บริการจัดพิธีทำบุญวันเกิด

 
 
 
Ceremony Package

 

 

 

 

บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญครบรอบวันเกิดและพิธีฉลองอายุ (แซยิด)

 

พิธีทำบุญครบรอบวันเกิดและพิธีฉลองอายุ(แซยิด) นั้นคนโบราณนิยมที่จะทำบุญเลี้ยงพระโดยหวังพึ่งบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และเทพ เทวดาต่างๆ ให้มาปกปักษ์รักษาตนเอง และเพื่อเป็นการขอขมาและทำบุญให้กับดวงเกิดของตนเองและยังส่งผลบุญไปถึงเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่ติดตามมาแต่ปางก่อน  ดังนั้นคนโบราณจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญฉลองอายุของตนเองเสมอมาและหากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวหรือในปีที่ผ่านมืหรือในกรณีปีต่อไปเป็นปีที่ดวงอาจจะไม่ดี นอกเหนือจากจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เลี้ยงพระแล้ว มักจะจัดพิธีสวดบูชานพเคราะห์เพื่อกระทำพิธีบวงสรวงสังเวยเทพเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ที่กุมชะตาชีวิต ดังคำที่คนดบราณมักจะกล่าวอ้างถึงก็คือ "พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ดวงจะไม่ดี ต้องแก้"  ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าดวงของคนเรานั้น ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวทั้ง ๙ ซึ่งมีเทพประจำรักษาอยู่ โดยมากพิธีสวดนพเคราะห์ในโบราณนั้นพิธีมักจัดขึ้นในหมู่เจ้านายชั้นสูง คหบดี หรือเชื้อพระวงศ์ เนื่องด้วยมีรายละเอียดในพิธีมากและมีขั้นตอนสูง ซึ่งในปัจจุบันเราอาจจะพบเห็นพิธีดังกล่าวได้ตามวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการสะเดาะห์เเคราห์ซึ่งในนามของทีมงานเรือนคำหอมมักไม่ค่อยแนะนำให้เข้าร่วมพิธีเหล่านั้นหากแต่เพื่อความสบายใจของท่านแล้ว ก็ไม่ได้เสียหายอะไร หากแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลจริงๆ พิธีดังกล่าวจะต้องจัดขึ้นเพื่อดวงชะตาของตนเอง และเครื่องพิธีต่างๆ จะต้องถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อบูชา รับ-ส่ง เทวดานพเคราะห์ที่จะเข้ามาเสวยอายุ เสวยฤกษ์ ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ไส้เทียนและน้ำหนักของเทียนหรือจำนวนของเทียนขี้ผึ้งแท้นั้น จะต้องเป็นไปตามตำราและถูกต้องครบถ้วน พิธีดังกล่าวจึงจะสำฤทธิ์ผล ดังนั้น การประกอบพิธีเหล่านี้เพื่อเสริมดวงชะตาของเจ้าการและบริวารของเจ้าภาพ เครือญาติต่างก็จะได้รับอานิสงค์เหล่านี้ไปด้วยเช่นเดียวกัน 
 

ทีมงานเรือนคำหอมตะหนักดีถึงความสำคัญในจุดนี้ เราจึงเตรียมทีมงานและอุปกรณ์ต่างๆในพิธีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าภาพซึ่งจะช่วยผ่อนภาระให้กับทางเจ้าภาพได้เป็นอันมากเนื่องด้วยเศรษฐกิจและชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันการจัดเตรียมข้าวของ หรือไปยืมวัด หรือลงมือทำกับข้าวเลี้ยงพระ เลี้ยงแขกในงาน แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทีมงานเรือนคำหอมจึงขอเข้ามาเป็นส่วนร่วมในพิธีอันสำคัญนี้และเพื่อแบ่งเบาภาระต่างๆของท่านเจ้าภาพเพื่อให้งานพิธีการสำคัญได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

Ceremony Package

 

 

 

 

บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญครบรอบวันเกิดและพิธีฉลองอายุ (แซยิด) และพิธีสวดบูชานพเคราะห์ Package ต่างๆ ของทางเรือนคำหอมจะมีบริการหลักอยู่ด้วยกัน 3 รายการคือ

 

1.                  บริการจัดและดำเนินงานฝ่ายพิธีสงฆ์และพิธีสวดบูชานพเคราะห์

 

2.                  บริการอาหารว่าง Coffee Break สำหรับแขกผู้มีเกียรติ

 

3.                  บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ Buffet สำหรับแขกผู้มีเกียรติ
 
4.        บริการประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีบูชารับ-ส่ง เทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙  พระองค์

  

*หมายเหตุ

 

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ทุกแพ็คเกจ) ราคานี้รวมค่าภัตตาหารเพลสำหรับพระสงฆ์

 

ในกรณีต้องการเลี้ยงบุฟเฟต์ Buffet สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงาน 083-197-9898

Comments