πλήρες. Αρκετές αντίθετες
λέξεις που υπάρχουν σε άλλα λεξικά λείπουν από 
το δικό σας" (Ανώνυμος 19-11-2014).
''Λεξικό όντως ασυναγώνιστο'' (Φοιτητής 20-2-2016)

.

Αντώνυμα ρήματα

Α
αβανίζω / επαινώ
αβαντσάρω / μειονεκτώ

αγανακτώ
 / ηρεμώ
αγαπώ / μισώ
αγγέλλω / αποσιωπώ
αγναντεύω / καταμύω
αγνοώ / γνωρίζω
αγοράζω / πωλώ
αγρυπνώ / κοιμάμαι
αγωνίζομαι / αδρανώ
αδικοκραίνω / επαινώ
αδικώ / ωφελώ
αθροίζω / σκορπίζω
αθυμώ / χαίρομαι
αιθριάζω / συννεφιάζω
αίρω / κατεβάζω
αισθάνομαι / αναισθητοποιούμαι
αισχρολογώ / γλυκομιλώ
αισχύνομαι / αυθαδιάζω
αιτιώμαι / επαινώ 
αιτώ / δίνω
αιφνιδιάζω / προειδοποιώ
ακμάζω / φθίνω
ακολουθώ / προπορεύομαι
ακροβολίζομαι / συμπλέκομαι
αλαζονεύομαι / ταπεινοφρονώ
αλαργαίνω / σιμώνω
αλγώ / χαίρομαι
αλλάζω / σταθεροποιώ
αλλοιώνω / σταθεροποιώ
αλλοτριώνω / κρατώ
αλογισταίνω / σωφρονώ
αμαξοδρομώ / πεζολατώ
αμβλύνω / οξύνω
αμαρτάνω / ευστοχώ
αμαυρώνω / λαμπρύνω
αμελώ / φροντίζω
αμνημονώ / ενθυμούμαι
αμύνομαι / επιτίθεμαι
αμφισβητώ / βεβαιώνω
ανάβω / σβήνω
αναγκάζομαι / αυτενεργώ
αναγκάζω / πείθω
αναδεύω / ακινητοποιώ
αναιρώ / επικυρώνω
αναστέλλω / αρχίζω
ανατριχιάζω / ησυχάζω
ανδραποδίζω / ελευθερώνω
ανέχομαι / δυσφορώ
ανθώ / παρακμάζω
ανοίγω / κλείνω
αντικαθιστώ / διατηρώ
αντιμετωπίζω / ενδίδω
αντιτίθεμαι / συμπορεύομαι
αξιοποιούμαι / χαραμίζομαι
απαρνιέμαι/αποδέχομαι
απατώ / καθοδηγώ
απειλώ / καθησυχάζω
απεχθάνομαι / συμπαθώ
αποδέχομαι / απορρίπτω
αποδημώ / ενδημώ
αποκαρδιώνω / ενθαρρύνω
αποκτηνώνω / εξανθρωπίζω
απολαμβάνω / στερούμαι
απομονώνομαι / συναναστρέφομαι
αποστομώνομαι / αντιλέγω
απουσιάζω / παρευρίσκομαι
αργεύω / ταχυπορώ
αρμόζω / αποσυνδέω
αρνούμαι / δέχομαι
αρπάζω / προσφέρω
ασθενώ / υγιαίνω
ασκούμαι / αδρανώ
ασπάζομαι / αποδοκιμάζω
αστειεύομαι / σοβαρολογώ
αυξάνω / μειώνω
αφαιρώ / προσθέτω
αφικνούμαι / απομακρύνομαι

Β

βαβουρίζω / ησυχάζω
βαδίζω / τρέχω
βαίνω / στέκομαι
βαλαντώνω / ανακουφίζομαι
βαριακούω / καλακούω
βαριέμαι / ευαρεστούμαι
βαρυγκωμώ / χαίρομαι
βαρυγνωμώ / χαίρομαι
βαρυθυμώ / χαίρομαι
βαρύνω / ελαφρύνω

βάφω / αποχρωματίζω

βασανίζω / καλομεταχειρίζομαι
βδελύσσομαι / λαχταρώ
βεβαιώνω / αμφισβητώ
βεβηλώνω / σέβομαι
βελτιώνω / χειροτερεύω
βιαιοπραγώ / καλομεταχειρίζομαι
βλάπτω / ωφελώ
βλασφημώ / ευλογώ
βλέπω / τυφλώνομαι
βοηθώ / κατατρέχω
βορβορώ / ξεβρομίζω
βουβαίνoμαι / φωνάζω
βούλομαι / αποποιούμαι
βουρλίζω / ηρεμίζω
βουτώ / αναδύομαι
βοώ / σιγώ
βραβεύω / ατιμάζω
βραδύνω / σπεύδω
βραχυλογώ / περιττολογώ
βρίθω / κενούμαι
βρομίζω / ξεμαγαρίζω
βρομώ / ευωδιάζω
βροντογελώ / αχνογελώ
βρυάζω / κενούμαι
βυθίζομαι / αναδύομαι
βωμολοχώ / γλυκομιλώ

Γ

γαληνεύω / ταράσσομαι
γαλιφίζω / επιπλήττω
γαυριώ / μετριοφρονώ
γειτνιάζω / αφίσταμαι
γελώ / κλαίω
γελοιοποιώ / εξυψώνω

γεμίζω / αδειάζω
γενικεύω / ειδικεύω
γεννιέμαι / τελευτώ
γεννώ / στειρώνομαι
γερεύω / νοσώ
γιγαντεύω / σμικρύνω
γιουχαϊζω / επιδοκιμάζω
γηράσκω / νεάζω
γλακώ / βαδίζω
γλαρώνω / ξενυστάζω
γλεντώ / ψυχοπλακώνομαι
γλιτώνω / κινδυνεύω
γλωσσεύω / επαινώ
γλωσσοτρώγω / επαινώ
γνωρίζω / αγνοώ
γογγύζω / συναινώ

γοητεύω
 / αηδιάζω
γονιμοποιώ / στειροποιώ
γοργοκλώθω / μπροστολακώ
γοώ / χαίρομαι
γυαλίζω / θαμπώνω
γυμνώνω / ενδύω
γυρίζω / φεύγω
γυρνοβολώ / ξεροσταλιάζω

Δ

δαμάζω / εξαγριώνω

δαπανώ / αποταμιεύω
δαψιλεύω / τσιγκουνεύομαι
δεικνύω / αποκρύπτω
δειλιάζω / θαρρεύω
δεινοπαθώ / καλοπερνώ
δελεάζω / ενημερώνω
δεσμεύω / ελευθερώνω
δετώνω / ανηφορίζω
δέχομαι / αποποιούμαι
δηλώνω / αποκρύπτω
δημαγωγώ / ποδηγετώ
δημοκρατούμαι / ολιγαρχούμαι
δηώνω / καλομεταχειρίζομαι
διαβάλλω / επαινώ
διαγουμίζω / ωφελώ
διαιρώ / ενώνω
διαιωνίζω / συντομεύω
διακονεύω / επαρκώ
διακρίνω / εξομοιώνω
διαλευκαίνω / περιπλέκω
διαλλάσσομαι / ερίζω
διαλύω / ενώνω
διαμελίζω / ενώνω
διαπληκτίζομαι / διαλλάσσομαι
διαπρέπω / λανθάνω
διασκορπίζω / συνάγω
διασπώ / ενώνω
διασύρω / επαινώ
διαφωτίζω / προπαγανδίζω
διαψεύδω / επαληθεύω
διεγείρω / ηρεμίζω
διευθετώ / θαλασσώνω
δικαιολογώ / στηλιτεύω
δίνω / λαμβάνω
διστάζω / τολμώ
διχάζω / μονοιάζω
διχογνωμώ / συμφωνώ
διχοτομώ / ενώνω
διώχνω / προσκαλώ
δοκιμάζομαι / ανακουφίζομαι
δονώ / καλμάρω
δοξάζω / ατιμάζω
δουλεύω / αργώ
δουλώνω / ελευθερώνω
δραστηριοποιούμαι / ναρκώνομαι
δροσίζομαι / ζεσταίνομαι
δρω / απρακτώ
δύναμαι / αδυνατώ
δυναμώνω / εξασθενίζω
δυσανασχετώ / υπομένω
δυσαρεστούμαι / ευφραίνομαι
δυσθυμώ / ευθυμώ
δυσπραγώ / ευτυχώ
δυστυχώ / ευτυχώ
δυσφημώ / επαινώ
δυσφορώ / ανέχομαι
δυσχεραίνω / ευκολύνω
δύω / ανατέλλω
Ε
εγκαρδιώνω / αποθαρρύνω
εγκωμιάζω
 / κατακρίνω
είργω / αποδεσμεύω
εισπράττω / ξοδεύω
ελαττώνω / αυξάνω
ελεώ / περιφρονώ
ελευθεροστομώ / φιμώνομαι

ελευθερώνω / σκλαβώνω

έλκω / ωθώ

ελπίζω / απογοητεύομαι
εμπιστεύομαι / υποψιάζομαι

εμποδίζω / αποδεσμεύω
κατατρέχω / βοηθώ
εναγκαλίζομαι / αποχωρίζομαι
ενδημώ / αποδημώ
ενδύω / γυμνώνω
ενημερώνω / παραπλανώ
ενώνω / διαλύω
εξαγριώνω / δαμάζω
εξαιρώ / υποχρεώνω
εξάπτω / ηρεμίζω
εξασθενίζω / δυναμώνω
εξευτελίζομαι / θριαμβεύω
εξυπηρετώ / υπονομεύω
εορτάζω / βιοπαλαίω

επαινώ / κατακρίνω
επιδημώ / αποδημώ

επιθυμώ / αποστρέφομαι

επικουρώ / κατατρέχω

επιμελούμαι / αδιαφορώ
επιτίθεμαι / αμύνομαι
επιτρέπω / απαγορεύω

έπομαι / προπορεύομαι
εργάζομαι / αργώ

ερεθίζω / ηρεμίζω

ερίζω / διαλλάσσομαι

έρχομαι / φεύγω

ευδαιμονώ / δυστυχώ
ευθυγραμμίζω / κλίνω
ευλογώ / βλασφημώ
ευστοχώ / αμαρτάνω

ευφραίνομαι / λυπούμαι

Ζ

ζαβλακώνω / τονώνω
ζαβώνω / ισιώνω
ζαρώνω / ισιώνω
ζηλεύω
 / συγχαίρω
ζαλίζω / ηρεμίζω
ζεματώ / ψύχω
ζεσταίνω / ψύχω
ζευγνύω / χωρίζω
ζεύω / ξεζεύω
ζέχνω / ευωδιάζω 
ζημιώνομαι / κερδίζω
ζημιώνω / ωφελώ
ζητιανεύω / επαρκώ
ζητώ / δίνω
ζιζανεύω / μονοιάζω
ζορίζω / ανακουφίζω
ζουριάζω / δυναμώνω
ζουρλαίνω / φρονιμεύω
ζοχαδιάζω / ηρεμίζω
ζυγώνω / απομακρύνομαι
ζωγρώ / απολυτρώνω
ζωηρεύω / εξασθενίζω
ζωογονώ / εξασθενίζω
ζωπυρώ / σβήνω
ζω / αποθνήσκω

Η

ηγεμονεύω / υπηρετώ
ηγούμαι / ακολουθώ

ηγουμενεύω / διακονώ

ήδομαι / λυπούμαι
ηδύνω / πικραίνω
ημερεύω / αγριεύω
ηρεμώ / ταράσσομαι

ησυχάζω / ταράσσομαι

ηττώμαι / νικώ
ηχώ / σιγώ

Θ

θαλασσώνω / τακτοποιώ

θάλλω / παρακμάζω
θάλπω / ψυχραίνω
θαμπώνω / στίλβω
θαρρεύω / δειλιάζω

θαυμάζω / καταφρονώ
θέλγω / αηδιάζω
θέλω / αποστρέφομαι
θεριακώνω / σμικρύνω
θεριεύω / ημερεύω

θερμαίνω
 / ψύχω
θέτω / αίρω
θηλάζω / απογαλακτίζω

θηλυκώνω / ξεκουμπώνω

θησαυρίζω / σπαταλώ
θίγω / αποστασιοποιούμαι
θλίβω / χαροποιώ
θνήσκω / ζω
θολώνω / ξεθολώνω
θορυβώ / σιγώ
θραύω / ενώνω
θρηνώ / χαίρομαι
θριαμβεύω / εξευτελίζομαι
θυμάμαι / λησμονώ
θυμίζω / παραλείπω
θυμώνω / ηρεμώ

θωπεύω / κακομεταχειρίζομαι
θωρακίζω / εκθέτω

Ι

ιδεάζομαι / εμπιστεύομαι

ιδιάζω / ομοιάζω

ιδιωτεύω / κοινωνικοποιούμαι

ιδροκοπώ / τεμπελιάζω

ιδρύω / ξεθεμελιώνω

ιεροσυλώ / σέβομαι
ιππεύω / αφιππεύω
ισιάζω / στραβώνω
ισιώνω / ζαβώνω
ισορροπώ / παλατζάρω
ισχναίνω / παχαίνω
ισχυρίζομαι / νομίζω
ισχυροποιώ / αποδυναμώνω

