Ανάλυση ΙΙ

Επιτυχόντες εξέτασης Ιανουαρίου 2019:

1770 5
1800 5
1810 5
1845 5
1863 5
1865 5
1958 5
1961 5
2051 5
2054 5
2058 5
4245 5
4292 5
4405 5
4564 5
4730 5
4762 5
4836 5
4944 5
5015 5
5042 5
5081 5
5123 6
5135 5
5136 5
5153 5

Τα υπόλοιπα γραπτά έχουν βαθμό από 3 και κάτω. Τα 5044, 5096, 2040, 4862, 4357, 2005, 4919 μηδενίστηκαν λόγω αντιγραφής. Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας την Τρίτη 12/2 στις 3.
Comments