Stuff


Diverse greier...

Ord å uttrykk som e altfor lite brukt:

Slamp

Karnøfle

Spillter mine bramseil

Død & pine

Mansen

Kaste blår i øynene

Føderåd

Det munar på mili når ein gjeng

Gå til mauren og bli vis

Lodotter kan være bevis på at noen har gjort noe morsommere

Knehøne (Fra Robot)

Fosterskot (Fra Robot)

Gremmes (Fra Robot)

Vulva (Fra Robot)

Nå skal de fattige ha takk (Fra Robot)

Klossmajor  (Fra Robot)

Fiffig

Manninne

Nonsmat (Fra Uhlving)

Konstabel (Fra Uhlving)

 

 

Vess du kjæm på nånn som bør værra på lesta hær så e d bærre å seinn inn...