Κ

καβαλικεύω / ξεπεζεύω
καβγαδίζω / διαλλάσσομαι
καθαιρώ / ανυψώνω
καθαρίζω / βρομίζω
καθεύδω / ξενυχτώ
κάθημαι / σηκώνομαι
καθησυχάζω
 / απειλώ
καθιερώνω / καταργώ

καθολικεύω / ειδικεύω
καθυστερώ / επιταχύνω
καινοτομώ / διατηρώ

κακαρώνω / ζω

κακίζω / επαινώ

κακιώνω / καλμάρω

κακοδαιμονώ / ευτυχώ

κακοζώ / καλοπερνώ

κακοκαρδίζω / ευφραίνω

κακολογώ / εγκωμιάζω
κακοποιώ / καλομεταχειρίζομαι
κακοτυχίζω / μακαρίζω

κακουργώ / ευεργετώ

καλαμπουρίζω / σοβαρολογώ

καλλιεργώ / χερσώνω

καλλύνω / ασχημίζω
καλλωπίζω
 / ασχημίζω

καλπάζω / βραδυπορώ

καμαρώνω / ντρέπομαι

καματεύω / τεμπελιάζω

καμμύω / γουρλώνω

καμπουριάζω / ευθυγραμμίζομαι
κάμπτω / ορθώνω

κανακεύω / κακομεταχειρίζομαι
κανονίζω / απορρυθμίζω

καπακώνω / ξεσκεπάζω
καργάρω / λασκάρω

καρδαμώνω / ατονώ

καρδιοχτυπώ  / ηρεμώ

καρπαζώνω / χαϊδεύω
καρπώνομαι / ζημιώνω

καρτερώ / ανυπομονώ

καρώνω / διεγείρω

καταδικάζω / αθωώνω

καταισχύνω / τιμώ

κατακερματίζω / συνάπτω

καταλαλώ / επαινώ

καταλογίζω / απαλλάσσω
καταναλώνω / ταμιεύω

κατανεύω / διαφωνώ
καταπιέζω / ανακουφίζω

καταπτοώ / ενθαρρύνω

καταργώ / διατηρώ

καταρρακώνω / επαινώ

καταρώμαι / ευλογώ
καταστέλλω / ξεσηκώνω
κατατοπίζω / παραπλανώ

κατατρέχω / βοηθώ

κατατροπώνω / ηττώμαι

κατατρύχω / κανακεύω

καταυγάζω / σκοτεινιάζω

καταφάσκω / αρνούμαι

καταφέρνω / αποτυγχάνω

καταφέρομαι / επαινώ

καταφρονώ / τιμώ
κατεβάζω / αίρω

κατεδαφίζω / κτίζω

κατευνάζω / διεγείρω

κατηγορώ / επαινώ
κατηφορίζω / ανηφορίζω

κατισχύω / ηττώμαι

κατορθώνω / αποτυγχάνω

κατσαδιάζω / καλοπιάνω

κατσιάζω / αναθαρρώ

κατσιποδιάζω / συναινώ

κατσουφιάζω / αγάλλομαι

καυχιέμαι / ταπεινοφρονώ

καχεκτώ / υγιαίνω

καψώνω / κρυώνω

κείτομαι / εγείρομαι
κελεύω / παρακαλώ
κενώνω / γεμίζω
κερδίζω / ζημιώνομαι
κήδομαι / αμελώ

κηλιδώνω / τιμώ

κηρύσσω / αποσιωπώ

κινδυνεύω / διασφαλίζομαι

κιοτεύω / θαρρεύω

κλαίω / χαίρομαι

κλασαυχενίζομαι / ταπεινοφρονώ

κληροδοτώ / κληρονομώ

κλίνω / ευθυγραμμίζω

κλονίζω / σταθεροποιώ

κόβω / ενώνω
κοιμάμαι / αγρυπνώ

κοιμίζω / αφυπνίζω
κοντεύω / μακραίνω
κολάζω / αθωώνω
κολακεύω / επιπλήττω
κολαφίζω / εξυψώνω
κολλώ / αποσυνδέω
κολοβώνω / επιμηκύνω

κομπάζω / ταπεινοφρονώ

κομπλάρω / αναθαρρώ
κομψεύω / ασχημίζω

κοντράρω / συμπαραστέκομαι

κοπάζω / διογκώνομαι

κοπιάζω / τεμπελιάζω

κοπρίζω / ξεβρομίζω

κορδώνομαι / ταπεινοφρονώ

κορυβαντιώ / ηρεμώ

κορυφώνω / καταποντίζω

κορώνω / ηρεμώ

κοσμώ / ασχημίζω

κοτώ / διστάζω

κουκουλώνω / αποκαλύπτω

κουλάρω / εξάπτομαι

κουμαντάρω / απορρυθμίζω

κουνώ / σταθεροποιώ
κουράζομαι / οκνώ
κουτοφέρνω / σωφρονώ
κουτσομπολεύω / επαινώ
κουφαίνομαι / ακούω

κουφίζω / ακούω

κοψοχολιάζω / καθησυχάζω

κραταιώνω / εξασθενίζω

κρατικοποιώ / ιδιωτικοποιώ

κρατύνω / εξασθενίζω

κρατώ / αποδεσμεύω
κρημνίζω / ορθώνω
κρύβομαι / φανερώνομαι

κρυώνω / ζεσταίνομαι

κτίζω / ξεθεμελιώνω
κυριολεκτώ / ανακριβολογώ
κυρτώνω / ορθώνω

κωλύω / αποδεσμεύω

κωλώνω / θαρρεύω

κωμωδώ / επαινώ

Λ

λαγιάζω / απλώνομαι
λαθεύω / ευστοχώ
λαθρακιάζω / δυναμώνω
λακίζω / βαδίζω

λακωνίζω / φλυαρώ

λαμβάνω / δίνω

λαμποκοπώ / λερώνομαι
λαμπρύνω / θαμπώνω
λάμπω / σκοτεινιάζω
λανθάνω / μνημονεύομαι

λασκάρω / τεντώνω

λασπολογώ / επαινώ
λατρεύω / μισώ
λαφιάζω / καθησυχάζω
λαχταρίζω / καθησυχάζω
λαχταρώ / αποστρέφομαι

λέγω / σιωπώ

λεηλατώ / καλομεταχειρίζομαι
λειαίνω / τραχύνω
λείπω / παρευρίσκομαι

λεκιάζω / ξεβρομίζω
λεπταίνω / παχαίνω
λεπτοτομώ / χοντροκόβω
λευκάζω / μελαίνω
λευκαίνω / μαυρίζω
λήγω / αρχίζω
λησμονώ / ενθυμούμαι
λιανεύω / χοντραίνω
λιανίζω / χοντροκόβω
λιβακώνομαι / κρυώνω

λιγδιάζω / ξεβρομίζω

λιγδώνω / ξεβρομίζω

λιγουρεύομαι / αποστρέφομαι

λιγοψυχώ / θαρρεύω
λιμάζω / χορταίνω
λιμοκτονώ / περιδρομιάζω
λιμώττω / χορταίνω
λιποτακτώ / μάχομαι

λιώνω / στερεοποιώ

λογικεύομαι / παραλογίζομαι

λοιδορώ / επαινώ
λοξοδρομώ / ευθυπορώ
λουρώνω / σκληραίνω
λουστράρω / θαμπώνω
λουφάζω / αντιλέγω
λυγίζω / ανθίσταμαι

λυμαίνομαι / καλομεταχειρίζομαι
λυπούμαι / ευφραίνομαι

λυπώ / τέρπω
λυσιτελώ / ζημιώνω
λυτρώνω / περιορίζω
λωλαίνομαι / λογικεύομαι

Μ

μαγαρίζω / ξεβρομίζω

μαγκώνω / ξεσφίγγω

μαζεύω / σκορπίζω

μαϊμουδίζω / πρωτοτυπώ

μαίνομαι / ηρεμώ

μαθαίνω / αγνοώ
μακαρίζω
 / κακοτυχίζω

μακροθυμώ / δυσφορώ
μακρυγορώ / λακωνίζω

μανίζω / ηρεμώ

μανιώνω / ηρεμώ

μανουριάζω / διαλλάσσομαι

μανταλώνω / ξεκλειδώνω

μαραγκιάζω / θάλλω

μαραζώνω / ζωηρεύω

μαργώνω / ζεσταίνομαι

μαρτυρώ / αποσιωπώ

μαστιγώνω / καλομεταχειρίζομαι
μαστίζω / καλομεταχειρίζομαι

μαστουρώνω / δραστηριοποιούμαι

μάχομαι / διαλλάσσομαι

μεγαλαυχώ / ταπεινοφρονώ
μεγαλορρημονώ / ταπεινοφρονώ

μεγαλώνω / ελαττώνω

μειγνύω / ξεχωρίζω

μειοδοτώ / πλειοδοτώ

μειοψηφώ / πλειοψηφώ

μειώνω / αυξάνω
μελαγχολώ / ευθυμώ
μέμφομαι / επαινώ
μένω / φεύγω
μερικεύω / γενικεύω
μεριμνώ / αμελώ
μεταβάλλω / σταθεροποιώ
μετανοώ / εμμένω
μετατρέπω / σταθεροποιώ
μετριάζω / αυξάνω
μετριοφρονώ / κομπάζω
μετωρίζομαι / σοβαρολογώ
μηνίω / ηρεμώ
μηνύω / αποσιωπώ
μιαίνω / απολυμαίνω

μιμούμαι / πρωτοτυπώ
μισεύω / επαναπατρίζομαι
μισθώνω / εκμισθώνω

μισώ / αγαπώ
μνημονεύω / λησμονώ
μνησικακώ / συγχωρώ
μοιάζω / διαφέρω
μολεύω / γιατρεύω
μονοιάζω / διχάζω
μουγκαίνομαι / ομιλώ
μουλαρώνω / αποδέχομαι
μουλώνω / θαρρεύω
μουρλαίνομαι / λογικεύομαι
μουτρώνω / αγάλλομαι
μοχθώ / οκνώ
μπαγλαρώνω / αποδεσμεύω
μπερδεύω / ξεχωρίζω
μπιτίζω / αρχίζω
μπογιατίζω / αποχρωματίζω
μπολικαίνω / σπανίζω
μποσικάρω / τεντώνω
μυκτηρίζω / επαινώ
μύρομαι / χαίρομαι

Ν

ναρκώνομαι / δραστηριοποιούμαι
νεοτεριζω
 / αρχαϊζω
νευριάζω / ηρεμώ
νευρώνω / εξασθενίζω
νηνεμώ / ταράσσομαι

νικώ / ηττώμαι
νοιάζομαι / αδιαφορώ
νομίζω / ισχυρίζομαι
νοστώ / ξενιτεύομαι

νοσώ / υγιαίνω
νοτίζω / αφυδατώνω
νταγιαντίζω / δυσφορώ
ντοπάρω / αποχαυνώνω
ντρέπομαι / αυθαδιάζω
ντροπιάζω / εξυψώνω

Ξ
ξαγγρίζω / ηρεμίζω
ξαποσταίνω / κουράζομαι
ξαρμυρίζω / αλατίζω
ξαστοχώ / ενθυμούμαι

ξεβρομίζω
 / ρυπαίνω
ξεδιαλύνω / μπερδεύω
ξεδίνω / ψυχοπλακώνομαι
ξεθαρρεύω / διστάζω

ξεθεμελιώνω
 / κτίζω
ξεθεώνω / ξεκουράζω
ξεθηλυκώνω / κουμπώνω
ξεθυμαίνω / δυναμώνω
ξεθωριάζω / τονίζω
ξεκαθαρίζω / περιπλέκω
ξεκακιώνω / θυμώνω
ξεκαπιστρώνω / χαλινώνω
ξεκουμπώνω / θηλυκώνω
ξεκουράζομαι / κοπιάζω
ξελαρυγγίζομαι / σιγοψιθυρίζω
ξελασκάρω / σφίγγω
ξελογιάζω / σωφρονίζω
ξεμαγαρίζω / βρομίζω
ξεμακραίνω / συναναστρέφομαι
ξεμοναχιάζω / συντροφεύω
ξεμυαλίζω / σωφρονίζω
ξεμωραίνω / σωφρονίζω
ξενηλατώ / φιλοξενώ
ξενίζω / ευαρεστώ
ξενιτεύομαι / επαναπατρίζομαι
ξενυχτίζω / κοιμίζω
ξεπαγιάζω / ζεσταίνομαι
ξεπέφτω / ακμάζω
ξεπορτίζω / σπιτώνομαι
ξεπροβοδίζω / εξαποστέλλω
ξεραίνω / υγραίνω
ξεριζώνω / φυτεύω
ξεροσταλιάζω / στριφογυρίζω
ξεσαλώνω / φρονιμεύω
ξεσηκώνω / καταστέλλω
ξεσκεπάζω / καλύπτω
ξεσπώ / ηρεμώ
ξετσιπώνομαι / αισχύνομαι
ξεφαντώνω / ψυχοπλακώνομαι
ξεχαρβαλώνω / οργανώνω
ξεχωρίζω / μειγνύω
ξηλώνω / ράβω
ξιπάζω / ταπεινοφρονώ
ξοδεύω / σοδεύω
ξυλοκοπώ / κανακεύω
ξυπνώ / κοιμάμαι

Ο
οδυνώμαι / χαίρομαι
οδύρομαι
 / χαίρομαι
όζω / ευωδιάζω

οικοδομώ / ξεθεμελιώνω
οικονομώ / σπαταλώ

οκνώ / μοχθώ
ολιγωρώ / φροντίζω

ολοφύρομαι / χαίρομαι

ομιλώ / σιωπώ
ομοιώνω / διαστέλλω
ομοφρονώ / διαφωνώ

ονειδίζω / επαινώ
οξύνω / αμβλύνω
οπισθοχωρώ / προχωρώ
οπλίζω / αφοπλίζω
οργανώνω / ξεχαρβαλώνω
οργίζομαι / ησυχάζω

οργίζω / ηρεμίζω

ορέγομαι / αποστρέφομαι
ορθοβατώ / περιπλανώμαι
ορθοδρομώ / λοξοδρομώ
ορθοποδώ / ξεπέφτω
ορθώνω / ρίχνω
ορμίζομαι / αποπλέω
ορμώ / ακινητοποιούμαι
ορρωδώ / θαρρεύω
ουραγώ / πρωτοπορώ
οχυρώνω / εκθέτω
οψιμίζω / πρωιμίζω

Π
παγιώνω / μεταβάλλω
παιδεύω
 / ανακουφίζω
παινεύομαι / ταπεινοφρονώ
παλιννοστώ / ξενιτεύομαι
παλαιώνω / καινουργώ
παλατζάρω / ακινητοποιούμαι
πάλλω / ακινητοποιώ
πανικοβάλλομαι / ηρεμώ
παρακμάζω / θάλλω
παραμυθώ / απελπίζω
παραπλανώ / ενημερώνω
παραπονιέμαι / συναινώ
παραφέρομαι / σωφρονώ
παραφρονώ / σωφρονώ
παρευρίσκομαι / λείπω
πασχίζω / αδρανώ

πάσχω / υγιαίνω
πατάσσω / καλομεταχειρίζομαι

παύω / αρχίζω
παχαίνω / λεπταίνω
πεζοπορώ / εποχούμαι
πείθω / αναγκάζω
πεινώ / χορταίνω
πειράζω / καλοπιάνω

πελάζω / απομακρύνομαι

πενθώ / χαίρομαι

περαίνω / αρχίζω
πολλαπλασιάζω / ολιγοστεύω
πορθώ / ωφελώ
περιαυτολογώ / ταπεινοφρονώ
περιορίζω / λυτρώνω
περιπλανιέμαι / ορθοβατώ
περισσεύω / λείπω
περιφρονώ / τιμώ
πηγάζω / στερεύω
πηλαλώ / βαδίζω

πιέζω / ανακουφίζω
πιλατεύω / κανακεύω

πιστεύω / αμφιβάλλω
πιστοποιώ / αμφισβητώ
πλαγιάζω / σηκώνομαι
πλανεύω / ενημερώνω
πλαντάζω / χαίρομαι
πλανώ / καθοδηγώ
πλατειάζω / λακωνίζω
πλαταίνω / στενεύω
πλεονάζω / λείπω
πλεονεκτώ / μειονεκτώ
πληθύνω / λιγοστεύω
πληρώ / αδειάζω
πλησιάζω / απομακρύνομαι
πλήττω / περιποιούμαι
πλουτίζω / φτωχαίνω
πλύνω / βρομίζω
ποδηγετώ / δημαγωγώ
ποθώ / απεχθάνομαι

ποιώ / αδρανώ

πολεμώ / διαλλάσσομαι

πονώ / χαίρομαι

πορεύομαι / σταματώ
πραγματεύομαι / προχειρολογώ

πράττω / αδρανώ

πραϋνω / σκληραίνω
προάγω / υποβιβάζω
προβιβάζω / υποβιβάζω
προκόβω / οπισθοδρομώ
προοδεύω / οπισθοδρομώ
προπαγανδίζω / διαφωτίζω

προπηλακίζω / επαινώ
προπορεύομαι / ακολουθώ
προσαρτώ / αποσυνδέω

προσδοκώ / απελπίζομαι
προσεγγίζω /  απομακρύνομαι
προσθέτω / αφαιρώ
προσλαμβάνω / απολύω
προσφέρω / αρπάζω
πρωιμίζω / οψιμίζω
πυκνώνω / αραιώνω
πωλώ / αγοράζω
πωρώνω / ευαισθητοποιώ

Ρ

ράβω / ξηλώνω
ραθυμώ
 / δραστηριοποιούμαι
ρεζιλεύω / εγκωμιάζω
ρισκάρω / διστάζω
ρίχνω / ορθώνω
ριψοκινδυνεύω / διστάζω
ρυάζομαι / ησυχάζω

ρυθμίζω / αναστατώνω

ρυπαίνω / ξεβρομίζω

Σ

σαγηνεύω / αηδιάζω
σακάζω / θηλάζω
σαρκάζω / επαινώ

σαστίζω / ηρεμώ

σαχλαμαρίζω / σοβαρολογώ

σαψαλιάζω / δυναμώνω
σβήνω
 / ανάβω

σέβομαι / ατιμάζω
σείω / καλμάρω

σιγοντάρω / υποσκάπτω
σιγώ / βοώ

σιμώνω / απομακρύνομαι

σιτεύω / σκληραίνω

σιχαίνομαι / λαχταρώ

σιχτιρίζω / εξυμνώ
σιωπώ / λέγω
σκιάζω / καθησυχάζω
σκληραίνω / πραϋνω

σκορπίζω
 / αθροίζω
σκοτίζω / φωτίζω
σκυθρωπάζω / αγάλλομαι
σκώπτω
 / επαινώ

σμίγω / χωρίζω

σπανίζω / αφθονώ

σπαταλώ / αποταμιεύω

σπεύδω / αργοπορώ

σπιλώνω / τιμώ
σταθεροποιώ / αλλάζω
σταματώ / πορεύομαι

στανιάρω / ατονώ

στασιάζω / πειθαρχώ
στεγνώνω / υγραίνω

στενάζω / γαληνεύω
στενοχωρώ / χαροποιώ
στέργω / μισώ
στερεοποιώ / υγροποιώ
στερεύω / αναβλύζω
στερούμαι / απολαμβάνω
στερώ / προσφέρω
στηλιτεύω / επαινώ
στίλβω / θαμπώνω
συγκροτώ / διαλύω
συγυρίζω / αναστατώνω
συγχαίρω / ζηλεύω
συγχέω / ξεμπερδεύω
συγχρωτίζομαι / απομονώνομαι
συκοφαντώ / επαινώ
συλλαμβάνομαι / ελευθερώνομαι
συλλέγω / σκορπίζω
συμβιβάζω / ζιζανεύω
συμμαζεύω / απλώνω
συμπαθω / απεχθάνομαι
συμπλέκομαι / ακροβολίζομαι
συμπτύσσω / απλώνω
συμφωνώ/διαφωνώ
συνάγω / διασκορπίζω
συναινώ / γογγύζω
συναναστρέφομαι / απομονώνομαι
συνάπτω / διαλύω
συνασπίζω / διαμελίζω
συνδράμω / κατατρέχω
συννεφιάζω / ξαστερώνω
συνορεύω / απέχω
συντρέχω / κατατρέχω
συσκοτίζω / διασαφηνίζω
συστέλλω / διαστέλλω
συχνάζω / ξεκόβω
σφετερίζομαι / αποδίδω

σφάλλω / ευστοχώ

σχίζω / ενώνω
σχολάζω / εργάζομαι
σώζω / χάνω
σωρεύω / αποστοιβάζω

Τ

ταιριάζω / διαλύω
τακτοποιώ / απορρυθμίζω

ταλαιπωρώ / καλομεταχειρίζομαι

ταλανίζω / κανακεύω

ταμιεύω / σπαταλώ

τανύζω / χαλαρώνω

ταξινομώ / αποδιοργανώνω

ταπεινοφρονώ / καυχιέμαι
ταπεινώνω / εξυψώνω
ταράσσω / γαληνεύω
ταυτίζω / διαφοροποιώ

ταχύνω / επιβραδύνω

ταχυπορώ / βραδυπορώ
τέγγω / σκληραίνω
τεζάρω / λασκάρω
τείνω
 / χαλαρώνω
τεκμηριώνω / διαψεύδω
τελειώνω / αρχίζω
τελεσφορώ / αποτυγχάνω
τελευτώ / γεννιέμαι

τελεύω / αρχίζω

τέμνω / ενώνω
τεμπελιάζω / δραστηριοποιούμαι

τερματίζω / αρχίζω
τέρπω / λυπώ
τήκω / πήζω
τηρώ / αθετώ
τιθασεύω / εξαγριώνω
τιμώ / περιφρονώ

τιμωρώ / αθωώνω
τολμώ / διστάζω

τονίζω / ξεθωριάζω

τονώνω / χαλαρώνω

τουμπανιάζω / ξεπρήζομαι

τουρλώνω / ξεφουσκώνω
τρανεύω / μικραίνω

τραντάζω / καλμάρω
τραχύνω / λειαίνω

τρέμω / ηρεμώ
τρέχω / αργοπορώ

τριγυρίζω / ξεροσταλιάζω
τρομάζω / καθησυχάζω
τρομοκρατώ / καθησυχάζω
τρυφεραίνω / σκληραίνω
τρυφώ / πένομαι
τρύχω / αναπαύω

τσακίζω / ενώνω

τσακώνω / αφήνω

τσακώνομαι / συμφιλιώνομαι

τσαλακώνω / ισιώνω

τσαμπουνώ / σοβαρολογώ

τσατίζω / ηρεμίζω

τσιγκουνεύομαι / δαπανώ

τσινώ / ηρεμώ

τσιτώνω / χαλαρώνω

τυραννώ / καλομεταχειρίζομαι
τυφλώνομαι / βλέπω

Υ

υβρίζω / υμνώ
υγιαίνω / ασθενώ
υγραίνω / στεγνώνω

υδατώνω / αφυδατώνω

υμνώ / υβρίζω
υπαινίσσομαι / ακριβολογώ
υπακούω / απειθαρχώ
υπάρχω / εκλείπω
υπεραίρομαι / ταπεινοφρονώ

υπεραπλουστεύω / περιπλέκω
υπερβάλλω / μετριάζω
υπερέχω / μειονεκτώ

υπερηφανεύομαι / ταπεινοφρονώ

υπερθεματίζω / μειοδοτώ

υπερισχύω / ηττώμαι

υπερτερώ / μειονεκτώ
υποκρίνομαι / αυθομολογούμαι

υπομένω / δυσφορώ

υπονομεύω / υποστηρίζω

υποπτεύομαι / εμπιστεύομαι

υποστέλλω / υψώνω
υποστηρίζω / υποσκάπτω
υποτάσσομαι / απειθαρχώ

υποτάσσω / απελευθερώνω

υποχρεώνω / απαλλάσσω

υποφώσκω / φεγγοβολώ
υποψιάζομαι / εμπιστεύομαι
υστερώ / πλεονεκτώ
υψώνω / χαμηλώνω

Φ

φαίνομαι / κρύβομαι

φαιδρολογώ / σοβαρολογώ

φαιδρύνω / θλίβω
φανατίζω / φρονιμεύω
φανερώνω / αποκρύπτω
φαντάζω / λανθάνω

φαρδαίνω / στενεύω

φείδομαι / δαπανώ

φενακίζω / ενημερώνω
φέρω / αποσύρω
φεύγω / έρχομαι

φημίζομαι / λανθάνω
φημίζω / κακολογώ

φθάνω
 / αναχωρώ

φθέγγομαι / σιωπώ

φθείρω / ωφελώ

φθηναίνω / ακριβαίνω
φθίνω / ακμάζω
φθονώ / επαινώ

φιλιώνω / διχάζω
φιλονικώ / διαλλάσσομαι

φιλοφρονώ / υβρίζω
φιλώ / μισώ
φιμώνομαι / ξεστομίζω

φληναφώ / λακωνίζω

φλυαρώ / λακωνίζω
φοβούμαι / θαρρεύω

φραγγελώνω / καλομεταχειρίζομαι

φράσσω / ξεφράζω

φρενιάζω / ηρεμώ
φροντίζω / αμελώ

φρονώ / διαβεβαιώνω
φρυάζω / ηρεμώ

φυλακίζω / αποφυλακίζω

φυραίνω / ογκούμαι
φωνάζω / σιωπώ
φωτίζω / σκοτεινιάζω

Χ

χαϊδεύω / κακομεταχειρίζομαι
χαίρομαι
 / λυπούμαι

χαζολογώ / σοβαρολογώ

χαζοφέρνω / φρονιμεύω
χαλαρώνω / τεντώνω
χαμογελώ / ξεκαρδίζομαι
χάνω / βρίσκω
χαρίζω / λαμβάνω

χασομερώ / φειδωλεύομαι

χειμάζομαι / ανακουφίζομαι
χειραγωγώ / χειραφετώ

χηρεύω / αναπληρώνομαι
χλευάζω / επαινώ

χολιάζω / ηρεμώ

χολοσκάω / ευαρεστούμαι

χολώνω / ηρεμίζω
χορηγώ / λαμβάνω
χορταίνω / πεινώ

χουζουρεύω / δραστηριοποιούμαι

χρειάζομαι / επαρκώ

χρεώνω / πιστώνω

χρήζω / επαρκώ

χρησιμεύω / επιβαρύνω

χρησιμοποιώ / αχρηστεύω

χρονίζω / συντομεύω

χρονοτριβώ / φειδωλεύομαι
χρωματίζω / ξεβάφω
χρωστώ / ξοφλώ
χτυπώ / καλομεταχειρίζομαι
χυδαϊζω / γλυκομιλώ
χύνω / μαζεύω
χυταρίζω / ανηφορίζω
χωρατεύω / σοβαρολογώ
χωρίζω / ενώνω

Ψ

ψαρώνω / θαρρεύω

ψάχνω / βρίσκω

ψέγω / επαινώ
ψεύδομαι / ακριβολογώ

ψευτοζώ / ευημερώ
ψηλώνω / κονταίνω

ψηφώ / αψηφώ
ψιλοκόβω / χοντροκόβω

ψιλώνω / καλύπτω

ψυλλιάζομαι / εμπιστεύομαι

ψυχανεμίζομαι / εμπιστεύομαι

ψυχοπλακώνομαι / ξεδίνω
ψύχω / θερμαίνω
ψυχώνω / απελπίζω
ψωνίζω / πωλώ

Ω

ωδίνω / ανακουφίζομαι

ωθώ / έλκω

ωνούμαι / πωλώ

ωραϊζω / ασχημίζω
ωριμάζω / παιδιακίζω

ωρύομαι / ησυχάζω

ωφελώ / βλάπτω

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Απάντηση σε 
αναγνώστες


Μερικοί 
αναγνώστες

εκφράζουν την 
δυσαρέσκειά
τους,
 επειδή
στα λεξικά 

της ιστοσελίδος 
καταχωρίζονται 
νεκρές, όπως 
ισχυρίζονται,
λέξεις π.χ.
"πρεσβυγενής" ή
"ψαθυρός". 

