KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM

  đăng 11:15 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 12:36 13-03-2010 ]

        KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM

  Năm học : 2009-2010

   

  I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

   

              Trường THCS Văn Nho  là trường có 100%  học sinh thuộc dân tộc ít người, nằm trong vùng  kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn , đời sống của nhân dân thu nhập rất thấp, các  gia đình  chưa quan tâm và đầu tư cho việc học hành của con em , qua khảo sát chất lượng đầu năm , cũng như thi học kỳ theo  đề của sở GD . kết quả chất  lượng còn thấp ở một số em , tuy vậy  nhưng các em không có nhu cầu học và ham học , còn dấu dốt, còn bỏ học .Mặc dù giáo viên chủ nhiệm và BGH nhà trường đã nhiều lần với nhiều hình thức có sự kết hợp với thôn bản và chính quyền đia phương ,nhưng học sinh vẫn không đi học lại ( Đặc biệt là các em học sinh ở các thôn bản xa trường như thôn Pi ; Xà Luốc ; Chiềng  Mòn ; Chiềng Pháng; Chiềng Ban…). Thực hiện cuộc vân động “ Hai không “ của Bộ giáo dục và Đào tạo . Phòng giáo dục và công đoàn giáo dục huyện Bá Thước phát động phong trào  dạy cho học  sinh yếu kém  không thu tiền .Bằng tình yêu thương và lương  tâm trách nhiệm của người thày cùng với sự quan tâm đến chất lượng giáo dục của BGH.Tình hình chất lượng dạy và học đứng trước cuộc vận động “Hai không” đang dấy lên trong toàn ngành giáo dục, đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng dạy và học trong đơn vị và bằng lương tâm nghề nghiệp của mỗi người CB giáo viên , động viên các đồng chí giáo viên trong nhà trường tự nguyện đăng ký phụ đạo học sinh yếu kém.  Các đồng chí giáo viên trong trường đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động, đăng ký phụ đạo cho các em ở cả bốn khối lớp  6 – 7 – 8 – 9.

  II/KẾ HỌẠCH THỰC HIỆN

  1/ Nhà trường bố trí triệt để những giáo viên còn thiếu giờ tiêu chuẩn (19 tiết) thực hiện phụ đạo tăng buổi. Cụ thể:

  STT

  Họ tên giáo viên

  Môn

  Số tiết còn thiếu

  G.chú

  1

  Hồ Sỹ Tuân

  Toán

  4

   

  2

  Hà Thị Thọ

  Văn

  2

   

  3

  Phạm Thị Chung

  Â. Nhạc

  8

   

  4

  Nguyễn Thị Đào

  Toán

  2

   

  5

  Bùi Minh Hạnh

  Toán

  5

   

  6

  Trịnh Thị Sáu

  Sinh

  5

   

  7

  Trư­­ơng Thị Ph­ượng

  Văn

  5

   

  8

  Lê Văn Lư­­ơng

  Sử

  6

   

  9

  Nguyễn Xuân Sơn

  Địa

  3

   

  10

  Hà Văn Dựng

  4

   

  11

  Hà Văn Thảo

  Văn

  5

   

  12

  Hà Văn Nam

  Văn

  2

   

  13

  Nguyễn Thị  P. Thảo

  Tiếng Anh

  3

   

  14

  Lê Thị Hà

  Tiếng Anh

  2

   

  15

  Trần Lê Na

  Hoá

  1

   

  16

  Hà Trung Dũng

  Sinh

  1

   

   

  2/ Nhà Trường đã tổ chức cho giáo viên kiểm tra rà soát từng khối lớp ở mỗi môn học để thành lập lớp phụ đạo theo các môn học sau đó giao cho giáo viên phụ trách, phụ đạo theo môn , Theo khối lớp. Phân công các giáo viên phụ trách lớp và theo dõi sự tiến bộ của từng HS , báo cáo hàng tuần qua giao ban cho ban GH nhà trường biết để có kế hoạch chỉ đạo cho việc nâng cao chất lượng việc dạy phụ đạo cho HS yếu kém đạt hiệu quả cao, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc của các tổ chuyên môn.  

