Vriddiot


The Ultimate Rules of the mighty game of

Vriddiot

 

 

Kort med spesielle egenskaper:

 

  • 2ere: Nullstiller bunken, ikke pålegg (må følge sort ved vridning)
  • 8ere: Har verdi åtte og påleggsplikt, hvor pålegget bestemmer sort
  • 10ere: Bortstikk, med pålegg (overordnet, også i krig og ved vridning)
  • Knekter: Snur spilleretningen (1 knekt snur, 2 gjør ikke det osv...)
  • Ess: Opphever vridning (Teller som 14 i krig) Også kjent som überess
  • Der Firer (Spar 4): Teller som ti, men utsletter kortene den tar med seg. Dvs at disse kortene ikke kan komme inn i spill igjen. Hvis Der Firer ikke tar med seg noen når den blir brukt, går den inn i den vanlige bortstikksbunken.
  • Joker: Valgfritt kort, kan kun telle som et enkelt kort, og kan ikke være Der Firer

 

Kombinasjonskort (må legges som ett legg):

 

  • 666: Har verdi 6,forsvinner ut av spillet ved bruk, men bringer bortstikksbunken tilbake inn i spill, slik at samtlige må ha minst 3 kort på hånden. Har ikke pålegg.
  • KKK (tre konger): Har verdi 13, gjør at alle sorte kort forsvinner ut an inntrekksbunken, med unntak av der firer (selvfølgelig). Forsvinner ut av spill ved bruk, ikke pålegg.
  • Fire like: Teller som bortstikk, og er derfor overordnet ved krig og vridning, men ikke i verdi

 

Vridning:

 

Begynner ved at noen legger en åtter, med påfølgende pålegg (kan ikke legges på kort med verdi høyere enn 8).

Påleggskortet bestemmer sort og verdi for videre spill, og står helt fritt verdimessig, fra 2 til Kong. Den av de påfølgende spillerene som ikke er i stand til å toppe verdien i gitt sort, må trekke inn bunken. De eneste kortene som er i stand til å bryte vridningen, er ess og 10. 2ere og 8ere fungerer kun hvis de følger sorten. Det er fullt mulig å legge flere kort av samme verdi, gitt at et av dem følger den gitte sorten, eller at de fullbyrder et bortstikk.

 

Krig:

 

Krig innledes ved at to spillere etter hverandre legger et kort med samme verdi. Når dette skjer, kan enhver annen spiller med kort av tilsvarende verdi eventuelt velge å delta i krigen. Hvis fire kort legges, teller dette som bortstikk. Når krig er erklært, har alle invoverte spillere måteplikt. Hvis to eller tre spillere i krig legger kort som samsvarer i verdi, betyr det at kun disse fører krigen videre. Krigen avgjøres ved at den som til slutt legger det kortet eller kortene med høyest verdi, må trekke inn bunken. Krigen føres i spilleretningen, og påvirkes av eventuelle knekter først når krigen er avgjort. Bortstikk er overordnet, også i krig. Hvis krigen avsluttes uten bortstikk,fortsetter spillet ved at spilleren som opprinnelig hadde utlegg etter den som la det andre kortet i krigen (og dermed innledet den) får utlegg. Dette gitt at spilleretningen ikke har blitt snudd av at knekt i oddetall, lagt i løpet av krigen. Det er opp til den enkelte spiller å velge om man vil innlede eller delta i en krig.

 

Vridning i krig:

 

Hvis 8 blir lagt i en krig, er det påleggskortets verdi som blir tellende, samtidig som at neste spiller involvert i krigen blir tvunget til å følge gitt sort. Hvis ikke spilleren kan legge et lavere kort i denne (eller har Der Firer, 10 eller Joker), må han eller hun trekke inn bunken, med mindre vedkommende har en 8er i riktig sort, og et lavere påleggskort enn det som er lagt. Hvis tre spillere er i krig, og alle har muligheten til å vri, blir påleggkortenes tallverdi avgjørende for krigens utfall.    

 

Spilloppsett:

 

Vriddiot har samme grunnoppsett og grunnregler som vanlig Idiot, med tre lukkede og tre åpne kort på bordet, samt tre på hånden. Vedkommende med lavest kort til venstre for, og nærmest utdeler, starter spillet. Vriddiot følger disse reglene fram til et kort med spesielle egenskaper blir lagt, eller at krig blir erklært. Man har til enhver anledning muligheten til å trekke et sjansekort, gitt at det finnes en inntrekksbunke. Når Der Firer, 666 eller KKK legges, forlater disse og Der Firers "ofre" spillet, og legges i en egen bunke med spilleflaten opp. Vriddiot kan spilles av tre til fem spillere med en kortstokk. Ved flere må såkalt Dobbeldekker* benyttes.

 

*Dobbeldekker:

 

Består av to kortstokker, der tre 6ere og én Der Firer er tatt ut før spillestart. Denne tilnærmede fordobligen av kort åpner selvfølgelig for nye muligheter innen krig, vridning og bortstikk. Bortstikk er overordnet på samme måte som i enkelstokk-Vriddiot, og tilfaller også her den som legger det fjerde kortet. Ved bortstikk i krig, har alle med kort av tilsvarende verdi, mulighet til å slenge de med i dette. Det påfølgende utlegget tilfaller likevel den som la det fjerde kortet i henhold til rekkefølgen.

 

 

God Vriddiotering!

 

Takk t Kurt for reglan..

 

 

 Attåver