СИЛАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ


Братя и сестри, работници на светлината, както се наричат напоследък. Поуморихме се, верно е. Да поддържаш огънчето в теб, да му даваш надежда, да пръскаш светлината сред непрогледния и гаднолепкав мрак е усилието на еона.
Ударите на мрака, пък и от проглеждащите ти братя болят.Обаче какво е болката в сравнение с постигнатия резултат, и най-мъничкия даже?
Какво става ли?
Разширяване. Човешката маса разширява параметрите на съзнанието си.И то с космически темпове.
Как става? Чрез разширяване на съзнанието на ВСЕКИ, ОТДЕЛЕН индивид. Естествена реакция е, че си споделяме проникновенията, защото те са толкова значими, че всяко добро същество реагира с вложения му механизъм да споделя. Иска всеки един друг да разбере каквото той самия е разбрал. Прекрасно е.
Но за да успеем, всеки един от нас трябва да помни, че на първо място съм АЗ. Това, което АЗ направя с моето съзнание, автоматично повлиява цялото и процеса набира инерцията, която му е нужна за промените.
В момента всяко едно съзнание се апгрейтва, ако мога да употребя компютърната терминология.И както в компютърния свят-авансирания софтуеар изисква и по-авансиран хардуеар така и разширяването на нашите съзнания променят материята.
Количествените натрупвания водят до качествени промени. Трансформация.
Всяко едно собствено усилие към разширяване на съзнанието повлиява автоматично цялото такова.
Върви уверено по своя път.Бъдещето не е статичен параметър, НИЕ го правим.
Да, паралелно с това привидно растат и ужасите наоколо. Но и бездната между светлината и мрака се увеличава. Двата отбора в дуалната парадигма увеличиха темпото на играта. Единия разширява технологиите си, другия разширява природно вградения му софтуеар, който има същата технологична способност.

Върви по своя път, играй уверено играта, танцувай с Любовта.