                                    BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HS YẾU KÉM

                           TỪNG MÔN CỦA CÁC KHỐI LỚP TOÀN TRƯỜNG 

   

  TT

  Môn học

  Số HS hoc yếu

  Toàn trường

  Khối

  lớp

  Số lượng

  HS Yếu các khối Lớp

  Sĩ Số HS các

  Khối lớp

  Tỉ lệ

  %

  Ghi chú

  1

   Ngữ Văn

  60

   

   

  321

  18.0

   

   

     Trong đó

   

  6

  16

   

   

   

   

   

   

  7

  15

   

   

   

   

   

   

  8

  14

   

   

   

   

   

   

  9

  15

   

   

   

  2

  Lịch sử

  11

   

   

  321

  3.4

   

   

  Trong đó

   

  6

  0

   

   

   

   

   

   

  7

  4

   

   

   

   

   

   

  8

  2

   

   

   

   

   

   

  9

  5

   

   

   

  3

  Địa Lý

  9

   

   

   

  2.8

   

   

  Trong đó

   

  6

  0

   

   

   

   

   

   

  7

  3

   

   

   

   

   

   

  8

  2

   

   

   

   

   

   

  9

  4

   

   

   

  4

  Ngoại Ngữ

  62

   

   

  321

  19.3

   

   

        Trong đó

   

  6

  20

   

   

   

   

   

   

  7

  12

   

   

   

   

   

   

  8

  18

   

   

   

   

   

   

  9

  12

   

   

   

  5

  Toán

  95

   

   

  321

  29.5

   

   

  Trong đó

   

  6

  30

   

   

   

   

   

   

  7

  17

   

   

   

   

   

   

  8

  21

   

   

   

   

   

   

  9

  27

   

   

   

  6

  Vật Lý

  39

   

   

  321

  12.1

   

   

  Trong đó

   

  6

  0

   

   

   

   

   

   

  7

  16

   

   

   

   

   

   

  8

  10

   

   

   

   

   

   

  9

  13

   

   

   

  7

  Hoá học

   

   

   

  167

  25.1

   

   

  Trong đó

  42

  9

  24

   

   

   

   

   

   

  8

  18

   

   

   

  8

  Sinh học

  41

   

   

  321

  12.8

   

   

  Trong đó

   

  6

  0

   

   

   

   

   

   

  7

  15

   

   

   

   

   

   

  8

  13

   

   

   

   

   

   

  9

  13

   

   

   

  Tổng Cộng

  341

   

  341

   

   

   

                        

    3/  Căn cứ vào bảng thống kê tổng hợp , nhà trường lên kế hoạch để thành lập các lớp phụ đạo :  Từ khối 6 đến khối 9 :

              Tổng số các lớp phụ đạo toàn trường là :  16 lớp :

                              Bao gồm các khối lớp như sau

  Khối 6 : Thành lập 3 lớp gồm :

            -1 lớp Văn 6 : gồm  16 HS                          -1 Lớp Toán 6 : gồm  30 HS

           - 1 Lớp Ngoại ngữ : gồm 20 HS

  Khối 7 : Thành  lập :  4 Lớp gồm :

            -1 Lớp Văn 7 : gồm 15 HS                           -1 Lớp Toán 7 : gồm 17 HS

            -1 Lớp Ngoại ngữ : gồm 12 HS

  Khối 8: Thành lập  6 Lớp gồm :

            -1 Lớp Văn : gồm 15HS                              -1 Lớp Toán : gồm 29 HS

            -1 Lớp Sinh học : gồm 13 HS                      -1 Lớp Ngoại ngữ : gồm 18 HS

            -1 Lớp Vật   : gồm 10 HS                        - Hoá gồm: 18 HS

  Khối 9 : Thành lập 6 Lớp  gồm :

           -1 Lớp Văn : gồm  15 HS                              -1 Lớp Toán : gồm

           -1 Lớp Hoá học : gồm 24 HS                       -1 Lớp Sinh học : gồm 13 HS

           -1 Lớp Vật   : gồm 13 HS                        - Tiếng Anh: 13 HS

   

   * Những môn có số lượng HS học yếu  quá ít , nhà trường không mở lớp phụ đạo riêng được mà giao cho  GV bộ môn các khối lớp chủ động lên kế hoạch  phụ đạo xen kẽ , phù hợp với thời gian  cho từng đối tượng HS , hàng tuần cũng phảI báo cáo để nhà trường biết sự tiến bộ của từng HS , có kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả các môn học phụ đạo cho HS

         Nhà trường phân công  : các đồng chí giáo viên bắt đầu dạy theo thời khoá biểu thống nhất chung của nhà trường từ ngày 15 /10/2009 :  Mỗi tuần các lớp được học  hai buổi mỗi buổi 2 tiết, các đồng chí được phân công ôn lại những kiến thức mà các em còn yếu , đặc biệt chú ý  các  HS quá yếu .