Καλά, βρε παιδιά,
δεν σας ενοχλεί η 
αθρόα είσοδος
ξενόγλωσσων 
λέξεων στη χώρα 
μας
 μέσω των 
περισσοτέρων 
Μ.Μ.Ε.

και σας πειράζει 
η 
παρουσία των 
δικών μας 
λέξεων, 
των λέξεων 
των Ελλήνων,
των λέξεων 
των προγόνων
μας
;
Στα λεξικά της 
ιστοσελίδος 
καταχωρίστηκαν 
και λέξεις που 
άκουσα για 
πρώτη φορά μέσα 
στο οικογενειακό 
μου περιβάλλον,
όπως π.χ.
αμπούχαβος ή
καρχανατζής.

Γ. Α.

Παιχνίδι
αντιθέτων
(3050 λέξεις)

Βρείτε τα αντίθετα
(Συνδυάστε τις
''μαύρες''
λέξεις με τις
''κόκκινες'')
▼1
θεάρεστος
φιλομόναχος
αγνότητα
καλογερομάχος
θεομίσητος
ανηθικότητα
▼2
αγιοσύνη
εχθρικός
παντρειά
αδελφικός
αγαμία
αμαρτωλότητα

▼3
αγρύπνια
αλλεπαλλήλως
υπέροχα
αλίμονο
ασυνεχώς
πλάγιασμα

▼4
αλόγιαστος
έκτρωση
αμίμητος
κύηση
αναξιόλογος
λογικός

▼5
διαγραφή
παλάτι
ανάπλαση
χαμόσπιτο
μαρασμός
αναγραφή

▼6
ανάποδα
αναρρίχηση
ηρεμία
κατρακύλισμα
αναστάτωση
κανονικά

▼7
ανατροπή
κλείσιμο
ανταπόκριση
άνοιγμα
μουγκαμάρα
ανόρθωση

▼8
ανταρσία
συνέργεια
οπίσω
αντίδραση
αντίκρυ
ευπείθεια

▼9
ταύτιση
καταδίκη
απόδοση
απαλλαγή
αφορία
αντιπαραβολή

▼10
συνένωση
αποκατάσταση
απολαβές
καταστροφή
έξοδα
αποκοπή

▼11
απονομή
παρακίνηση
αστοιχείωτος
αποτροπή
μορφωμένος
παραλαβή

▼12
ρηχό
απρόοπτο
ασυναρτησία
αναμενόμενο
αλληλουχία
απύθμενο

▼13
αυταπάρνηση
βασιλιάς
βιομήχανος
εργάτης
υπήκοος
εγωισμός

▼14
βοριάς
γαλίφης
γιατρός
αγενής
ασθενής
νοτιάς

▼15
γλεντοκόπι
νέα
οροφή
γραία
βαριεμάρα
δάπεδο

▼16
μαθητής
γονέας
δικτατορία
παιδί
δάσκαλος
δημοκρατία

▼17
δροσερός
νεόκτιστο
γιαγιά
ερείπιο
εγγονή
καυτός
▼18
ευμετάβλητος
απτόητος
έξαψη
έντρομος
κάλμα
έμμονος

▼19
εφιαλτικός
ηγεμόνας
σπουδαιολόγος
υπήκοος
καλαμπουρτζής
ήρεμος

▼20
τρίβος
καπετάνιος
μακαρίτης
ναύτης
ολοζώντανος
λεωφόρος

▼21
ξανθός
μελετηρός
μελωδικός
αφιλομαθής
παράφωνος
μελαχρινός

▼22
φωτεινός
μπαμπέσικα
σαϊνάς
σερσέμης
αδόλως
μουχρός

▼23
μωρουδάκι
νοημοσύνη
ξανά
άνοια
άπαξ
γεροντάκι

▼24
ντόπια
ξέρα
ουρανός
λασπούρα
γη
εισαγόμενα
▼25
έμφρων
παράδοση
παρατήρηση
έπαινος
παραλαβή
παλαβός

▼26
αρχή
φατσικώς
πρύμνη
ονομαστικώς
πλώρη
πέρας

▼27
ποιότητα
άβαθρος
προέλαση
ποσότητα
θεμελιωμένος
οπισθοχώρηση

▼28
ραδιούργος
συναναστροφή
συνεταιρικώς
μοναξιά
ατομικώς
τίμιος

▼29
σύντροφος
τιτάνιος
υπάλληλος
αφεντικό
μικρούτσικος
αντίπαλος

▼30
σκόπελος
τρομερός
ψυχή
ήπιος
σώμα
ύφαλος

▼31
τριχοφόρος
σοφία
λάβετε
αμυαλοσύνη
σπανός
δότε

▼32
ανίδρυση
γκέλα
τοσοδούλικο
επιτυχία
μεγαλούτσικο
διάλυση

▼33
καλπουζανιά
ζουμπουρλός
γκρέμισμα
τιμιότητα
ξαναχτίσιμο
λιπόσαρκος

▼34
έμφρουρος
γνώθι
σκολιός
απροφύλαχτος
ίσιος
αγνόησε

▼35
διάστροφος
χριστοκρατία
μεθεόρτια
φυσιολογικός
προεόρτια
σατανοκρατία

▼36
καταχθόνιος
ανέπαφο
ξανάσασμα
άδολος
πειραγμένο
καταπόνηση

▼37
ανεπίβουλος
άφροντις
αποκαμωμάρα
ύπουλος
ξεκούραση
φροντιστικός
▼38
αγλάισμα
μεγάτιμος
καταχρηστικός
αδόξημα
νομότυπος
περιφρονημένος

▼39
μεγαλοτίμως
δοκιμαστικά
εμπρηστικός
περιφρονητικώς
μόνιμα
κατευναστικός

▼40
ενισχυτής
μόνοικος
δικοτυλήδονα
μειωτής
δίοικος
μονοκοτυλήδονα

▼41
μονοετές
ολιγομήκης
κρείσσων
πολυετές
πολυμήκης
ήσσων
▼42
πρωτοκλασάτος
μονοκύτταρος
πικρολογία
πολυκύτταρος
ηδυλογία
αποκατινός

▼43
θαλλόφυτα
μπασκλάς
αγριομίλημα
γλυκομίλημα
αρχοντοθρεμμένος
κορμόφυτα
▼44
ξεπεσμένος
πρωτινά
πλέριος
προκομμένος
ελλιπής
τωρινά
▼45
κομπλέ
θεονήστικος
μπουχτισμένος
ασυμπλήρωτος
υπερχορτασμένος
αχόρταστος

▼46
πλήρωση
αγευμάτιστος
ελλειπτικός
κένωση
φαγωμένος
ανελλιπής

▼47
θεοτίμητος
άλαστος
σιγάν
θεοκατάρατος
λαλείν
ξεχασμένος
▼48
δεινολόγος
ηλέκτριση
εκκένωση
αμεμψίμοιρος
έμπληση
εκφόρτιση
▼49
νομάδες
πικάντικο
ξεχειμώνιασμα
οικόσιτοι
ξεκαλοκαίριασμα
ανοστίμευτο
▼50
μπούζι
ομοίωση
νερόβραστο
ζεστό
νόστιμο
διαφοροποίηση
▼51
ψυχοπονιάρης
παράβλεψη
όρα
σκληρόψυχος
παράβλεπε
πρόσβλεψη
▼52
ενδογενής
έκτροπα
σύγκλιση
εξωγενής
απόκλιση
καλοπραγίες
▼53
ρέστος
ευδιαθεσία
τζιμάνι
παραδούχος
σπαρίλα
αργόστροφος
▼54
ανεπίβλητος
αρτίφρων
ολιγοποσία
μουρλαμένος
ψαρωτικός
ντίρλα
▼55
απερίσειστος
επάρατος
βασανισμένος
κλονισμένος
επιθυμητός
απήμαντος
▼56
μπουκάρισμα
όρμιση
έβγα
ξεμπουκάρισμα
έμπα
εξόρμιση
▼57
εισροή
τρύπωμα
έλευση
εκροή
απέλευση
ξετρύπωμα
▼58
μπασιά
μανούρα
αχείμαστος
βγαλσιά
συμβιβαστικότητα
ταραγμένος
▼59
πρίμα
μπελαλοδουλειά
κακόπραγος
δυσοίωνα
καλότυχος
ξεμπέρδεμα
▼60
ευκολομνημόνευτος
ασχημονία
νεόπλουτος
δυσμνημόνευτος
ευπρέπεια
νεόπτωχος
▼61
γραικύλος
μακαρονιστές
πολύξερος
αξιοτίμητος
ολιγομαθής
μαλλιαροί
▼62
υποστηρικτής
ανίδεος
λιγουρευτός
αντιμαχητής
αλαχτάριστος
γνωριστής
▼63
πονοψυχία
ονειρώδης
στρωτό
απονιά
απαίσιος
ανώμαλο
▼64
σκουντούφλης
επείγον
τερατόμορφος
γελαστός
αγγελόμορφος
αργόσυρτο
▼65
τεφαρίκι
κουτσουμπός
ημιτελής
δευτεράντζα
ολοκληρωμένος
ακουτσούρευτος
▼66
ανολοκλήρωτος
κομπορρήμων
μουγκαμάρα
αποτελειωμένος
λογοδιάρροια
ταπεινόφρων
▼67
μισοτελειωμένος
λαπιστής
απόσωσμα
αποπερατωμένος
ταπεινόφρων
αρχίνημα
▼68
παραμυθάς
ξεκαπάκωμα
ιδροκόπημα
αληθοεπής
ραχατλίκι
καπάκωμα
▼69
ένδοση
ολοσχερώς
πρεπώδης
αντιπάλαισμα
ανοίκειος
μερικώς
▼70
υποδηματολείκτης
σαπουνόφουσκες
τουλούμιασμα
σπουδαιολογήματα
απροσκύνητος
χάιδεμα
▼71
απολύμανση
ντούρος
συναγελασμός
μαγαρισμός
μονασμός
ασθενικός
▼72
νισάφι
κοκέτα
μπεσαλής
κακοστολισμένη
ανοικτιρμοσύνη
αναξιόπιστος
▼73
αλληλένδετος
κότσος
νορμάλ
ακορόιδευτος
έκφυλος

