วิธีการหนดเลขหน้าแบบต่อเนื่องระหว่าง Sheet ไป Sheet ใน MS Excel

posted Jul 14, 2011, 10:58 PM by worawut bunwang   [ updated Jul 15, 2011, 6:05 PM ]

     ในบางลักษณะงานใน MS Excel จำเป็นสร้างข้อมูลคนละ Sheet แต่เวลาพิมพ์ต้องการเป็นเอกสารชุดเดียวกับ Sheet อื่น  เรามาดูการกำหนดเลขหน้าแบบต่อเนื่องระหว่าง Sheet ไป Sheet 
1. เลือก Sheet ที่ต้องการกำหนดเลขหน้าต่อจาก Sheet ก่อนหน้านั้น (ตัวอย่าง คือ Sheet General)
Excel

2. กำหนด "Page Setup" -> Header/Footer ->Custom Header หรือ Custom Footer
Excel


3. กำหนดรูปแบบและสูตร
    ตัวอย่าง: 
        หน้า &[Page]+3 จาก 7 หน้า     =>   หน้า 4 จาก 7 หน้า
       &[Page] : เลขหน้าของเอกสารปัจจุบัน
       3 : จำนวนหน้าทั้งหมดของ sheet ที่จะนับเลขหน้าต่อ(example : Manerger sheet)
excel


4. จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
Excel

ExcelComments