สร้าง video ด้วย Stupeflix Video Maker ฉบับของฟรี!!!.

posted Jul 20, 2011, 2:25 AM by worawut bunwang

หากคุณต้องการสร้างไฟล์วิดีโอแบบเร่งด่วนหรือรีบเร่ง 
Stupeflix Video Maker ช่วยได้ครับ.
ขั้นตอนการสร้างไฟล์วิดีโอด้วย Stupeflix Video Maker

1. เข้า URL :http://www.youtube.com/create_detail/stupeflix และคลิก "สร้างวิดีโอ" 
2. เลือกรูแปแบบวิดีโอที่จะสร้าง
it

3. คลิก "Make a video"
it

4. นำไฟล์ image & video มาใส่ (คลิก "Add Images" และลากมาที่ "Video Timeline" )
it
it

5. เพิ่มไฟล์เสียง (คลิก "Add Audio" และลากมาที่ "Audio Timeline")
it

6. เพิ่มรายละเอียดอื่นๆ (คลิก "Add More")
it

7. เผยแพร่ไฟล์วิดีโอ (คลิก "Publish to YouTube")
it


ตัวอย่างไฟล์วิดีโออื่นๆที่สร้างด้วย Stupeflix Video Makerลองเล่นดูครับ...

Comments