αποσυνδεμένος
▼74
παρέλκυση
τσίτσιδος
πινέζα
επίσπευση
άγδυτος
αντρούκλας
▼75
αντιδραστικός
λακές
αποκοίμισμα
ευπροσάρμοστος
ελευθεροπρεπής
αφύπνιση
▼76
μοναρχισμός
δυσπέτημα
σκιτζήδες
κοινοβουλευτισμός
ευτύχημα
μαστόρια
▼77
αποτελεσματικότητα
ταχυκίνητος
ξεπαρεού
τζίφος
αργοσάλευτος
προσχώρησε
▼78
χάπατο
ευφάνταστος
ευπετής
πανέξυπνος
ρεαλιστής
δυσκολοκατόρθωτος
▼79
οδυρμός
λιακάδα
κατσιπόδιασμα
καγχασμός
καλοτυχιά
συννεφιά
▼80
πολυμέλεια
παράσημος
κληροδότης
ολιγομέλεια
κληροδόχος
γνήσιος
▼81
καρκαλέτσι
εκτρωματικός
κοντότριχος
κοντόπαχο
κουκλίστικος
μακρυμάλλης
▼82
αμπτάλης
μηδέν
καντοχέρης
λεπτοκαμωμένος
μακρόχειρας
πολυαριθμότητα
▼83
μπρίο
αμετρία
κοντόχοντρος
κακοθυμία
ψηλόλιγνος
συμμετρία
▼84
σπάγκος
μουστερής
προορισμός
αφιλάργυρος
μαγαζάτορας
ξεκίνημα
▼85
τελεσίδικος
φουφουλιαστός
αμέθοδος
προσωρινός
άξαστος
συστηματικός
▼86
ντούκου
τυραννικός
ρεμπεύομαι
βερεσέ
περιποιητικός
ταπεινοφρονώ
▼87
μόρτικα
κακεργάτης
στιγμή
σεμνοπρεπώς
αγαθοεργός
αιωνιότητα
▼88
τεντιμποϊσμός
φιλοδάπανος
πρόσλογα
κακοφεγγιά
σεμνοπρέπεια
καρφοδεκάρας
παινέματα
καλοφεγγιά
▼89
κρεμανταλάς
ολοπόλιος
εχέτης
σαλταρισμένος
κοντόσωμος
κατάμαυρος
πτωχός
φρόνιμος
▼90
εκατομμυριούχος
ευείδεια
κακομούτρης
παράχωμα
πάμπτωχος
δυσμορφία
καλοπρόσωπος
ξεπαράχωμα
▼91
δυσείδεια
ασχημομούρης
έρποντα
ματσωμένος
ωραιότητα
ωραιοπρόσωπος
αναρριχόμενα
ξεπαραδιασμένος
▼92
ισόκορμος
κοκομπλόκο
κακόηθος
ζαλίκωμα
καμπούρικος
καλόηθος
απεμπλοκή
ξεζαλίκωμα
▼93
μουρντάρης
εξαλλαγή
σοκαρισμένος
φόρτωμα
καλοήθης
αμεταβλησία
ατάραχος
ξεφόρτωμα
▼94
ξεσάλωμα
κατσουλάτος
ζαγγανιάρης
αντίχριστος
φρονίμευμα
ξεσκούφωτος
κοτσονάτος
φιλόχριστος
▼95
ξεθέωμα
αλλοκοτιά
ελικτός
φιλόχριστος
χαλάρωμα
άστριφτος
εχεφροσύνη
μισόχριστος
▼96
τρελαμάρα
αχείρωτος
αρχοντάνθρωπος
ευσύνοπτος
φρονιμάδα
υποδουλωμένος
αρκουδάνθρωπος
σχοινοτενής
▼97
αδυνάστευτος
νεομνημονιακός
χουβαρνταλίκι
πατροπαράδοτα
υπόδουλος
παλαιομνημονιακός
τσιγκουνιά
νεοτερισμοί
▼98
καρμιριά
ομοψυχία
λεπτόρρευστος
υπερεθνικός
αφιλοχρηματία
διχόνοια
παχύρρευστος
εγχώριος
▼99
ομοθυμία
λευγαλέος
επίταση
αλλοίωση
διένεξη
ελάττωση
ευτυχής
αμεταβλησία
▼100
ξενέρωτος
περιορισμός
συγκερασμός
σφαιρικά
γλυκύθυμος
επέκταση
διαχωρισμός
μονομερώς
▼101
απίστομα
παρέκταμα
χριστιανοφάγος
μεγαλομέτοχος
συστολή
ανάσκελα
χριστιανολάτρης
μικρομέτοχος
▼102
μπρούμυτα
πακτός
ρημαδιό
σηκωμένος
ανάσκελα
αναδομή
ρευστός
πεσμένος
▼103
ορθοέπεια
ετεροδίδακτος
λιγογράμματος
ξεχείλωμα
κακοέπεια
αυτομαθής
πολυμαθής
τεζάρισμα
▼104
νταμάχι
ξερόλας
νουνέχεια
ακυβέρνητος
ολιγάρκεια
αδαής
απερισκεψία
κυβερνώμενος

▼105
αγροικησιά
αλεστοσύνη
κακοτοπιά
ατιμόνευτος
σύνεση
δυσκινησία
πέρασμα
κυβερνώμενος

▼106
αλογισιά
έγχρωμος
χειροτέρευση
έγκλειστος
περίσκεψη
άχρωμος
διόρθωση
αποφυλακισμένος
▼107
σκληρόστρακο
θησαυρισμός
γυρισμός
πανικόβλητος
μαλακόστρακο
φτώχεμα
πηγεμός
άδειμος
▼108
ανυπόνοιαστος
ακαραδόκητος
τανυσμός
εκτάδην
υποψιασμένος
αναμενόμενος
χαλάρωμα
μαζωχτά
▼109
παμμέγιστος
παράβολος
γιαλαντζί
έκπτωτος
ελάχιστος
αδιακύβευτος
αληθινό
ακαθαίρετος
▼110
μπούλης
αλιπής
τσίρος
εσπερινός
σκληραγωγημένος
εύσαρκος
λιπαρός
προμεσημβρινός
▼111
βουτυρόπαιδο
άσμηκτος
ακέρατος
εσπέριος
λεβεντόπαιδο
κερασφόρος
σαπουνισμένος
εωθινός
▼112
άφροντις
διαβολεμένος
νεούργημα
εσπερινός
έμφροντις
καλοκάγαθος
παλαιότητα
πρωινός
▼113
αμετανοησία
θεοκίνητος
υπερτονισμός
ψήφιση
μεταμέλεια
υποτονισμός
σατανοκίνητος
καταψήφιση
▼114
ενούντα
τρανταχτός
συμπίληση
κουτσουμπός
χωρίζοντα
αμιξία
ατράνταχτος
ακολόβωτος
▼115
κατάφωρος
εξάρμοση
ελευθεροπρέπεια
άδηλος
δουλικότητα
μοντάρισμα
▼116
απρόσδεκτος
ραγιαδοσύνη
ενοποίηση
ποθητός
ελευθεροπρέπεια
διαχώριση
▼117
ανακατεμένος
συσχέτιση
ξέκρεμος
ανεπιγνώστως
καθαρός
αποσύνδεση
κρεμαστός
ενσυνειδήτως
▼118
συγχώνευση
περιπόθητος
ξεχαρβάλωμα
αλαλιασμένος
διαχώριση
ανεπιθύμητος
συνάρθωση
εφησυχασμένος
▼119
τρικαδόρος
εσωκυτταρικά
καργάρισμα
καταδολίευση
φερέγγυος
εξωκυτταρικά
διακένωση
νομιμοφροσύνη
▼120
εθνοποίηση
εσωκομματικός
κοντράρισμα
νομιμοφροσύνη
διεθνοποίηση
καταλλαγή
εξωκομματικός
καταστρατήγηση
▼121
αντιπαράθεση
κοινοβουλευτικός
εύδμητος
πιθανότητα
γεφύρωση
ετοιμόρροπος
εξωκοινοβουλευτικός
βεβαιότητα
▼122
καλοκομμένος
βεβαρημένο
περιττοδάκτυλα
βιοτικά
κακοκομμένος
αρτιοδάκτυλα
ελαφρύ
πνευματικά
▼123
χάφτας
μονομοριακές
μπαγαποντιά
αχρεώστητα
νοήμονας
ντομπροσύνη
πολυμοριακές
οφειλόμενα
▼124
ταρτουφισμός
μονοσύλλαβος
αλεπουδιές
υποδειγματικός
ανυποκρισία
χρηστουργίες
πολυσύλλαβος
ατελής
▼125
διπροσωπία
πρωτεϊκότητα
καλοπιστία
πλάγιος
ειλικρίνεια
κακοπιστία

μονοείδεια
ορθός
▼126
πρωτεϊκός
τσοντάρισμα
τελέστιχο
επιστητό
μονοειδής
ακροστίχιο
πετσόκομμα
αμάθητο
▼127
αμάτιστος
εξανθράκωση
ομφαλοσκόπος
ανεπίβλεπτος
μπολιασμένος
επανθράκωση
πολυσπούδαστος
επιτηρούμενος
▼128
περισπούδαστος
φούτσι
εξωμήτριος
εκάστοτε
αναξιόλογος
ενδομήτριος
έλα
ενίοτε
▼129
αποπομπή
ρήξη
ενδοκρινής
μπήξιμο
προσκάλεσμα
εξωκρινής
φίλιωμα
βγάλσιμο
▼130
διαβολοστάλσιμο
εξανέμισμα
υπναλέος
προϊδεασμένος
προσκάλεσμα
ανύσταχτος
σφιχτοχεριά
σαστισμένος
▼131
κραυγαλέο
κάκοσμος
ψωριάρης
πήξη
ασαφές
ευκατάστατος
μυρωδάτος
τήξη
▼132
κραυγαλέως
περιούσιος
ξεκουμπίσου
ασημότητα
σιγαλέως
μείνε
ασυμπάθιστος
εκλαμπρότητα
▼133
διασυρμός
αγιόψυχος
άμορος
εκατέρωθεν
ξεντρόπιασμα
κακόψυχος
καλότυχος
ουδετέρωθεν
▼134
κακογραμμένος
κακομοιριασμένος
ξυραφισμένος
έγκυος
εύμοιρος
αξύριστος

καλογραμμένος
αγγάστρωτη
▼135
καλορίζικος
τζαντζαλιάρης
πρόταγμα
εφοδιαστής
κακορίζικος
ευείμων
οπισθοφυλακή
αποστερητής
▼136
κακοείμων
ενδοκοσμικός
αδιαλώβητος
ευλογοφανής
καλοντυμένος
υπερβατικός
διαφθαρμένος
απίθανος

▼137
δεσμείν
απόβρασμα
ενδοκόσμιος
εργολήπτης
λύειν
υπερκόσμιος
καλοκάγαθος
εργοδότης
▼138
εξωκόσμιος
αρχόμενοι
αναψυχή
εργοδοσία
ενδοκόσμιος
άρχοντες
απαρηγορησία
εργολαβία
▼139
αποκολοκύνθωση
πρόνοια
αξιόμαχος
επισώρευση
οξυδέρκεια
απρονοησία
απειροπόλεμος
καταμερισμός
▼140
άμε
κεφαλωτός
κατάφυλλος
επισκευή
ελθέ
άφυλλος
ακέφαλος
χάλασμα
▼141
πολύφυλλος
θυσανωτός
ευδινός
επευκτός
ολιγόφυλλος
ανεμόπληκτος
αφούντωτος
επικατάρατος
▼142
αιδέσιμος
πολύστιχος
μουσίτσα
επαμφοτερισμός

άσεμνος
ολιγόστιχος
απονήρευτος
αποφασιστικότητα
▼143
μυξιάρης
ταυροκτόνος
τιμάξιος
ασυνέχεια
αξιόλογος
ευκαταφρόνητος
ταυρόκτονος
επαλληλία
▼144
κοσμογόνος
ρεκλαματζής
μπάνικο
επαίτης
κοσμοκτόνος
απωθητικό
ανεπίδεικτος
κεφαλαιοκράτης
▼145
ντουβάρι
πανεπιστήμων
πομπωδώς
εξωτικά
ταχυμαθής
ανεπίδεικτα

ημιμαθής
εγχώρια
▼146
παρατράγουδο
κακόσιτος
ιχθυογόνος
εξυγίανση
πρεπιά
ιχθυοκτόνος
καλοθρεμμένος
μόλυνση
▼147
εξαγριωμένος
δυσοργησία
κακομεταχείριση
εξα
ΰλωση
ήρεμος
καλομεταχείριση
πραϋθυμία
υλοποίηση
▼148
οργισμένος
τραβολόγημα
μαφιόζος
άδρεπτος
αόργητος
χρηστοήθης
εξυπηρέτηση
συλλεγμένος
▼149
ταλαιπωρία
λάτρα
μουσαφιρλίκι
προϊστάμενος
περιποίηση
ρυπαρότητα
αφιλοξενία
υφιστάμενος
▼150
κακοπληρωτής
εξευμενισμένος
απαραμύθητος
εξαγιασμός
καλοπληρωτής
παρηγορημένος
ανεξευμένιστος
βεβήλωση
▼151
κουρελαρία
μεράκια
κωμωδιογράφος
συναρθρωμένος
αρχοντοπαρέα
τραγωδιογράφος
κακοκεφιές
διαλυμένος
▼152
ντουζένι
κουρελής
εξωσυζυγική
ομοίωση
μαράζωμα
ενδοσυζυγική

καλοντυμένος
αντιδιαστολή
▼153
αμφιγονικός
οστεοσκλήρυνση
ωφελημένος
εκθρόνιση
μονογονικός
ζημιωμένος
οστεομαλάκυνση
ενθρόνιση
▼154
τσόκαρο
τσουλαρία
ετεροερωτική
υπερστελέχωση
αρχοντογυναίκα
ομοερωτική
αρχοντοπαρέα
υποστελέχωση
▼155
λιμνόβιος
τιμωρητικός
πρηνής
κάθυγρος
χερσόβιος
συγχωρητικός
ανασκελωμένος
αμούσκευτος
▼156
γλάρωμα
ένυγρος
παρήγορος
δυσκινησία
ξενύσταγμα
αποθαρρυντικός
στεγνός
ευκινησία