   III/BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

            + Động viên các đồng chí cán bộ giáo viên hưởng ứng cuộc vận động một cách sâu sắc, tất cả vì học sinh thân yêu, giáo viên chưa đủ giờ tiêu chuẩn chuyên môn chủ động lên kế hoạch để GV thực hiện.

            + Cho các em được lên bảng nhiều lần , để phát hiện những vấn đề còn yếu kém , bổ sung kịp thời

            + Chú trọng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh  nghèo,vì những học sinh yếu thường hay tự  ti, hay mặc cảm, cho đi học các em không đi .

            +Viết sổ liên lạc thông báo với gia đình các em về lực học, thực hiện xử lý thông tin phản hồi từ phía cha mẹ các em để thống nhất biện pháp giáo dục.

            + Kết hợp tranh thủ sợ ủng hộ cúa chính quyền đia phương.

            + Có kế hoạch cập nhật thường xuyên, xử lý nhanh chóng, các thông về tình hình chất lượng học sinh để có giải pháp phù hợp.

            + Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình học tập cũng như diễn biến về tư tưởng của các em học sinh báo cáo hàng tuần cho BGH nhà trường đề nhà trường có kế hoạch chỉ đạo một cách sát xao hơn đề nâng cao chất lượng dạy phụ đạo cho HS yếu kém đạt hiệu quat cao.

  IV/ THỜI KHOÁ BIỂU HỰC HIỆN

   

   

  THỜI KHOÁ BIỂU ÔN TẬP – PHỤ ĐẠO KHỐI 8, 9

  NĂM HỌC: 2009 – 2010

  (Học vào buổi chiều, từ 26 /10/2009)

   

   

   

  Thứ

  Môn

  Giáo viên

  Khối

  Phòng

  2

  Vật lý

  Hà Văn Dựng

  8

  6A

  Văn

  Trư­ơng Thị Ph­ượng

  9

  7C

  3

  Toán

  Đỗ Đức V­ương

  8

  6A

  Hoá

  Trần Lê Na

  9

  7C

  4

  Sinh

  Trịnh Thị Sáu

  9

  6A

  Hoá

  Trần Lê Na

  8

  7C

  5

  Văn

  Hà Thị Thọ

  8

  6A

  Vật lý

  Hà Văn Dựng

  9

  7C

  6

  Tiếng Anh

  Lê Thị Hà

  8

  6A

  Toán

  Hồ Sỹ Tuân

  9

  7C

  7

  Tiếng Anh

  Lê Thị Hà

  9

  7C

  Sinh

  Hà Trung Dũng

  8

  6A

   

  * Yêu cầu:

       1/ Mỗi buổi dạy – học  2 tiết theo hiệu lệnh trống chung của nhà trường.

       2/ Bắt đầu vào học từ  tiết thứ  2 mỗi buổi học.

       3/ HS chỉ nên đến tr­ớc 15 phút để làm vệ sinh phòng học, đảm bảo trật tự  cho khối 6,7 học tập. GVCN và GV BM cần chỉ đạo, nhắc nhở HS thực hiện tốt các qui định trên.

   

   

  THỜI KHOÁ BIỂU ÔN TẬP – PHỤ ĐẠO KHỐI 6, 7

  NĂM HỌC: 2009 – 2010

  (Học vào buổi sáng, từ 26 /10/2009)

   

   

  Thứ

  Môn

  Giáo viên

  Khối

  Phòng

  2

  Toán

  Nguyễn Thị Đào

  6

  6A

  3

  Toán

  Bùi Minh Hạnh

  7

  6A

  4

  Tiếng Anh

  Nguyễn Thị P. Thảo

  6

  6A

  5

  Tiếng Anh

  Nguyễn Thị P. Thảo

  7

  6A

  6

  Văn

  Hà Văn Thảo

  7

  6A

  7

  Văn

  Hà Văn Nam

  6

  6A

   

  * Yêu cầu:

  1/ Mỗi buổi dạy – học 2 tiết theo hiệu lệnh trống chung của nhà trư­ờng.

  2/ Bắt đầu vào học từ  tiết thứ  1 mỗi buổi học.

  3/ HS  đến tr­ớc 15 phút để làm vệ sinh phòng học, đảm bảo trật tự  cho khối 8,9 học tập. GVCN và GV BM cần chỉ đạo, nhắc nhở HS thực hiện tốt các qui định trên.

    

                                                                               Văn Nho, ngày10/10/2009

                                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                                                                      

   

                                                                                    Vũ Duy Văn

  Comments