Trò chơi‎ > ‎

Chú nhím SONIC

HƯỚNG DẪN:GAME1:Bạn dùng phím <- và -> để di chuyển phím
trống (space) để nhảy
Ultimate Flash Sonic

HƯỚNG DẪN :GAME2:Bạn chọn (뮻ㅇㄷㄹ호ㅑㅓㅑㅣㅡㅜㅐCrazy Bomberman
Comments