▼157
κάψα
λεοντόκαρδος
εφτάψυχος
αποδιοργανωμένος
ψοφόκρυο
ετοιμοθάνατος
λαγόκαρδος
διοργανωμένος
▼158
θεριόψυχος
δραματικός
τενεκές
εφικτός
δειλόψυχος
αξιοτίμητος
ευάρεστος
απρόσικτος
▼159
ψηφιακό
ψιθυριστής
ψιλοδουλεμένος
παρεξήγηση
αναλογικό
χοντροδουλεμένος
εγκωμιαστής
συνεννόηση
▼160
ψιλόβροχο
ψυχάρα
ψιψίρισμα
μάταιος
χοντρόβροχο
λιπόψυχος
προχειρολόγημα
σκόπιμος
▼161
ψωμολύσσα
χαμηλόβαθμος
ψηλοτάβανος
καθέκαστα
χορτασίλα
υψηλόβαθμος
χαμηλοτάβανος
αξιοσημείωτα
▼162
χαμοκέλα
χαμούρης
χάμω
σκαρφάλωμα
αρχοντόσπιτο
χρηστοήθης
ψηλά
κατρακύλισμα
▼163
χάρβαλο
γκολτζής
χειμωνιά
εκθαμβωτικός
καλοστεκούμενο
καλοκαιρία
χασογκόλης
ανεπισήμαντος
▼164
χιλιοφορεμένο
χλαπάκιασμα
χοϊκός
ευπροσάρμοστος
λιγοφόρετο
άυλος
ολιγοφαγία
δυσπροσάρμοστος
▼165
χόλιασμα
χοντρομύτης
χουντικός
εναγόμενος
πράυνση
δημοκρατικός
λεπτόρρινος
ενάγων
▼166
φαγανό
φαρμακόγλωσσος
φευγιό
παχύτητα
ολιγοφάγο
ερχομός
καλόγλωσσος
λιποσαρκία
▼167
φιλίστωρ
φιλοκυβερνητικός
φιξ
παχυσαρκία
αφιλομαθής
ακαθόριστος
αντικυβερνητικός
λιποσαρκία
▼168
χαοτικός
κοτσανολόγος
εξαλειμμένος
απαρόρμητος
αρμονικός
σπουδαιολόγος
ανεξάλειπτος
παρακινούμενος
▼169
φυγόστρατος
υποαπασχόληση
υπογλυκαιμία
απεγνωσμένος
στρατευμένος
υπεργλυκαιμία
υπεραπασχόληση
εγκαρδιωμένος

▼170
λιπόστρατος
υποθερμία
υπερτίμηση
ξέφρενος
στρατευμένος
υποτίμηση
υπερθερμία
εχέφρων
▼171
υπερηχητικός
υποτονικός
προμινωικός
βαρυσήμαντο
υποηχητικός
υστερομινωικός
δυναμικός
παρωνυχίδα
▼172
ταράκουλο
τζίνι
καλαμοκαβαλητής
εχθροπραξίες
αταραξία
κρετίνος
ταπεινόφρων
εκεχειρία
▼173
τονούμενη
τουπέ
φιλαιδήμων
ευεπηρέαστος
άτονη
ταπεινοφροσύνη
αναιδής
ανεπηρέαστος
▼174
τουρλού
ακόμψευτος
αφούσκωτος
ευμετάθετος
κεχωρισμένως
τουρλωτός
επιτηδευμένος
δυσμετάθετος
▼175
τραγελαφικός
τριζάτος
τρελέγκω
ευμετακίνητος
φυσιολογικός
κακοντυμένος
γνωστική
δυσμετακίνητος
▼176
τρικούβερτο
τριτοκοσμικός
τρίχας
αστασία
αποχαυνωτικό
αξιότιμος
εξελιγμένος
σταθερότητα
▼177
τσαμπουκαλής
τσανακογλείφτης
αχάριστος
εκσυγχρονισμένος
διαλλακτικός
αξιοπρεπής
ευγώμων
αναχρονιστικός
▼178
τσεκουράτος
τσίτα
τσίρκουλα
ετερόπλευρος
φιλοφρονητικός
σεμνοπρεπείς
χαλάρωμα
αμφοτερόπλευρος
▼179
τσούρμο
τσουτσέκι
τσουχτερός
κακόφημος
μεμονωμένως
πάμφθηνος
μεγαλόσωμο
αδυσφήμητος
▼180
τυχών
σαχλαμαράκιας
σάχλα
μονομέρεια
σημαντικός
σπουδαιολόγημα

σπουδαιολόγος
αμεροληψία
▼181
σερνικός
σημαίνων
σικ
αδιαφιλονίκητος
θηλυκός
ασήμαντος
ακαλαίσθητος
αμφισβητούμενος
▼182
σημαδιακός
σίχαμα
σιχτίρισμα
πρακτικότητα
αναξιόλογος
επιθυμητό
καλόπιασμα
αλυσιτέλεια
▼183
σκιόφως
ρευματοδέκτης
σούμπιτος
σύλληψη
λάμψη
ρευματοδότης
αναμενόμενος
απόδραση
▼184
στενόμακρος
στητός
στόκος
παραπληροφόρηση
κοντόφαρδος
ευφυής
πλαγιαστός
ενημέρωση

▼185
ορθός
στούμπωμα
στραβάδι
εγγραμματισμός
κατάκλιτος
παλιοσειρά
ξεβούλωμα
αναλφαβητισμός
▼186
στρίγκλικος
στρογγυλοπρόσωπος
αγαθοπροαίρετος
μπουρδούκλωμα
καλότροπος
κακοπροαίρετος
μακροπρόσωπος
ξεμπουρδούκλωμα
▼187
αγαθότροπος
στρώσιμο
μακρομούρικος
φράξιμο
κακότροπος
στρογγυλοπρόσωπος
ξέστρωμα
ξέφραγμα
▼188
ομόκεντρος
επιταχυντής
συμβασιούχος
ομολογουμένως
ετερόκεντρος
διορισμένος
επιβραδυντής
αντιλογικώς
▼189
συγκεντρικός
συμβιβαστικός
συμπιεστός
παιδιάστικη
ετεροκεντρικός
ασυμπίεστος
ασυμβίβαστος
συνετή
▼190
συμπλεγματικός
συμφερτικός
ασύμφορος
βραχυβιότητα
ακομπλεξάριστος
ανωφελής
σύμφορος
μακροβιότητα
▼191
συνάδει
σύννομος
συνάμα
καθαρόαιμος
απάδει
ασυγχρόνως
παράνομος
νοθογέννητος
▼192
αρμόζει
σύντμηση
συντετριμμένος
εμπαίκτης
απάδει
περιχαρής
μήκυνση
ειλικρινής
▼193
συσκότιση
συσταδόν
τουρλουμπούκι
ανάρκωτος
καταυγασμός
ακροβολιστί
ευρυθμία
ναρκωμένος
▼194
προσώρας
ρίζωμα
μουντάρισμα
ανέλκωτος
παντοτινά
ανάσχεση
ξερίζωμα
ελκώδης
▼195
βολεψάκιας
μπινελίκια
αλογόπουλο
διεστραμμένος
φιλοκίνδυνος
παλιάλογο
παινέματα
αδιάστρεπτος
▼196
βατύλη
μικροδύναμος
βουκέφαλος
ευόδιος
αλόγα
μικροκέφαλος
μεγαλοδύναμος
παραστρατημένος
▼197
ερισθενής
μικρόμματος
μεγαλοπρόσωπος
εκάστοτε
μικροδύναμος
μικροπρόσωπος
μεγαλομάτης
μηδέποτε

▼198
μεγαλοκέφαλος
ευρυμέτωπος
μεγαλόμητις
επίδικος
μικροκέφαλος
μικροφιλόδοξος
στενομέτωπος
δικασμένος
▼199
μικρόχαρος
μεγαλοφυΐα
ολιγοπιστία
χαρισμένος
μεγαλόμητις
μεγαλοπιστία
ολιγόνοια
αδώρητος
▼200
παλιοτόμαρο
πολυδύναμος
ολιγόκαρπος
αδώρητος
καλοκάγαθος
πολύκαρπος
ολιγοδύναμος
δωρισμένος
▼201
ολιγοπράγμων
πολυγραφία
ολιγόχυμος
αναδυόμενος
πολυπράγμων
πολύχυμος
ολιγογραφία
καταδυόμενος
▼202
σμιλευτός
πουλητάρια
μεγαλοφοροφυγάδες
επαινετέον
ασκάλιστος
μικροφοροφυγάδες
αδιάφθοροι
κατακριτέον
▼203
αδιάστρεπτος
άπειστος
αδωρόληπτος
ομόλογος
διαστρεβλωμένος
δωροδοκημένος
πεπεισμένος
αντιφατικός
▼204
πάμφωτος
ανάχτιδος
αδιατράνωτος
ευκολοκυβέρνητος
κατασκότεινος
φωτεινός
διατρανωμένος
δυσκολοκυβέρνητος
▼205
παραπειστικός
παραμέσα
παράγωνο
ευχείριστος
καθοδηγητικός
παραέξω
ορθογώνιο
δυσχείριστος
▼206
παραδοτέος
παραπλανητικός
πάρλα
κατεστραμμένος
παραληπτέος
ολιγολογία
καθοδηγητικός
άφθαρτος
▼207
πατατράκ
εγγεγραμμένος
απόγειο
κακοτάξιδος
ευτύχημα
περίγειο
περιγεγραμμένος
καλοτάξιδος
▼208
πεφιλημένος
πολύπολο
πίκα
δυσπλοΐα
αναγάπητος
αοργησία
μονόπολο
εύπλοια
▼209
μονοφασικός
προπολεμικός
πουρό
απόπλευση
πολυφασικός
μεταπολεμικός
νιος
ελλιμένιση
▼210
προπτυχιακός
προσεγμένος
προσεισμικός
ενεργητικότητα
μεταπτυχιακός
ανεπιμέλητος
μετασεισμικός
παθητικότητα
▼211
απονήωση
προσσελήνωση
πρύμνη
χειραφέτηση
προσνήωση
αποσελήνωση
πλώρη
χειραγώγηση
▼212
πολυσέλιδος
ομοιόπτωτος
ολιγοσπερμία
υπναλέος
ολιγοσέλιδος
πολυσπερμία
ετερόπτωτος
άγρυπνος
▼213
φωταυγής
ομόσημοι
κομπλάρισμα
νυσταλέος
αλαμπής
ετερόσημοι
αποφασιστικότητα
άγρυπνος
▼214
ονόρε
πλατύγναθος
αμβλυγώνιος
μονοφωνία
αδοξία
οξυγώνιος
οξύγναθος
πολυφωνία
▼215
άτρητος
εμπροσθογεμής
πρόναος
ομιλητής
διάτρητος
οπισθογεμής
οπισθόδομος
ακροατής
▼216
οροθετικός
ουρμπανισμός
αράχνιασμα
εισφορά
οροαρνητικός
ξαράχνιασμα
αστυφυγή
ατέλεια
▼217
αρμύρισμα
ξεδίπλωτος
καλούπωμα
ξαλμύρισμα
ξεκαλούπωμα
διπλωμένος
▼218
ξεκούρδιστος
μπαρκάρισμα
μπλοκάρισμα
ανεξελεγκτος
κουρδισμένος
ξεμπλοκάρισμα
ξεμπαρκάρισμα
ελεγξιμος
▼219
νενομισμένος
νεογενής
νικητής
ανευθυνότητα
αθεσμοθέτητος
ηττημένος
παλαιγενής
υπευθυνότητα

▼220
μονομπλόκ
νταβαντούρι
μονοκύλινδρος
βροντερός
κομματιαστό
βουβαμάρα
πολυκύλινδρος
σιγανός
▼221
νταβραντισμένος
ντερμπεντέρης
νταλκάς
ελάχιστος
εξασθενημένος
αηδιασμός
ακατάδεκτος
μέγιστος
▼222
μαγκιόρος
βρομισιά
βραχυκατάληκτος
αμετροέπεια
χλίτσαβος
μακροκατάληκτος
αλερωσιά
ολιγολογία
▼223
μάκα
μικροπερίοδος
βραδύπνοια
προπηλακισμός
πάστρα
ταχύπνοια
μακροπερίοδος
φιλοφρόνηση
▼224
κοντόμερος
ψηλούτσικος
μαλακτικό
ψείριασμα
πολύχρονος
διεγερτικό
κοντούλης
ξεψείριασμα
▼225
κοντόπνοος
μαντάρα
κοπροσκύλιασμα
ξεδίψασμα
μακρόβιος
ακουρασιά
ευταξία
δίψασμα
▼226
κοράκιασμα
προδότης
κόπασμα
ξεδίψασμα
πατριδοφύλακας
ταραχή
▼227
μαθουσάλας
κορνίζωμα
κοσμοκαλόγερος
παράκαιρος
βραχύβιος
μοναστής
ξεκορνίζωμα
έγκαιρος
▼228
κουασιμόδος
κουζουλάδα
κουλάντρισμα
ερώτηση
ευειδής
ακήδεια
περίσκεψη
απάντηση
▼229
κουλοβάχατα
κουμάσι
κουνενές
στρεβλός
ξεμπερδεμένα
νοήμων
αξιοτίμητος
ίσιος
▼230
κουρά
ακουσούρευτος
κουτεντές
πλούτος
ακουρεψιά
σαϊνάς
κουσουρεμένος
ένδεια
▼231
κουτσογράμματα
κούτσουρο
κοψομεσιασμένος
περισσότερο
πολυμάθεια
ξεκούραστος
φιλομαθής
λιγότερο
▼232
κοψοχρονιά
κροκοδείλιος
καταρρακτωδώς
ακριβοπούλημα
ανυπόκριτος
σταγονηδόν
▼233
κοψόχρονος
κυβεία
κτηνάνθρωπος
βουνό
πολύχρονος
απονηρευσία
καλοκάγαθος
πεδιάδα
▼234
πανωσέντονο
λακωνίζειν
κακαρδισμένος
συνένωση
κατωσέντονο
χαρούμενος
μακρολογείν
κατάτμηση
▼235
διάταση
διατήρηση
προχειρότητα
χαλάρωση
μετατροπή
εμβρίθεια
▼236
βρομόκαιρος
βρομόλογα
βρομολόγος
δύσνοια
καλόκαιρος
σεμνολόγος
σεμνολογίες
ευμένεια

