สื่อ/โปรแกรมที่น่าสนใจ

สื่อ/โปรแกรมที่น่าสนใจ

10. Myidol - 3D Avatar Creator >> รองรับระบบปฏิบัติการ iOS จัดเป็น App แต่งรูป iPhone
31.  Convert text to speech  >> โปรแกรมอัดเสียง
35. Short link url ย่อลิงค์   >>  1.  https://goo.gl/     ,  2.  http://gg.gg/    , 3. https://bitly.com/
36. QrCode >>  สร้าง QRCODE
41. canva.com (ทำ Portfolio & Presentation)
42. slidescarnival.com (Template ppt และ google slide)
43. pixabay.com (รูปภาพฟรี)
44. flaticon.com (icon ฟรี กว่า 1,127,000 แบบ)
51.  โหลด Zoomit 


**อ้างอิง ครูภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์
Comments