Οδοιπορικά γύρω από το Θέρμο

Οδοιπορικά


Ο συγκεκριμένος ιστότοπος έχει σαν στόχο να επιδείξει τις φυσικές και πολιτισμικές ομορφίες του Δήμου Θέρμου. Για αυτό το σκοπό, στον παρακάτω χάρτη θα βρείτε κάποια οδοιπορικά, που έχουν σαν αφετηρία την πόλη του Θέρμου.Δήμος Θέρμου