Πραγματική ανάλυση (προπτυχιακό)

Διαλέξεις: Τετάρτη Α208, 3--5. Παρασκευή Α208, 3-5

Στο μάθημα θα γίνει μια σχετικά πλήρης παρουσίαση τής θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης κατά Lebesgue στη μια διάσταση. Ουσιαστική γνώση Ανάλυσης Ι & ΙΙ είναι απαραίτητη.

Σημειώσεις διδάσκοντα: Εδώ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: G. de Barra "Measure Theory and Integration."

Εξεταστικό σύστημα: Μια ενδιάμεση πρόοδος (40%) την εβδομάδα 4--8 Νοεμβρίου και μια τελική εξέταση (60%).
Comments