Απειροστικός Λογισμός Ι (Τμήμα Β)

Εξέταση Σεπτεμβρίου. Επιτυχόντες:

8    2430
6    5339    
5    2006, 2235, 4960, 5168, 5504, 5535, 5566

Οι υπόλοιποι βαθμοί είναι από 2.5 και κάτω.
                          
Comments