ระบบธุรการ Dr.IT

คุณสมบัติ
  • รับสมัครนักเรียน
  • ออกบัตรประจำตัวนักเรียน
  • ออกใบเสร็จรับเงิน
  • คำนวณค่าคอมมิสชั่น
  • วิเคราห์ข้อมูลลูกค้า
  • บริหารและจัดการการเรียนการสอน
 

The Bunwangs
Comments