▼237
βύθος
γιγαντισμός
γεροντίστικο
σκληρότητα
έγερση
νανισμός
νεανικό
μαλακότητα
▼238
λήθαργος
κοριτσίστικο
γεροδεμένος
κρείττονα
αφύπνιση
αγορίστικο
λεπτεπίλεπτος
ελάσσονα

▼239
γιγαντοσωμία
νανόσωμος
γλόμπος
ψυχικό
νανισμός
περισσόκομος
γιγαντόκορμος
κακοπροαιρεσία
▼240
γιγαντόσωμος
δαιμονοφοβία
γκαρίδα
λαβροστομία
νανόσωμος
ηδυφωνία
δαιμονολατρία
αβροέπεια
▼241
δαιμονοποίηση
δακτυλοδεικτούμενος
πελματοβάμων
απτύχωτος
αποδαιμονοποίηση
δακτυλοβάμων
ευυπόληπτος
στολιδωτός
▼242
δανδής
διαμετρητός
διαπόμπευση
ακόμψευτος
ακαταμέτρητος
ξεντρόπιασμα
▼243
παπιγιονάκιας
καταμετρητός
μονόπλευρος
ξυπολυσιά
ακόμψευτος
αμερόληπτος
ακαταμέτρητος
υπόδηση
▼244
μονομερής
διαξιφισμοί
ευθύβολος
οψιμαθής
αμερόληπτος
άστοχος
φιλοφρονήσεις
παιδομαθής
▼245
κεραυνοβόλως
διαστολικός
μονοζυγώτης
εμπέδορκος
βαθμιαίως
διζυγώτης
συστολικός
ορκοπαραβάτης
▼246
μονοκομματισμός
μονώροφος
μονοπύρηνος
ορκοκαταλύτης
πολυκομματισμός
πολυπύρηνος
πολυώροφος
εμπέδορκος
▼247
μονόπατος
μονόστηλος
μονόστοιχος
μονοεστιακός
πολυώροφος
πολύστοιχος
πολύστηλος
πολυεστιακός
▼248
δραχμοφονιάς
ζερβοχέρης
ζηλεμένος
άμβλυνση
σπάταλος
αζήλευτος
δεξιόχειρας
όξυνση
▼249
ζουμπάς
ζούλα
ζουρλοπαντιέρα
φθορός
ύψηλόσωμος
μυαλωμένη
φανερά
αζήμιος
▼250
νυκταλωπία
αρρενοποίηση
θρεφτάρι
φαβοριτισμός
ημεραλωπία
κακοθρεμμένο
θηλεοποίηση
αξιοκρατία
▼251
μονοσθενής
φθίνουσα
τρελοπαντιέρα
ευνοιοκρατία
πολυσθενής
μυαλωμένη
αύξουσα
αξιοκρατία
▼252
παλαβιάρα
φραγκοπνίχτης
πενταροδεκάρες
ξεπούλημα
μυαλωμένη
πολυχρηματία
αφιλοχρήματος
ακριβοπούλημα
▼253
σοκακιάρης
εγγράφως
εγγράψιμος
ασυνόρευτος
σπιτόγατος
περιγράψιμος
προφορικώς
όμορος
▼254
πολυχρηματία
αερόβιος
εδραιοπανίδα
ομόπιστος
αχρηματία
ελευθεροπανίδα
αναερόβιος
ετερόπιστος
▼255
εκειδά
εικονοκλάστης
δάσωση
ομοιοχρωμία
εδωδά
εκδάσωση
εικονολάτρης
ετερόχροια
▼256
εικονομαχία
φαίνεσθαι
εισπνευστικός
ετερόχρους
εικονολατρία
εκπνευστικός
είναι
ομοιόχρους
▼257
πόλωση
δοκιμασία
αντιδημοτικός
ομοιόχρωμος
εκπόλωση
ανακούφιση
δημοφιλής
ετερόχρωμος
▼258
ξεγκουσεμός
άκυθος
αλαφράδα
ομοιογένεια
ταλαιπωρία
σοβαρότητα
καρποφόρος
ανομοιογένεια
▼259
ακύλιγος
γαληνιαίος
ανεπικύρωτος
ομαδικός
κυλισμένος
πολυτάραχος
επικεκυρωμένος
ατομικός
▼260
ανακρωτηρίαστος
εκών
ανέλατος
απαράκλητος
ακρωτηριασμένος
ελάσιμος
άκων
παρηγορημένος
▼261
δυστονία
ανελαστικότητα
επιβαρυντικός
ολιγομελής
ευτονία
ελαφρυντικός
ελαστικότητα
πολυμελής
▼262
πλεονασματικός
ελατός
αμετρωπία
ολιγοήμερος
ελλειμματικός
εμμετρωπία
ανέλατος
πολυήμερος
▼263
εμπρόθετη
έμφοβος
εμψυχωτικός
πολυάριθμος
απρόθετη
αποθαρρυντικός
ατρόμητος
ολιγάριθμος
▼264
εγκαρδιωτικός
αντίπρυμνος
εναίσιμος
χώρισμα
αποκαρδιωτικός
ακατάλληλος
αντίπρωρος
ένωση
▼265
αναθαρρυντικός
έναρθρο
ενδογαμικός
χωματόδρομος
αποθαρρυντικός
εξωγαμικός
άναρθρο
ασφαλτόδρομος
▼266
αναπτερωτικός
ασύναρθρος
ανάριθμος
χυτός
αποκαρδιωτικός
αριθμημένος
έναρθρος
σφυρήλατος
▼267
μονογυνία
ενδοπαράσιτα
εξώπλασμα
ασίγητος
πολυγυνία
ενδόπλασμα
εξωπαράσιτα
σιωπηλός
▼268
εξώτατος
υποθηκευμένος
εξαντρίκ
κρήμνισμα
ενδότατος
άκομψος
ανυποθήκευτος
χτίσιμο
▼269
ενυπόθηκος
διάδοχος
ενδοσχολικές
κουλουβάχατα
ανυποθήκευτος
εξωσχολικές
προκάτοχος
κεχωρισμένως
▼270
επίγονοι
εξώπορτα
εσώφυλλο
πρόγονοι
εξώφυλλο
εσώθυρα
▼271
επιθετικός
επικείμενος
επικρατέστερος
έχθιστος
αμυντικός
υποδεέστερος
απόμακρος
πολυαγάπητος
▼272
προτεραία
επιταυτού
επιτροχάδην
χιλιάκριβος
επιούσα
προσεκτικά
αθέλητα
παμμίσητος
▼273
επισκοπού
αληθειογράφος
μούφα
αδειασερός
απρομελέτητα
πραγματικό
ψευδογράφος
απασχολημένος
▼274
ερρύθμως
μελανόμορφο
ετερόφυλος
χαριστική
αρρύθμως
ομόφυλος
ερυθρόμορφο
αντιχαριστική
▼275
ετσιδά
ευρωαριστερά
ερέθισμα
κακομοιριασμένη
αλλοτρόπως
καταπράυνση
ευρωδεξιά
χαρισάμενη
▼276
φιλοδυτικός
εφάπλωση
τσίγκλισμα
χαρακωτός
φιλοανατολικός
καταπράυνση
μάζεμα
αχαράκωτος
▼277
καταλλάγι
διχαστικός
ευκοίλιος
σύσφιξη
ενωτικός
παρόξυνση
δυσκοίλιος
χαλάρωση
▼278
παρόργιση
αβαντάζ
γαλακτοφορία
ψηλοτάκουνος
καλμάρισμα
αγαλακτία
μειονέκτημα
χαμηλοτάκουνος
▼279
αγαλόρροια
αγαθόπιστος
αγαπησιάρης
μπιτσικόμης
γαλακτοφορία
αφιλόστοργος
δυσκολόπιστος
καλόψυχος
▼280
αγγειοδιαστολή
αγγελόψυχος
αγουροξύπνημα
φυτευτός
αγγειοσυστολή
αργοξύπνημα
διαβολόψυχος
αυτοφυής
▼281
αγγειοδιασταλτικός
αγριεμός
γλυκομούτσουνος
φυρός
αγγειοσυσταλτικός
καθησυχασμός
αγριομούρης
διασταλμένος
▼282
αγχωτικός
αδέλφωμα
λεπτόνια
φθήνια
αγχολυτικός
διχοφροσύνη
αδρόνια
ακρίβεια
▼283
νιτροποίηση
αθήρατος
ακατάτακτος
δύσπνοια
αζωτοποίηση
θηρεύσιμος
καταταγμένος
εύπνοια
▼284
απονιτροποίηση
αθήρευτος
ακάτεχος
παχύφλοιος
νιτροποίηση
ενήμερος
ευθήρατος
λεπτόφλοιος
▼285
αγρεύσιμος
ακατράμωτος
ακόμπιαστος
φουριόζος
αθήρευτος
κατραμωμένος
κομπιασμένος
άβιαστος
▼286
ακριβομίλητος
αλίμενος
αλλόχθων
δύσπνοια
πολυλογάς
γηγενής
εύορμος
εύπνοια
▼287
αλμπάνης
αμαντάριστος
κουφωμός
αργαλέος
επιδέξιος
οξυκοΐα
μανταρισμένος
ακόπιαστος
▼288
μονογονία
ανέβατος
ανάρμεγος
κοσμοσωτήριο
αμφιγονία
αρμεγμένος
αναβάσιμος
κοσμοκτόνο
▼289
συγγένεση
ανήμελκτος
αναύλωτος
εθνοκαταστροφικός
μονογένεση
ναυλωμένος
αρμεγμένος
εθνοσωτήριος
▼290
αναυπήγητος
ναυτολογημένος
ανεκδίκαστος
παράδοξος
ναυπηγημένος
εκδικασμένος
αναυτολόγητος
συνηθισμένος
▼291
ανεβασιά
ανεκμυστήρευτος
εκποιημένος
απαξιωμένος
κατηφοριά
ανεκποίητος
εκμυστηρευμένος
καταξιωμένος
▼292
ανέλπιδος
ανεξαίρετος
ανεξαργύρωτος
τσιτωτός
αναμενόμενος
εξαργυρωμένος
εξαιρεμένος
ατεζάριστος
▼293
ανθιδρωτικός
ανηολόγητος
ανθρωπολόι
χόλιασμα
ιδρωτοποιός
ολιγανθρωπία
νηολογημένος
ξεθύμασμα
▼294
ανθρωπομάνι
ανίδωτος
ένδειξη
ξέσπασμα
ολιγανθρωπία
ιδωμένος
αντένδειξη
κάλμα

▼295
αντεργατικός
ασφυξιογόνος
αφροδισιακό
φιλοτομαριστής
φιλεργατικός
αντιαφροδισιακό
αντιασφυξιογόνος
αλτρουιστής
▼296
φιλαγροτικό
αλλεργικό
δεοντολογικός
παρτάκιας
αντιαγροτικό
αντιδεοντολογικός
αντιαλλεργικό
αλτρουιστής
▼297
αντιδημοκρατικός
εθνικιστικός
διαβρωτικός
κιμπάρης
δημοκρατικός
αντιδιαβρωτικός
αντιεθνικιστικός
αναξιοπρεπής
▼298
εμετικό
ιμπεριαλιστικός
ξομπλιαστός
δυστοπία
αντιεμετικό
αξόμπλιαστος
αντιιμπεριαλιστικός
ευτοπία
▼299
απειρόκαλος
εμπειροπόλεμος
απλοελληνικά
κοντοπόδαρος
καλαίσθητος
καθαρευουσιάνικα
απειροπόλεμος
μακροπόδαρος
▼300
αποικιοποίηση
αρυμοτόμητος
αστέριωτος
τζιτζί
αποαποικιοποίηση
στεριωμένος
ρυμοτομημένος
πανάσχημο
▼301
ασυγκόλλητος
ωρίμασμα
ανώριμος
μικρογράμματος
συγκολλημένος
ανωριμότητα
ώριμος
κεφαλαιογράμματος
▼302
άσφαλτος
ασυσκεύαστος
ασυστηματοποίητος
ανυπόνοιαστος
σφαλερός
συστηματοποιημένος
συσκευασμένος
υποψιασμένος
▼303
ασυσχέτιστος
ασχημάνθρωπος
ατού
ψυλλιασμένος
συσχετισμένος
μειονέκτημα
ομορφάνθρωπος
ανυποψίαστος
▼304
ατσάπιστος
αυτόνομος
ατσίκνιστος
χονδραλεσμένος
τσαπισμένος
εξηρτημένος
τσικνισμένος
ψιλαλεσμένος
▼305
ετερότροφος
αχρονιαστος
αχρημάτιστος
χαμηλοτάκουνο
αυτότροφος
εξωνημένος
χρονιάρικος
ψηλοτάκουνο
▼306
βαθύσκιωτος
φίλυπνος
βαρύλογος
ψεύτισμα
ηλιόλουστος
πολυλογάς
αγρυπνικός
βελτίωση
▼307
κατάσκιος
αγριόθυμος
υπναράς
ξεκομπλάρισμα
ηλιόλουστος
αγαθόψυχος
αγρυπνικός
κομπλάρισμα

