!החליפין, הדיבור הזול שלנו


.כבר השנה בפורים משה חלית להתחפש לג'ורג' שוב

!החליפין זה שווה יותר

"השטר זה אוה חליפין חוקי לכל חובות גם ציבוריות גם פרטיות"
השטר זה אוה חליפין חוקי לכל חובות גם ציבוריות גם פרטיות

«and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value,
he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases,
led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.»

- Adams Smith in his 1776 book:
«An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations»
«and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases,  led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.»
מטרת החליפים, חצי השקל, הוא לנצח מרד
.מחיר חבית הנפט ל$8 ולשחר החתופים ליפנה שושן פורים

The Stated Objective of the Con-UN-Drum is to Bring the Price of Crude Oil 
Down to $8 and Free ALL our Prisoners Before March 7th, 2007