De cirkel staat hier symbool voor het leven, de beweging van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Ieder mens heeft zijn eigen levensverhaal, zijn eigen levensgeschiedenis, zoals elk mens zijn eigen proces, zijn eigen weg heeft te gaan.

‘Leider zijn van je eigen leven’

Angst omzetten in vertrouwen geeft rust, inzicht en regie.

Zelfbeschikking, in gesprek over het levenseinde.

Levenseinde onder eigen regie.

Een gesprek met de ander geeft beweging, ruimte, inzicht, informatie, rust.

weerpsiegeling