▼308
σχολαίως
ευσυνέτως
ασέληνος
ψάρωμα
σβέλτα
φωτεινός
απερισκέπτως
ξεψάρωμα
▼309
δύσαρκτος
δυσφόρητος
ευκατάπαυστος
φούρνισμα
ευκολοκυβέρνητος
δυσκατάπαυστος
υποφερτός
ξεφούρνισμα
▼310
οξύχολος
αμείλιχος
δυσφιλής
στρίφωμα
πρα
ΰθυμος
αγαπητός
ευσπλαχνικός
ξεστρίφωμα
▼311
άτλητος
μυριοπληθής
αμύμων
ξέστρωτος
υποφερτός
μεμπτός
ολιγάριθμος
στρωμένος
▼312
χειροήθης
θεόφρων
ημεροφύλαξ
ξέστρωμα
ατίθασος
νυκτοφύλαξ
ασεβής
στρώσιμο
▼313
ξεπάστρεμα
καρτερόθυμος
θυμοσοφικός
στρώση
διάσωσμα
βραδύνους
λιπόψυχος
ξέστρωμα
▼314
θύραζε
εξαρκής
πεπνυμένως
ξεστράβωμα
εντός
ανεπαρκής
ανοήτως
στράβωμα
▼315
φρενοθελγής
απτερύγωτος
ρακόδυτος
στόλισμα
απωθητικός
καλοντυμένος
πτερυγωτός
ξεστόλισμα
▼316
άξενος
κακοδαίμων
κακοτυχής
σούβλισμα
φιλόξενος
καλότυχος
ευδαίμων
ξεσούβλισμα
▼317
κακοφραδής
ολιγοφραδής
εύτυκτος
ξεσκούριασμα
καλόβουλος
κακοφτιαγμένος
πολύλογος
σκούριασμα
▼318
κακόφρων
ξέπλεκα
κατηρεφής
ξεγάνωτος
καλοδιάθετος
ακάλυπτος
πλεγμένα
γανωμένος
▼319
μογερώς
ενδεδυμένος
κομψοπρεπής
νυκτοφύλαξ
αμόχθως
γυμνωμένος
ακόμψευτος
ημεροφύλαξ
▼320
προσόμοιος
εκτόπιος
εμπέδωση
πρώην
ανόμοιος
αποσταθεροποίηση
εντόπιος
τωρινός
▼321
απαζάρευτο
φρύαγμα
ένορχος
μυγιάγγιχτος
διαπραγματεύσιμο
αιδημοσύνη
θήλυς
απαθής

▼322
ικανώς
εξηρτισμένος
παράκτιος
μέθυσος
ανεπαρκώς
ανεξόπλιστος
μεσόγειος
νηφάλιος
▼323
ανεπιεικής
περιφραδής
περιφανής
ξεβούλωτος
επιεικής
άσημος
απερίσκεπτος
βουλωμένος
▼324
επιστημόνως
έρεβος
άδυτος
μπακούρι
αδαηστί
προσπελάσιμος
καταύγεια
νυμφευμένος
▼325
ερεβεννός
ευέστιος
πρόγκημα
μούσια
φωτεινός
καχήμερος
επευφημία
αλήθειες
▼326
ευεστώ
ανόλβιος
φυγοπόλεμος
μονοσταυρία
δυστυχία
πρόμαχος
εύποτμος
πολυσταυρία
▼327
άψευστος
πραΰς
μόμολο
αναληθής
βίαιος
άξιο
▼328
εύμετρος
κακοΰφαντος
φρόκαλο
μονιμότητα
ασύμμετρος
ομορφογυναίκα
εύπηνος
προσωρινότητα
▼329
μπάζο
ασχημογυναίκα
μισόθεος
ανυπέρβλητος
χρειαζούμενο
ομορφογυναίκα
φιλόθεος
ευυπέρβλητος

▼330
καλοϋφασμένος
ιλασμός
εθναμύντορες
μονοήμερη
ακαλοΰφαντος
εθνοπροδότες
κακοχολιά
πολυήμερη
▼331
εθνισμός
ευγνώστως
εύπλεκτος
καταχειροκροτημένος
αφιλοπατρία
ανοήτως
χονδρόπλεκτος
αποδοκιμασμένος
▼332
καλοχτένιστος
ανυμέναιος
κρατερός
ξέμπαρκος
αναμαλλιάρης
ανίσχυρος
έγγαμος
ναυτολογημένος
▼333
εφάλιος
αδινός
τρεμουλιαστός
εκπατρισμός
μεσόγειος
ατρεμούλιαστος
αραιός
επαναπατρισμός
▼334
τρεμάμενος
πολυκύμαντος
πανίδα
μικρολογία
ατρεμούλιαστος
χλωρίδα
γαληνιαίος
σπουδαιολογία
▼335
σκληρυντικό
φαβέλες
τετραγωνισμένο
τρανός
μαλακτικό
πλουσιόσπιτα
παράγωνο
μικρός
▼336
φτωχογειτονιά
ενδοοικογενειακές
ασυγχρώτιστος
καλοζωία
αρχοντογειτονιά
κοινωνικός
εξωοικογενειακές
κακομοιριά
▼337
χοντροβούβαλο
φιλόκοινος
χριστοφιλής
μιζέρια
λεπτόσωμο
χριστομάχος
ερημοφίλης
καλοτυχία
▼338
συναγελαστικός

ενιαχού
δυσοργία
μελένδυτος
ερημοφίλης
πανταχού

πραϋθυμία
ασπροφορεμένος
▼339
εξώδερμα
άκλυστος
ακοσμαντάμωτος
αυξητός
ενδόδερμα
ευκοινώνητος
κλυδωνισμένος
μειωτός
▼340
ανεπίμικτος
ανθρωποφοβία
οπισθοβαρής
προσθετέος
αναμεμιγμένος
κοινωνικότητα
εμπροσθοβαρής
αφαιρετέος
▼341
ανεπικοινώνητος
ιδροσύνη
αμαύρωμα
μεταβατικός
ευκοινώνητος
ακαματοσύνη
εκθειασμός
μόνιμος
▼342
αδακρύτως
προσωρινότητα
πισώβαρος
μπουχέσας
πολυδακρύτως
αϊδιότητα
εμπροσθοβαρής
λυγερόκορμος
▼343
παροδικότητα
καλωσόριστος
υπερβαρής
ασπράδα
αιωνιότητα
απρόσδεκτος
ολιγοβαρής
μαυράδα
▼344
νέτο
φοροαπαλλακτικό
απυρόβλητος
θετός
μικτοβαρές
φορομπηχτικό
επισφαλής
φυσικός
▼345
συναινετικός
υπερβαρής
κάτισχνος
θεομακάριστος
αντιρρητικός
ανάλαφρος
πολύσαρκος
θεοκατάρατος
▼346
αντιλογικός
τεμπελίκι
ανάλαφρος
ρέντα
συναινετικός
ασήκωτος
ενεργητικότητα
γκίνια
▼347
παρακμιακός
επίτακτος
ανελθόντες
βρομύλος
αναγεννητικός
ανεπίτακτος
κατελθόντες
καθαρός
▼348
αναζωογονητικός
επιταγμένος
μπαχατέλα
βραδύνοια
παρακμιακός
ανεπίτακτος
εύρημα
ταχύνοια
▼349
ολαδειανός
ζην
ανώτατος
βορράς
κατάμεστος
θνήσκειν
κατώτατος
νότος
▼350
διαλεύκανση
ενεργητικότητα
παλικαρίσια
επινοημένος
συσκότιση
παθητικότητα
άτολμα
ασχεδίαστος
▼351
αμαχητί
τεκμηριωμένος

ενημέρωση
μεγαλειώδης
αγωνιστικώς
αναπόδεικτος
παραπλάνηση
πτωχοπρεπής
▼252
ενεργοποίηση
μαχητικώς
ρηχότητα
αυθορμησία
απενεργοποίηση
άτολμα
εμβρίθεια
προσποίηση
▼353
προπαγάνδα
αναυλάκιστος
άκαρτος
δεξιοτέχνης
διαφώτιση
αυλακιασμένος
κουρεμένος
ατζαμής
▼354
λειότητα
τραχύφλοιος
αμισθί
ετερόνομος
τραχύτητα
λειόφλοιος
εμμίσθως
αυτόνομος
▼355
άμισθος
ενδοσκελετός
βαρεμός
καλοπαντρεμένος
έμμισθος
εξωσκελετός
ευδιαθεσία
κακοπαντρεμένος
▼356
μισθωτός
βαριεστημάρα
αμεράκλωτος
ξεμαντάλωμα
έκμισθος
ευδιαθεσία
μερακλωμένος
μαντάλωμα
▼357
δυσπάθεια
εξωγαλαξιακός
ανωμοτί
επιβοηθητικός
ευπάθεια
ενδογαλαξιακός
ενόρκως
ουσιώδης
▼358
άναιμα
ακιγκλίδωτος
δίχως
σακαφιόρα
έναιμα
κιγκλιδωτός
με
περίσεμνη
▼359
αδύφρακτος
χωρίς
ασυμπόνετος
τύλιγμα
καγκελωτός
μετά
συμπονετικός
ξετύλιγμα
▼360
προ
ανόμημα
δικαιοπράγημα
χονδροκοκκώδης
μετά
ευνόμημα
αδικοπραγία
λεπτοκοκκώδης
▼361
κρίμα
άνευ
αδικοπραγής
αποσταγμένος
ευνόμημα
μετά
δικαιοπραγής
αλαμπικάριστος
▼362
παρανόμημα
σακάτικος
τσαγκαλάκι
δουλοπρέπεια
ευνόμημα
ασακάτευτος
αγγελουδάκι
ελευθεροπρέπεια

▼363
λοκάρισμα
απεγκλωβισμός
ανάργαστος
κρεματζουλημένος
ξεκλείδωμα
εγκλωβισμός
αργασμένος
ακρέμαστος
▼364
πεζικό
πεζή
ακουλούριαστος
υλιστικώς
ιππικό
εφίππως
κουλουριασμένος
ιδεαλιστικώς
▼365
ακουβάριαστος
αδιασκέλιστος
έμμορφος
αλόρθος
κουβαριασμένος
υπερβατός
άμορφος
καθιστός
▼366
αμφιελικτός
αδρασκέλιστος
φτηνιάρικος
σχηματισμός
ακουλούριαστος
υπερβατός
εντυπωσιακός
αμορφία
▼367
συσπειρωμένος
αμάζωχτος
καρακιτσαριό
στρέχω
ακουβάριαστος
συναθροισμένος
σικάτοι
διαφωνώ
▼368
φτηνιάρης
μαστοφόρος
κουρέκλω
μανιασμένος
μεγαλοπρεπής
άμαστος
καλότροπη
αθύμωτος
▼369
ψιλοαλεσμένος
κτηματίτης
ξυλοφορτωμένος
επιτρέπεται
χοντροαλεσμένος
μικροκτηματίας
αξυλοκόπητος
απαγορεύεται
▼370
έμφορτος
θεοπιστία
κατάμακρα
πονηρολογίες
αφόρτωτος
αθεΐα
έγγιστα
ευφημολογίες
▼371
ήξεις
μασκάρωμα
μούτρο
ξεκλικάρω
αφήξεις
ξεμασκάρωμα
χρηστοήθης
κλικάρω
▼372
ξεφωνητό
παράκουος
ανεπίστρεπτος
αιδημόνως
επιδοκιμασία
υπάκουος
ανταποδοτικός
ξεδιάντροπα
▼373
θεόδεκτος
ονειρεμένος
αίσθηση
ευρύπρωκτος
θεόπεμπτος
απαίσιος
αναισθησία
στενόπρωκτος
▼374
όνειρο
καμπυλωτός
απομονωμένος
βαθύτητα
οντότητα
ακύρτωτος
συγχρωτισμένος
αβάθεια
▼375
μπακαλοκουβέντες
ξεκομμένος
σκιντάω
πολυπολιτισμικότητα
σπουδαιολογήματα
συγχρωτισμένος
καλοπιάνω
μονοπολιτισμικότητα
▼376
απήμων
κουλάντρισμα
καπριτσιόζος
ιδιοπροσώπως
κακόπαθος
ακουμανταρισιά
απεισμάτωτος
επιτροπικώς

▼377

πεισματάρης
τουρτουριάρης
μπάζωμα
Θεολατρεία
απεισμάτωτος
ατρεμούλιαστος
ξεμπάζωμα
σατανολατρεία

▼378                              ρεαλιστικός
συνδυασμός
υπέρτερος
αμετάστατος
ουτοπικός
αποσύνδεση
υπολειπόμενος
μετακινημένος
▼379 
υπέρταση

υπερτιμημένος
κατάρτιση
ανοψία
υποτιμημένος
ξεχαρβάλωμα
υπόταση
οξυωπία
▼380
συνταίριασμα
χάρβαλο
αφέντης
αχωνεψιά
διαχωρισμός
καλοστεκούμενο
δούλος
χώνεψη

▼381
εξάρμοση
δυνάστης
περιοδικός
αυτοδίδακτος
συνταίριασμα
υπηρέτης
συνεχής
ετεροδίδακτος

▼382
επαναληπτικός
ερείπιο
παρρησιαστικός
συνηθίζω
στιγμιαίος
καλοστεκούμενο
τουμπεκιασμένος
ξεσυνηθίζω
▼383
νεόφερτος
ομαλότητα
κρίσιμος
μαθαίνω
κάθεδρος
ανωμαλία
ασήμαντος
ξεμαθαίνω
▼384
παραβατικότητα
αθωωτικός
άπροικος
απομάθηση
φιλονομία
καταδικαστικός
προικισμένος
εκμάθηση

▼385
αρνησίθεος
ολιγοπράγμων
περιφρούρηση
ξεσυνήθισμα
θεοδέγμων
φιλόδοξος
αφυλαξία
συνήθεια

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(27-8-2015)