Proporcionalitat Numèrica


IES del Voltreganès - Curs 2008-2009 

  

  • Aquesta web us permetrà manipular i entendre millor la Proporcionalitat: