Projekt M.K.©


En Historie æ bynt å skriv, Robot har suplert me nånn kapitla, å andre må jærne kom me sett bidrag vess dæm føle får d...