Kế hoạch công tác Đoàn thanh niên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Trường THCS Thi Sơn  

 

  

Thi Sơn, ngày 23 tháng 8  năm 2010 

KẾ HOẠCH

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường THCS Thi Sơn

Năm học 2010 - 2011 

Năm học 2010 - 2011 tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ: 65 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010), đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (10/1010 - 10/2010), năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ thành phố lần XIV, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011).  

Với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011 có các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể sau:

Chủ đề năm học:

“Năm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống”

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; giáo dục truyền thống yêu nước.

2. Đẩy mạnh phong trào sáng tạo, phát huy tính chủ động của đoàn viên, thanh niên trong xung kích thực hiện “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, với những công trình, phần việc thanh niên cụ thể; tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên và cuộc vận động học sinh 5 tốt. Quan tâm đến hoạt động hỗ trợ, trang bị kỹ năng sống cho học sinh.

3. Đầu tư công tác xây dựng Đoàn, chú trọng nâng chất lượng tổ chức chi đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục đầu tư nghiên cứu, tham mưu phương thức quản lý và tổ chức hoạt động Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong giáo viên. Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

4. Tăng cường các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên học sinh.

B. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”:

- Tuổi trẻ học đường tham gia cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, sản phẩm, hành động và gương thanh niên tiên tiến “Làm theo lời Bác” cụ thể tại đơn vị, tập trung vào các phẩm chất “Cần, kiệm”, tinh thần, thái độ, động cơ, phương pháp học tập của Bác. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, tìm hiểu chuyên đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. 

- Nhân sự kiện 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tăng cường giáo dục nâng cao ý chí, hoài bão, khát vọng, trang bị và tạo động lực phấn đấu, hành động cụ thể vươn lên trong lập thân lập nghiệp của trí thức trẻ học tập theo tấm gương của Bác. 

- Triển khai đăng ký, theo dõi, bình chọn, tuyên dương điển hình “Thanh niên làm theo lời Bác” và tập thể “Thanh niên làm theo lời Bác”. Đoàn trường  có ít nhất 01 công trình, sản phẩm dự thi; bình chọn, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác gắn với sơ, tổng kết phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.

- Đoàn trường tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

2. Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” kết hợp tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức,- lối sống, pháp luật cho thanh niên trường học.  

- Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ngành Giáo dục - Đào tạo tới học sinh, đoàn viên giáo viên.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương như: gặp mặt truyền thống, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh; tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử", “Hành trình theo chân Bác", "Hành trình về nguồn"; tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng.

- Thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ những người tình nguyện Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

- Tổ chức tốt đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 và chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề “Tự hào công dân Việt Nam, hướng về Thủ đô ngàn năm tuổi” (từ 15/8 - 15/10/2010): tham gia tốt cuộc thi tìm hiểu 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: các diễn đàn thanh niên “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tham gia hội thi tìm hiểu truyền thống 80 năm của Đoàn, xem phim truyền thống, tích cực tham gia cuộc vận động “Sưu tầm, giới thiệu, trưng bày các hiện vật lịch sử về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”…

3. Tiếp tục cụ thể hóa phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, định hướng, khuyến khích học sinh học tập và lao động.               

- Duy trì tốt các hoạt động tình nguyện gắn với việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp, nhà trường văn hoá. Tổ chức các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện ", "Ngày Chủ nhật xanh", các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục " và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".  Tổ chức "Ngày hội học sinh  với văn hoá học đường”.

- Tiếp tục thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự của trường và địa bàn dân cư.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình "Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

- Huy động sự tham gia của đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ trong việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, quản lý. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên trẻ có sáng kiến hay, ứng dụng thực tế công tác.

4. Tăng cường liên kết và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập, nghiên khoa học, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo. Phát triển có hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ học tập.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tiếp cận thông tin khoa học, khuyến khích các hình thức học sinh, tự giúp nhau học tốt; vận động, hỗ trợ học sinh bỏ học tiếp tục đến trường.

- Duy trì và phát triển các loại quỹ khuyến học, các học bổng, giải thưởng tuyên dương, khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích xuất  sắc trong học tập, rèn luyện.

- Tích cực tham mưu đề xuất thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ hỗ trợ học sinh.

- Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh như: kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hoạt động xã hội, kỹ năng làm việc nhóm...

5. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên học sinh; đổi mối phương thức hoạt động của Đoàn, Đội phù hợp với tình hình mới; tích cực hoạt động tham gia xây dựng Đảng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình dự bị đoàn viên và phát triển Đoàn trong trường học.

- Đa dạng hóa nội dung và phương thức sinh hoạt chi đoàn theo hướng linh hoạt, gắn với chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên; phát triển mạnh các hình thức sinh hoạt theo đội, nhóm, câu lạc bộ sở thích trong học sinh, sinh viên; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn văn minh công sở” trong chi đoàn giáo viên, mô hình “Chi đoàn chủ động công tác".

- Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn trường học; tích cực tham mưu với cấp ủy luân chuyển cán bộ Đoàn, Hội; tiếp tục tham mưu việc triển khai thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn trong trường học.

- Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, phát triển lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS hồ Chí Minh

- Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tổ chức, cán bộ, đoàn viên học sinh.

                                                                           Bí thư chi đoàn:

                                                                                       Vũ Đức Thọ

Comments