Hướng dẫn đánh giá giờ dạy và tổng hợp GVCN

                                            HƯỚNG DẪN XẾP LOẠI GIỜ DẠY

- Thực hiện hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT năm học 2009-2010 việc XL giờ dạy được chia thành bốn loại và cách viết ký hiệu như sau: Loại Tốt ( T); Loại Khá (K); Loại trung bình (TB);  Loại Yếu (Y).

-  Việc xếp loại giờ dạy căn cứ trên 3 yêu cầu sau:

* Yêu cầu 1: Học sinh vào lớp đúng giờ, không có học sinh bỏ tiết.

* Yêu cầu 2: Chuẩn bị bài đầy đủ; dụng cụ học tập đủ theo yêu  cầu GV; kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên; tích cực XD bài; chủ động tiếp thu kiến thức.

* Yêu cầu 3: Không vi phạm những điều HS không được làm (điều 40, 41- điều lệ nhà trường)

 Cụ thể: Trích lược điều 40 – 41 Điều lệ trường trung học – năm 2007

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự; xâm phạm thân thể GV, CB, NV của trường và HS khác.

+ Gian lận trong kiểm tra đánh giá; làm việc riêng; hút thuốc lá; uống rượu bia; nghe, trả lời điện thoại.

+ Đánh bạc, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí, chất độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy.

+ Tô son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân; nhuộm tóc khác màu đen.

Riêng giờ học Thể dục cần mặc đúng trang phục quy định của môn học.

 CÁCH XẾP LOẠI CỤ THỂ NHƯ SAU:

 + Loại Tốt:  Thực hiện đầy đủ cả 3 nội dung trên, điểm kiểm tra trung bình từ 6 trở lên.

+ Loại Khá: Thực hiện đầy đủ 3 tiêu chuẩn song còn có nội dung phải nhắc nhở và học sinh đã kịp thời khắc phục sửa chữa;  điểm kiểm tra bình quân từ 5 trở lên.

+ Loại trung bình: Thực hiện yêu cầu 1 và 3 nghiêm túc yêu cầu 2 chỉ ở mức bình thường; điểm kiểm tra bình quân đạt từ 4 trở lên.

+ Loại Yếu: Một trong các yêu cầu 1 và 3 bị vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiết dạy yêu cầu 2 đạt dưới mức bình thường; điểm bình quân kiểm tra dưới 4.

  • Lưu ý:

- Học sinh vi phạm một số trường hợp sau đề nghị xếp giờ loại yếu

+ Xúc phạm nhân phẩm, thân thể CB,GV,NV hoặc HS trong giờ học.

+ Đánh bạc, hút thuốc lá, uống rượu, bia; tàng trữ, sử dụng các chất cháy nổ, ma túy, vũ khí, văn hóa phẩm đồi trụy trong giờ học.

+ Có từ 3 học sinh bỏ tiết không lí do; quá 50% HS không làm bài tập ở nhà hoặc chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm theo yêu cầu báo trước.

      - Ngoài các vi phạm nghiêm trọng đã nêu ở trên trong giờ học nếu chỉ một nội dung nhỏ trong các yêu cầu 1 và 3 bị vi phạm trong khi yêu cầu 2 thực hiện tốt thì giáo viên hạ một bậc xếp loại giờ học đó.

      - Một số gợi ý về việc  nhận xét của GV bộ môn khi xếp giờ học:

            + Loại Tốt:  - Thực hiện tốt các yêu cầu của giờ học.

                                    - Chuẩn bị bài tốt, chủ động tiếp thu kiến thức.

            + Loại Khá: Cần chỉ rõ lí do hoặc các lỗi vi phạm nhỏ xảy ra dẫn đến giờ khá

 VD   Chuẩn bị bài chưa tốt,  còn HS vào muộn, còn học sinh bỏ tiết  hoặc 1 lí do khác.

+ Loại TB; Yếu:  Cần chỉ rõ các yêu cầu chưa đạt, nêu rõ các vụ việc xảy ra trong tiếp học được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc xếp loại.

            VD: Chuẩn bị bài chưa đạt; Còn ... HS không làm bài;Học sinh A và B gây mất trật tự.

            + Riêng với đặc thù bộ môn TD cần nhận xét phần trang phục theo quy định nếu thực hiện không đầy đủ.      

