การเขียนโค้ดกำหนดการเคลื่อนที่ Cursor ใน VB2008

posted Dec 4, 2009, 6:59 PM by worawut bunwang   [ updated Dec 10, 2009, 9:10 AM ]
การเขียนโค้ดกำหนดการเคลื่อนที่ Cursor นั้นเป็นการเขียนโค้ดที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโปรแกรมในการป้อนข้อมูล เรามาดูวิธ๊การกันครับ ( English Version )
 
 
ตัวอย่าง เมื่อมีการป้อนข้อมูลที่ Serial No. แล้วพอกดแป้นคีย์บอร์ด "Enter" แล้วให้ Cursor เคลื่อนที่ไปที่ Task No
ขั้นตอน
1. เข้าไปเขียนโค้ดที่วัตถุที่จะกระทำ ตัวอย่างคือ  txtSerial ที่เหตุการณ์ KeyDown
2. เขียนโค้ดได้ 2 รูปแบบดังนี้
       แบบที่ 1 กำหนด Cursor ไปที่วัตถุที่จะให้เคลื่อนที่ไปเลย
 
 
       แบบที่ 2 ใช้ Sendkeys การทำงานจะเหมือนเรากดแป้นคีย์บอร์ด "TAB" วิธีการนี้ต้องกำหนดหมายเลขของ Tab Index ให้เรียงให้ถูกต้องด้วย
 
 
 
 
 
 
 

ลองนำไปทดลองและใช้กับงานดูครับ

 

ขอบคุณครับ

 

 

Comments