KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ-HIV/AIDS

  đăng 10:51 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 12:37 13-03-2010 ]
   UỶ BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN BÁ THƯỚC                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Trường THCS Văn Nho
   
    Số: 05 KH/THCS                                                            Văn Nho, ngày 19 tháng 9 năm 2009


  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ-HIV/AIDS
  NĂM HỌC: 2009 – 2010

  Thực hiện công văn số 122/KH-PGD&ĐT, ngày 17/8/2009 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học: 2009 – 2010, trường THCS Văn Nho xây dựng kế hoạch: “Giáo dục phòng chống ma tuý-HIV/AIDS ” năm học: 2009 – 2010 như sau:
  I/ MỤC TIÊU:
    1/ Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh về ma tuý, tệ nạn ma tuý và công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS;
    2/ Ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuý xâm nhập học đường, xây dựng nhà trường: “Không có ma tuý ”, góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
    3/ Lấy phương châm lấy giáo dục, phòng ngừa làm cơ bản, trọng tâm.
  II/ NHIỆM VỤ:
    1/ Nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của ma tuý, phát huy tính chủ động của mỗi người tự nguyện cùng cộng đồng tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý.
    2/ Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, buôn bán ma tuý trong học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường.
    3/ Kiên quyết:
         - Không dùng, không thử các chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào.
         - Không che dấu khi bạn bè, người thân tham gia vào sử dụng ma tuý.
         - Không lôI kéo, rủ rê bạn bè vào sử dụng ma tuý.
         - Không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma tuý.
  III/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

  TT

  Nội dung GD PCMT

  Hình thức

  tổ chức

  Người thực hiện

  Thời gian

   thực hiện

  1

  Mít tinh tháng: PCMT-HIV/AIDS đợt 1.

  Sinh hoạt tập thể

  Đoàn thanh niên

  Tiết sinh hoạt đầu tuần (7/9/09)

  2

  Mít tinh tháng: PCMT-HIV/AIDS đợt 2.

  Sinh hoạt tập thể

  Đoàn thanh niên

  Tiết sinh hoạt đầu tuần (1/12/09)

  3

  Thi tìm hiểu Luật phòng chống ma tuý; Luật phòng chống ma tuý sửa đổi.

  Tổ chức cuộc thi

  Toàn thể CB-giáo viên, nhân viên

  Từ 7/9/09 đến 23/9/09

  4

  Tình hình tệ nạn ma tuý, đại dịch HIV/AIDS

  Sinh hoạt tập thể

  Đoàn thanh niên

  Đội thiếu niên

  Tiết sinh hoạt đầu tuần 28/9/09

  5

  Hiểu thế nào là ma tuý, cơ chế gây nghiện, HIV/AIDS.

  Lồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp

  GV chủ nhiệm

  Các tiết sinh hoạt lớp tuần: 7,8,9,10.

  6

  Tìm hiểu nghiên nhân và tác hại của việc lạm dụng, nhiện ma tuý.

  Lồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp

  GV chủ nhiệm

  Các tiết sinh hoạt lớp tuần: 11,12,13.

  7

  Giáo dục PCMT-HIV/AIDS.

  Tích hợp trong các tiết học chính khoá, các bộ môn có liên quan

  GV bộ môn

  -Môn sinh: lớp 8 tiết 66, 67.

  - Môn GDCD 8 tiết 19,20,21

  8

  Qui định của nhà nước, Bộ Giáo dục về phòng chống Ma tuý, HIV/AIDS trong trường học.

  Hoạt động tập thể.

  Đoàn thanh niên

  Đội thiếu niên

  Tiết sinh hoạt đầu tuần 04/01/2010. (hoặc 11/01/2010)

  9

  Mít tinh ra quân hưởng ứng ngày toàn dân PCMT 26/06/2010

  Tổ chức mít tinh

  Đoàn thanh niên phối hợp với Đoàn xã để tổ chức trong hè cho HS là thanh niên than dự

  Dự kiến từ 23 đến 26/06/2010

  10

  Quản lý ngăn chặn HS và cán bộ giáo viên, nhân viên vi phạm tệ nạn ma tuý.

  Tăng cường công tác quản lý.

  BGH và Công đoàn, Đoàn thanh niên; Nhà trường và gia đình, địa phương.

  Trong suốt năm học

   

                                                                  BAN CHỈ ĐẠO PCMT-HIV/AIDS

  Comments