Πραγματική ανάλυση (μεταπτυχιακό)

Διαλέξεις: Τετάρτη & Παρασκευή, 5-7, Β212

Στο μάθημα θα γίνει μια πλήρης παρουσίαση τής θεωρίας μέτρου και μια σύντομη παρουσίαση στοιχείων συναρτησιακής και (ενδεχομένως) αρμονικής ανάλυσης.
Θα χρησιμοποιηθούν όλες οι σημειώσεις "Θεωρίας Μέτρου" και τα κεφάλαια 1, 2, 3, 6, 8, 9 από τις σημειώσεις "Συναρτησιακής Ανάλυσης" (και τα δύο είναι στο σύνδεσμο "Σημειώσεις" στο κάθετο μενού αριστερά). Η ύλη αυτή χοντρικά αντιστοιχεί στα κεφάλαια 2-8 τού "Real and Complex Analysis" τού W. Rudin, το οποίο συνιστάται ισχυρά ως παράλληλο σύγγραμμα. Αρκετά κοντά είναι και τα κεφάλαια 1-7 τού "Real Analysis" τού G. Folland. Ο βαθμός θα καθοριστεί από ασκήσεις που θα δίνονται κάθε εβδομάδα (20%), μια πρόοδο στη μέση περίπου τού εξαμήνου (20%), και την τελική εξέταση (60%).

  • Α   339
  • Α-  329, 344, 352, 353, 1833
  • Β   318
  • Β-  38, 42, 4865
  • Γ-  40, 350, 351
  • Δ   1689 

Comments