Recull d'exàmens

IES del Voltreganès - Curs 2008-2009 

Tema1.Nombres Enters

Tema2. Divisibilitat amb Enters

Tema 3. Fraccions i Tema 4. Expressions algebraiques

Tema 5. Equacions de 1er grau