Διαφάνειες Διαλέξεων
If physiology literally means 'the logic of life', and pathology is 'the logic of disease',

Then medical informatics is the logic of healthcare”

Enrico Coiera 1997

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  1368k v. 1 Oct 1, 2018, 1:31 AM panagiota spyridonos
Ċ
View Download
  2824k v. 1 Oct 22, 2018, 2:39 AM panagiota spyridonos
ć
View Download
  2144k v. 1 Jan 30, 2019, 4:12 AM panagiota spyridonos
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Oct 30, 2018, 4:53 AM panagiota spyridonos
ċ

View
  Oct 30, 2018, 5:03 AM panagiota spyridonos
ć
View Download
  7059k v. 2 Oct 30, 2018, 4:53 AM panagiota spyridonos
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
The International Classification of Diseases  Oct 15, 2018, 2:19 AM panagiota spyridonos
ċ

View
Έννοιες και συνώνυμα  Oct 15, 2018, 2:19 AM panagiota spyridonos
ć
View Download
  2528k v. 2 Oct 15, 2018, 2:19 AM panagiota spyridonos
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Dec 12, 2018, 4:55 AM panagiota spyridonos
ċ

View
  Dec 12, 2018, 5:28 AM panagiota spyridonos
ċ

View
  Dec 12, 2018, 6:02 AM panagiota spyridonos
Ċ
View Download
  3177k v. 2 Dec 12, 2018, 4:47 AM panagiota spyridonos
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Nov 26, 2018, 4:00 AM panagiota spyridonos
ċ

View
  Nov 26, 2018, 4:10 AM panagiota spyridonos
ċ

View
  Nov 26, 2018, 3:54 AM panagiota spyridonos
ċ

View
  Dec 6, 2018, 3:53 AM panagiota spyridonos
ċ

View
Web υπηρεσία αυτόματου ελέγχου δερματικών αλλοιώσεων με λήψη φωτογραφίας  Nov 30, 2018, 5:59 AM panagiota spyridonos
Ċ
View Download
  3030k v. 3 Nov 26, 2018, 3:35 AM panagiota spyridonos
ċ

View
  Nov 26, 2018, 3:35 AM panagiota spyridonos