ตัวอย่างการเขียนโค้ดในเหตุการณ์ GotFocus และ LostFocus ใน VB6.0

posted Jun 14, 2010, 2:28 AM by worawut bunwang   [ updated Jun 14, 2010, 7:41 PM ]
 
[English
   วันนี้ขอย้อนเก็บตกเพื่อความเข้าใจในการเขียนโค้ดในเหตุการณ์(Event)ต่างๆ มากขึ้น เหตุการณ์ตัวอย่างได้แก่
  • GotFocus  เมื่อวัตถุได้รับเคอร์เซอร์
  • LostFocus เมื่อเคอร์เซอร์ออกจากวัตถุ
ไปดูตัวอย่างการเขียนโค้ดในเหตุการณ์ GotFocus และ LostFocus ใน VB6.0 กันเลยครับ
  •  เมื่อเคอร์เซอร์อยู่วัตถุใดที่ Active ให้เปลี่ยนสีบ่งบอกว่าเคอร์เซอร์อยู่ที่ตำแหน่งนั้นๆ และเมื่อเคอร์เซอร์เลื่อนไปที่อื่นให้เปลี่ยนเป็นสีเดิมก่อนหน้านั้น ตัวอย่างดังรูป
 
 
 
 
การเขียนโค้ดลักษณะดังกล่าวจะเขียนกระทำกับทุกวัตถุในเหตุการณ์ GotFocus และ LostFocus (ตัวอย่างวัตถุชื่อ Text1) ดังนี้
 
เหตุการณ์ GotFocus
 
 
เหตุการณ์ LostFocus
 
ฉนั้น 1 วัตถุจะต้องเขียนทั้ง 2เหตุการณ์ ลองทดสอบและประยุกต์ใช้ดูครับ....
 
 
Comments