โค้ดไม่ให้ถาม Login ID และ Password ใน Crystal Report (Visual Basic 2008)

posted Dec 18, 2009, 6:43 PM by worawut bunwang   [ updated Dec 19, 2009, 5:26 AM ]
 
โปรแกรมเมอร์ที่พัฒนาโปรแกรมร่วมกับ Crystal Report คงจะเคยเจอปัญหาการถาม Login ID และ Password ในขณะการรันทดสอบหรือประมวลผลโปรแกรมก่อนเปิดรายงาน  เรามาดูตัวอย่างโค้ดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ถามเวลาเปิดรายงาน
 
 
ช่วงโค้ดที่แก้ปัญหาดังกล่าว
 
 
ตัวแปรในโค้ด
strServernameRpt = ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อ
strDatabaseNameRpt=ชื่อฐานข้อมูล
strUserNameRpt=ชื่อผู้ใช้งาน
strPasswordRpt=รหัสผ่าน
 
 เมื่อทดสอบโปรแกรมใหม่ โปรแกรมจะไม่ถาม Login ID และ Password อีกต่อไป
 
 
 
ขอบคุณครับ
 
 
 
 
Comments