สื่อการสอน

สื่อที่ท่านได้เห็นดังต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางในการนำเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่านสามารถนำไปดัดแปลงให้สอดคล้องกับการสอนของท่านได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อเหล่านี้คงเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน หรือเหมาะกับนักเรียนที่จะนำไปศึกษาด้วยตนเอง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
วิวัฒนาการพลังงาน  3336k v. 1 Jul 5, 2010, 10:33 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
พลังงาน  17408k v. 1 Jul 5, 2010, 10:39 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
พลังงาน3-1  17475k v. 1 Jul 5, 2010, 10:42 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
การประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ  9274k v. 1 Jul 7, 2010, 4:10 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
  5606k v. 1 Jul 5, 2010, 10:44 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
6454k v. 1 Jul 5, 2010, 10:43 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
มอเตอร์ไฟฟ้า  2544k v. 1 Jul 7, 2010, 4:08 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
หลักการประหยัดพลังงาน  4773k v. 1 Jul 5, 2010, 10:36 AM Chukiat Ounpanya
ć
View Download
ปั๊มน้ำ  732k v. 1 Jul 7, 2010, 4:08 AM Chukiat Ounpanya
Comments