Mijn naam is Thea Maarse, geboren in 1953 en maatschappelijk werker van beroep. Ik ben in contact gekomen met Stichting de Einder naar aanleiding van een tv-programma, waarin familieleden van mensen die suïcide hadden gepleegd zich de vraag stelden of dit niet humaner had gekund.

In mijn werk binnen de geestelijke gezondheidszorg en in mijn eigen omgeving heb ik ervaren hoe mensen geen andere keuze zagen dan hun leven op een eenzame en soms gruwelijke wijze te beëindigen.
Als counselor verbonden aan Stichting de Einder ervaar ik hoe belangrijk het is om te praten over de doodswens. Alleen al door erover in gesprek te gaan kan helpen, er ontstaat ruimte en tijd om tot een juiste afweging te komen.
Men kan om meerdere redenen een gesprek willen over de eindigheid van het leven, vooral wanneer men lichamelijk en/of psychisch lijdt. Dit geldt zeker voor mensen die steeds meer klachten krijgen tengevolge van de (hogere) leeftijd en de daarmee gepaard gaande toenemende afhankelijkheid. Het is belangrijk om over dit soort zaken na te denken, er over te praten en geïnformeerd te worden over wat de mogelijkheden zijn, dat geeft rust en regie.

Vele jaren ben ik werkzaam geweest in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hoofdzakelijk binnen de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW). De begeleiding en ondersteuning die door de RIBW wordt geboden is er altijd op gericht om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de individuele wens van de mensen die de begeleiding ontvangen, vanzelfsprekend rekening houdend met de beperking en /of kwetsbaarheid van deze persoon.

In die periode volgde ik mijn Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en vervolgens de Voortgezette Opleiding GGZ. Mijn afstudeer scriptie had de titel ‘Leider zijn van je eigen Leven’.

Nadat ik in de psychiatrie werkzaam ben geweest kwam ik in een hospice te werken. In een hospice wordt zorg-begeleiding geboden aan ernstig zieke mensen, voor wie behandeling en genezing niet meer mogelijk is. De zorg-begeleiding die in deze laatste levensfase aan iemand geboden wordt is heel nadrukkelijk afgestemd op de individuele leefstijl, wensen en mogelijkheden van de hospice-gast.

Met mijn opgedane kennis en levenservaring kan ik mensen ondersteunen in het nemen van besluiten en bijstaan in de keuzes die men wil maken.