แจกโค้ดปฏิทินสวยๆครับ

 
 <embed src="http://www.123mycodes.com/flash/calendar/hearts/2.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="215"></embed><br> <a href="http://www.zalim-code.com/day.htm" target="new">Code Calendar</a> by zalim-code.com

 

 

Comments