Diagnostiek

                                                                                                                                                                             
Kinderen (vanaf 6 jaar)

ADHD/ADD

Autisme

Intelligentiemeting

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Emotionele problemen

Neuro-psychologisch onderzoek

Schoolkeuze onderzoek
Volwassenen


ADHD/ADD

Autisme

Intelligentiemeting

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Emotionele problemen

Neuro-psychologisch onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek