วิธีการทำหมายเลขลำดับอัตโนมัติใน Crystal Report (Visual Basic 2008)

posted Dec 23, 2009, 8:34 PM by worawut bunwang   [ updated Dec 23, 2009, 9:45 PM ]
 
การทำหมายเลขลำดับเราจะพบในรายงานต่างๆมากมายในชีวิตประจำวัน เรามาดูวิธีหมายเลขลำดับอัตโนมัติในการทำรายงานใน Crystal Report
ขั้นตอน
1. เปิดรายงานหรือสร้างรายงานที่ต้องการ
2. Field Explorer คลิกขวาที่  Running Total Fieids -> New
 
3. กำหนดค่า
   3.1 เลือก Field ที่จะกำหนด (หมายเลข 1)
   3.2 คลิกเพื่อเลือกค่าField ที่กำหนด (หมายเลข 2)
   3.3 กำหนดรูปแบบการรวม (หมายเลข 3)
   3.4 กำหนดรูปแบบการหาค่า (หมายเลข 4)
   3.5 กำหนดการเริ่มนับใหม่ (หมายเลข 5)
   3.6 คลิก OK
 
 
4. แดรก Field ที่ได้มาบริเวณที่ต้องการในรายงาน
 
5. ทดสอบโปรแกรมจะได้ผลตามต้องการ
 
นำไปใช้กับรายงานที่ต้องการครับ
 
ขอบคุณครับ
Comments