       GV bộ môn cần thao khảo thêm cách ghi chép tại trang  bìa cuối  của sổ đầu bài 

HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM:

 1. Phần nhận xét cuối các tuần trong sổ đầu bài lớp mình chủ nhiệm:

 1.1)   Phần dòng kẻ dưới cùng tại các trang chẵn ghi vắn tắt các nội dung sau:

            + Nhận xét về việc thực hiện ghi chép các mục từ cột 3 đến cột 9 của GV bộ môn.

            + Nhận xét về cách đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên bộ môn nếu không đúng

            + Nhận xét về ý thức học tập của học sinh thông qua các lời phê và số học sinh bỏ tiết, vào muộn.

            + Thống kê số tiết nghỉ, dạy bù dạy thay trong tuần.

            + Các đề nghị, nhắc nhở với lớp, GV bộ môn nếu có.

1.2)   Phần giấy trắng dưới cùng tại các trang lẻ bên cạnh chữ ký và họ tên của GVCN.

            + Thống kê số giờ loại T; K; TB; Y và điểm thi đua của lớp với mẫu như sau:

            Tổng điểm thi đua bằng tổng các điểm giờ dạy tính như sau:

                             Giờ Tốt  3 điểm; Khá 2 điểm; TB 1 điểm; Yếu – 1 điểm.

Điểm BQ thi đua = (Tổng điểm : Tổng số tiết học trong tuần)

VD: Tổng hợp của 1 lớp 6

                        Giờ Tốt:  10 x 3 =    30  điểm        Tổng điểm thi đua: 41 điểm

                        Giờ Khá: 5  x  2 =    10  điểm   Điểm BQ thi đua:  41/24 = 1,708 (3số sau , )

                        Giờ TB  : 5  x 1 =       5  điểm         Xếp thứ:............................ 

                        Giờ Yếu: 4 x (-1) =  - 4  điểm

1.3)  Ký và ghi rõ học tên.

 2. Hướng dẫn việc tổng kết tuần của giáo viên làm nhiệm vụ trực tuần.

Phần I: Thống kê xếp loại thi đua.

    Kiểm tra lại việc thống kê cuối sổ đầu bài các lớp

    Lấy số lượng giờ T, K, TB, Y; đưa vào các cột giờ T; K; TB; Y của sổ theo dõi thi đua

    Tổng đểm thi đua đưa vào cột  Điểm trung bình;

     Điểm BQ thi đua đưa vào cột  Xếp loại

    Trên cơ sở điểm BQ thi đua các lớp GV tiến hành xếp thứ hạng từng lớp theo tiêu chí lớp cao điểm nhất xếp thứ nhất lặp lại quy trình cho đến lớp thấp nhất xếp thứ 14 ghi vào cột Xếp thứ

    Quy định thêm trường hợp bằng điểm: Nếu hai lớp bằng điểm xét tiếp các yêu tiên sau:

+ ưu tiên 1:  So sánh số giờ Tốt lớp nhiều hơn là lớp có hạng cao hơn

+ ưu tiên 2:  Nếu giờ T bằng nhau so sánh số giờ Khá quy trình như trên.

+ ưu tiên 3: Giờ T; K bằng nhau so sánh giờ Yếu. Lớp có nhiều giờ Yếu có thứ hạng thấp hơn.

Nếu duyệt 3 yêu tiên kể trên không xếp hạng được GV so sánh điểm bình quân kiểm tra trong cả tuần lớp cao hơn có thứ hạng cao hơn.

Nếu tất các các ưu tiên đã xét mà vẫn không xếp hạng được thì để hai lớp đồng hạng.

Phần II:  Nhận xét và triển khai kế hoạch tuần tiếp

       - Nêu vắn tắt các ưu nhược điểm các lớp, thông báo tình hình về những vụ việc xảy ra trong tuần thông qua nhận xét xếp loại của GV bộ môn và các chủ nhiệm, vệ sinh của các lớp trong tuần

       - Đề nghị đề xuất cho công việc tuần tới

       - Biểu dương và phê bình, rút kinh nghiệm.

       - Triển khai KH tuần theo kế hoạch của hội đồng sư phạm.

Ngoài các công việc trực tuần như trên Năm học 2010-2011 lớp trực tuần phải làm công tác vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường; vệ sinh đoạn đường ngoài cổng bắt đầu từ điểm rẽ (chỗ bôt điện cũ) cho đến hết khu vực trường theo tường bao mặt ngoài ( đến mép ao cá); vệ sinh khu vệ sinh của học sinh.

Comments