เขียนโค้ด C/C++ ใน Visual Studio 2008 ทำไม Error ทั้งที่เขียนโค้ดถูกหลักไวยากรณ์

posted Jan 2, 2010, 7:37 PM by worawut bunwang   [ updated Jan 2, 2010, 8:22 PM ]
 
นักเรียน นักศึกษาหลายๆ ท่านที่กำลังศึกษาศาสตร์ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ อาจเคยเจอปัญหาเขียนโค้ดใน Visual Studio 2008 แล้ว error ทั้งที่โค้ดเขียนถูกหลักไวยากรณ์ เรามาดูจากตัวอย่าง
 
 
การแก้ไขคือแก้ไขและเพิ่มโค้ดดังนี้
 
 
เมื่อ Run ทดสอบจะไม่พบปัญหาดังกล่าว
 
 
ขอบคุณครับ
วรวุฒิ  บุญหวัง
 
 
Comments